Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕревентивна педагог≥ка
 онцептуальн≥ засади розвитку превентивноњ педагог≥ки €к новоњ стратег≥њ осв≥ти ≥ вихованн€ пол€гають у визначенн≥ мети, завдань, структури та основних пон€ть. –азом з тим, вони Ї ≥н≥ц≥атором створенн€ ц≥л≥сноњ системи гуман≥стичноњ превентивноњ роботи з д≥тьми.

” нац≥ональному простор≥ запроваджено пон€тт€ превентивна, €к така складова педагог≥ки, €ка поЇднуЇ процес превентивноњ осв≥ти, розвитку та вихованн€ з точки зору загальних законом≥рностей б≥льш безпечного п≥дростанн€ дитини, €к нев≥д'Їмних складових процесу њњ соц≥ал≥зац≥њ.

—тратег≥чну пол≥тику в галуз≥ превентивноњ педагог≥ки розроблено лаборатор≥Їю превентивного вихованн€ ≤нституту проблем вихованн€ јѕЌ ”крањни на основ≥  онцепц≥њ превентивного вихованн€ д≥тей ≥ молод≥ в ”крањн≥, прийн€тоњ у 1998 р. ƒана концепц≥€ Ї новою ф≥лософ≥Їю осв≥ти ≥ вихованн€, спр€мованих на позитивну соц≥ал≥зац≥ю особистост≥ в складних умовах сучасного розвитку.

ѕревентивна педагог≥ка (осв≥та ≥ вихованн€) спр€мована на формуванн€ ≥ розвиток особистост≥, здатноњ керувати своЇю повед≥нкою в систем≥ небезпечних €вищ. ÷€ система охоплюЇ комплекс важливих соц≥альних проблем необх≥дних дл€ поступу сучасноњ педагог≥ки. ј њњ м≥с≥€- утвердженн€ здорового, безпечного способу житт€, соц≥ально-психолог≥чний та соц≥ально-правовий захист д≥тей ≥ молод≥, попередженн€ правопорушень, кур≥нн€, вживанн€ алкогольних напоњв та ≥нших наркотичних речовин, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу та ≥нших в≥дхилень, попередженн€ негативноњ соц≥ал≥зац≥њ.

ѕревентивна педагог≥ка, €к ≥нновац≥йна галузь знань, спри€Ї розробц≥ теоретико-методолог≥чних засад в концепц≥њ особист≥сно ор≥Їнтованого, гуман≥стичного п≥дходу до особистост≥, в ц≥л≥сност≥ њњ соц≥альних статус≥в ≥ ролей.

ћета превентивноњ педагог≥ки пол€гаЇ у створенн≥ умов до формуванн€ та ви€вленн€ в соц≥альному простор≥ сталоњ, безпечноњ, в≥дпов≥дальноњ повед≥нки д≥тей, на основ≥ сформованост≥ превентивного св≥тогл€ду, ≥мун≥тету, здатност≥ супротиву до негативних вплив≥в соц≥ального середовища групи та окремих ос≥б.

ќб'Їктом превентивноњ педагог≥ки Ї педагог≥чна д≥€льн≥сть, процес та його складов≥, що спр€мован≥ на попередженн€ ≥ подоланн€ негативних про€в≥в у повед≥нц≥ д≥тей ≥ молод≥.

ѕредмет превентивноњ педагог≥ки - законом≥рност≥, чинники, умови, зм≥ст, форми ≥ методи процесу педагог≥чноњ допомоги ≥ п≥дтримки особистост≥, що забезпечують виробленн€ ≥мун≥тету до негативних €вищ, уникненн€ д≥й, що не в≥дпов≥дають моральним юридичним нормам сусп≥льства, формуванн€ в≥дпов≥дальноњ повед≥нки, позитивного ставленн€ до житт€.

ќсновн≥ завданн€ превентивноњ педагог≥ки: Х створити умови дл€ формуванн€ позитивних €костей особистост≥ в процес≥ р≥зноман≥тних вид≥в соц≥альноњ, навчальноњ, розвивальноњ, трудовоњ, позашк≥льноњ та ≥нших вид≥в д≥€льност≥ на основ≥ спри€нн€ духовному, ≥нтелектуальному, морально-етичному, псих≥чному, естетичному розвитку, формуванню здорового простору, способу та культури житт€, виробленню навичок безпечноњ повед≥нки, ст≥йкост≥ до негативних €вищ;

Х технолог≥чно забезпечити превентивну д≥€льн≥сть, соц≥ально-психолог≥чно зор≥Їнтовану на протид≥ю залученн€ д≥тей ≥ молод≥ в негативн≥ ситуац≥њ;

Х зд≥йснювати осв≥тньо-просв≥тницьк≥, консультативно-трен≥нгов≥ заходи, спри€ти вдосконаленню комплексноњ психолого-соц≥ально-педагог≥чноњ допомоги;

Х забезпечити вплив на соц≥альну реаб≥л≥тац≥ю неповнол≥тн≥х;

Х стимулювати неповнол≥тн≥х до здорового способу житт€ ≥ позитивноњ соц≥альноњ ≥нтеграц≥њ, спри€ти валеолог≥зац≥њ навчально-виховного процесу, гармон≥зац≥њ житт€ ≥ здоров'€;

Х розвивати ц≥нност≥ здоров'€, духовност≥, законослухн€ноњ повед≥нки через технолог≥њ навчанн€ ≥ вихованн€, розвивати нац≥ональну мережу шк≥л спри€нн€ здоров'ю;

Х спри€ти виробленню ≥нтегрованих м≥ждисципл≥нарних п≥дход≥в до п≥дготовки фах≥вц≥в (педагог≥в, психолог≥в, соц≥олог≥в, л≥кар≥в, юрист≥в, соц≥альних прац≥вник≥в);

Х розвивати св≥доме ставленн€ батьк≥в до вихованн€, захисту д≥тей.

‘ункц≥њ превентивноњ педагог≥ки. ѕревентивна педагог≥ка охоплюЇ багатофункц≥ональну д≥€льн≥сть, обумовлену складн≥стю њњ завдань. —еред них:

ƒ≥агностично-прогностична функц≥€ - передбачаЇ зб≥р, з'€суванн€ причин та умов в≥дхилень у повед≥нц≥ д≥тей та молод≥; у передбаченн≥ тенденц≥й њхнього розвитку; у ви€вленн≥ шл€х≥в ≥ способ≥в превентивного втручанн€ в соц≥альну ситуац≥ю розвитку особистост≥.

ќсв≥тньо-просв≥тницька функц≥€ передбачаЇ узгоджене з реальними умовами соц≥ал≥зац≥њ дитини, превентивне спри€нн€ складов≥й р≥вню знань, емоц≥й, повед≥нки, оптим≥зац≥њ осв≥тньо-просв≥тницьких заход≥в, зан€ть, поширенню в≥тчизн€ного й заруб≥жного досв≥ду.

 онсультативно-трен≥нгова функц≥€ передбачаЇ використанн€ сучасних технолог≥й з наданн€ оптимальноњ консультативноњ допомоги, реал≥зац≥њ трен≥нгового п≥дходу.

 орекц≥йно-реаб≥л≥тац≥йна функц≥€ ставить за мету використанн€ оптимальноњ коригувальноњ допомоги, перевихованн€ та подоланн€ негативних про€в≥в у повед≥нц≥, налагодженн€ стосунк≥в дл€ позитивного способу житт€.

ѕравозахисна функц≥€ маЇ на мет≥ зд≥йсненн€ правового захисту, стигматизац≥ю, правовий мон≥торинг превентивного процесу.

ќрган≥зац≥йно-розпор€дча функц≥€ ставить за мету орган≥зац≥ю та менеджмент процесом запровадженн€ превентивних п≥дход≥в, м≥жгалузевих науково-досл≥дних досл≥джень, програм ≥ проект≥в з проблем попередженн€ негативних €вищ.

Ќауково-методична - передбачаЇ обм≥н, анал≥з, адаптац≥ю, узагальненн€ на€вноњ бази превентивних п≥дход≥в, досл≥дженн€ чинник≥в розвитку схильност≥ неповнол≥тн≥х до негативноњ повед≥нки, розробку психолого-соц≥ально-педагог≥чних стратег≥й та технолог≥й в контекст≥ медико-г≥г≥Їн≥чних, соц≥ально-педагог≥чних, психолого-педагог≥чних технолог≥й, њх оптим≥зац≥ю та впровадженн€ на баз≥ дошк≥льних, позашк≥льних заклад≥в, загальноосв≥тн≥х шк≥л, ѕ“”, медичних ≥ правоохоронних служб, установ реаб≥л≥тац≥њ та ≥нших служб соц≥альноњ роботи, у недержавних орган≥зац≥€х.

ѕринципи окреслюють ц≥нн≥сн≥ правила, а також законом≥рност≥ процесу й вимоги до орган≥зац≥њ ≥ результату навчально-виховного процесу. ¬иход€чи з того, що будь-€кий педагог≥чний процес Ї передус≥м виховний ≥ розвивальний, метою превентивноњ педагог≥ки Ї дос€гненн€ сталост≥ у виконанн≥ принцип≥в вихованн€. ѕринципи мають наскр≥зний характер ≥ охоплюють ус≥ р≥вн≥ превентивноњ роботи в навчальному заклад≥.

ј.—.ћакаренко зазначав, що ≥снуЇ не проблема вихованн€ колишн≥х правопорушник≥в, а проблема вихованн€ взагал≥ ≥ принципи вихованн€ колишн≥х правопорушник≥в та благополучних п≥дл≥тк≥в повинн≥ бути сп≥льними. ѕринципи вихованн€, €кщо вони в≥дображають правильну р≥вновагу закон≥в впливу ≥ соц≥альних вимог, можуть бути частиною Їдиного превентивно-педагог≥чного процесу.

« посиланн€м на нашого колегу в галуз≥ проф≥лактики правопорушень серед п≥дл≥тк≥в ћ.ћ.‘≥цулу (‘≥цула ћ.ћ. ѕедагог≥ка: Ќавч. пос≥бник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в осв≥ти. -  .: ¬идавничий центр "јкадем≥€", 2000. - 556 с), та з врахуванн€м мети превентивного вихованн€, зупинимось на таких:

÷≥леспр€мован≥сть та посл≥довн≥сть спри€Ї дос€гненню нам≥чених результат≥в в≥дпов≥дно до структурних р≥вн≥в превентивноњ педагог≥ки.

 омплексний п≥дх≥д забезпечуЇ поЇднанн€ зусиль державних та недержавних орган≥зац≥й, багатовекторн≥сть та оптим≥зац≥ю форм, метод≥в ≥ прийом≥в, поЇднанн€ зусиль соц≥альних ≥нституц≥й, виробленн€ стандарт≥в осв≥тн≥х, просв≥тницьких, виховних та розвивальних вплив≥в, забезпеченн€ Їдност≥ розум≥нн€, переконанн€, ви€вленн€ в повед≥нц≥ ц≥нностей превентивноњ педагог≥ки.

≤ндив≥дуальний п≥дх≥д забезпечуЇтьс€ особист≥сно ор≥Їнтованим п≥дходом, наданн€м д≥т€м дов≥ри дл€ зд≥йсненн€ превентивноњ д≥€льност≥, наприклад, у концепц≥њ "р≥вний-р≥вному".

¬рахуванн€ ситуац≥њ соц≥ального розвитку та ор≥Їнтац≥€ на позитивне забезпечуЇ в≥дкрит≥сть в обговоренн≥ проблем, дотриманн€ демократичних, гуман≥стичних ц≥нностей, доступност≥.

” такий спос≥б превентивна педагог≥ка здатна зд≥йснювати б≥льш д≥Ївий вплив на:

- ситуац≥ю розвитку дитини та формуванн€ духовност≥, морал≥, культури здоров'€ ≥ способу житт€;

- стимулюванн€ нових п≥дход≥в, технолог≥й вихованн€ та навчанн€;

- практику соц≥ально-правового захисту розвитку дитини.

¬≥дпов≥дно до структурно-функц≥онального п≥дходу та зг≥дно з класиф≥кац≥Їю ¬ќќ«, превентивна педагог≥ка охоплюЇ своЇю д≥€льн≥стю три р≥вн≥:

Х –анн€ превентивна педагог≥ка (первинний њњ р≥вень) базуЇтьс€ на виховн≥й функц≥њ осв≥ти, превентивному вихованн≥. —кладовими Ї осв≥та, вихованн€, просв≥тництво;

Х ¬торинна превентивна педагог≥ка (вторинний њњ р≥вень) в≥дпов≥дно маЇ ц≥л≥, завданн€ - превентивну педагог≥чну допомогу ≥ корекц≥ю;

Х “ретинна превентивна педагог≥ка (третинний њњ р≥вень) в≥дпов≥дно - превентивна педагог≥чна реадаптац≥€, реаб≥л≥тац≥€ та ресоц≥ал≥зац≥€. ÷ей р≥вень забезпечуЇ допом≥жний характер пров≥дн≥й рол≥ соц≥альноњ педагог≥ки, њњ спец≥ал≥зац≥њ: превентивна робота з питань ресоц≥ал≥зац≥њ д≥тей та молод≥.

ƒл€ розвитку у€влень про сутн≥сть превентивноњ педагог≥ки визначимо пон€тт€, €к≥ розгл€даютьс€ передус≥м у контекст≥ педагог≥чних категор≥й:

ѕревенц≥€ - терм≥н, €кий означаЇ запоб≥ганн€, попередженн€, захист.

÷е не лише частина заход≥в, спр€мованих на ви€вленн€ та усуненн€ причин ≥ умов правопорушень, а й система заход≥в виховноњ роботи з формуванн€ рис особистост≥ школ€р≥в. ѕревенц≥€ - це складова загального навчально-виховного процесу школи.

«наченн€ превенц≥њ, особливо ранньоњ, посилюЇтьс€ њњ гуманн≥стю в систем≥ заход≥в ≥ засоб≥в виховноњ роботи ≥з запоб≥ганн€ впливу негативних €вищ.

ѕревентивн≥сть повинна бути у сфер≥ соц≥альноњ пол≥тики, а в≥дпов≥дно навчанн€, вихованн€, розвиток д≥тей - складова будь-€коњ соц≥ально-педагог≥чноњ д≥њ, оск≥льки превентивний процес ≥стотно п≥дсилюЇ позитивний потенц≥ал суб'Їкт≥в взаЇмод≥њ.

ѕревентивна д≥€льн≥сть - пр≥оритетний напр€м пол≥тики держави, ус≥х виховних ≥нституц≥й ≥ зд≥йснюЇтьс€ в ≥нтересах особистост≥ та сусп≥льства. —истема превентивноњ д≥€льност≥ в школ≥ повинна бути представлена двома основними групами засоб≥в: €к загальною ранньою превенц≥Їю з ус≥ма учн€ми, так ≥ спец≥альною превенц≥Їю з важкими учн€ми та њхн≥ми батьками.

ѕревентивна педагог≥чна робота - ц≥леспр€мована д≥€льн≥сть. з ч≥тко визначеною метою. ¬она проводитьс€ з ус≥ма д≥тьми, починаючи з дошк≥льного пер≥оду, з метою попередженн€ в≥дхилень ” повед≥нц≥ з тими, хто перебуваЇ в неспри€тливих умовах вихованн€ чи характеризуЇтьс€ негативною повед≥нкою, а також з тими, хто вже став на шл€х асоц≥альноњ ≥ протиправноњ повед≥нки. ќсобливе значенн€ маЇ робота з батьками та за м≥сцем проживанн€.

ѕедагог≥чний аспект превентивноњ педагог≥ки - це в≥ра у здатн≥сть зд≥йснювати виховний, соц≥ально розвивальний вплив на вс≥х стад≥€х в≥дхилень, в≥ра у можливост≥ зор≥Їнтувати св≥дом≥сть, емоц≥йн≥сть, волю у систему культурних ц≥нностей, зор≥Їнтувати на позитивну самоактуал≥зац≥ю, рефлекс≥ю, навчити керуватис€ св≥домим вибором шл€х≥в соц≥ал≥зац≥њ та дотриманн€ моделей безпечноњ повед≥нки, оц≥нки ступен€ ризику, розвивати культуру захисту своњх прав на здоров'€ та соц≥альний розвиток.

ѕсихолог≥чний аспект превентивноњ педагог≥чноњ роботи передбачаЇ опору на псих≥чн≥ чинники засвоЇнн€ знань, ум≥нь, навичок, диференц≥йований ≥ндив≥дуально-психолог≥чний, статево-в≥ковий п≥дходи до ви€вленн€ схильност≥ до в≥дхилень, психолог≥чну оц≥нку ризик≥в та тенденц≥й.

—оц≥олог≥чний аспект ор≥ЇнтуЇ на застосуванн€ соц≥олог≥чного ≥нструментар≥ю дл€ визначенн€ тенденц≥й, законом≥рностей соц≥ального становленн€ особистост≥ в систем≥ впливу негативних €вищ.

ѕравовий аспект пол€гаЇ у зд≥йсненн≥ д≥Ївост≥ дотриманн€ прав дитини, забезпеченн≥ соц≥ально-правового захисту через адвокатськ≥ функц≥њ.

” широкому розум≥нн≥ об'Їктами превентивноњ педагог≥ки виступають:

Х д≥ти вс≥х категор≥й, форм навчанн€, вихованн€ та оп≥ки в≥дпов≥дно до першоњ статт≥ ƒекларац≥њ прав дитини; неповнол≥тн≥, що перебувають на обл≥ку (шк≥льному, крим≥нальному, нарколог≥чному);

Х неповнол≥тн≥, €к≥ перебувають, або в €ких зак≥нчились терм≥ни спец≥ального вихованн€ в установах соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ та зв≥льнен≥ з установ пен≥тенц≥арноњ системи, умовно засуджен≥;

Х неповнол≥тн≥, €к≥ не мають умов дл€ с≥мейного вихованн€ та оп≥ки (сироти, неповнол≥тн≥ з дисфункц≥ональних с≥мей, "д≥ти вулиц≥", д≥ти з родин, де батьки перебувають у м≥сц€х позбавленн€ вол≥);

Х молод≥ родини, €к≥ потребують консультативноњ допомоги за догл€дом за д≥тьми.

—уб'Їктами превентивноњ педагог≥ки виступають:

Х батьки;

Х педагог≥чн≥ колективи установ ус≥х р≥вн≥в акредитац≥њ;

Х прац≥вники культури;

Х прац≥вники служб у справах неповнол≥тн≥х, центр≥в соц≥альних служб дл€ молод≥, крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ та ≥нших правових установ, медичних заклад≥в;

Х сам≥ д≥ти.

ѕринципом превентивноњ педагог≥ки, безперечно, Ї суб'Їкт-суб'Їктний п≥дх≥д, що не т≥льки забезпечуЇ партнерськ≥ стосунки з уповноваженими превентивного вихованн€, а й визначаЇ здатн≥сть самих д≥тей зд≥йснювати превентивне взаЇмовихованн€.

—аме це й виражаЇ сучасн≥ п≥дходи до превентивноњ стратег≥њ, пов'€заноњ з концепц≥Їю осв≥ти "р≥вний-р≥вному", €ка Ї одн≥Їю з технолог≥й превентивноњ педагог≥ки ( онцепц≥€ осв≥ти "р≥вний-р≥вному" щодо здорового способу житт€ серед молод≥ ”крањни. / ќржеховська ¬.ћ., ѕилипенко ќ.≤., јндрущак Ћ.≤. -  .: ћ≥лен≥ум, 2002.-20 с), (додаток 2).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1847 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2203 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.