Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Навчання дітей орієнтування в просторі
Виберіть правильну відповідь

1. У формуванні просторових уявлень особлива роль належить:

а) нюховому аналізатору;

б) руховому і зоровому аналізаторам;

в) дотиковому і слуховому аналізаторам;

г) аналізатори не відіграють суттєвої ролі.

2. Чуттєва система відліку це:

а) орієнтування на собі;

б) орієнтування від себе;

в) орієнтування від інших предметів;

г) орієнтування за сторонами власного тіла.

3. В II молодшій групі вчимо визначати просторове розміщення предметів:

а) від себе і на собі;

б) від будь-якого предмета;

в) на площині;

г) на аркуші паперу.

4. Диференціювання основних просторових напрямків залежить:

а) від рівня розвитку уяви;

б) від рівня орієнтування на собі;

в) від рівня засвоєння термінів;

г) від визначення "точки стояння".

5. Дітей молодшої групи вчимо орієнтуватися в просторі:

а) за допомогою зорових диктантів;

б) за допомогою слухових диктантів;

в) за допомогою ігрових вправ, ігор-інсценівок;

г) за допомогою пояснення.

6. Дітей середньої групи знайомимо з новим просторовим відношенням:

а) далеко-близько;

б) зверху-знизу;

в) зліва-направо;

г) попереду-позаду.

7. Старших дошкільників вчимо:

а) орієнтуватися відносно себе;

б) орієнтуватися на собі;

в) орієнтуватися відносно будь-якого об’єкта;

г) розрізняти праву і ліву руку.

8. В найближчому оточенні вчимо орієнтуватися дітей:

а) ІІ-ї молодшої групи;

б) середньої групи;

в) старшої групи.

9. Орієнтуватися на площині починаємо вчити:

а) в старшій групі;

б) в ІІ-й молодшій групі;

в) в середній групі.

10. Для навчання орієнтування відносно інших предметів використовується:

а) показ;

б) гра-інсценівка;

в) прийом активного пересування в просторі;

г) слуховий диктант.

11. В старшому дошкільному віці дитина засвоює:

а) чуттєву систему відліку;

б) словесну систему відліку;

в) назви парних напрямків;

12. Зорові і слухові диктанти використовуються:

а) з II молодшої групи;

б) з середньої групи;

в) з старшої групи;

Педагогічний диктант

1. Що є 1 з важливих показників математичної підготовки до школи?

2. Які методи сприяють виявленню рівня цих знань?

3. Назвіть показники математичної готовності до школи

4. Що означає якість математичних знань?

5. Як слід комбінувати завдання для виявлення готовності до школи?

6. За допомогою якого обстеження можна вивчити рівень підготовленості дітей до навчання в школі?

7. Охарактеризуйте 1 рівень підготовленості до школи.

8. Охарактеризуйте 2 рівень підготовленості до школи.

9. Чим характерний 3 рівень підготовленості дітей до навчання в школі?

10. Наведіть приклад завдання для перевірки математичної готовності до школи.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1616 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

1227 - | 1133 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.02 с.