Лекции.Орг

Поиск:
Наслідки забруднення гідросфери
- Зменшення кількості чистої прісної води

- Порушення життєдіяльності живих організмів водойм

- Вимирання окремих видів організмів

- Порушення ланцюгів живлення в біогеоценозах


Вплив забруднення гідросфери на людину:

1) Поширення інфекційних захворювань

2) Споживання небезпечних для здоров'я речовин разом з питною водою, рибою, морепродуктами

3) Збільшення фінансових витрат на очистку вод

4) Проблема екологічно безпечного для здоров'я людей відпочинку біля водоймищ


 

3. Забруднення та охорона ґрунтів України.

Ґрунти - природні утворення, які характеризуються родючістю - здатністю забезпечувати рослини речовинами, необхідними для їх життєдіяльності, а також накопиченими водою й повітрям.

Дуже значних збитків господарству завдає ерозія ґрунтів. Вітрова і водна ерозії повністю знищують або значно зменшують вміст у них азоту, фосфору, калію, ряду мікроелементів - усього, від чого залежить родючість.

Однією з найбільших бід після ерозії ґрунтів є, мабуть, їх засолення, основна причина якого неправильне зрошення. Ерозія й засоленняґрунтів призводять до опустелювання земель.

Забруднення грунтів відбувається:під час видобутку корисних копалин та при їх збагаченні, внаслідок захоронення відходів виробництва та побутового сміття, при проведенні військових навчань, випробувань, внаслідок аварій та катастроф. Грунти істотно забруднюються також під час опадів в зонах розсіювання викидів в атмосферу.

Тверді відходи машинобудівних виробництв містять амортизаційний лом, стружку та тирсу металів, деревини, пластмас, шлаки, золу, шлам, пил. Найбільш небезпечними є підприємства кольорової та чорної металургії, основними забруднювачами яких є нікель, свинець, бензапірен, ртуть тощо. Викиди сміттєспалювальних заводів викидають тетраетилсвинець, ртуть, діоксини, бензапірен тощо. Викиди теплоелектростанцій містять бензапірен, сполуки ванадію, радіонукліди, кислоти та інші токсичні речовини.

В сільському господарстві основним забруднювачем довкілля, окрім добрив, є пестициди, яких щорічно вноситься в грунти до 1750 тис. центнерів.

Залежно від того, як планується використовувати порушені землі, розрізняють такі види технічної рекультивації:

сільськогосподарська (підготовка земель до використання як сільськогосподарських угідь);

лісогосподарська (підготовка земель під лісопосадки);

будівельна (підготовка земель до промислового й цивільного будівництва);

водогосподарська (підготовка до створення на них водойм, зокрема для розведення риби);

рекреаційна (підготовка земель під об'єкти відпочинку);

санітарно-гігієнічна (консервація порушених земель, якщо їх рекультивація з іншою метою з якихось причин недоцільна).


Наслідки забруднення та руйнування літосфери:

- зменшення території, що вкрита рослинністю

- зменшення площу лісів

- зниження родючості грунтів та опустелювання

- погіршення умов росту та розвитку рослинного світу

- міграція небезпечних речовин в гідросферу

- накопичення небезпечних речовин в біологічних ланцюгах живлення


Вплив забруднення літосфери на людину:

1) споживання забруднених харчових продуктів

2) збільшення алергічних хвороб

3) непрямі наслідки через вплив на біо-, гідро-, та атмосферу


 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

350 - | 302 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.