Лекции.Орг


Поиск:
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. г) індивідуальні; ґ) колективні
1. Способи навчання:

а) формальні;

б) потенціальні;

в) неформальні;

г) індивідуальні; ґ) колективні.

2. Чинники, що сприяють спілкуванню:

а) бажання медичної сестри;

б) настрій медичної сестри;

в) у визначений час;

г) розуміння пацієнта; ґ) сприйняття.

3. Організація навчання медичної сестри з пацієнтом:

а) у зручний час для пацієнта;

б) о 14-й годині;

в) у зручний час для медичної сестри;

г) У зручний час для пацієнта і медичної сестри; г) У зручному місці.

4. Типи навчання:

а) науковий;

б) вербальний;

в) відеозапис;

г) безсловесний; ґ) терапевтичний.

5. Сфери навчання:

а) пізнавальна;

б) емоційна;

в)психомоторна;

г) виховна;

ґ) соціально-психологічна.

6. Чинники, що впливають на здатність навчання пацієнта:

а) навколишнє середовище; '

б) клімат;

в) BiK;

г) ocBiTa;

ґ) стан здоров'я.

7. Безсловесне спілкування — це:

а)вираз обличчя;

б) якість мови;

в) MiMiKa;


 

Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання в сестринській справі

г) темп мови; ґ) жести.

8. Назвіть кількість етапів сестринського процесу:

а) два; б)чотири;

в) п'ять;

г) три; ґ) шість.

9. Перший етап навчанняце:

а) визначення мети, змісту, планування, навчання;

б) оцінка результатів навчання;

в) оцінка початкового рівня знань і умінь пацієнта;

г) реалізація плану навчання.

10. Другий етап сестринського процесу:

а) планування обсягу сестринських втручань;

б) виявлення проблем пацієнта;

в) збір інформації про пацієнта;

г) визначення мети сестринського догляду; ґ) надання порад пацієнту.

11. До суб'єктивних методів обстеження належить:

а) знайомство з даними медичної карти;

б) опитування пацієнта;

в) вимірювання артеріального тиску;

г) визначення набряків; ґ) бесіда з лікарем.

12. Перший етап сестринського процесу:

а) планування догляду;

б) оцінювання потреб пацієнта;

в) реалізація плану догляду;

г) трактування отриманих даних;

ґ) оцінювання результатів сестринських втручань.

13. До медсестринськоїмедичної документації належать:

а) план навчання пацієнта;

б) лист спостереження за пацієнтом;

в) карта стаціонарного хворого;

г) сестринська історія хвороби; ґ) план догляду за пацієнтом.

14. Мотивація до навчанняце:

а) обґрунтування необхідності і важливості пізнавального процесу або будь-якої дії;

б) створення асоціативного зв'язку між новою інформацією та набутим знанням;

в) обов'язкове практичне відпрацювання отриманих знань.

 


 

15. Закриті питання — це питання, на які:

а) не треба відповідати;

б) у відповідь можна почути однозначне "так", "ні";

в) можна отримати детальну відповідь;

г) відповідати треба в конфіденційних умовах.

16. Другий етап навчання — це:

а) визначення мети, змісту, планування, навчання;

б) оцінювання результатів навчання;

в) оцінювання початкового рівня знань і умінь пацієнта;

г) реалізація плану навчання. і.

Відповіді на контрольні питання

1 — г, ґ; 2 — а, б, г, ґ; 3 — г, ґ; 4 — б, г; 5 — а, б, в, ґ; 6 — а, в, г, ґ; 7 — а, в, ґ; 8 — в; 9 — в; 10 — б; 11 — б; 12 — б; 13 — а, б, г, ґ; 14 — а; 15 — б; 16 — а.


 

Тема lll

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1147 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

230 - | 217 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.