Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћожлив≥ проблеми пац≥Їнта
(на приклад≥ розв'€занн€ ситуац≥йних задач)

1. ѕац≥Їнт ∆., 55 рок≥в, хвор≥Ї на ревматичну гар€чку (ревматизм), занепо≠коЇний своњм станом. «ауважуЇ, що дуже погано спить уноч≥. —клад≥ть план догл€ду при порушенн≥ сну внасл≥док в≥дчутт€ тривоги.351


 

ѕлан догл€ду в раз≥ порушенн€ сну через в≥дчутт€ тривоги (неспокою)

(результат догл€ду зареЇструвати в протокол≥ до плану)

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
1. ѕорушенн€ “ривоги не 1. «аохочувати пац≥Їнта ви€вл€ти своњ почутт€ п≥д
сну через буде, сон час прибутт€ до л≥карн≥ або впродовж усього часу
тривожний стан покращитьс€ його перебуванн€ в л≥карн≥. ѕровести первинне
пац≥Їнта, пов'€-   медсестринське оц≥нюванн€ €кост≥ сну та звичай-
заний з його   ного р≥вн€ тривожност≥ пац≥Їнта.
перебуванн€м у   2. Ѕути готовою вислухати пац≥Їнта та дати
л≥карн≥   пораду, а також надавати психолог≥чну п≥дтримку
    впродовж усього пер≥оду його перебуванн€ в
    л≥карн≥.
    3. Ќамагатис€ забезпечити пац≥Їнту спок≥йну,
    комфортну навколишню обстановку, беручи до
    уваги його ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ та проханн€.
    4. ¬≥дпов≥дно до призначень давати йому снод≥йн≥
    або знеболювальн≥ препарати (снод≥йне через 15 хв
    п≥сл€ знеболювальних). —постер≥гати за ефектив-
    н≥стю цих препарат≥в.
    5. ”певнитись в тому, що пац≥Їнт повн≥стю усв≥-
    домлюЇ важлив≥сть сну дл€ свого найшвидшого
    одужанн€

2. Ќа прийом≥ у пол≥кл≥н≥ц≥ пац≥Їнту ћ. (хворий на артер≥альну г≥пертен≠з≥ю) л≥кар рекомендував контролювати св≥й артер≥альний тиск 3 рази на добу. јле пац≥Їнт не вм≥Ї вим≥рювати артер≥альний тиск. ћедична сестра склала план, щоб навчити пац≥Їнта методиц≥ вим≥рюванн€ артер≥ального тиску.

ѕлан навчанн€ пац≥Їнта вим≥рювати артер≥альний тиск

(результати навчанн€ зареЇструвати в протокол≥ до плану)

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
1. Ќе волод≥Ї 1. ќволод≥ти 1. Ќадати необх≥дн≥ письмов≥ рекомендац≥њ.
методикою методикою вим≥рю- 2. Ќавчити пац≥Їнта методиц≥ вим≥рюванн€
вим≥рюванн€ ванн€ артер≥ально- артер≥ального тиску доступними дл€ пац≥Їн-
артер≥ального го тиску. та темпами.
тиску 2. ѕроводити 3. ќзнайомити пац≥Їнта з будовою тонометра
  самоконтроль (манжетка, груша, манометр) та фонендоскопа.
  артер≥ального 4. ѕопередити пац≥Їнта, що в≥н маЇ в≥дпочи-
  тиску ти перед вим≥рюванн€м артер≥ального тиску
    прот€гом 15 хв.
    5. Ќавчати зг≥дно з алгоритмом "¬им≥рю-
    ванн€ артер≥ального тиску пац≥Їнтом".
    6. ”певнитись у тому, що пац≥Їнт правильно
    зрозум≥в техн≥ку вим≥рюванн€ артер≥ального

 


 

