Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: «асоби ≥ндив≥дуального захисту
ѕлан.

1. «асоби захисту орган≥в диханн€:

а) найпрост≥ш≥ засоби захисту.

б) призначенн€, будова ≥ принцип д≥њ респ≥ратора

в) ф≥льтрувальн≥ протигази.

г) ≥золююч≥ протигази.

2. «асоби захисту шк≥ри:

а) звичайн≥ засоби захисту.

б) спец≥альн≥ засоби захисту.

 

1. а). Ќайпрост≥ш≥ засоби захисту орган≥в диханн€ - проти пилова тканинна маска ≥ ватно-марлева пов'€зка ¬они захищають органи диханн€ в≥д рад≥оактивного пилу ≥ де€ких вид≥в бактер≥олог≥чних засоб≥в, а дл€ захисту в≥д отруйних речовин непридатн≥.

ѕроти пилова тканинна маска складаЇтьс€ з двох частин з 4-5 шар≥в тканини. «овн≥шн≥ шари робл€ть з тканини без ворсу, а внутр≥шн≥ - дл€ кращоњ ф≥льтрац≥њ -ворсом.  р≥пленн€м служать смужки тканини, пришит≥ збоку корпуса.

¬атно-марлева пов'€зка виготовл€Їтьс€ ≥з шматка марл≥ розм≥ром 100x50 см. …ого розстел€ють на стол≥, посередин≥ на площ≥ 30x20 см кладуть шар вати завтовшки 1-2 см (€кщо немаЇ вати, то њњ зам≥нюють марлею в 5-6 шар≥в). ¬≥льний край марл≥ по довжин≥ загинають з обох бок≥в на вату, а на к≥нц€х робл€ть розр≥зи(30-35 см).

ѕов'€зка повинна добре закривати н≥с ≥ рот, тому верхн≥й њњ" край маЇ бути нар≥вн≥ очей, а нижн≥й заходити за п≥дбор≥дд€. Ќижн≥ к≥нц≥ зав'€зують на т≥м!, верхн≥ - на потилиц≥. ƒл€ захисту очей необх≥дно над≥ти спец≥альн≥ окул€ри, €к≥ щ≥льно прил€гають до обличч€.

б). –есп≥ратори застосовують дл€ захисту орган≥в диханн€ в≥д рад≥оактивного ≥ ірунтового пилу. Ќайб≥льш поширен≥ респ≥ратори –-2 ≥ ѕ≤Ѕ-1 ("ѕелюсток").

–есп≥ратор –-2 складаЇтьс€ ≥з ф≥льтрувальноњ нап≥вмаски з наголовником. Ќап≥вмаска маЇ два клапани вдиху ≥ один - видиху. ” клапана видиху Ї запоб≥жний екран. «овн≥шн€ частина нап≥вмаскн виготовлена з пол≥уретанового п≥нопласту зеленого кольору, а внутр≥шн€ - з тонкоњ пов≥тронепроникноњ пл≥вки, до €коњ вмонтовано два клапани вдиху. ћ≥ж пол≥уретаном ≥ пол≥етиленом Ї ф≥льтр ≥з пол≥мерних волокон. –есп≥ратор маЇ носовий затискач, щоб притиснути нап≥вмаску до перен≥сс€

ѕринцип д≥њ респ≥ратора ірунтуЇтьс€ на тому, що при вдиху пов≥тр€ посл≥довно проходить кр≥зь ф≥льтрувальний пол≥уретановий шар маски, де очищаЇтьс€ в≥д грубодисперсного пилу, пот≥м кр≥зь ф≥льтрувальний пол≥мерний волокнистий матер≥ал, де очищаЇтьс€ в≥д тонкодисперсного. ѕ≥сл€ очищенн€ пов≥тр€ кр≥зь клапани вдиху потрапл€Ї у п≥дмасковий прост≥р та в органи диханн€ ѕри видиханн≥ пов≥тр€ з п≥дмаскового простору виходить через клапан видиху.

