Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’≥д зан€тт€
ћал€та, у нас сьогодн≥ надзвичайний день. ѕогл€ньте навколо себе. як гарно, затишно в наш≥й групов≥й к≥мнат≥. „ому? як ви гадаЇте?

ƒ≥ти. —€Ї сонечко.

¬ихователь. ѕравильно, за €ким ми так скучили ≥ €ке р≥дко загл€дало до нас у в≥конце восени та взимку. јле все живе так чекало на його лаг≥дне тепло, що сонечко добрими пром≥нц€ми роз≥гнало хмари, ≥ прийшла до нас весна.

«азирнуло сонечко ≥ до нас у в≥конечко, осв≥тило нашу групу та й поц≥кавилось: Ђј €к тут наш≥ мал€та?ї ўоб у вас був настр≥й хороший, с€дьте р≥вненько ≥ слухайте мене уважно. ѕравда, мал€та, ви любите вс≥ слухати казочки?.

ƒ≥ти. “ак.

¬ихователь.

 азок чимало Ї на св≥т≥ ≥ веселих, ≥ сумних,

’≥ба зможемо прожити ми без них.

ƒ≥ти. Ќ≥

—тук у двер≥. «аходить  отик-р€т≥вник.

¬ихователь. ƒобрий день,  отику. „ому такий сумний?

 отик. ƒобрий день, мал€та!

¬ихователь.

ѕрив≥таЇмо  отика,

≤ щоб там не було

ћи вп≥знаЇмо його.

« €коњ казки зав≥тав

“и у добрий час?

”важно слухайте п≥сеньку, €ку сп≥вав  отику?

’то њњ сп≥вав? (ѕ≥вник):

ћ≥й котику,

ћ≥й братику,

Ќесе мене лиса

«а кленов≥ л≥са,

«а крут≥њ гори,

«а бистр≥њ води.

(Ђ отик ≥ ѕ≥вникї)

¬ихователь. ћолодц≥!

 отик. Ћисичка-сестричка забрала мого друга ѕ≥вника, €кого € дуже любив, з €ким ми добре жили в одн≥й хатц≥. ѕ≥вник п≥сн≥ сп≥вав, а € на скрипочц≥ грав. ∆или соб≥ веселенько, раденько. я вже Ћисичц≥ ≥ п≥сн≥ сп≥вав, ≥ просив, ≥ сваривс€ Ч н≥чого не допомагаЇ. ƒала ось мен≥ Ђчар≥вн≥ скринькиї (червоного, зеленого, жовтого кольор≥в). ќсь прийшов до вас за допомогою.

¬ихователь. ƒопоможемо тоб≥,  отику. Ќаш≥ д≥ти вс≥м допомагають. ѕро тебе вони знають казочку ≥ знають, що ти хороший друг ѕ≥вника, ≥ знають твою б≥ду, €ку накоњла хитрун€, ≥ коли ти повернувс€ додому, де вже не було ѕ≥вника, ти нав≥ть плакав за ним, а дал≥ вирушив у мандр≥вку, щоб вр€тувати його з б≥ди. ≤ потрапив до нас.  отик прийшов до нас не з порожн≥ми лапками Ч Ћисичка передала Ђчар≥вн≥ скринькиї. ƒавайте ми њх розгл€немо ≥ пол≥чимо. —к≥льки всього? (“ри)

якого вони кольору? яка за рахунком скринька зеленого, жовтого кольору? ƒавайте подивимось, що ж у них поклала лисичка? “ут лежать картки з завданн€ми, €к≥ необх≥дно виконати.

ѕаличко, паличко,

–аз-два-три,

ƒ≥ткам диво покажи,

„ервону скриньку в≥дчини!

” червон≥й скриньц≥ Ћисичка хоче погратись в гру Ђ¬есн€на л≥чбаї, також перев≥рити, €к ви вм≥Їте добре л≥чити в межах 5:

1, 2, 3, 4, 5 Ч пр€ма л≥чба. 5, 4, 3, 2, 1 Ч зворотн€.

√ра ЂЌе помилисьї. ¬ихователь виставл€Ї цифри 1, 2, 3, 4, 5, а д≥ти викладають в≥дпов≥дну к≥льк≥сть ≥грашок.

¬ихователь. ћолодц≥, ≥ з цим завданн€м впоралис€. јле  отик ≥ще не дуже веселий, бо Ћисичка вибрала дл€ нього складн≥ завданн€. ѕравда?

Ќаступна гра Ђ«апам'€тайї. ¬ихователь к≥лька секунд демонструЇ картку, на €к≥й зображено певну к≥льк≥сть предмет≥в. ƒ≥ти мають в≥дпов≥сти правильно. —к≥льки предмет≥в було зображено на картц≥?