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
  (€кщо пац≥Їнт у стан≥ гар€чки дек≥лька дн≥в) 5. –екомендувати (за потреби Ч забезпечити) шгтж р≥дини до 2 л на добу (за в≥дсутност≥ протипоказань, €к≥ визначаЇ л≥кар), вказати точну к≥льк≥сть р≥динж по годинах упродовж доби. 6. –екомендувати адекватну к≥льк≥сть њж≥ (за потрйш Ч годуванн€, визначенн€ к≥лькост≥ спожитоњ њж≥). 7. ¬изначати масу т≥ла (у раз≥ тривалоњ гар€чки). 8. якщо необх≥дно Ч надавати допомогу в дотризви-≤ н≥ особистоњ г≥г≥Їни. 9.  онтролювати к≥льк≥сть сеч≥. 10.  онтролювати режим акту дефекац≥њ. 11. ”водити л≥карськ≥ засоби за призначенн€м л≥ризм≥ 12.  онсультац≥€ л≥кар€ у раз≥ будь-€кого пог≥ршив-1 н€ стану ≥ самопочутт€ пац≥Їнта
3. Ћ≥тичне зниженн€ температури т≥ла (д) ≥ (п) 1. ¬≥дновлен≠н€ (розширен≠н€) можли≠востей самодогл€ду 1. –екомендувати пац≥Їнту розширенн€ режиму активност≥. ■ 2. «аохочувати потребу в самодогл€д≥
4.  ритичне зниженн€ температури т≥ла (д) ≥ (п) 1. Ќе буде ускладнень, пов'€заних ≥з критичним зниженн€м температури (слабкост≥, потовид≥≠ленн€) 1. ¬им≥рювати температуру т≥ла. 2.  онсультац≥€ л≥кар€. 3. ѕерем≥стити пац≥Їнта в положенн€ лежачи на спин≥. 4.  онтролювати гемодинам≥чн≥ показники (пульс артер≥альний тиск). 5.  онтролювати стан шк≥ри (волог≥сть, кол≥р). 6. ѕо€снити пац≥Їнту необх≥дн≥сть ус≥х заход≥в, шв провод€тьс€. 7. ƒати можлив≥сть пац≥Їнту ставити будь-€к≥ запитанн€ щодо зм≥ни його стану. 8. ¬иконати процедури, €к≥ забезпечують збережем н€ тепла (вкриванн€, тепле питт€). 9. ”водити л≥карськ≥ засоби за призначенн€м л≥тагаь 10. ƒопомога в зд≥йсненн≥ особистоњ г≥г≥Їни п≥сл€ пол≥пшенн€ самопочутт€

 


 

ѕротокол до плану догл€ду пац≥Їнта у стан≥ гар€чки

ѕоказник ƒата
њњ. “емпература т≥ла: ≤ ■ зранку 1 Х ввечер≥                
[2.  ≥льк≥сть випитоњ [р≥дини:1 Х ранок; 1 - день; | ■ веч≥р                
[3. ¬ипорожненн€                
4.  ≥льк≥сть сеч≥ за ≤! добу                
1-5.  ≥льк≥сть спожитоњ 1- 1-й сн≥данок; ≤ Х 2-й сн≥данок; ≤* об≥д; ≤■ вечер€                
І6. –ежим активност≥                
17. ћаса т≥ла                
18. ѕотр≥бна допомога в ■≥ гамодогл€д≥: 1 Х так; [Х н≥                
{ѕ≥дпис медичноњ сестри                

ѕ≥дсумкова оц≥нка ѕ≥дпис медичноњ сестри

4. ” терапевтичне в≥дд≥ленн€ 20.01.2010 р. доставлений пац≥Їнт —. з≥ скаргами ■а задишку та гострий б≥ль у д≥л€нц≥ серц€. ѕац≥Їнт оц≥нив б≥ль у 5 бал≥в. ћедич-зеа сестра методом цифровоњ шкали ≥нтенсивност≥ болю п≥дтвердила цю оц≥нку; склала план догл€ду за пац≥Їнтом при гострому болю в д≥л€нц≥ серц€, провела до-жж€д за ним, ≥ через «ќ хв б≥ль послабивс€. «адишка зменшилась через 3 дн≥.


 

ѕлан догл€ду за пац≥Їнтом при гострому болю в д≥л€нц≥ серц€

≥ —пост ереженн€ за пац≥Їнтам! ѕлан догл€ду за пац≥Їнт≥

 

 

 