«бер≥гаютьс€ респ≥ратори у запа€ному пол≥етиленовому пакет≥. ўоб п≥д≥гнати респ≥ратор –-2 до свого обличч€, треба перев≥рити його справн≥сть, над≥ти нап≥вмаску на обличч€ так, щоб п≥дбор≥дд€ ≥ н≥с були всередин≥, одна тасьма наголовника, що не розт€гуЇтьс€, була б на т≥м'њ голови, а друга - на потилиц≥; за допомогою пр€жок, що Ї на тасьмах, в≥дрегулювати њњ довжину (дл€ чого треба зн€ти нап≥вмаску) таким чином, щоб над≥та нап≥вмаса щ≥льно прил€гала до обличч€; к≥нц≥ носового затискача притиснути до носа

–есп≥ратори над€гають за командою "–есп≥ратор над≥ти!" або самост≥йно. «н€вши респ≥ратор, треба провести його дезактивац≥ю: видалити пил ≥з зовн≥шньоњ частини нап≥вмаси щ≥ткою або витрусити, внутр≥шню поверхню нап≥вмаски протерти тампоном ≥ просушити. –есп≥ратор покласти в пол≥етиленовий пакет ≥ закрити його к≥льцем.

–есп≥ратор ЎЅ-1 ("ѕелюсток") широко застосовувавс€ п≥д час л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥њ на „орнобильськ≥й ј≈— ≥ над≥йно захищав в≥д рад≥оактивного зараженн€. ÷е респ≥ратор одноразового користуванн€, безрозм≥рний; ф≥льтрувальним елементом у ньому Ї тканина ѕетр€нова.

в). ‘≥льтрувальний протигаз призначений дл€ захисту орган≥в диханн€, очей, шк≥ри обличч€ в≥д впливу ќ–, ––, Ѕ« ≥ де€ких —ƒќ–, а також в≥д р≥зних шк≥дливих дом≥шок, що Ї у пов≥тр≥. ” систем≥ цив≥льноњ оборони крањни дл€ захисту населенн€ використовуютьс€ так≥ ф≥льтрувальн≥ протигази: дл€ дорослого населенн€ - ÷ѕ-5, ÷ѕ-5ћ, ÷ѕ-7, ÷ѕ-7¬; дл€ д≥тей - ѕƒ‘-ƒ, ѕƒ‘-Ў, ƒ÷‘-2ƒ ѕƒ‘-2ѕ≤,  «ƒ (камера захисна дит€ча).

ƒо складу комплекту цив≥льного ф≥льтрувального протигаза ÷ѕ-5 вход€ть два основн≥ елементи: лицьова частина Ўћ-62у ≥ ф≥льтрувапьно-поглинальна коробка ÷ѕ-5.  р≥м того, протигаз комплектуЇтьс€ сумкою дл€ збер≥ганн€ ≥ перенесенн€ та коробкою з пл≥вками, що не запот≥вають. ” середин≥ ф≥льтрувально-поглинальноњ коробки ÷ѕ-5 Ї проти аерозольний ф≥льтр ≥ шихта. Ћицьова частина Ўћ-62”- шолом маска, виготовленн€ з натурального або синтетичного каучуку. ” шолом-маску вмонтовано окул€рний вузол ≥ клапану коробку, €ка маЇ один клапан вдиху, два видиху ≥ служить дл€ розпод≥лу поток≥в пов≥тр€. ѕл≥вки, що не запот≥вають, виготовлен≥ з целюлози ≥ мають одноб≥чне желатинове покритт€, њх вставл€ють з внутр≥шнього боку скелець протигаза желатиновим покритт€м до очей ≥ ф≥ксують затискними к≥льц€ми. ∆елатин р≥вном≥рно всотуЇ конденсовану вологу, завд€ки чому збер≥гаЇтьс€ прозор≥сть пл≥вки.