√ра Ђякий зайчик дав правильну в≥дпов≥дь?ї. ћал€там потр≥бно порахувати морквинки ≥ сказати, €кий зайчик дав правильну в≥дпов≥дь,

√ра Ђ¬≥дпов≥дай зразуї. ¬ихователь викликаЇ до дошки п'€ть д≥тей ≥ запитуЇ: Ђ—к≥льки д≥тей б≥л€ дошки?ї (¬с≥ рахують). Ч  ого б≥льше Ч д≥вчат чи хлоп'€т?

¬и гарно впорались ≥з завданн€ми, €к≥ були в червон≥й скриньц≥. ћолодц≥.

ѕритомилис€ мал€та Ч

Ѕудем в гр≥ в≥дпочивати.

ƒивл€чись перед собою,

ѕохитаймо головою,

–аз-два, раз-два.

«овс≥м легка голова!

ј чи й тулуб такий?

Ќавпаки, в≥н важкий.

ѕритискаЇм ноги

ћ≥цно до п≥длоги,

–уки вгору, п≥дт€гн≥тьс€

≤ легенько нахил≥тьс€,

¬с≥ вдихнули, д≥твора?

«ак≥нчилась наша гра.

ј зараз ви готов≥ виконати завданн€, €к≥ знаход€тьс€ в жовт≥й скриньц≥. Ћисичка просить уважно подивитись навколо себе в групов≥й к≥мнат≥ й запам'€тати, €кого кольору ст≥на, дошка, стел€.

√ра Ђякого кольору предмети в груп≥?ї

Ч ўо в груп≥ б≥лого кольору? (—т≥ни, в≥кна)

Ч ўо в груп≥ червоного кольору? ( в≥ти)

√ра Ђўо зм≥нилос€?ї

ƒ≥ти повинн≥ запам'€тати посл≥довн≥сть розташуванн€ ф≥гури. «а сигналом д≥ти закривають оч≥, а вихователь м≥н€Ї њх м≥сц€ми. ƒ≥ти називають зм≥ни, €к≥ в≥дбулис€. Ц ’итрун€ хоче подивитись, €к ви знаЇте геометричн≥ ф≥гури.

√ра ЂЌазви ф≥гуриї.

¬икладено портрет Ћисички. ƒ≥ти повинн≥ назвати ф≥гури.

¬ихователь торкаЇтьс€ чар≥вною паличкою ≥ в≥дкриваЇтьс€ зелена скринька. √ра ЂЋелекаї Ч ор≥Їнтуванн€ в простор≥: одна дитина Ч лелека, друга Ч тримаЇ кошик. ¬≥н заблукав у л≥с≥. ѕобачивши лелеку, дитина звертаЇтьс€ до нього.

Ћелеко, лелеко довгоногий,

ѕокажи додому дорогу.

Ћелека в≥дпов≥даЇ.

“упай правою ногою.

“упай л≥вою ногою.

«нову Ч правою ногою.

«нову Ч л≥вою ногою.

ќсь тод≥ прийдеш додому.

Ћисичка не знаЇ, де в нењ знаходитьс€ голова ≥ хоче погратись в гру Ђ«верху-внизї. ¬ихователь називаЇ р≥зн≥ предмети (або д≥њ), а д≥ти в≥дпов≥дають хором, де знаход€тьс€ ц≥ предмети (п≥длога, ноги, голова, стел€, лампочка, л≥так, аеродром).

ѕодив≥тьс€ праворуч, л≥воруч, пр€мо. ј зараз пограЇмось в гру ЂЋ≥такиї.  оли прокидаЇтьс€ сонечко? (¬ранц≥). ¬с≥ будете заводити своњ мотори, коли € скажу Ђранокї. ¬день л≥таки л≥тають. ј що вони будуть робити, коли € скажу Ђвеч≥рї. ¬и с€дете навприс€дки. ўо робл€ть п≥лоти вноч≥? (—пл€ть).

Ч ћолодц≥, ви впорались з ус≥ма завданн€ми, €к≥ Ћисичка приготувала  отиков≥. ѕодив≥тьс€, €к в≥н лаг≥дно усм≥хаЇтьс€ ≥ д€куЇ вам, йому Ћисичка не страшна. ÷€ зустр≥ч-гра, нехай залишить у вас м≥цн≥ знанн€, хороший настр≥й, рад≥сть, добро, вм≥нн€ допомогти друз€м вийти з будь-€коњ б≥ди.

Ќа згадку  отик даруЇ вам скриньку синього кольору.

 отик (прощаЇтьс€): Ђƒо побаченн€.ї


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1150 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2073 - | 1813 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.