Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬) 19Ч20 за 1 хв; г)22Ч25за1хв; і) 26Ч30 за 1 хв?
10. ѕац≥Їнтов≥ ≥з серцево-судинною недостатн≥стю дл€ зменшенн€ набр€к≥в л≥кар ≤ призначив сечог≥нний зас≥б. який (€к≥) ≥з зазначених метод≥в може використати ме-

њшчна сестра дл€ контролю його ефективност≥:

а) визначенн€ частоти сечовипусканн€;

б) зважуванн€ пац≥Їнта;

з) вим≥рюванн€ добового д≥урезу;

г) збиранн€ сеч≥ через кожн≥ 3 год;

і) урахуванн€ динам≥ки кольору сеч≥ п≥сл€ кожного сечовипусканн€?

11. як≥ ≥з зазначених напоњв медична сестра може запропонувати хворому кард≥о-лигтчного проф≥лю:

а) молоко;

б) чай;

в) каву;

г) моркв€ний с≥к; і) абрикосовий с≥к;

д) какао?

12. ” пац≥Їнта раптом виник стисний б≥ль за грудниною та в д≥л€нц≥ серц€. як≥ з њдених засоб≥в може призначити медична сестра:

а) вал≥дол;

б) н≥трогл≥церин;

з) компрес з камфорного спирту; г) г≥рчичник на д≥л€нку серц€; г) оксигенотерап≥ю; ж) вдиханн€ нашатирного спирту?

13. ” пац≥Їнта раптом виник напад серцебитт€. як≥ ≥з зазначених засоб≥в сл≥д за-Ќнсувати:

а) холодний компрес;

б) 1 % розчин н≥трогл≥церину внутр≥шньовенно;

в) крапл≥ корвалолу;

г) м'€тн≥ крапл≥; г) м≥цний чай?

14. яке зниженн€ температури називаЇтьс€ л≥тичним: а) каскадопод≥бне;

І) хвилепод≥бне;


 

в) поступове;

г) раптове?

15. яка система першочергово зазнаЇ зм≥н при кризисному зниженн≥ температури:

а) нервова;

б) серцево-судинна; в)травленн€;

г) вид≥ленн€; і) ендокринна?

16. Ќа ск≥льки градус≥в (або його часток) температура в пахвов≥й €мц≥ нижча в≥д температури в пр€м≥й кишц≥:

а) 1,5 ∞—;

б) 2Ч3 ∞—;

в) 0,5Ч1 ∞—;

√) 4,5Ч4 ∞—?

17. ¬ €ких випадках вим≥рюванн€ температури провод€ть у пр€м≥й кишц≥:

а) кишкова кровотеча;

б) геморой;

в) пухлина пр€моњ кишки;

г) пронос;

і) виснаженн€ орган≥зму?

18. ” пац≥Їнта висока температура супроводжуЇтьс€ головним болем. яку першу допомогу потр≥бно надати:

а) холодний компрес на голову;

б) гар€ча гр≥лка на потилицю;

в) вдиханн€ нашатирного спирту;

г) тепла гр≥лка на скрон≥; і) ≥нгал€ц≥€ кисню?

19. «адишка Ч це:

а)часте диханн€;

б) пов≥льне диханн€;

в) розлад частоти, ритму, глибини диханн€.

20. ѕоступове зниженн€ температури т≥ла називаЇтьс€:

а) критичним;

б) л≥тичним;

в) гектичним;

г) самов≥льним.

21. як≥ ≥з зазначених симптом≥в притаманн≥ стану кл≥н≥чноњ смерт≥:

а) св≥дом≥сть не втрачена;

б) св≥дом≥сть затьмарена;

в) св≥дом≥сть в≥дсутн€;

г) з≥ниц≥ розширен≥, але реагують на св≥тло;


 

і) з≥ниц≥ розширен≥ ≥ не реагують на св≥тло; д) з≥ниц≥ р≥зко звужен≥ ≥ не реагують на св≥тло; Ї) скороченн€ серц€ збер≥гаютьс€; Ї) скороченн€ серц€ в≥дсутн≥;

ж) пульс зниженого наповненн€;

з) пульс в≥дсутн≥й;

≥) диханн€ поверхневе;

к) диханн€ пер≥одичне (типу Ѕ≥ота або „ейнаЧ—токса);

л) диханн€ в≥дсутнЇ;

м) диханн€ глибоке, шумне (типу  уссмаул€)?

22. яка тривал≥сть життЇд≥€льност≥ орган≥зму в стан≥ кл≥н≥чноњ смерт≥:

а) 2Ч3 хв;

б) 4Ч6 хв;

в) 7Ч10 хв; г)11Ч15 хв; і) 16Ч20 хв?

23. Ќазв≥ть орган, де найперше в≥дбуваютьс€ незворотн≥ зм≥ни при вмиранн≥ орга≠н≥зму:

а) леген≥;

б) серце;

в) головний мозок;

г) нирки;

і) перифер≥йна нервова система;

д) органи зору; Ї) органи слуху; Ї) печ≥нка?

