Лекции.Орг

Поиск:
Психомоторні процеси
Психомоторні процеси пов'язані з діями людини і психічними явищами, що їх супроводжують. Дія - це елемент діяльності для досягнення конкретної мети.

Дії бувають руховими (моторними), пізнавальними (гностичний) і соціально-комунікативними. Останні характеризуються передачею повідомлень, розпоряджень, встановленням контактів і взаємодій між людьми за допомогою мови і жестів.

Безпека життєдіяльності людини частіше за все зв'язана з руховими діями, як найбільш травматогенними.

В кожній руховій дії мають місце у взаємозв'язку механічна (енергетична), фізіологічна та психічна сторони.

Механічні характеристики руху визначаються структурою, траєкторією, яку здійснюють органи руху в просторі, швидкістю, теплом, зусиллям.

Рухи повинні бути найбільш простими. Прийнято розділяти рухи на 5 класів в порядку збільшення частин тіла, що приймають участь в моторному процесі:

1. Рух пальців;

2. Рух пальців і руки;.

3. Рух пальців, руки,

4. Плечей, передпліччя,

5. Всього тіла.

Принципи безперервності, плавності, ритмічності рухів розглянуті раніше, в зв'язку з проблемою стомлення.

Найбільш складним і разом з тим найбільш типовим психомоторним процесом в діяльності людини є сенсомоторна координація рухових дій, при яких динамічне не тільки сенсорне поле, але і сама реалізація рухового акту (праця водія, крановика і т.п.)Будь яка дія включає сенсорний акт

 

4.До шкідливих звичок, в першу чергу, належать куріння, вживання алкоголю, наркотиків та інших шкідливих (токсичних) речовин.

Алкоголь.Викрадач розуму - так іменують алкоголь з давніх часів. Вживання спиртного призводить до серйозних порушень фізіологічних та психічних функцій організму людини. Саме тому алкоголь є частою причиною нещасних випадків, зверх, конфліктних ситуацій. Встановлено, що після вживання алкоголю можливість нещасного випадку зростає до 80%, а через 8 годин після моменту вживання - до 60%.Тому працівник, схильний до зловживання спиртним - це потенційний порушник правил безпеки-Враховуючи вище сказане, відносно до постанови Кабінету Міністрів України №1238 від 06.11.1997р. до робіт, які характеризуються підвищеною небезпекою допускаються працівники, які за результатами обов'язкового наркологічного огляду визнані придатними для виконання таких робіт. Статистика свідчить, що із загального числа нещасних випадків зі смертельними наслідками, які сталися за останні 5 років на дорогах України приблизно 25% виникли з вини водіїв, що знаходились у стані сп'яніння, близько 30% - від неправильних дій нетверезих пішоходів.

Наркотики. Наркотики виявляють стимулюючу або заспокійливу дію на центральну нервову систему, а також викликають спотворення світосприймання та галюцинації. При вживанні наркотичних засобів в значній кількості виникає, так звана, наркотична залежність. Розрізняють психічну та фізичну наркотичну залежність. Психічна залежність полягає в тому, що окремі люди знаходять дію наркотичної речовини настільки бажаною і очікуваною, що це викликає в них потребу приймати наркотик постійно чи періодично з тим, щоб пережити ще раз сприятливий психологічний ефект. Фізична залежність полягає в тому, що в результаті більш чи менш тривалого прийому наркотик стає частиною обміну речовини і організм уже не здатний обходитись без нього. В такому випадку припинення вживання наркотиків призводить до сильних больових відчуттів, настає так звана "ломка".

Враховуючи дешевизну та більшу доступність окремих шкідливих речовин, зокрема летких розчинників, в деяких "бідніших" країнах набула поширення токсикоманія, особливо серед підлітків. Вдихання парів таких хімічних речовин викликає приглушення свідомості, сильні галюцинації. Токсикоманія може призвести до незворотних патологічних змін в організмі людини, а в окремих випадках - і до смерті.

Куріння.Статистика засвідчує, що в світі щороку від хвороб, спричинених курінням, вмирає 1,5 млн. людей.

Курці щорічно викурюють в атмосферу 720т синильної кислоти, 384000т аміаку, 108000т нікотину, 600000т дьогтю і понад 550000т чадного газу та інші складові тютюнового диму.

Шкідлива дія тютюну посилюється тим, що в результаті його сухої перегонки (куріння) утворюється ціла низка речовин: нікотин, синильна кислота, сірководень, аміак, оксид вуглецю, нітроз'єднання, поліциклічні ароматичні вуглеводні, тютюновий дьоготь та ін. Нині відомо більше 4200 речовин, що входять до складу тютюнового диму. Багато з них є канцерогенними (від латинського слова "канцер" - рак) і сприяють утворенню злоякісних пухлин. Серед вчених домінує думка про те, що найбільш канцерогенну дію чинять оксид миш'яку та радіоактивний полоній-210, які виявлені в тютюновому димі.

