Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: ѕравов≥, нормативн≥, техн≥чн≥ та орган≥зац≥йн≥ основи безпеки життЇд≥€льност≥
 

ѕлан

1. «агальн≥ аспекти управл≥нн€.

2. «аконодавч≥ аспекти безпеки життЇд≥€льност≥.

3. јпарат управл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥.

 

1. ”правл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥ - це комплекс управл€ючих д≥й по п≥дготовц≥, прийн€ттю ≥ реал≥зац≥њ р≥шень, направлених на забезпеченн€ безпеки людини в сфер≥ виробництва та побуту €к за нормальних умов, так в раз≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й.

”правл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥ маЇ правовий соц≥ально-економ≥чний, техн≥чний, орган≥зац≥йний, медичний, еколог≥чний, психолог≥чний та етичний аспекти.

1) ѕравовий аспект пол€гаЇ у розробц≥ ≥ обов'€зковому виконанн≥ законодавчих ≥ нормативних акт≥в, що регулюють соц≥альн≥ в≥дносини у сфер≥ безпечноњ життЇд≥€льност≥.

2) —оц≥ально-економ≥чний аспект пол€гаЇ у ц≥леспр€мованому ф≥нансуванн≥ комплексу закон≥в безпеки в ус≥х сферах д≥€льност≥ людини, незалежно в≥д форм власност≥.

—оц≥ально-економ≥чний аспект включаЇ:

- ¬икористанн€ економ≥чних метод≥в управл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥;

- ¬≥дшкодуванн€ шкоди особ≥ у раз≥ ушкодженн€ њњ здоров'€;

- ќбов'€зкове державне та добров≥льне особисте соц≥альне страхуванн€;

- –егламентац≥ю тривалост≥ робочого дн€ ≥ в≥дпочинку;

- ќрган≥чне поЇднанн€ закон≥в безпеки з нормами часу на виконанн€ тих чи ≥нших роб≥т;

- Ѕезплатне поданн€ прац≥вникам спецод€гу та засоб≥в захисту;

- ѕ≥льги та компенсац≥њ за важк≥ ≥ шк≥длив≥ умови прац≥.

3) “ехн≥чний аспект пол€гаЇ в проектуванн≥ ≥ спорудженн≥ будов, комун≥кац≥й, впровадженн€ технолог≥й, матер≥ал≥в або продукт≥в, €к≥ ор≥Їнтован≥ на збереженн€ здоров'€ ≥ безпеки людини.

4) ќрган≥зац≥йний аспект пол€гаЇ у створенн≥ апарату управл≥нн€, нагл€ду ≥ контролю за безпекою життЇд≥€льност≥ в масштаб≥ держави, рег≥ону, п≥дприЇмства, структурного п≥дрозд≥лу, забезпеченн€ функц≥онуванн€.

5) ћедичний аспект пов'€заний: з комплексною оц≥нкою впливу ус≥х фактор≥в довк≥лл€, трудовоњ д≥€льност≥ на стан здоров'€ людини; з г≥г≥Їн≥чного регламентац≥Їю ≥ державною реЇстрац≥Їю будь-€ких небезпечних фактор≥в, що супроводжують життЇд≥€льн≥сть людини.

6) ≈колог≥чний аспект пол€гаЇ в забезпеченн≥ спри€тливих б≥олог≥чних умов житт€ людини та ≥нших компонент≥в б≥осфери, у зменшенн≥ антропогенного впливу на навколишнЇ середовище, скороченн≥ виробництва, споживанн≥ та викид≥в в атмосферу речовин, €к≥ створюють локальн≥ геох≥м≥чн≥ аномал≥њ в атмосфер≥ м≥ст, у водному середовищ≥ ≥ наземн≥й поверхн≥.

7) ѕсихолог≥чний аспект, пов'€заний з психолог≥чною шкодою, запод≥€ного кожним нещасним випадком, авар≥Їю та катастрофою.

8) ≈тичний або моральний аспект пов'€заний з погл€дами, у€вленн€ми ≥ нормами, €к≥ регулюють безпечну повед≥нку людей, взаЇмини м≥ж ними.

”правл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥ повинно зд≥йснюватись на етапах проектуванн€, буд≥вництва, реконструкц≥њ, експлуатац≥њ та л≥кв≥дац≥њ вс≥х народногосподарських об'Їкт≥в.

 

2. ¬ декларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањни, прийн€т≥й ¬ерховною –адою 16 липн€ 1990 р., окремий розд≥л присв€чено еколог≥чн≥й безпец≥ - складов≥й частин≥ безпеки житт€ людини. ¬ перш≥й конституц≥њ ”крањни, прийн€т≥й на сес≥њ ¬ерховноњ –ади 28 червн€ 1996 р. стверджуЇтьс€; "Ћюдина, њњ житт€ ≥ здоров'€, безпека визнаЇтьс€ в ”крањн≥ найвищою соц≥альною ц≥нн≥стю". ќдним з перших закон≥в незалежноњ ”крањни, що регулюють охорону житт€ ≥ здоров'€ громад€н в процес≥ прац≥ Ї закон "ѕро охорону прац≥" (1992 р.). —кладовою частиною законодавства про охорону прац≥ Ї  одекс закон≥в про працю, €кий регулюЇ трудов≥ в≥дносини в ц≥лому. —еред закон≥в, €к≥ регулюють безпеку людини в ус≥х сферах њњ житт€, а також в≥дносини держаних орган≥в, незалежно в≥д вид≥в њх д≥€льност≥ та форм власност≥ сл≥д вид≥лити:

- «акон ”крањни "ѕро пожежну безпеку" (1995 р.);

- «акон ”крањни "ѕро забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч€ населенн€" (1994р.);

- «акон ”крањни "ѕро дорожн≥й рух" (1995 р.);

- «акон ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного середовища" (1991 р.).

Ќа основ≥ останнього «акону розроблена низка закон≥в, €к≥ стосуютьс€ окремих сфер довк≥лл€, наприклад, закон ”крањни "ѕро охорону атмосферного пов≥тр€", "ѕро використанн€ €дерноњ енерг≥њ та рад≥ац≥йну безпеку", "ѕро еколог≥чну експертизу", а також кодекс≥в: л≥совий, водний, про надра земл≥ та ≥нших.

¬ «акон≥ "ѕро забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч€ населенн€" проголошенн€ права громад€н на забезпеченн≥ дл€ житт€ ≥ здоров'€ продукт≥в харчуванн€, питну воду, умови прац≥, навчанн€, вихованн€, побут ≥ в≥дпочинок, навколишнЇ природне середовище та на в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих њх здоров'ю внасл≥док порушенн€ п≥дприЇмствами ≥ громад€нами сан≥тарного законодавства.

«акон ”крањни "ѕро дорожн≥й рух" визначаЇ правов≥ та соц≥альн≥ основи дорожнього руху з метою захисту житт€ та здоров'€ громад€н, створенн€ безпечних ≥ комфортних умов дл€ учасник≥в руху та охорони навколишнього природного середовища

«акон ”крањни "ѕро пожежну безпеку" визначаЇ загальн≥ правов≥, економ≥чн≥ та соц≥альн≥ основи забезпеченн€ пожежноњ безпеки €к нев≥д'Їмноњ частини виробничоњ та ≥ншоњ д≥€льност≥, охорони житт€ та здоров'€ людини, нац≥онального багатства ≥ довк≥лл€.

«акон ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного середовища" та низка пов'€заних з ним ≥нших закон≥в спр€мован≥ на збереженн€ безпечного дл€ людини ≥ природного середовища, на захист житт€ ≥ здоров'€ населенн€ в≥д негативного впливу, зумовленого забрудненн€м та ≥ншими порушенн€ми довк≥лл€.

Ќормативн≥ акти з питань безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та охорони навколишнього природного середовища включають правила, стандарти, норми, положенн€, ≥нструкц≥њ та ≥нш≥ документи.

 

3. ”правл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥ Ї складовою частиною системи державного управл≥нн€ в ц≥лому. ƒержавне управл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥ зд≥йснюють:

-  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

-  аб≥нет по нагл€ду за охороною прац≥ ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни;

- ћ≥н≥стерство охорони здоров'€;

- ћ≥н≥стерство з надзвичайних ситуац≥й;

- ћ≥сцева державна адм≥н≥страц≥€, м≥сцев≥ –ади народних депутат≥в.

ќсоблива роль в забезпеченн≥ здоров'€ населенн€, його сан≥тарного еп≥дем≥чного благополучч€ належить ћ≥н≥стерству охорони здоров'€, €ке Ї спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ в ц≥й галуз≥, нагл€д ≥ контроль за додержанн€м сан≥тарного законодавства.

—кладового частиною системи державного управл≥нн€ охорони житт€ в авар≥йних ≥ надзвичайних ситуац≥€х Ї центральний штаб, територ≥альн≥ та об'Їктов≥ п≥дрозд≥ли цив≥льноњ оборони, €к≥ в мирний час залучаютьс€ до орган≥зац≥њ р€тувальних ≥ авар≥йно-в≥дбудовних роб≥т в зонах управл≥нн€

—труктура орган≥в управл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥, чисельн≥стю апарату, служб, њх повноваженн€ регулюютьс€ законом ≥ спец≥альним положенн€м.


—писок л≥тератури.

 

1. ∆ел≥ба ™.ѕ., «аверуха Ќ.ћ., «ацарський ¬.¬. Ѕезпека життЇд≥€льност≥. -  ињв " аравела", Ћьв≥в "Ќовий св≥т - 2000", 2001. - 320с.

 

2. ƒжигирей ¬.—., ∆иденький ¬.÷. Ѕезпека життЇд≥€льност≥. Ќавчальний пос≥бник. -¬ид. 3-тЇ, доповнене. - Ћьв≥в "јф≥ша", 2000 - 256с.

 

3. ¬.≤. √ол≥нько, ћ.¬. Ўибка √.ќ. ћ≥рошник, ќ.¬. Ѕезсчасний. Ѕезпека людини у життЇвому середовищ≥. - ƒн≥пропетровськ Ќ√ј ”крањни, 1997-165с.

 

4. ¬.≤. √ол≥нько, ћ.‘.  ременчуцький, ¬.≤.  лочков, ¬.ё. ‘рунд≥н, ё.–. Ћитвиненко, √.ѕ.  рргоий, ¬.ј. ƒол≥нський, ¬.≤. Ѕезкровний. Ѕезпека людини у надзвичайних ситуац≥€х. - ƒн≥пропетровськ Ќ√ј ”крањни, 1997- 122с.

 

5. √.ќ. Ѕ≥л€вський, ћ.ћ. ѕадун, –.—. ‘урдуй. ќснови загальноњ еколог≥њ, -  ињв "Ћиб≥дь", 1995 - 368с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 571 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

521 - | 498 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.