Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ласиф≥кац≥€ в≥дход≥в л≥кувально-проф≥лактичного закладу та особливос≠т≥ д≥й медичного персоналу
¬≥дходи класу ј утворюютьс€ в:

Х палатних в≥дд≥ленн€х (кр≥м ≥нфекц≥йних, шк≥рно-венеролог≥чних, фти≠з≥атричних, м≥колог≥чних);

Х адм≥н≥стративно-господарських прим≥щенн€х;

Х центральних харчоблоках, буфетах в≥дд≥лень (кр≥м ≥нфекц≥йних, шк≥рно-венеролог≥чних, фтиз≥атричних, м≥колог≥чних);

Х позакорпусн≥й територ≥њ закладу.

«бирають в≥дходи в багаторазов≥ Їмност≥ або одноразов≥ пакети б≥лого ко≠льору. ќдноразов≥ пакети розм≥щуютьс€ на спец≥альних в≥зках або усередин≥ багаторазових бак≥в. «аповнен≥ багаторазов≥ Їмност≥ або одноразов≥ пакети до≠ставл€ють до м≥сць установки (м≥ж-)корпусних контейнер≥в ≥ перевантажують у контейнери, призначен≥ дл€ збиранн€ в≥дход≥в цього класу. Ѕагаторазова тара п≥сл€ збиранн€ ≥ спорожнюванн€ п≥дл€гаЇ мийц≥ ≥ дез≥нфекц≥њ.

¬≥дходи класу Ѕ утворюютьс€ в:

Х операц≥йних;

Х реан≥мац≥йних;

Х процедурних, перев'€зочних ≥ ≥нших ман≥пул€ц≥йно-д≥агностичних при≠м≥щенн€х;

Х ≥нфекц≥йних, шк≥рно-венеролог≥чних в≥дд≥ленн€х;

Х медичних ≥ патологоанатом≥чних лаборатор≥€х;

Х лаборатор≥€х, що працюють ≥з м≥кроорган≥змами 3Ч4-њ групи патоген≠ност≥;

Х в≥вар≥€х, ветеринарних л≥карн€х.

¬≥дходи класу Ѕ п≥сл€ дез≥нфекц≥њ збирають в одноразове герметичне впаку≠ванн€. ћ'€ке впакуванн€ (одноразов≥ пакети жовтого кольору) закр≥плюють на спец≥альних ст≥йках (в≥зках). ѕ≥сл€ заповненн€ пакета приблизно на 3/4 з нього видал€ють пов≥тр€, ≥ сп≥вроб≥тник, в≥дпов≥дальний за збиранн€ в≥дход≥в


 

у медичному п≥дрозд≥л≥, герметизуЇ його. ÷ю роботу виконують у марлев≥й пов'€зц≥ ≥ гумових рукавичках.

ќрган≥чн≥ в≥дходи, що утворюютьс€ в операц≥йн≥й ≥ лаборатор≥€х, м≥кроб≥о≠лог≥чн≥ культури й штами, вакцини, в≥русолог≥чно небезпечний матер≥ал п≥с≠л€ дез≥нфекц≥њ збирають в одноразове тверде герметичне впакуванн€ (спец≥аль≠н≥ одноразов≥ баки жовтого кольору). √острий ≥нструментар≥й (голки, п≥р'€), що пройшло дез≥нфекц≥ю, збирають окремо в≥д ≥нших вид≥в в≥дход≥в в однора≠зове тверде впакуванн€.

”с≥ види в≥дход≥в класу Ѕ за меж≥ медичного п≥дрозд≥лу транспортують т≥ль≠ки в одноразовому упакуванн≥ п≥сл€ його герметизац≥њ. ” встановлених м≥сц€х загерметизован≥ одноразов≥ Їмност≥ (баки, пакети) пом≥щають у (м≥ж-)корпус-н≥ контейнери, призначен≥ дл€ збиранн€ в≥дход≥в класу Ѕ. ќдноразов≥ Їмност≥ (пакети, баки) з в≥дходами класу Ѕ марк≥рують написом "Ќебезпечн≥ в≥дходи.  лас Ѕ" з нанесенн€м коду п≥дрозд≥лу л≥кувального закладу, назви закладу, дати й пр≥звища в≥дпов≥дальноњ за збиранн€ в≥дход≥в особи.

¬≥дходи класу ¬ утворюютьс€ в:

Х п≥дрозд≥лах дл€ пац≥Їнт≥в з особливо небезпечними ≥ карантинними ≥н≠фекц≥€ми;

Х лаборатор≥€х, що працюють ≥з м≥кроорган≥змами 1Ч2-њ групи патоген≠HocTi;

Х фтиз≥атричних ≥ м≥колог≥чних кл≥н≥ках (в≥дд≥ленн€х).

¬≥дходи цього класу п≥дл€гають дез≥нфекц≥њ в≥дпов≥дно до чинних норма≠тивних документ≥в. «бирають њх в одноразове впакуванн€. ћ'€ке впакуванн€ (одноразов≥ пакети червоного кольору) маЇ бути закр≥плене на спец≥альних ст≥йках (в≥зках).

ѕ≥сл€ заповненн€ пакета приблизно на 3/4 з нього видал€ють пов≥тр€ й сп≥вроб≥тник, в≥дпов≥дальний за збиранн€ в≥дход≥в у цьому медичному п≥дроз≠д≥л≥, герметизуЇ його з дотриманн€м вимог техн≥ки безпеки при робот≥ з≥ збуд≠никами 1Ч2-њ групи патогенност≥. ћ≥кроб≥олог≥чн≥ культури й штами, вакци≠ни потр≥бно збирати в одноразове тверде герметичне впакуванн€ червоного кольору. “ранспортують ус≥ види в≥дход≥в класу ¬ за меж≥ медичного п≥дрозд≥≠лу т≥льки в одноразовому впакуванн≥ п≥сл€ його герметизац≥њ.

