Лекции.Орг


Поиск:
У-34-37-В-в-4
1:10 000

Схилення на 1997 р. східне 6º12' (1-03). Середнє

зближення меридіанів західне 2º22' (0-39). При

прикладанні бусолі (компаса ) до вертикальних

ліній координатної сітки середнє відхилення

магнітної стрілки східне 8º34' (1-42). Річна зміна

схилення східна 0º02' (0-01). Поправка в дирекційний

кут при переході до магнітного азимуту (1-43).

Примітка: В дужках показані поділки кутоміра (одна поділка кутоміра = 3.6)

Рис. 4.Фрагмент навчальної топографічної карти.

Практичні завдання:

Завдання 1. Знайти іменовані масштаби для числових, вказаних в одному з варіантів в таблиці 1.

Методичні вказівки. Спочатку необхідно записати, скільки в одиниці довжини на карті вміщується таких самих одиниць довжини на місцевості. Наприклад, якщо заданий масштаб 1: 10 000. то це означає, що 1 см на карті відповідає 10000 см на місцевості. Тапер число в другій частині такого запису потрібно перевести в більш крупніші одиниці довжини, які використовуються для вимірювань на місцевості, тобто в метри і кілометри. Тоді отримаємо, що 1 см на карті відповідає 100 м на місцевості. Це і є іменований масштаб. Дано: Відповідь:

Завдання 2. Знайти числовий масштаб карти за іменованим, що вказаний в одному з варіантів в таблиці 1.

Дано: Відповідь:

Завдання 3. Визначити граничну точність масштабу, вказаного в одному з варіантів в таблиці 1.

Методичні вказівки. Так як граничну точність масштабу рівна довжині того відрізка на місцевості (його горизонтальній проекції), який в даному масштабі карти відповідає 0,1 мм на карті, то спочатку за числовим масштабом потрібно знайти іменований, а тоді вже його граничну точність.

Дано: Відповідь:

Завдання 4. Знайти масштаб карти за виміряним на ній відрізком і відповідною відстанню на місцевості, що вказані в одному з варіантів в таблиці 1. Дано: Відповідь:

Завдання 5. Визначити довжину відрізка на місцевості за виміряним на ній відрізком і масштабом карти, що вказані в одному з варіантів в табл. 1

Завдання 6. Побудувати поперечне мірило за вихідним варіантом:

Масштаб мірила Довжина лінії для відкладення, м
М1: 500 256,8
М1: 750 500,4
М1: 1000 169,7
М1: 1250 231,2
М1: 1500 250,9
М1: 2000 147,7
М1: 2500 60,9
М1: 1800 129,8
М1: 3000 140,4
М1: 300 690,7
М1: 1800 180,8
М1: 3500 290,3
М1: 4000 620,5
М1: 800 540,4
М1: 900 570,2
М1: 1000 720,9
М1: 1250 360,3
М1: 1400 90,7

Питання для самоконтролю

1. Що називають планом, картою, профілем?

2. У чому полягає істотна різниця між планом і картою?

3. Що називають масштабом?

4. Що таке точність масштабу?

5. У якій формі може бути поданий масштаб?

6. Назвіть масштабний ряд топографічних карт і планів в Україні.

7. Які принципи покладені в основу разграфки і позначення (номенклатури) топографічних карт і планів?

Таблиця 1

Варіанти до завдань

1: 300000 1: 1000

Продовження табл. 1

Рекомендована література:

1. Витковский В.В. Топография – Л.: 1940. – 680 с.

2. Войславский Л.К. Характерные точки и характерные линии рельефа.– Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1986 вып.43, – С. 6 – 10

3. Войславский Л.К. Дифференциальная цифровая модель рельефа. – Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1986, вып.44, – С. 10 – 19.

4. Гиршберг М.А. Геодезия. Часть1 – М: Недра, 1967. – 384 с.

5. ГОСТ 22268 –76. Геодезия. Термины и определения. – М.: Госстандарт СССР, 1976. – 32 с.

6. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА – 2.04 – 02 –18) – К: 1998.

7. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина 2. Електронні геодезичні прилади . – Львів: І3 мн, 2000. – 324 с.

8. Лисицкий Д.В. Основные принципы цифрового картографирования местности . – М.: Недра, 1988.–261 с.

9. Маслов А.В., Гордеев А.В., Александров Н.Н., Соберайский К.С., Батраков Ю.Г. Геодезия. – М.: Недра, 1972. – 528 с.

10.Неумывакин Ю.К., Халугин Е.И., Кузнецов П.Н., Бойко А.В.. Топографические съемки. Справочное пособие. – М.: Недра, 1991.– 317 с.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1566 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

435 - | 342 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.