Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Навчання лічби в різних вікових групах
Вкажіть вірну відповідь

1. З утворенням числа дітей знайомлять

1) на основі практичних дій;

2) на основі порівняння множин;

3) на основі накладання;

4) на основі бесіди.

2. Щоб перевірити правильність результатів лічби при хаотичному розміщенні елементів множин, їх треба

1) поставити попарно;

2) поставити в один ряд;

3) ще раз перелічити.

3. При навчанні порядкової лічби велике значення має

1) якісна ознака елементів множини;

2) розміщення наочності;

3) напрямок лічби;

4) кількість предметів.

4. З кількісним складом числа з одиниць дітей знайомлять

1) в старшій групі;

2) в середній групі;

3) в усіх групах.

5. З цифрами починають знайомити

1) в середній групі;

2) в старшій групі;

3) в другій молодшій групі.

6. Вкажіть вид лічби, яка відповідає на такі запитання:

1) Котрий?

2) Скільки?

7. Вкажіть, з якими числами знайомлять дітей

1) в старшій групі;

2) в другій молодшій групі;

3) в середній групі.

Вставте пропущені слова

8. Лічба групами - це лічба із зміною....

9. 1-2 заняття лічбу веде..., а підсумок -....

10. 1-2 заняття пояснюємо, що кількість не залежить від... ознак.

11. Вставте пропущені прийоми роботи над запам’ятанням цифри:

1) демонстрація цифри;

2)...;

3) відкладання відповідної кількості предметів;

4)...;

5) заштрихування контуру;

6)....

12. Доповніть перелік наочного матеріалу при ознайомленні з кількісним складом числа з одиниць:

1) різні за розміром предмети;

2)...;

3)....

13. Доповніть перелік прийомів навчання поділу цілого на частини:

1) поділ множин на підмножини;

2)...;

3)....

14. Доповніть перелік варіантів розміщення предметів при навчанні лічби в старшій групі:

1) по колу;

2)...;

3)....

15. Назвіть види лічби в старшій групі:

1)...;

2)...;

3)...;

4)...;

5)....

16. Вкажіть правила навчання лічби.

1)...;

2)...;

3)...;

4)....

Тема: Дидактичні ігри математичного змісту

Вкажіть вірну відповідь

 1. Зміст і правила розкриваються в ході гри

1) в середній групі;

2) в другій молодшій групі;

3) в старшій групі;

4) в усіх групах.

 1. Дидактична гра відноситься

1) до ігор з правилами;

2) до творчих ігор;

3) до розвиваючих ігор.

 1. Дидактичні ігри створюють

1) дорослі;

2) діти.

 1. Під час занять дидактичні ігри проводяться

1) з усією групою;

2) з підгрупами;

3) індивідуально.

Вставте пропущені слова

 1. Дидактична гра – це гра, створена … з метою … дітей.
 2. Дидактичні ігри проводяться під час … і в … житті.
 3. Ігрові дії можуть носити … або … характер.
 4. В старших групах зміст і правила гри пояснюються … ….
 5. В молодших групах необхідно дати … ігрової дії.
 6. Вставте пропущені елементи структури дидактичної гри:

1) навчальне завдання;

2) …;

3) правила;

4) …;

5) ігровий матеріал;

6) ….

 1. Доповніть перелік видів дидактичних ігор:

1) ігри з іграшками і предметами;

2) …;

3) ….

 1. Вкажіть форми проведення дидактичних ігор в повсякденному житті:

1) …;

2) …;

3) ….

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1745 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

620 - | 518 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.