ƒата ѕробле≠ма ћета —естринськ≥ втру≠чанн€ –еал≥зац≥€ плану догл€ду ќц≥нка
коротко≠строкова довго≠строко≠ва
20.01. √острий «менши-   1. ѕов≥домити 1. ¬икликаний „ерез
2010р. б≥ль у ти б≥ль   л≥кар€ про пробле- л≥кар. «ќхв
  д≥л€нц≥ в≥д 5 до 2   му пац≥Їнта. 2. ќц≥нюванн€ б≥ль
  серц€ бал≥в   2. ќц≥нити б≥ль за болю за допомогою змен-
    прот€-   допомогою л≥н≥йки, л≥н≥йки, цифровоњ шивс€
    гом 30   цифровоњ п≥кали шкали ≥нтенсивнос- з 5 до 2
    хв   ≥нтенсивност≥ болю т≥ болю в≥д 1 до 10 бал≥в.
        в≥д 1 до 10. виконано. ћети
        3. ƒопомогти 3. ѕац≥Їнт набув дос€г-
        пац≥Їнту набути положенн€, в нено
        положенн€, в €кому €кому б≥ль змен-  
        б≥ль зменшитьс€. шивс€ (положенн€  
        4. ѕровести заходи ‘аулера).  
        щодо полегшенн€ 4. “≥сний од€г  
        диханн€. послаблений.  
        5. ¬иконувати ¬≥кно в≥дчинене,  
        призначенн€ забезпечений  
        л≥кар€. доступ св≥жого  
        6. ¬икористовувати пов≥тр€.  
        процедури розслаб- 5. ” пац≥Їнта п≥д  
        ленн€ з метою €зиком таблетка  
        послабленн€ болю н≥трогл≥церину.  
          ѕриготован≥  
          знеболювальн≥  
          засоби.  
          6. ѕроведено бес≥ду  
          з пац≥Їнтом про те,  
          що де€кий час йому  
          буде легше.  
          7. √≥рчичник на  
          д≥л€нку серц€  
          поставлений  

 


 

    ћета      
  ѕро≠блема корот≠костро- довгостро≠кова —естринськ≥ втручанн€ –еал≥зац≥€ плану догл€ду ќц≥нка
    кова        
а:..о≥. «а- „ерез ƒо 1. «абезпечити 1. ѕац≥Їнтов≥ надане 23.01.
Х10 р. дишка «дн≥ моменту пац≥Їнту зручне зручне положенн€ в 2010 р.
      зади- випису- положенн€ в л≥жку, обкладений задишка
      шка ванн€ з≥ л≥жку. подушками. зменши-
      у пац≥- стац≥она- 2. ѕровести 2. ѕац≥Їнтов≥ поданий лас€.
      Їнта ру задиш- оксигенотера- зволожений кисень ≥з ћети
      змен- ки не буде п≥ю. швидк≥стю 5 л за 1 хв дос€гне-
      шитьс€   3. Ќавчити (прот€гом 2 год). но
          пац≥Їнта 3. ѕац≥Їнту в≥дома  
          засобам полег- методика полегшенн€  
          шенн€ диханн€. диханн€ при задишц≥,  
          4. Ќадати навчений релаксац≥њ.  
          пац≥Їнту «асвоЇнн€ матер≥алу  
          психолог≥чну проконтрольоване.  
          п≥дтримку. 4. ¬икористан≥ методи  
          5. ¬иконувати словесного нав≥юванн€  
          призначенн€ (п≥д час бес≥ди заспо-  
          л≥кар€. коюванн€ пац≥Їнта).  
          6. —постер≥гати 5. ”ведений внур≥шньо-  
          за функц≥ональ- венно еуф≥л≥н.  
          ними показни- 6. —постер≥ганн€ за  
          ками серцево- зовн≥шн≥м станом  
          судинноњ та пац≥Їнта, визначенн€  
          дихальноњ пульсу, артер≥ального  
          систем тиску, к≥льк≥сть ди-  
            хальних рух≥в (щогоди-  
            ни). –езультати занесе-  
          н≥ в температурний  
            листок ≥ в щоденник  
            спостереженн€  

 

ѕлан догл€ду за пац≥Їнтом ≥з задишкою

 

 


 

—тандартний план догл€ду за на€вноеп болюдорослого пащента)

(результати оцшюванн€ зарееструвати в протокол! до плану)

ѕроблема ћета —естринсыа втручанн€
Buib (д) ѕащент не в1д-чувати-ме болю - 1. ѕровести невербальне оцшюванн€ штенсивносп болю, використовувати лшшки та шкалу дл€ оцшюванн€ болю (зазначити, за €кою шкалою ощнювали штенсившсть болю). 2. «азначити, хто пров1в оцшюванн€ болю (медична сестра, пащент). 3. ќцшити штенсившсть болю, спостер1гаючи за поведшкою пащента (вербальною та невербальною). 4. ƒавати (вводити) анальгетики ввдповздно до призначень лшар€ й проводити медсестринське оцшюванн€ ефективносй використанн€ цих препарат1в, консультуючись i3 лшарем у paei неадекватно!' анальгези. 5. ƒопомогти пащентов1 набути положени€, в €кому б1ль послаб-люетьс€. 6. ѕо€снювати пащенту, €к1 процедури виконують, даючи йому можлив1сть ставити будь-€к1 запитанн€ та висловлювати cboi страхи й побоюванн€. 7. ¬икористовувати процедури розслабленн€ дл€ послаблени€ болю
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2347 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2014 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.