Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


якими повинен волод≥ти бакалавр
Ќазва функц≥њ Ќазва типовоњ задач≥ «м≥ст ум≥нн€
“ехн≥чна 1. ќпануванн€ методами та обробкою результат≥в кутових вим≥р≥в ¬икористовуючи прилади ≥ результати вим≥рювань вм≥ти: 1. ѕриводити теодол≥т в робоче положенн€. 2. ¬им≥рювати горизонтальн≥ та вертикальн≥ кути. 3. ¬иконувати обробку результат≥в вим≥р≥в.
2. ќпануванн€ методами та обробкою результат≥в л≥н≥йних вим≥р≥в ¬икористовуючи прилади та результати вим≥рювань вм≥ти: 1. ¬им≥рювати довжину л≥н≥њ м≥рною стр≥чкою, рулеткою. 2. ¬иконувати компаруванн€ м≥рних прилад≥в. 3. ¬иконувати математичну обробку результат≥в вим≥р≥в. 4. ¬иконувати визначенн€ площ р≥зноман≥тних контур≥в на планов≥й та топограф≥чн≥й оновах
3. ќпануванн€ методами математичноњ обробки вим≥рюванн€ перевищень ¬икористовуючи прилади та результати вим≥р≥в вм≥ти: 1. ¬иконувати пов≥рки н≥вел≥р≥в. 2. ¬им≥рювати перевищенн€ геометричним н≥велюванн€м. 3. ¬иконувати компануванн€ н≥вел≥рних рейок. 4. ¬иконувати тригонометричне н≥велюванн€. 5. ¬иконувати математичну обробку результат≥в вим≥р≥в.
4. ¬иконанн€ теодол≥тноњ зйомки ѕри виконанн≥ теодол≥тного зн≥манн€ вм≥ти: 1. ¬иконувати проектуванн€ теодол≥тних ход≥в. 2. —кладати абрис теодол≥тного зн≥манн€. 3. ќбробл€ти журнал теодол≥тного ходу
5. ¬иконанн€ тахеометричноњ зйомки ѕри виконанн≥ тахеометричного зн≥манн€ вм≥ти: 1. –озвивати планово-висотну зн≥мальну основу. 2. —кладати абрис тахеометричного зн≥манн€. 3. ќбробл€ти журнал тахеометричного зн≥манн€.
6. ¬иконанн€ мензульноњ зйомки ѕри виконанн≥ мензульного зн≥манн€ вм≥ти: 1. ¬иконувати пов≥рки мензули ≥ к≥прегел€. 2. Ѕудувати геометричну мережу та прокладати мензульн≥ ходи. 3. ¬иконувати зн≥манн€ ситуац≥њ ≥ рельЇфу.
7. ¬изначенн€ основних терм≥н≥в ≥ пон€ть. ‘ормулюванн€ критер≥њв визначенн€ взаЇмозвТ€зку з науками про «емлю та компТютерними науками ¬икористовуючи основн≥ пон€тт€ √≤—-технолог≥њ вм≥ти: 1. ‘ормувати визначенн€ дл€ терм≥н≥в та пон€ть. 2. ќр≥Їнтуватис€ у пон€тт€х система, методи, технолог≥њ. 3. ¬м≥ти навести схему взаЇмозвТ€зк≥в з р≥зними галуз€ми прикладних наук.
8. ¬икористанн€ технолог≥чних процес≥в складанн€ карт ¬икористовуючи теоретичн≥ знанн€ волод≥ти: 1. «асобами в≥дображенн€ картограф≥чноњ ≥нформац≥њ. 2. “ерм≥нолог≥Їю карт. 3. ¬икористанн€м прийом≥в картограф≥чноњ генерал≥зац≥њ. 4. “ехнолог≥Їю складанн€ картограф≥чних роб≥т. 5. ƒетерм≥нац≥Їю ор≥Їнтуванн€ л≥н≥й ≥ напр€мк≥в на планах ≥ картах 6. ¬изначенн€м географ≥чних координат точок ≥ обТЇкт≥в м≥сцевост≥ на топограф≥чн≥й основ≥ 7. «агальними п≥дходами до читанн€ ситуац≥њ на топограф≥чних планах ≥ картах
  9. ¬становленн€ на м≥сцевост≥ меж землеволод≥нь «г≥дно з чинним законодавством волод≥ти загальними навиками щодо: 1. ѕлану земельно-господарського устрою. 2. ѕлану в≥дводу земельних д≥л€нок. 3. –озпланувальне кресленн€. 4. √еодезичного забезпеченн€ перенесенн€ план≥в внутр≥шньогосподарського землеустрою в натуру
10. ѕ≥дготуванн€ документ≥в на право власност≥ дл€ землевласник≥в Ќа баз≥ чинного законодавства ум≥ти проводити: 1. ≤нвентаризац≥ю земель. 2. ¬изначенн€ юридичного п≥дтвердженн€ прав. 3. ќдержанн€ висновк≥в орган≥в земельних ресурс≥в та у справах буд≥вництва ≥ арх≥тектури, складанн€ акт≥в на право власност≥.