 

Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок про те, що здоровий спосіб життя - це усвідомлене в своїй необхідності постійне виконання відповідних гігієнічних правил та норм, що спрямовані на збереження і зміцнення індивідуального та громадського здоров'я основи високої і тривалої працездатності, активного довголіття, оптимістичного світосприйняття і особистого щастя.

Формування здорового способу життя повинно розглядатись як важливий аспект всього процесу виховання - воно повинно починатися з раннього дитинства і пронизувати всі рівні системи освіти.
Тема: Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.

 

План.

1 .Забруднення атмосфери, стан повітря України.

2. Забруднення водних ресурсів, стан водних басейнів України.

3. Вплив діяльності людний на ґрунт. Рекультивація порушених земель.

4. Вплив діяльності людини на тваринний світ. Охорона фауни України.

1. Незадовільний стан повітряного середовища у столиці України Києві та й у всіх інших населених пунктах (за винятком невеликих територій віддалених від промислових центрів)

Зниження якості атмосферного повітря небезпечне для здоров'я людей. Людина за добу вживає в середньому 25 кг повітря. Навіть, якщо відносний вміст забруднювачів в повітрі незначний, їх сумарна кількість, яка потрапляє в організм при диханні може виявитися токсичною.

Атмосферні забруднювачі поділяються на первинні, які надходять безпосередньо до атмосфери, і вторинні, які утворюються шляхом перетворення первинних.

Основними забруднювачами повітря є:атмосферний пил, оксид вуглецю СО, оксиди азоту, діоксид сірки, вуглеводні (пари бензину), альдегіди, сполуки свинцю та інші.

Основними джерелами забруднення атмосфери є транспорт, енергетичні системи, промисловість.

З промислових об'єктів, які забруднюють повітря, лише 30% були оснащені очисними спорудами й устаткуваннями. А найбільшим забруднювачем міського повітря є автотранспорт (40% забруднень),

Джерелами забруднення атмосфери є:

1.Викиди автотранспорту. В світі більше 400 млн. приватних автомашин. В повітря за рік викидається 400 млн. тон оксиду вуглецю, 80 млн. тон вуглеводню, 40 млн. тон окису азоту.

2.ТЕЦ, ТЕС, котельні. Виробництво електроенергії супроводжується виділенням великої кількості тепла (парниковий ефект), атмосфера забруднюється частками попелу, шлаку. Середня ТЕС викидає в повітря щоденно 33т сірчаного ангідриду, який перетворюється в 50т сірчаної кислоти і 230т попелу, з яких 40-50т. викидається в повітря радіусом до 5км.

3.Чорна металургія- виробка 1 тони чавуну супроводжується викидами:

а) Шлаку 4,5 кг

б) Сірчаного газу 2,7 кг,

в) Марганцю 0,5 кг.

г) В невеликих кількостях миш'як, фосфор, пари ртуті, свинець, смоли.

4.Кольорова металургіясупроводжується викидами пилу, газу, миш'яку, 20-30 кг фтору у повітрі утворюється при виробництві 1 т алюмінію.

5.Вугільна промисловість. Трапляються випадки самозапалювання териконів, при горінні вугілля утворюються смоляні речовини.

6.Нафтопереробна, нафтовидобувна і хімічно-переробна промисловість є джерелом вуглеводню і різних шкідливих газів.

7.Промисловість будівельних матеріалів - викиди цементу, пилу.

8.Хімічна промисловість– викиди оксиду вуглецю, оксиду азоту, сірчаного ангідриду, аміаку, пилу, органічних речовин, сірковуглеводню, хлористих з'єднань, фтористих з'єднань.

Джерела забруднення повітря в сільському господарстві:

1. Тваринницькі ферми - аміак, сірководень.

2. Комплекси по виробництву м'яса - аміак, сірководень.

3. Склади, протравленні гербіцидом поля, де вони вносяться.

 


Наслідки забруднення атмосфери:

- Парниковий ефект – глобальне потепління клімату

- Утворення озонових дір

- Зменшення прозорості атмосфери, збільшення хмарності

- Смог

- Кислотні дощі

- Корозія металевих конструкцій

- Порушення фото захисту рослин.

Вплив забруднення атмосфери на людину:

1) Зниження загального імунітету та підвищення вразливості до інфекцій

2) Підвищення дитячої захворюваності

3) Поширення хронічних захворювань: бронхіту, рахіту

4) Підвищення кількості алергічних захворювань

5) "Помолодіння" хвороб.


 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лучшая месть – огромный успех. © Фрэнк Синатра
==> читать все изречения...

145 - | 154 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.