Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбгрунтуванн€ актуальност≥ проблеми
ѕроблема превентивност≥ завжди була ≥ Ї пр≥оритетною в систем≥ психолого-педагог≥чних, медичних, правових, соц≥олог≥чних досл≥джень у р≥зних крањнах св≥ту. ¬ ”крањн≥ ц€ проблема набуваЇ особливоњ гостроти, оск≥льки молодь формуЇтьс€ в складних соц≥окультурних умовах економ≥чних ≥ пол≥тичних суперечностей, невр≥вноваженост≥ соц≥альних процес≥в, крим≥ногенност≥ сусп≥льства.

—постер≥гаЇтьс€ тенденц≥€ до загостренн€ соц≥ально-економ≥чних, психолого-педагог≥чних та медико-б≥олог≥чних фактор≥в, €к≥ детерм≥нують деструктивну повед≥нку неповнол≥тн≥х. «ростаЇ чисельн≥сть д≥тей з порушенн€м норд повед≥нки та тих, €к≥ в≥днос€тьс€ до "групи ризику" ≥ долучаютьс€ до раннього алкогол≥зму, наркоман≥њ, проституц≥њ, зб≥льшуЇтьс€ питома вага протиправноњ, агресивноњ та аутоагресивноњ повед≥нки п≥дл≥тк≥в п≥д впливом алкогольного та наркоман≥йного сп'€н≥нн€.

ќсновними причинами деструктивноњ повед≥нки Ї, зокрема, психолог≥чний дискомфорт, негативн≥ переживанн€, загальна втрата ƒуховних ор≥Їнтир≥в, девальвац≥€ загальнолюдських ц≥нностей, несформован≥сть у значноњ частини д≥тей ≥ молод≥ почутт≥в терпимост≥, толерантност≥, милосерд€, чест≥, сов≥ст≥, доброти, що викликаЇ у п≥дл≥тк≥в, юнак≥в та д≥вчат апат≥ю, нудьгу, в≥дчутт€ своЇњ непотр≥бност≥, нерозум≥нн€ сенсу житт€.

—ерйозним дестаб≥л≥зуючим фактором Ї деструктивний конфл≥кт у системах "учень-учень", "вчитель-вчитель", "учень-вчитель", "учень-батьки", "батьки-вчител≥". як негативне соц≥альне €вище в педагог≥чному процес≥ та €к визначальний чинник у вибор≥ мотив≥в асоц≥альноњ повед≥нки в≥н стаЇ дедал≥ б≥льшим гальмом у навчально-виховному ≥ соц≥альному процес≥. ѕог≥ршилас€ культура сп≥лкуванн€ ≥ повед≥нки в учн≥вських та педагог≥чних колективах.

≤снуюча практика проф≥лактичноњ д≥€льност≥ ірунтуЇтьс€ переважно на адм≥н≥стративно-авторитарних п≥дходах до дитини €к до об'Їкта вихованн€, спр€мована на подоланн€ негативних €вищ, а не на њх проф≥лактику. «м≥на соц≥ально-економ≥чних умов, розбудова громад€нського сусп≥льства вимагаЇ побудови новоњ модел≥ превентивного вихованн€, €ка б враховувала вс≥ етапи ≥ складов≥ процесу соц≥ал≥зац≥њ особистост≥ ≥ розгл€дала дитину €к суб'Їкта превентивного процесу.

¬раховуючи недол≥ки попередньоњ практики реал≥зац≥њ проф≥лактичних завдань, основна увага маЇ бути спр€мована на виробленн€ новоњ ф≥лософ≥њ вихованн€, на п≥двищенн€ наукового р≥вн€ теор≥њ, методолог≥њ та педагог≥чноњ технолог≥њ превентивного вихованн€, визначенн€ шл€х≥в посиленн€ педагог≥чноњ майстерност≥ у зд≥йсненн≥ превентивноњ роботи, вдосконаленн€ традиц≥йних ≥ нетрадиц≥йних форм ≥ метод≥в, побудову нових стратег≥й даного напр€му вихованн€. “ака превентивна д≥€льн≥сть маЇ зд≥йснюватись з урахуванн€м ситуац≥њ життЇд≥€льност≥ д≥тей ≥ молод≥, на€вних у сусп≥льств≥ ресурс≥в, можливостей кошт≥в, державного бюджету, а також м≥жнародних програм ≥ фонд≥в.

—творенн€ ц≥л≥сноњ системи превентивного вихованн€ неповнол≥тн≥х диктуЇтьс€:

- потребами сусп≥льства в збереженн≥ й розвитку соц≥альне активноњ, здоровоњ особистост≥;

- потребою молодоњ особистост≥ в реал≥зац≥њ прагнень до соц≥ально ор≥Їнтованого способу житт€;

- соц≥альною необх≥дн≥стю створенн€ дл€ учн≥в умов реал≥зац≥њ особистих прагнень та зд≥йсненн€ њх прав ≥ свобод, у тому числ≥ й дл€ захисту в≥д вт€гуванн€ у деструктивн≥ €вища;

- гуманним ставленн€м ≥ необх≥дн≥стю допомоги д≥т€м ≥ молод≥, €к≥ опинилис€ у кризов≥й життЇв≥й ситуац≥њ,

ѕри цьому сл≥д враховувати те, що у зв'€зку з≥ зм≥нами сусп≥льного розвитку ≥ њх впливом на особист≥сть, зб≥льшуватиметьс€ питома вага превентивного вихованн€ в структур≥ загальноњ виховноњ д≥€льност≥ сусп≥льства.

 онцепц≥€ превентивного вихованн€ побудована на в≥дмов≥ в≥д методолог≥чноњ ортодоксальност≥ ≥ переход≥ до нов≥тн≥х гуман≥стичних психолого-педагог≥чних технолог≥й, спр€мованих на допомогу особистост≥ у вир≥шенн≥ нею €к ≥ндив≥дуальних, так ≥ колективних проблем на основ≥ соц≥ально значущоњ системи ц≥нностей.

 онцепц≥€ спри€тиме формуванню новоњ ф≥лософ≥њ, державноњ соц≥альноњ пол≥тики у сфер≥ протид≥њ негативним €вищам та створенню нормативноњ бази на п≥дтримку ≥ захист д≥тей ≥ молод≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 697 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2152 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.