” встановлених м≥сц€х загерметизован≥ одноразов≥ Їмност≥ (баки, пакети) пом≥щають у (м≥ж-)корпусн≥ контейнери, призначен≥ дл€ збиранн€ в≥дход≥в класу ¬. ÷≥ одноразов≥ Їмност≥ марк≥рують написом "Ќадзвичайно небезпечн≥ в≥дходи.  лас ¬" з нанесенн€м коду п≥дрозд≥лу л≥кувально-проф≥лактичного закладу, назви закладу, дати й пр≥звища в≥дпов≥дальноњ за збиранн€ в≥дход≥в особи.

ѕрим≥тка. Ќе допускаЇтьс€:

Х пересипати в≥дходи класу Ѕ та ¬ з одн≥Їњ Їмност≥ в ≥ншу;

Х установлювати одно- ≥ багаторазов≥ Їмност≥ б≥л€ електронагр≥вальних прилад≥в;

Х утрамбовувати будь-€к≥ в≥дходи руками;

Х збирати в≥дходи без рукавичок.


 

¬≥дходи класу √ утворюютьс€ в:

Х д≥агностичних п≥дрозд≥лах;

Х в≥дд≥ленн€х х≥м≥отерап≥њ;

Х патологоанатом≥чних в≥дд≥ленн€х;

Х фармацевтичних цехах, аптеках, складах;

Х х≥м≥чних лаборатор≥€х;

Х адм≥н≥стративно-господарських прим≥щенн€х.

¬икористан≥ люм≥несцентн≥ лампи, ртутьум≥сн≥ прилади й устаткуванн€ збирають у закрит≥ герметичн≥ Їмност≥. ѕ≥сл€ заповненн€ Їмност≥ герметизу≠ють ≥ збер≥гають у допом≥жних прим≥щенн€х. ¬ивоз€ть њх спец≥ал≥зован≥ п≥д≠приЇмства на догов≥рних умовах.

¬≥дходи класу ƒ утворюютьс€ в:

Х д≥агностичних лаборатор≥€х (в≥дд≥ленн€х);

Х рад≥о≥зотопних лаборатор≥€х ≥ рентген≥вських каб≥нетах.

«биранн€, збер≥ганн€, видаленн€ в≥дход≥в класу ƒ зд≥йснюють в≥дпов≥дно до вимог правил роботи з рад≥оактивними речовинами й ≥ншими джерелами ≥он≥зац≥йних випром≥нювань, нормами рад≥ац≥йноњ безпеки й ≥ншими чинни≠ми нормативними документами, €к≥ регламентують об≥г рад≥оактивних речо≠вин.

Ќаказ ћќ«—–—–

"ќб утверждении инструкции о санитарно-противозпидемическом режиме

больниц и о пор€дне осуществлени€ органами и учреждени€ми санитарно-

зпидемиологической службь≥ государственного санитарного надзора за

санитарним состо€нием лечебно-профилактических учреждений"

є 288 в≥д 23.03.76 р.

1. ” вс≥х хворих, €к≥ поступають до приймального в≥дд≥ленн€, огл€дають шк≥ру, з≥в, вим≥рюють температуру. ƒерев'€н≥ шпател≥ п≥сл€ використанн€ п≥дл€гають зни≠щенню, а металев≥ Ч кип'€т€ть прот€гом 15 хв. “ермометр повн≥стю занурюють у бан≠ку з 0,5 % розчином хлорам≥ну (розчин зм≥нюють щоденно).

2. ќгл€д хворого провод€ть на кушетц≥, вкрит≥й клейонкою. ѕ≥сл€ прийманн€ хво≠рого клейонку щоразу протирають 1 % розчином хлорам≥ну або 0,5 % осв≥тленим роз≠чином хлорного вапна.

3. ” приймальному в≥дд≥ленн≥ хворий проходить повне сан≥тарне обробленн€ (ван≠на, обтиранн€). √убку п≥сл€ використанн€ кип'€т€ть у 2 % розчин≥ соди Ч 15 хв, про≠сушують ≥ збер≥гають у чистому посуд≥. якщо прокип'€тити губку в≥дразу п≥сл€ ви≠користанн€ немаЇ можливост≥, њх збирають в окремий посуд з 1 % розчином хлорам≥ну або 0,5 % осв≥тленим розчином хлорного вапна, а пот≥м промивають п≥д проточною зодою.

4. ў≥тки дл€ обробленн€ миють, просушують ≥ автоклавують при 0,5 атм Ч «ќ хв. «бер≥гають у б≥ксах, за потреби њх д≥стають стерильними корнцангами.

5. Ќаконечники дл€ кл≥зм п≥сл€ кожного використанн€ кип'€т€ть 15 хв збер≥га≠ють у посуд≥ з написом "чист≥" у сухому вигл€д≥. ƒл€ обробленн€ њх збирають в окремий посуд з 0,5 % розчином хлорам≥ну або 0,2 % осв≥тленим розчином хлорного вапна.


 

6. ѕеред прийманн€м хворого до палати л≥жко, тумбочку дл€ п≥дкладного судна протирають 1 % розчином хлорам≥ну або 0,5 % розчином осв≥тленого хлорного вапна. Ћ≥жко застилають пост≥льною б≥лизною, що пройшла камерне обробленн€ в режим≥ дл€ вегетативних форм м≥кроб≥в. «а можливост≥ сл≥д дотримувати цикл≥чност≥ запо≠вненн€ палат.

7. ’ворому видають ≥ндив≥дуальн≥ предмети догл€ду: плювальницю, п≥дкладне судно, напувальницю та ≥н., €к≥ п≥сл€ використанн€ ретельно миють. ѕ≥сл€ випису≠ванн€ хворого предмети ≥ндив≥дуального догл€ду знезаражують.

8. ƒл€ митт€ рук хворих, а також обслуговуючого персоналу використовують р≥д≠ке гексохлорофенове мило. ƒопускаЇтьс€ користуванн€ господарським милом у др≥б≠н≥й розфасовц≥ (на 1 використанн€).

9. ’ворим заборонено користуватись особистими шерст€ними речами; за потреби њх видають хворим п≥сл€ камерного обробленн€.

10. ѕри зам≥н≥ пост≥льноњ ≥ нат≥льноњ б≥лизни њњ акуратно збирають у м≥шки з бавов≠н€ноњ тканини або баки з кришками. «аборон€Їтьс€ скидати б≥лизну, що була у корис≠туванн≥, на п≥длогу або у в≥дкрит≥ приймальники. –озбиранн€ ≥ сортуванн€ брудноњ б≥≠лизни провод€ть у спец≥ально в≥дведеному прим≥щенн≥. ѕ≥сл€ зм≥ни б≥лизни п≥длогу в палат≥ протирають дез≥нфекц≥йним розчином.

11. ѕрибиранн€ приймального в≥дд≥ленн€ ≥ палат провод€ть не р≥дше 2 раз≥в на день вологим способом. ƒез≥нфекц≥йн≥ засоби використовують п≥сл€ зм≥ни б≥лизни у раз≥ виникненн€ п≥сл€операц≥йного ускладненн€.

12. ≤нвентар дл€ прибиранн€ Ч в≥дра, тази та ≥н. Ч марк≥рують та використовують т≥льки за призначенн€м. «незаражуванн€ провод€ть шл€хом замочуванн€ на 1 год в 1 % розчин≥ хлорам≥ну або 0,2 % осв≥тленому розчин≥ хлорного вапна.

13.  атегорично заборонено приймати в х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ м'€к≥ ≥грашки та ≥нш≥ предмети, що не витримують дез≥нфекц≥йного обробленн€.

Ќаказ ћќ« —–—–

Ђ0 введений в действие отраслевого стандарта ќ—“ 42-21-2-85

"—терилизаци€ и дезинфекци€ изделий медицинского назначений. ћетодь≥,

средства и режими"ї

N770 в≥д 10.06.85 р.

¬≥дпов≥дно до наказу ћќ« —–—– в≥д 10.06.85 р. є 770 строк впровадженн€ встанов≠лений з 01.01.86 дл€ заклад≥в, €к≥ розробл€ють ≥ виготовл€ють медичн≥ вироби. Ќедо≠триманн€ стандарту пересл≥дуЇтьс€ законом.

—тандарт поширюЇтьс€ на вироби медичного призначенн€, €к≥ в процес≥ експлуата≠ц≥њ п≥дл€гають стерил≥зац≥њ ≥ (або) дез≥нфекц≥њ.

—тандарт обов'€зковий дл€ заклад≥в, що використовують засоби медичного призна≠ченн€, а також дл€ орган≥зац≥й ≥ заклад≥в, €к≥ розробл€ють ≥ виготовл€ють медичн≥ вироби.

—тандарт не поширюЇтьс€ на л≥карськ≥ препарати ≥ засоби њх упаковки, на вироби, €к≥ промислов≥сть випускаЇ стерильними, на засоби ≥з текстильних матер≥ал≥в (за роз≠д≥лом дез≥нфекц≥њ), предмети догл€ду за хворими, медичн≥ мебл≥.

—тандарт встановлюЇ методи, засоби ≥ режим передстерил≥зац≥йного очищенн€, сте≠рил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ.

1. «агальн≥ положенн€

1.1. ¬становлен≥ в стандарт≥ методи, засоби ≥ режими передстерил≥зац≥йного очи≠щенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ Ї р≥внозначними, за ефективн≥стю дл€ кожного виду обробленн€.


 

ѕрим≥тка: перевагу сл≥д в≥ддавати терм≥чним методам стерил≥зац≥њ (паровому ≥ по≠в≥тр€ному).

1.2. Ќа основ≥ положень стандарту мають опрацьовуватись ≥нструкц≥њ, €к≥ встанов≠люють методи, засоби ≥ режими передстерил≥зац≥йного очищенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥н≠фекц≥њ в≥дпов≥дно до конкретних вироб≥в або груп вироб≥в з урахуванн€м њх призначен≠н€ ≥ конструктивних особливостей.

1.3. ѕри опрацьовуванн≥ вироб≥в сл≥д п≥д≥брати метод, зас≥б ≥ режим, виход€чи ≥з ст≥йкост≥ виробу до засоб≥в передстерил≥зац≥йного очищенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфек≠ц≥њ залежно в≥д матер≥алу, ступен€ обробленн€ поверхн≥, конструктивного виконанн€. ¬ибран≥ методи, засоби ≥ режими не мають призводити до зм≥н зовн≥шнього вигл€ду, експлуатац≥йних €костей та ≥нших показник≥в виробу, оброблен≥ вироби не мають чи≠нити токсичну д≥ю.

1.4. ¬имоги до ст≥йкост≥ вироб≥в до засоб≥в передстерил≥зац≥йного обробленн€, сте≠рил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ мають нормуватись у завданн€х (медико-техн≥чних вимогах) на розробку нових вироб≥в, техн≥чних умов стандарт≥в, а також називатис€ в експлуата≠ц≥йн≥й документац≥њ ≥ контролюватись на стад≥њ розробки ≥ виготовленн€ виробу. ” тех≠н≥чних умовах, у стандартах на сер≥йно виготовлену продукц≥ю вимоги ст≥йкост≥ ви≠роб≥в до передстерил≥зац≥йного очищенн€ ≥ до конкретного методу стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ мають нормуватись з урахуванн€м стандарту на основ≥ результат≥в попере≠дньо проведених перев≥рок.

1.5. ” процес≥ експлуатац≥њ вироб≥в передстерил≥зац≥йне очищенн€ ≥ (або) дез≥нфек≠ц≥€ мають проводитись в≥дпов≥дно до стандарту та ≥нструкц≥й, €к≥ визначають пор€док проведенн€ передстерил≥зац≥йного очищенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ конкретних вид≥в вироб≥в, а також експлуатац≥йноњ документац≥њ.

1.7. ѕри проведенн≥ передстерил≥зац≥йного очищенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ х≥≠м≥чним методом (за вин€тком газовоњ стерил≥зац≥њ), дез≥нфекц≥њ методом кип'€т≥нн€ допускаЇтьс€ застосуванн€ ≥нг≥б≥тор≥в та ≥нших додатк≥в, €к≥ спри€ють зменшенню ко≠роз≥њ, дозволен≥ ћ≥н≥стерством охорони здоров'€ ≥ не зменшують ефективност≥ перед≠стерил≥зац≥йного очищенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ.

1.8.  онтроль стерил≥зац≥њ мають зд≥йснювати бактер≥олог≥чн≥ лаборатор≥њ, сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чн≥ станц≥њ ≥ л≥кувально-проф≥лактичн≥ заклади в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й, встановлених ћ≥н≥стерством охорони здоров'€.

1.9.  онтроль за роботою стерил≥затор≥в зд≥йснюють дез≥нфекц≥йн≥ станц≥њ ≥ дез≥н≠фекц≥йн≥ в≥дд≥ли сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чних станц≥й в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й, вста≠новлених ћ≥н≥стерством охорони здоров'€.

1.10.  онтроль €кост≥ передстерил≥зац≥йного очищенн€, стерил≥зац≥њ ≥ дез≥нфекц≥њ мають проводити л≥кувально-проф≥лактичн≥ заклади, сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чн≥ ≥ дез≠≥нфекц≥йн≥ станц≥њ в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й, встановлених ћ≥н≥стерством охорони здоров'€.

2. ѕередстерил≥зац≥йне очищенн€

2.1. ѕередстерил≥зац≥йному очищенню п≥дл€гають ус≥ вироби перед њх стерил≥зац≥≠Їю з метою усуненн€ б≥лкових, жирових ≥ механ≥чних забруднень, а також медичних препарат≥в.

2.2. –озб≥рн≥ вироби п≥дл€гають передстерил≥зац≥йному очищенню в роз≥браному вигл€д≥.

2.3. ѕередстерил≥зац≥йне очищенн€ проводитьс€ ручним або механ≥зованим (за до≠помогою спец≥ального оснащенн€) способом.

2.4. ћехан≥зоване передстерил≥зац≥йне очищенн€ маЇ проводитись за струминним, ротац≥йним методами, митт€м йоржем або за допомогою ультразвуку з використанн€м поверхнево-активних речовин (в≥дпов≥дно до п. 2.8 стандарту та ≥нших додатк≥в). ће-


 

тодика проведенн€ механ≥зованого передстерил≥зац≥йного очищенн€ маЇ в≥дпов≥дати ≥нструкц≥њ з експлуатац≥њ, €ка додаЇтьс€ до обладнанн€.

ѕрим≥тка: митт€ йоржем гумових вироб≥в не дозвол€Їтьс€.

2.5. ѕередстерил≥зац≥йне очищенн€ ручним способом маЇ проводитись посл≥довно в≥дпов≥дно до табл. 1 наказу.

√—“ 42-2L-2-85

“аблиц€ 1. ѕередстерил≥зац≥йне очищенн€

 

 

 

 

ѕроцеси при проведенн≥ очищенн€ –ежим очищенн€ ќбладнанн€
ѕочаткова температура, ∞— ≈кспозиц≥€, хв
ltoMi≠нальне зна≠ченн€ в≥дхилен≠н€ ном≥≠нальне зна≠ченн€ в≥дхи≠ленн€
«анурюванн€ ≥нструмент≥в, забруд≠нених кров'ю, у розчин ≥нг≥б≥тору короз≥њ (1 % розчин бензоату натр≥ю) одразу п≥сл€ операц≥њ   ±5   +5 “аз,бачок
—пол≥скуванн€ п≥д проточною водою Ч Ч 0,5 +0,1 ¬анна, раковина
«амочуванн€ в мийному розчин≥ при повному зануренн≥ предмета          
ћийний зас≥б "Ѕ≥олот" 40* +5 15,0 +1,0 Ѕачок, ванна
ћийний зас≥б "ѕрогрес", "јстра", "Ћотос", "јйна" 50* +5 15,0 +1,0 Ѕачок,ванна
ћитт€ кожного предмета в мийно≠му розчин≥ п. 2.8 за допомогою йоржа або ватно-марлевого тампона     0,5 +1,0  
—пол≥скуванн€ п≥д проточною водою          
ћийний зас≥б "Ѕ≥олот" Ч Ч 3,0    
ћийний зас≥б "ѕрогрес" Ч Ч 5,0 +1,0  
ћийний зас≥б "јстра", "Ћотос", "јйна"     10,0   ¬анна, ракови≠на з обладнан≠н€м
ѕросушуванн€ гар€чим пов≥тр€м   +2Ч10 (1)   —ушильна шафа
—пол≥скуванн€ дистильованою водою         Ѕачок,ванна

* “емпература розчину в процес≥ митт€ не п≥дтримуЇтьс€.

(1) Ч ƒо повного зникненн€ вологост≥.

ѕрим≥тка

1. ћийний розчин можна застосувати до забрудненн€ (до по€ви рожевого кольору, що вказуЇ на на€вн≥сть кров≥ ≥ знижуЇ ефективн≥сть очищенн€).

2. ћийний розчин перекису водню з синтетичними мийними засобами можна за≠стосовувати прот€гом доби з моменту виготовленн€, €кщо кол≥р розчину не зм≥нивс€. Ќезм≥нений розчин можна п≥д≥гр≥вати до 6 раз≥в, у процес≥ п≥д≥гр≥ванн€ концентрац≥€ водню ≥стотно не зм≥нюЇтьс€.


 

≤нфекц≥йна безпека, ≥нфекц≥йний контроль. —ан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим

2.6. ѕри використовуванн≥ мийного розчину, що м≥стить 0,5 % перекису водню ≥ 0,5 % синтетичний мийний зас≥б "Ћотос", застосовують ≥нг≥б≥тор короз≥њ Ч 0,14 % оле≠ат натр≥ю.

2.7. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ робочоњ зм≥ни обладнанн€ маЇ бути очищеним механ≥чним способом Ч шл€хом митт€ ≥з застосуванн€м мийних засоб≥в.

2.8. ћийний розчин маЇ вм≥щувати компоненти зг≥дно з табл. 2 наказу.

√—“ 42-21-2-85 “аблиц€ 2. ѕриготуванн€ мийного розчину (дл€ приготуванн€ 1 дм3)

 омпоненти  ≥льк≥сть «астосуванн€
ћийний зас≥б "Ѕ≥олот" ¬ода питна «г 977 t ѕри механ≥чному очищенн≥ (струмин≠ний метод, йорж, ультразвук)
ћийний зас≥б "Ѕ≥олот" ¬ода питна 1,5г 998,5 г ѕри механ≥чному очищенн≥ ротац≥й≠ним методом
ћийний зас≥б "Ѕ≥олот" ¬ода питна 5г 995 г ѕри ручному очищенн≥
–озчин перекису водню* ћийний зас≥б "ѕрогрес", "јстра", "Ћотос", "јйна" ¬ода питна 17 см3 5г 995 г ѕри механ≥чному очищенн≥ (струмин≠ний метод, йорж, ультразвук) ≥ ручно≠му очищенн≥
ћийний зас≥б "Ћотос" ¬ода питна 5г 978 г ѕри механ≥чному очищенн≥ з ультра≠звуком

* ƒл€ передстерил≥зац≥йного очищенн€ допускаЇтьс€ застосуванн€ медичного пере≠кису водню, а також перекису водню техн≥чних марок ј ≥ Ѕ. Ќаведена в таблиц≥ к≥ль≠к≥сть перекису водню розрахована дл€ розчину з концентрац≥Їю 27,5 %.

3. —терил≥зац≥€

3.1. —терил≥зац≥њ п≥дл€гають ус≥ вироби, €к≥ торкаютьс€ до поверхн≥ рани, контак≠тують з кров'ю або ≥н'Їкц≥йними препаратами, а також окрем≥ види медичних ≥нстру≠мент≥в, €к≥ в процес≥ експлуатац≥њ контактують ≥з слизовими оболонками ≥ можуть спричинити њх ушкодженн€.

3.2. —терил≥зац≥€ маЇ зд≥йснюватись одним ≥з метод≥в, наведених в табл. «, 4 наказу.

4. ƒез≥нфекц≥€

4.1. ƒез≥нфекц≥њ п≥дл€гають ус≥ вироби, €к≥ не мають контакту з поверхнею рани, кров'ю або ≥н'Їкц≥йними препаратами. ¬ироби, €к≥ використовуютьс€ дл€ проведенн€ ман≥пул€ц≥й на гн≥йних ранах або в ≥нфекц≥йного хворого, п≥дл€гають дез≥нфекц≥њ пе≠ред передстерил≥зац≥йним очищенн€м ≥ стерил≥зац≥Їю.  р≥м того, дез≥нфекц≥њ п≥дл€га≠ють вироби медичного призначенн€ п≥сл€ операц≥њ, ≥н'Їкц≥й особам, €к≥ перехвор≥ли на в≥русний гепатит ¬ або ≥нший гепатит з неуточненим д≥агнозом. ƒез≥нфекц≥€ маЇ про≠водитись одним з метод≥в, указаних у табл. 5 наказу.


 

“аблиц€ 3. ѕаровий метод стерил≥зац≥њ (вод€на насичена пара п≥д надм≥рним тиском)

 

 

–ежим стерил≥зац≥њ «астосуван≠н€ ”мови стерил≥зац≥њ “ерм≥н збере≠женн€ ќбладнанн€
“иск, атм –обоча темпера≠тура, ∞— ≈кспози≠ц≥€, хв
2,0 l32   ƒл€ виро≠б≥в з коро≠з≥йно≠ст≥йкого металу, скла, текстилю, гуми ” стерил≥зац≥йних коробках без ф≥льт≠р≥в або в подв≥йн≥й м'€к≥й упаковц≥ з б€з≥, пергаменту, паперу м≥шковоњ непроникливост≥, вологост≥йкост≥, дл€ упакуванн€ продук≠ц≥њ на автоматах мар≠ки ≈ (пол≥етилен високоњ щ≥льност≥) «доби ѕаперовий стерил≥за≠тор
1,1     ƒл€ виро≠б≥в з гуми, латексу, окремих пол≥мерних матер≥ал≥в ” стерил≥зац≥йних коробках з ф≥ль≠тром    

ё

—„1

ѓм

√—“ 42-2L-2-85

“аблиц€ 4. ’≥м≥чний метод стерил≥зац≥њ (розчин х≥м≥чних препарат≥в)

 

 

 

 

 

—терил≥зу≠ючий агент –ежим, стерил≥≠зац≥њ «астосуван≠н€ ”мови стерил≥зац≥њ “ерм≥н збере≠женн€ ќбладнанн€
–обоча темпе≠рату≠ра, ∞— ≈кспо≠зиц≥€, хв
–озчин перекису водню 6 % 18_ 50 360Ч 180 ƒл€ виро≠б≥в з пол≥≠мерних матер≥ал≥в, гуми, скла, короз≥йно≠ст≥йких метал≥в ѕри повному зану≠ренн≥ виробу в роз≠чин на час стерил≥≠зац≥йноњ експозиц≥њ, п≥сл€ чого його необ≠х≥дно промити сте≠рильною водою. «бе≠р≥гати в стерильн≥й Їмност≥ (стерил≥за≠ц≥йна коробка), €ка вистелена стериль≠ною пелюшкою 3 доби «акрит≥ Їмност≥ з≥ скла, пластмаси або покрит≥ емаллю без пошко≠дженн€
–озчин дезоксон-≤ 1 % (за надоцто-вою кислотою)    ≤нфекц≥йна безпека, ≥нфекц≥йний контроль. —ан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим

Ќаказ ћќ« ”крањни

"ѕро орган≥зац≥ю та проведенн€ заход≥в по боротьб≥ з педикульозом"

N38 в≥д 28.03.94 р.

(¬ит€г)

3. ќрган≥зац≥€ та проведенн€ протипедикульозних заход≥в

« метою ви€вленн€ вогнищ педикульозу в плановому пор€дку провод€тьс€ огл€ди р≥зних контингент≥в населенн€ силами таких груп медпрац≥вник≥в:

1. ¬сього населенн€ Ч при проведенн≥ диспансерних та проф≥лактичних огл€д≥в (каб≥нет дол≥карського огл€ду,  ≤«) та при кожному зверненн≥ про меддопомогу, в тому числ≥ при оформленн≥ плановоњ госп≥тал≥зац≥њ, обслуговуванн≥ виклик≥в вогнищ ≥нфек≠ц≥йних захворювань та ≥нше.

2. ƒ≥тей, що в≥дв≥дують дит€ч≥ дошк≥льн≥ установи Ч щоденно медперсонал разом з виховател€ми.

3. ”чн≥в шк≥л-≥нтернат≥в Ч щотижн€ перед ≥ п≥сл€ кожного в≥дв≥дуванн€ родини Ч медперсонал установи разом з виховател€ми.

4. ”чн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л та профтехучилищ п≥сл€ кожних кан≥кул; за пока≠занн€ми виб≥рково Ч медперсоналу та вчител≥в.

5. ƒ≥тей, що проживають у будинках малюка, дит€чих будинках, спецсанатор≥€х та ≥нше, Ч при надходженн≥, п≥зн≥ше Ч щотижн€ в дн≥ купанн€ та при виписуванн≥ Ч медперсонал, ≥з залученн€м виховател≥в. ќгл€ду п≥дл€гаЇ також ≥ обслуговуючий пер≠сонал.

6. ƒ≥тей, що в≥д'њжджають в оздоровч≥ табори, санатор≥њ дл€ навчанн€ Ч ком≥с≥йно пед≥атром та представниками дезстанц≥й, щотижн€ в пер≥од перебуванн€, перед повер≠ненн€м з нього, п≥д час профогл€д≥в.

7. ќс≥б, при прийом≥ на л≥куванн€ в стац≥онар≥, будинки дл€ ос≥б похилого в≥ку, ≥н≠тернати та ≥нш≥ спец≥альн≥ медичн≥ установи Ч медперсонал приймального покою, прот€гом л≥куванн€ Ч кожн≥ 7Ч10 дн≥в та при виписц≥ Ч медперсонал в≥дд≥лень.

8.  олектив≥в, що формуютьс€ з оргнабору, переселенц≥в, студентських загон≥в Ч перед вињздом до м≥сц€ роботи та при поселенн≥ Ч медпрац≥вники, що обслуговують назван≥ контингенти за р≥шенн€м м≥сцевих орган≥в охорони здоров'€.

ѕри проведенн≥ огл€д≥в на педикульоз реЇстрац≥ю людей, у €ких в≥н ви€влений, зд≥йснюють у журнал≥ обл≥ку та реЇстрац≥њ ≥нфекц≥йних захворювань (ф. 060). ќбл≥ку п≥дл€гають особи, у €ких при огл€д≥ вперше ви€влен≥ €к життЇздатн≥, так ≥ нежиттЇ≠здатн≥ вош≥ в той же день з подальшим направленн€м екстреного пов≥домленн€ Ч ≤ф. 058) у в≥дпов≥дному пор€дку.

4. ѕроф≥лактичн≥ та винищувальн≥ заходи

« метою попередженн€ завошивленост≥ та њњ поширенн€ в с≥м'њ або колектив≥ про≠вод€тьс€ проф≥лактичн≥, г≥г≥Їн≥чн≥ заходи, €к≥ передбачають: регул€рне митт€ т≥ла Ч не менше 1 разу на 7Ч10 дн≥в, зм≥ну б≥лизни в цей же терм≥н або в м≥ру забрудненн€ з з≥дпов≥дним пранн€м, щоденне розч≥суванн€ волосс€, систематичне очищенн€ верх≠нього од€гу, головних убор≥в, постел≥, дотриманн€ чистоти.

ѕри ви€вленн≥ вошей на будь-€кому ступен≥ розвитку (€йце, личинка, доросла воша) дез≥нсекц≥ю провод€ть одночасно, знищуючи вош≥ безпосередньо €к на голов≥, т≥л≥ людини, так ≥ на його б≥лизн≥, од€з≥ та ≥нше (прот€гом 1 доби).

ƒез≥нсекц≥ю завошивлених ос≥б провод€ть силами медперсоналу, що зд≥йснюЇ огл€-хк, або спец≥ально вид≥леними дл€ ц≥Їњ мети особами:

1) у медичних установах Ч медперсоналом цих установ.


 

2) в орган≥зованих дит€чих установах Ч медперсоналом цих установ.

«аборон€Їтьс€ в≥дмовл€ти у госп≥тал≥зац≥њ по основному захворюванн≥ через педи-кульоз.

ƒопускаЇтьс€ проведенн€ обробки завошивленого вдома п≥сл€ вичерпного ≥нструк≠тажу щодо застосуванн€ педикулоцид≥в, правил техн≥ки безпеки та особистоњ г≥г≥Їни з подальшим контролем €кост≥ обробки дезп≥дрозд≥лами.

 онтроль €кост≥ дезобробки провод€ть дезп≥дрозд≥ли санеп≥демстанц≥й або дезстан-ц≥њ до повноњ л≥кв≥дац≥њ вогнища.

ќсобливу увагу сл≥д звернути на ос≥б з "хрон≥чних вогнищ" (неодноразова реЇстра≠ц≥€ педикульозу прот€гом року) та "тривало активних" вогнищ (прот€гом м≥с€ц€ педи-кульоз не л≥кв≥довано).

ƒез≥нсекц≥йн≥ заходи боротьби з вошами включають механ≥чний, ф≥зичний та х≥≠м≥чн≥ методи боротьби.

ћехан≥чний метод зв≥льненн€ в≥д вошей та њх €Їць проводитьс€ шл€хом вич≥суван≠н€ гребенем, обстриганн€ або гол≥нн€. ¬олосс€ збираЇтьс€ на пап≥р ≥ спалюЇтьс€.

ѕеред вич≥суванн€м волосс€ промиваЇтьс€ теплим 5Ч10 % розчином столового оцту, голова зав'€зуЇтьс€ хусткою або рушником, експозиц≥€ «ќ хвилин Ч 1 година. ѕ≥сл€ цього полегшуЇтьс€ вич≥суванн€ €Їць вошей.

ѕри х≥м≥чному метод≥ боротьби використовуютьс€ так≥ засоби:

1. 0,15 % водна емульс≥€ карбофосу (витрата препарату на 1 особу становить 10Ч 50 мл; експозиц≥€ 20Ч«ќ хвилин).

2. 20 % водно-мильна суспенз≥€ (емульс≥€) бензилбензоату (10Ч30 мл; експозиц≥€ 20Ч30 хвилин).

3. 10 % водна мильно-гасова емульс≥€ (10Ч50 мл; експозиц≥€ «ќ хвилин Ч 1 годи≠на).

4. 50 % водна мильно-сольвентова емульс≥€ («ќЧ50 мл; експозиц≥€ «ќ хвилин).

5. Ћосьйон "Ќ≥тифор" (”горщина) 50Ч60 мл, експозиц≥€ 40 хв.

6. јнти-Ў (ѕольща), 1 мл; експозиц≥€ 5 хв.

7. ѕрепарат "Ћонцид" («ќЧ50 мл; експозиц≥€ «ќ хв).

 р≥м того, пропонуютьс€ нов≥ перспективн≥ педикулоциди: локодин, педикул≥н, пе-дикрин, н≥тилон, опофос, перфолон та ≥нш≥.

ѕри в≥дсутност≥ вищезгаданих засоб≥в можна використовувати порошок п≥ретруму (15 г при експозиц≥њ не менше 2 годин).

ѕ≥сл€ обробки педикулоцидами волосс€ промивають столовим оцтом, пот≥м прово≠д€ть вич≥суванн€ €Їць вошей. ≤з ф≥зичних метод≥в обробки використовують чищенн€ речей, обробку високою температурою (кип'€т≥нн€, прогладжуванн€ або камерний спос≥б обробки).

«авошивлену б≥лизну кип'€т€ть у 2 % розчин≥ кальцинованоњ соди прот€гом 15 хви≠лин, прасують з обох бок≥в, звертаючи особливу увагу на шви, зборки, зморшки та ≥нше. «а еп≥дпоказанн€м провод€ть камерну обробку пост≥льних речей, зг≥дно з в≥дпо≠в≥дною ≥нструкц≥Їю. ƒл€ обробки од€гу застосовують переважно камерний спос≥б.

ѕри необх≥дност≥ повторну обробку робл€ть через 7Ч12 тижн≥в. ѕри головному та платт€ному педикульоз≥ у вогнищах захворювань або в тих випадках, коли в≥дсутн≥ ≥нш≥ засоби, застосовують препарат бутад≥он. ѕри вживанн≥ бутад≥ону кров людини на≠буваЇ токсичних властивостей, €к≥ збер≥гаютьс€ на прот€з≥ 14 дн≥в. Ѕутад≥он призна≠чають:

Ч дорослим п≥сл€ њж≥ по 0,15 г 4 рази на добу на прот€з≥ 2 д≥б;

Ч д≥т€м до 4-х рок≥в застосуванн€ бутад≥ону заборонено;


 

Ч д≥т€м в≥д 4 до 7 рок≥в бутад≥он призначають по 0,05 г 3 рази на добу на прот€з≥ 2 д≥б;

Ч д≥т€м в≥д 8 до 10 рок≥в бутад≥он призначають по 0,08 г 3 рази на добу на прот€з≥ 2 д≥б;

Ч д≥т€м старше 11 рок≥в бутад≥он призначають по 0,12 г 3 рази на добу на прот€з≥ 2 д≥б.

ѕри ви€вленн≥ завошивленост≥, окр≥м дез≥нсекц≥њ, провод€ть сан≥тарну обробку лю≠дини, зм≥ну нат≥льноњ та пост≥льноњ б≥лизни, а також обробку контактних.

ќбробка педикулоцидами д≥тей до 5 рок≥в, ваг≥тних ж≥нок, матер≥в-годувальниць, людей з пошкодженою шк≥рою, т€жкохворих заборонена. ” цих випадках доц≥льно ви≠користовувати механ≥чний зас≥б зв≥льненн€ в≥д вошей.

9. ѕерел≥к протипедикульозних засоб≥в з вказ≥вками щодо њх виготовленн€ ≥ засто≠суванн€

1.  арбофос Ч застосовуЇтьс€ у вигл€д≥ 0,15 % водноњ емульс≥њ. ƒл€ виготовленн€ 1 л 0,15 % водноњ емульс≥њ беруть 3 мл 50 % емульгуючого концентрату карбофосу ≥ роз≠вод€ть його в≥л води к≥мнатноњ температури. ѕрепарат д≥Ї на вс≥х стад≥€х розвитку вошей. «астосовуЇтьс€ виключно медичними прац≥вниками. Ќорма використанн€ на обробку 10Ч50 мл, експозиц≥€ Ч «ќ хвилин.

2. Ѕензилбензоат Ч застосовуЇтьс€ у вигл€д≥ 20 % водно-мильноњ суспенз≥њ або 20 % емульс≥њ. ƒл€ виготовленн€ 100 мл 20 % водно-мильноњ суспенз≥њ бензилбензоату бе≠руть 2 мг мила (зеленого або господарського подр≥бненого), розвод€ть в 78 мл теплоњ води, пот≥м додають 20 мл бензилбензоату, ретельно розм≥шують. ќтриману суспенз≥ю нанос€ть на волосс€. ¬икористовуЇтьс€ медичними прац≥вниками, через аптечну мере≠жу реал≥зуЇтьс€ за рецептами. Ќорма використанн€ на 1 обробку 10Ч«ќ мл, експози≠ц≥€ Ч 30 хвилин.

3. ¬одна мильно-гасова емульс≥€ Ч застосовуЇтьс€ у вигл€д≥ 10 % емульс≥њ. ƒл€ њњ ви≠готовленн€ до 50 г р≥дкого мила (або твердого, попередньо розтопленого на вод€н≥й бан≥) при пост≥йному перем≥шуванн≥ додаЇтьс€ невеликими порц≥€ми 450 г гасу (можна хло≠рованого). ќтриманий концентрат у к≥лькост≥ 100 г розчин€Їтьс€ в 900 мл теплоњ води. Ќорма використанн€ на 1 обробку Ч 10Ч50 мл, експозиц≥€ Ч «ќ хвилин, 1 година.

4. ћильно-сольвентова емульс≥€ Ч використовуЇтьс€ у вигл€д≥ 50 % емульс≥њ, €ка готуЇтьс€ з р≥вних частин мильно-сольвентовоњ пасти ≥ води (50Ч60 %), при зм≥шуван≠н≥ €ких утворюЇтьс€ однор≥дна маса. Ќеобх≥дно проводити повторну обробку через 7Ч10 дн≥в. Ќорма використанн€ на 1 обробку 30Ч50 мл, експозиц≥€ Ч «ќ хвилин.

5. Ћосьйон "Ќ≥тифор" (”горщина) Ч препарат фабричного виготовленн€, норма ви≠користанн€ на 1 обробку «ќЧ50 мл, експозиц≥€ Ч 30 хвилин.

—пос≥б застосуванн€ ус≥х вищезгаданих препарат≥в пол€гаЇ в наступному: на волос≠с€ нанос€ть необх≥дну к≥льк≥сть препарату (в залежност≥ в≥д густоти та довжини волос≠с€), зав'€зують голову пол≥етиленовою хусткою ≥ рушником, витримують в≥дпов≥дний час, зг≥дно з ≥нструкц≥Їю, промивають проточною водою з милом або шампунем. ѕ≥сл€ нього на волосс€ нанос€ть теплий 5Ч10 % столовий оцет або оцтову кислоту, зав'€зують пол≥етиленовою хусткою ≥ рушником, витримують «ќ хвилин, полощуть у проточн≥й вод≥, п≥сл€ чого вич≥сують густим гребенем загибл≥ вош≥ та њх €йц€ Ч "гниди".


 

«ак≥нченн€ табл.
“орговельна назва препарату ‘орма випуску ѕоказанн€ до застосуванн€
’лоргексидин б≥глюконат –озчин у флаконах ’≥рург≥чне обробленн€ рук та операц≥йного пол€
ѕротипедикульозн≥ засоби
Ћокодин ‘лакони «нищенн€ головних та лобкових вошей
ƒезоцид ‘лакони «нищенн€ головних та лобкових вошей
ѕара ѕлюс јерозольний флакон «нищенн€ головних вошей, у т.ч. гнид
—прагаль јерозольний флакон ѕротискаб≥озний зас≥б
Ќ≥тифор Ћосьйон у флако≠нах «нищенн€ головних вошей
ѕедил≥н Ўампунь, емуль≠с≥€ «нищенн€ головних та лобкових вошей

Ќаказ ћќ« ”крањни

"ѕро вдосконаленн€ орган≥зац≥њ медичноњ допомоги хворим

на ¬≤Ћ-≥нфекц≥ю/—Ќ≤ƒ"

N120 в≥д 25.05.2000 р.

(¬ит€г)

2.5. «абезпечити:

орган≥зац≥ю наданн€ нев≥дкладноњ медичноњ допомоги ¬≤Ћ-≥нф≥кованим та хворим на —Ќ≤ƒ у вс≥х л≥кувально-проф≥лактичних закладах;

ус≥ л≥кувально-проф≥лактичн≥ заклади аптечками дл€ наданн€ терм≥новоњ медичноњ допомоги медичним прац≥вникам та техн≥чному персоналу;

уведенн€ у вс≥х л≥кувально-проф≥лактичних закладах форми обл≥ковоњ зв≥тност≥ є 108-01/1 "∆урнал реЇстрац≥њ авар≥й при наданн≥ медичноњ допомоги ¬≤Ћ-≥нф≥кова≠ним та робот≥ з ¬≤Ћ-≥нф≥кованим матер≥алом".

≤нструкц≥€

з проф≥лактики внутр≥шньол≥карн€ного та профес≥йного зараженн€ ¬≤Ћ-

≥нфекц≥Їю (затверджено Ќаказом ћќ« ”крањни є 120 в≥д 25.05.2000 р.)

(¬ит€г)

 ожен, хто звертаЇтьс€ за медичною допомогою, повинен розгл€датис€ €к потен≠ц≥йний нос≥й в≥русу ≥мунодеф≥циту людини. ¬≥дпов≥дно кожне робоче м≥сце медичного прац≥вника забезпечуЇтьс€ засобами попередженн€ передач≥ в≥русу ≥мунодеф≥циту лю≠дини в≥д можливого в≥русонос≥€ або хворого на —Ќ≤ƒ ≥ншим пац≥Їнтам, медичному ≥ техн≥чному персоналу.


 

нфекц≥йна безпека, ≥нфекц≥йний контроль. —ан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим

1. «агальн≥ положенн€

1.2. –обоч≥ м≥сц€ л≥кувально-проф≥лактичних медичних заклад≥в забезпечуютьс€ ≥нструктивно-методичними документами, аптечками дл€ проведенн€ терм≥новоњ про≠ф≥лактики при авар≥йних ситуац≥€х (додаток 1), необх≥дним набором медичного ≥н≠струментар≥ю дл€ одноразового використанн€, дез≥нфекц≥йними засобами дл€ прове≠денн€ знезараженн€.

1.3. ћедичний ≥нструментар≥й, а також посуд, б≥лизна, апарати та ≥н. забруднен≥ кров'ю, б≥олог≥чними р≥динами за вин€тком сеч≥, слини, випорожненн€ у зв'€зку з не≠великою к≥льк≥стю в≥рус≥в, що практично унеможливлюЇ ≥нф≥куванн€ (надал≥ Ч б≥о≠лог≥чн≥ р≥дини), та реч≥, €к≥ забруднен≥ слизом, в≥дразу п≥сл€ використанн€ п≥дл€гають дез≥нфекц≥њ, зг≥дно з вимогами нормативноњ документац≥њ. –ежим знезараженн€ анало≠г≥чний тим, €к≥ використовуютьс€ дл€ проф≥лактики знезараженн€ в≥русними гепати≠тами.

2. ѕроф≥лактика при наданн≥ медичноњ допомоги хворим, робот≥ з б≥оматер≥алом 2.1. ћедичн≥ прац≥вники зобов'€зан≥ бути обережними п≥д час проведенн€ ман≥пул€≠ц≥й з р≥жучим та колючим ≥нструментом (голками, скальпел€ми, ножиц€ми ≥ т. ