Лекции.Орг

Поиск:
Основні поняття та категорії
Обґрунтування педагогічних умов попередження негативних явищ у парадигмі гуманістичного, не директивного підходу, передбачає уточнення деяких понять.

Термін "превентивна педагогіка" (превентивна освіта) був запропонований ЮНЕСКО у 1985 р. Превенція пов'язана з багатьма родовими поняттями. Наприклад, термін "превентивна дипломатія" -поняття відоме і широко вживане в соціальній практиці. Воно означає дії, спрямовані на запобігання міжнародних конфліктів, воєн. З поняттям превенції нині пов'язують й інші змістовні категорії різних наук. Наприклад, вживають термін "превентивна медицина". Поняття "профілактична медицина" - термін медичний, що визначає спрямованість медичних дій на запобігання епідемій та окремих захворювань. Категоріальний апарат поєднує в собі поняття з медичних та юридичних понять та категорій. Серед них: "превенція епідемій", "превенція захворювань", "превенція правопорушень", що найповніше розроблені у медичній та юридичній літературі. Найпоширеніші терміни - "запобігання правопорушень", "попередження правопорушень", "ліквідація правопорушень", "превенція правопорушень", "превентивні заходи". Деякі дослідники і практики не вбачають змістовної різниці між ними. Тлумачний словник трактує термін "превенція" як "охороняти", "оберігати", "попередити" і розглядає їх як синоніми. Наприклад, юридичний термін "превенція" в широкому розумінні - це соціально обумовлена система керованої діяльності, що закономірно склалася на конкретному історичному етапі суспільного життя й яка забезпечує науково-теоретичну і практичну реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності.

На загально соціальному рівні соціально-профілактична діяльність у ширшому значенні має на меті виявлення, усунення і нейтралізацію причин і умов, що викликають різні негативні явища. Школа, враховуючи сучасну соціальну ситуацію в суспільстві, тенденції суспільного розвитку, а також можливості і результати власної роботи з конкретизації соціального завдання превенції негативних явищ, має посилювати виховний аспект захисту й охорони прав дитини. Педагогічна превенція, як компонент системи виховної роботи школи, актуалізує мету виховання - забезпечення набуття учнями особистого досвіду поведінки при зіткненні з негативними ситуаціями. Водночас, педагогічна превенція - це не лише частина попереджувальної роботи, спрямованої на виявлення і усунення причин та умов деформованої позитивної соціалізації, а й система розвитку особистості.

Завданням превентивної педагогіки є створення теоретичних засад щодо переваг здорового способу життя. Умовами досягнення очікуваних результатів є забезпечення доступності превентивних знань, вияв і закріплення здорових нахилів у різних видах діяльності: навчальній, виробничій, дозвіллєвій, побутовій, творчій, у спілкуванні з дорослими та однолітками.

Важливе місце посідає сім'я та її побут.Він є основним видом родинного способу життя. Тому емоційні стосунки, стилі поведінки, організація сімейного добробуту, реакції батьків на проблеми, способи їх вирішення впливають на ставлення до реальних соціальних явищ. Таким чином, превентивна педагогіка має орієнтуватися на ті актуальні види діяльності, стилі спілкування і спосіб життя, які мають забезпечити розуміння дитиною логіки соціального розвитку, на показ позитивних і негативних явищ.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 550 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

273 - | 201 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.