“еоретична 11. ¬изначенн€ основних елемент≥в картограф≥чних проекц≥й ¬икористовуючи теоретичн≥ знанн€: 1. ¬олод≥ти читанн€м карт. 2. ¬изначати масштаб ≥ координатну с≥тку. 3. ¬изначати компоновку та ор≥Їнтуванн€ картограф≥чноњ с≥тки.
≤нженерна 12. ¬ивченн€ топограф≥чних карт та план≥в, розвТ€занн€ ≥нженерних задач ¬икористовуючи плани та карти, умовн≥ знаки, масштабн≥ л≥н≥йки, план≥метри, вм≥ти: 1. –озп≥знавати умовн≥ знаки предмет≥в та контур≥в, читати рельЇф м≥сцевост≥. 2. ¬изначати масштаб, номенклатуру карт та план≥в, географ≥чн≥ пр€мокутн≥ координати точок. 3. ¬изначати довжини та ор≥Їнтирн≥ кути л≥н≥й м≥сцевост≥. 4. ¬изначати висоти точок, будувати на карт≥ л≥н≥њ заданим ухилом, проф≥ль м≥сцевост≥, визначати водозб≥рн≥ площ≥. 5. ќбчислювати площ≥ д≥л€нок.
13. ¬иконанн€ математичноњ обробки результат≥в геодезичних вим≥р≥в «а результатами геодезичних вим≥р≥в вм≥ти: 1.  ористуватись властивост€ми випадкових похибок. 2. ¬изначати критер≥њ точност≥ вим≥рювань. 3. ¬изначати точн≥сть функц≥њ вим≥р€них величин. 4. –озвТ€зувати пр€му та зворотну геодезичн≥ задач≥. 5. ¬иконувати математичну обробку теодол≥тних ход≥в.
ќрган≥зац≥йна 14. ќрган≥зац≥€ вим≥рювань кут≥в за триштативним методом та виконанн€ оц≥нки точност≥ вим≥р€них в ход≥ пол≥гонометр≥њ кут≥в ћаючи точн≥ теодол≥ти ≥ в≥зирн≥ марки, вивчивши ≥нструкц≥ю, необх≥дно вм≥ти: 1. ќрган≥зувати процес вим≥рюванн€ кут≥в в пол≥гонометр≥њ. 2. ¬им≥р€ти кути окремим прийомом ≥ способом кругових прийом≥в.
15.¬изначенн€ зсув≥в ≥ деформац≥й земноњ кори на геопол≥гонах ¬икористовуючи науково-техн≥чну л≥тературу, наукову та нормативно-техн≥чну документац≥ю, а також знанн€ з плануванн€ геодезичних мереж, вм≥ти: 1. –озраховувати точн≥сть виконанн€ геодезичних роб≥т на геопол≥гонах. 2. –озробл€ти проекти побудови спец≥альних мереж. 3.  ерувати польовими та камеральними роботами на геопол≥гонах. 4. јнал≥зувати результати математичноњ обробки вим≥р≥в з метою прогнозуванн€ рух≥в земноњ поверхн≥.
16. ¬изначенн€ нормативно-правових акт≥в земельних в≥дносин в заданих умовах ” результат≥ вивченн€ теми ум≥ти визначити: 1. ≤Їрарх≥ю правових акт≥в. 2. ‘орму правових акт≥в. 3. ќбірунтуванн€ заданих д≥й.
17. ќрган≥зац≥€ використанн€ земель заданоњ категор≥њ Ќа основ≥ чинного законодавства вм≥ти визначати: 1.  атегор≥њ земель. 2. ѕор€док њх використанн€. 3. ѓх правовий режим.
18. «абезпеченн€ прав володар€ земельноњ д≥л€нки ¬ насл≥док вивченн€ даноњ теми ум≥ти забезпечувати права: 1. ¬ласника земельноњ д≥л€нки. 2.  ористувача або орендар€. 3. ¬иконанн€ серв≥туту.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 918 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1355 - | 1361 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.