24. ” пац≥Їнта з ≥нфарктом м≥окарда обличч€ раптово набуло землисто-с≥рого ко≠льору ≥з синюшним в≥дт≥нком, з'€вилас€ ≥нтенсивна задишка; диханн€ поверхневе, 28Ч «ќ за 1 хв, пульс малого наповненн€, 112 за 1 хв, артер≥альний тиск 70/30 мм рт. ст., з≥ниц≥ пом≥рно звужен≥, мл€во реагують на св≥тло. як ви оц≥нюЇте стан такого пац≥Їн≠та:

а) середньоњ т€жкост≥;

б) т€жкий;

в) дуже т€жкий;

г) атональний;

і) кл≥н≥чна смерть?

25. Ќазв≥ть основн≥ ознаки агон≥њ за такими показниками: а) диханн€; б) частота пульсу; в) величина артер≥ального тиску; г) стан сечовид≥ленн€ ≥ дефекац≥њ; і) темпера≠тура т≥ла; д) св≥дом≥сть; Ї) виразн≥сть сухожилкових рефлекс≥в:

а) поверхневе, переривчасте, р≥дке;

б) 20Ч40за1хв;

в) 10Ч20ммрт. ст.;

г) мимов≥льне;

і) р≥зко знижена (34Ч35 ∞—);


 

д)втрачена; Ї) в≥дсутн≥?

26. як≥ ≥з зазначених ознак властив≥ дл€ б≥олог≥чноњ смерт≥:

а) напруженн€ скелетноњ мускулатури;

б) р≥зке звуженн€ з≥ниць;

в) бл≥д≥сть шк≥рних покрив≥в;

г) пл€ми на спин≥ синьо-багр€ного кольору; і) в≥двисанн€ нижньоњ щелепи;

д) зниженн€ сухожилкових рефлекс≥в?

27. ¬изначте в зазначеному перел≥ку основн≥ ознаки, €к≥ св≥дчать про ефективн≥сть реан≥мац≥йних заход≥в:

а) по€ва пульсу на променевих артер≥€х;

б) в≥дновленн€ диханн€;

в) звуженн€ з≥ниць;

г) розширенн€ з≥ниць;

і) в≥дновленн€ св≥домост≥.

...■■<.■■■.Х'■- ■ *-. ■:

28. яке положенн€ сл≥д надати пац≥Їнтов≥ дл€ проведенн€ реан≥мац≥йних заход≥в Ч диханн€ методом ≥з рота в рот ≥ непр€мого масажу серц€:

а) на правому боц≥ з в≥дведеною назад головою;

б) нап≥всид€че на кр≥сл≥-каталц≥ або функц≥ональному л≥жку;

в) горизонтальне на спин≥?

29. яке положенн€ голови Ї обов'€зковою умовою ефективност≥ найпрост≥ших реа≠н≥мац≥йних заход≥в Ч штучноњ вентил€ц≥њ легень ≥ непр€мого масажу серц€:

а) закинута назад;

б) дещо п≥дн€та доверху;

в) пом≥рно в≥дхилена праворуч;

г) розм≥щена на одному р≥вн≥ з тулубом; і) пом≥рно в≥дхилена л≥воруч?

—постереженн€ за пац≥Їнтањ

■:

¬≥дпов≥д≥ на контрольн≥ питанн€

 

ј, б, в, г, і; 2 Ч в, і, д; 3 Ч а, в; 4 Ч а, б, г, д; 5 Ч а, б, в, д; 6 Ч а, г, і; 7 Ч г; 8 Ч б; 9 Ч б; 10 Ч б, в; 11 Ч а, г, і; 12 Ч а, б, г; 13 Ч а, в, г; 14 Ч в; 15 Ч б; 16 Ч в; 17 Ч і; 18 Ч а; 19 Ч в; 20 Ч б; 21 Ч в, г, Ї, л, м; 22 Ч б; 23 Ч в; 24 Ч в; 25 Ч аЧа; бЧб; вЧв; гЧг; іЧі; дЧд; ЇЧЇ; 26 Ч в, г, і; 27 Ч а, б, в, і; 28 Ч в; 29 Ч а.

—итуац≥йн≥ задач≥

«адача 1

¬и працюЇте в кард≥олог≥чному в≥дд≥ленн≥. ¬ас викликали до пац≥Їнта, в €кого рап≠тово з'€вились р≥зка слабк≥сть, холодний п≥т. ѕац≥Їнт бл≥дий. ѕульс частий, ритм≥ч≠ний, слабкого напруженн€ ≥ наповненн€. јртер≥альний тиск 70/50 мм рт. ст. як нази≠ваЇтьс€ такий пульс? ¬аша тактика.


 

«адача 2

ћедичну сестру запросили до пац≥Їнта, в €кого раптово з'€вивс€ ≥нтенсивний стис≠ний б≥ль за грудниною, що ≥ррад≥юЇ в л≥ву лопатку й руку. яка тактика медичноњ се≠стри?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1250 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2146 - | 2003 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.