Лекции.Орг


Поиск:
Якими повинен володіти бакалавр
Назва функції Назва типової задачі Зміст уміння
Технічна 1. Опанування методами та обробкою результатів кутових вимірів Використовуючи прилади і результати вимірювань вміти: 1. Приводити теодоліт в робоче положення. 2. Вимірювати горизонтальні та вертикальні кути. 3. Виконувати обробку результатів вимірів.
2. Опанування методами та обробкою результатів лінійних вимірів Використовуючи прилади та результати вимірювань вміти: 1. Вимірювати довжину лінії мірною стрічкою, рулеткою. 2. Виконувати компарування мірних приладів. 3. Виконувати математичну обробку результатів вимірів. 4. Виконувати визначення площ різноманітних контурів на плановій та топографічній оновах
3. Опанування методами математичної обробки вимірювання перевищень Використовуючи прилади та результати вимірів вміти: 1. Виконувати повірки нівелірів. 2. Вимірювати перевищення геометричним нівелюванням. 3. Виконувати компанування нівелірних рейок. 4. Виконувати тригонометричне нівелювання. 5. Виконувати математичну обробку результатів вимірів.
4. Виконання теодолітної зйомки При виконанні теодолітного знімання вміти: 1. Виконувати проектування теодолітних ходів. 2. Складати абрис теодолітного знімання. 3. Обробляти журнал теодолітного ходу
5. Виконання тахеометричної зйомки При виконанні тахеометричного знімання вміти: 1. Розвивати планово-висотну знімальну основу. 2. Складати абрис тахеометричного знімання. 3. Обробляти журнал тахеометричного знімання.
6. Виконання мензульної зйомки При виконанні мензульного знімання вміти: 1. Виконувати повірки мензули і кіпрегеля. 2. Будувати геометричну мережу та прокладати мензульні ходи. 3. Виконувати знімання ситуації і рельєфу.
7. Визначення основних термінів і понять. Формулювання критеріїв визначення взаємозв’язку з науками про Землю та комп’ютерними науками Використовуючи основні поняття ГІС-технології вміти: 1. Формувати визначення для термінів та понять. 2. Орієнтуватися у поняттях система, методи, технології. 3. Вміти навести схему взаємозв’язків з різними галузями прикладних наук.
8. Використання технологічних процесів складання карт Використовуючи теоретичні знання володіти: 1. Засобами відображення картографічної інформації. 2. Термінологією карт. 3. Використанням прийомів картографічної генералізації. 4. Технологією складання картографічних робіт. 5. Детермінацією орієнтування ліній і напрямків на планах і картах 6. Визначенням географічних координат точок і об’єктів місцевості на топографічній основі 7. Загальними підходами до читання ситуації на топографічних планах і картах
  9. Встановлення на місцевості меж землеволодінь Згідно з чинним законодавством володіти загальними навиками щодо: 1. Плану земельно-господарського устрою. 2. Плану відводу земельних ділянок. 3. Розпланувальне креслення. 4. Геодезичного забезпечення перенесення планів внутрішньогосподарського землеустрою в натуру
10. Підготування документів на право власності для землевласників На базі чинного законодавства уміти проводити: 1. Інвентаризацію земель. 2. Визначення юридичного підтвердження прав. 3. Одержання висновків органів земельних ресурсів та у справах будівництва і архітектури, складання актів на право власності.
Теоретична 11. Визначення основних елементів картографічних проекцій Використовуючи теоретичні знання: 1. Володіти читанням карт. 2. Визначати масштаб і координатну сітку. 3. Визначати компоновку та орієнтування картографічної сітки.
Інженерна 12. Вивчення топографічних карт та планів, розв’язання інженерних задач Використовуючи плани та карти, умовні знаки, масштабні лінійки, планіметри, вміти: 1. Розпізнавати умовні знаки предметів та контурів, читати рельєф місцевості. 2. Визначати масштаб, номенклатуру карт та планів, географічні прямокутні координати точок. 3. Визначати довжини та орієнтирні кути ліній місцевості. 4. Визначати висоти точок, будувати на карті лінії заданим ухилом, профіль місцевості, визначати водозбірні площі. 5. Обчислювати площі ділянок.
13. Виконання математичної обробки результатів геодезичних вимірів За результатами геодезичних вимірів вміти: 1. Користуватись властивостями випадкових похибок. 2. Визначати критерії точності вимірювань. 3. Визначати точність функції виміряних величин. 4. Розв’язувати пряму та зворотну геодезичні задачі. 5. Виконувати математичну обробку теодолітних ходів.
Організаційна 14. Організація вимірювань кутів за триштативним методом та виконання оцінки точності виміряних в ході полігонометрії кутів Маючи точні теодоліти і візирні марки, вивчивши інструкцію, необхідно вміти: 1. Організувати процес вимірювання кутів в полігонометрії. 2. Виміряти кути окремим прийомом і способом кругових прийомів.
15.Визначення зсувів і деформацій земної кори на геополігонах Використовуючи науково-технічну літературу, наукову та нормативно-технічну документацію, а також знання з планування геодезичних мереж, вміти: 1. Розраховувати точність виконання геодезичних робіт на геополігонах. 2. Розробляти проекти побудови спеціальних мереж. 3. Керувати польовими та камеральними роботами на геополігонах. 4. Аналізувати результати математичної обробки вимірів з метою прогнозування рухів земної поверхні.
16. Визначення нормативно-правових актів земельних відносин в заданих умовах У результаті вивчення теми уміти визначити: 1. Ієрархію правових актів. 2. Форму правових актів. 3. Обґрунтування заданих дій.
17. Організація використання земель заданої категорії На основі чинного законодавства вміти визначати: 1. Категорії земель. 2. Порядок їх використання. 3. Їх правовий режим.
18. Забезпечення прав володаря земельної ділянки В наслідок вивчення даної теми уміти забезпечувати права: 1. Власника земельної ділянки. 2. Користувача або орендаря. 3. Виконання сервітуту.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 872 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

243 - | 220 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.06 с.