Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Загальна структура персоналу... (вказати назву підприємства) по категоріях зайнятих за 20_ - 20_ рр
Категорія зайнятих 200_ р. 200_ р. 200_ р. Відхилення питомої ваги у % 200_ р. від
Кількість, осіб Питома вага, % Кількість, осіб Питома вага, % Кіль-кість, осіб Питома вага, % 200_ р. 200_ р.
Управлінський персонал                
У тому числі: Керівники Спеціалісти Технічні працівники                
Виробничий персонал                
Разом                
Виробничий персонал на одного управ-лінського, осіб                
Частка управлінського персоналу, %                

 

Таблиця 2

Вікова структура персоналу... (вказати назву підприємства) за 20_ - 20_ рр.

Вікові категорії 20_ р. 20_ р. 20_ р. Відхилення питомої ваги у % 20_ р. від
кіль- кість, осіб питома вага, % кіль-кість, осіб питома вага, % кількість, осіб питома вага, % 20_ р. 20_ р.
Персонал підприємства в цілому
Молодь віком 15-28 років                
29-40 років                
41-50 років                
Передпенсійні роки                
Пенсійні роки                
Разом                
Управлінський персонал
Молодь віком 15-28 років                  
29-40 років                  
41-50 років                  
Передпенсійні роки                  
Пенсійні роки                  
Разом                  
Виробничий персонал  
Молодь віком 15-28 років                  
29-40 років                  
41-50 років                  
Передпенсійні роки                  
Пенсійні роки                  
Разом                  
                     

 

Таблиця 3

Освітня структура персоналу... (вказати назву підприємства) за 20_ - 20_ рр.

Рівень освіти   20_ р. 20_ р. 20_ р. Відхилення питомої ваги у % 20_ р. від
кіль-кість, осіб % кіль- кість осіб % Кіль -кість, осіб   % 20_ р 20_ р.
Середня освіта, з них: управлінський персонал виробничий персонал                
Спеціальна професійна підготовка робітників (ПТУ), з них: управлінський персонал виробничий персонал                
Неповна вища освіта (ВНЗ І-ІІ рівня акредитації - ОКР - «молодший спеціаліст») з них: - управлінський персонал - виробничий персонал                  
Базова вища освіта (ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації - ОКР «бакалавр») з них: - управлінський персонал - виробничий персонал                  
Повна вища освіта (ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації – ОКР «спеціаліст», «магістр») з них: - управлінський персонал - виробничий персонал                  
Відносний рівень кваліфікованості працівників апарату управління, %                  
Разом            

Таблиця 4

Статева структура персоналу .... (вказати назву підприємства) за 20_ - 20_ рр.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 563 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.