ѕротигаз ÷ѕ-5 маЇ шолом-маску Ўћ-ббћ” з переговорним пристроЇм мембранного типу ≥ вир≥зи дл€ вух.

Ќин≥ дл€ захисту дорослого населенн€, у тому числ≥ й основного складу невоЇн≥зованих формувань, дедал≥ б≥льше використовуЇтьс€ новий цив≥льний протигаз ÷ѕ-7. ¬≥н складаЇтьс€ з ф≥льтрувально-поглинальноњ коробки ÷ѕ-7 , лицьовоњ частини ѕ÷ѕ, пл≥вок, що не запот≥вають, захисного трикотажного чохла ≥ сумки.

ƒит€чий ф≥льтрувальний протигаз ѕƒ‘-ƒ призначаЇтьс€ дл€ д≥тей в≥ком в≥д 1,5 до 7 рок≥в, а протигаз ѕƒ‘-Ў- дл€ д≥тей шк≥льного в≥ку в≥д 7 до 17 рок≥в. ƒо комплекту протигаз≥в входить: ф≥льтрувально-поглинальна коробка ÷ѕ-7 , лицьова частина ћƒ-4, коробка з пл≥вками, що не запот≥вають, ≥ сумка.

г). ≤золююч≥ протигази Ў-46, Ў-4, Ў-5 забезпечують захист орган≥в диханн€, очей ≥ шк≥ри в≥д будь-€ких —ƒќ–, незалежно в≥д властивостей ≥ концентрац≥њ. ¬они дають змогу працювати нав≥ть там, де зовс≥м немаЇ кисню у пов≥тр≥. ” протигаз≥ Ў-46ћ або Ў-5 можна виконувати неважку роботу п≥д водою на глибин≥ до 7 м. ѕринцип роботи ≥золюючих протигаз≥в ірунтуЇтьс€ на вид≥ленн≥ кисню з х≥м≥чних речовин при поглинанн≥ вуглекислого газу ≥ вологи, €к≥ видихаютьс€ людиною. ≤золюючий протигаз складаЇтьс€ з лицьовоњ частини. –егенеративного патрона, дихального м≥шка ≥ сумки. ќск≥льки цей протигаз забезпечуЇ повну ≥зол€ц≥ю орган≥в диханн€ в≥д навколишнього середовища, то час перебуванн€ в ньому залежить в≥д запасу кисню в регенеративному патрон≥ ≥ характеру виконуваноњ роботи: при важких ф≥зичних навантаженн€х - прот€гом 45 хвилин, при середн≥х - 70 хвилин, а при легких або в стан≥ в≥дносного спокою - 3 год.

 

2. а). «вичайн≥ засоби захисту шк≥ри - це предмети од€гу та взутт€, що можуть бути у кожноњ людини. Ќайпрост≥ш≥ засоби захисту шк≥ри Ї робочий од€г (спец≥вка) - куртка ≥ штани, комб≥незони, халати з гумовоњ тканини або грубого сукна ¬они не т≥льки захищають шк≥ру в≥д рад≥оактивних речовин ≥ бактер≥олог≥чних засоб≥в, а й не пропускають прот€гом де€кого часу краплиннор≥дк≥ отруйн≥ речовини. ќд€г з брезенту захищаЇ в≥д отруйних речовин (взимку - до 1 години, вл≥тку - до 30 хвилин).

≤з предмет≥в побутового од€гу найпридатн≥шими дл€ захисту шк≥ри Ї плащ≥ ≥ накидки з тканини прогумованоњ або вкритоњ хлорв≥н≥ловою пл≥вкою, зимов≥ реч≥ - пальта з грубого сукна або драпу, ват€нки тощо. ¬≥д краплиннор≥дких ќ– пальто ≥з сукна або драпу разом з ≥ншим од€гом захищаЇ: взимку - до 1 години, вл≥тку - до 20 хвилин; ват€нка - до 2 годин. ƒл€ захисту н≥г потр≥бно гумов≥ чоботи, боти, калош≥: вони не пропускають краплинор≥дк≥ ќ– до 3-6 годин. Ќа руки треба над€гати гумов≥ або шк≥р€н≥ рукавиц≥.

ќд€г сл≥д заст≥бнути на вс≥ іудзики. √ачки або кнопки, ком≥р п≥дн€ти, поверх нього шию обв'€зати шарфом чи хусткою; рукава обв'€зати навколо зап'€стк≥в тасьмами; штани випустити поверх чоб≥т (бот) ≥ знизу зав'€зати.

«вичайний од€г просочують спец≥альним розчином, щоб не проникали пари й аерозол≥ отруйних речовин. ƒл€ цього треба: 250 - 300 г мильноњ стружки або подр≥бненого господарського мила розчинити у двох л≥трах нагр≥тоњ до 60 - 70 ∞— води, долити 0,5 л ол≥њ ≥, п≥д≥гр≥ваючи, перем≥шувати прот€гом 5 хвилин до утворенн€ емульс≥њ.  омплект од€гу покласти у таз ≥ залити гар€чим розчином. ѕот≥м трохи викрутити ≥ висушити. ѕ≥дготовлений у такий спос≥б од€г можна над€гати на нат≥льну б≥лизну. –озчин не шкодить тканин≥, не подразнюЇ шк≥ру.

б). —пец≥альн≥ засоби захисту шк≥ри за принципом захисноњ д≥њ д≥л€тьс€ на ф≥льтруюч≥. ≤золююч≥ засоби захисту шк≥ри виготовл€ютьс€ з пов≥тронепроникних матер≥алов≥ - спец≥альноњ еластичноњ ≥ морозост≥йкоњ прогумованоњ тканини. ¬они можуть бути герметичними ≥ негерметичними. √ерметичн≥ засоби захисту закривають усе т≥ло ≥ захищають в≥д пар≥в ≥ крапель ќ–, негерметичн≥ - т≥льки в≥д крапель ќ–.  р≥м того, вони захищають в≥д –– та Ѕ«. ƒо ≥золюючих засоб≥в захисту шк≥ри належать: захисний комб≥незон (костюм), легкий захисний костюм Ћ-1 ≥ загальнов≥йськовий захисний комплект.

«ахисний комб≥незон складаЇтьс€ ≥з зшитих в одне ц≥ле куртки, штан≥в ≥ капюшона «ахисний костюм в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д комб≥незона тим, що ц≥ три частини виготовлен≥ окремо. ” комплект захисного комб≥незона ≥ костюма вход€ть, кр≥м того, п≥дшоломник, гумов≥ чоботи, ≥ гумов≥ рукавиц≥.

Ћегкий захисний костюм Ћ-1 складаЇтьс€ ≥з сорочки з капюшоном, штан≥в, пошитих разом з панчохами, двопальцевих рукавиць ≥ п≥дшоломника.

«агальнов≥йськовий захисний комплект («« ) складаЇтьс€ ≥з захисного плаща з капюшоном, захисних панчох ≥ рукавиць. ѕ≥дошва захисних маЇ гумову основу. ѕанчохи над≥вають поверх звичайного взутт€ ≥ прикр≥плюють до н≥г хл€стиками ≥ шпениками, а до по€сного паска -тасьмою. ««  можна носити €к накидку та од€гати у рукави, €к комб≥незон.

ƒо ф≥льтрувальних засоб≥в захисту шк≥ри належить захисний ф≥льтрувальний од€г («‘ќ-58), що складаЇтьс€ з комб≥незона особливого покрою, онуч, чолов≥чоњ нат≥льноњ б≥лизни ≥ п≥дшоломника.  р≥м того, у комплект≥ Ї онуч≥ дл€ захисту шк≥ри на ногах в≥д подразненн€. «‘ќ-58 застосовуЇтьс€ у комплект≥ з протигазом, гумовими чоб≥тьми ≥ рукавиц€ми.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 620 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

521 - | 498 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.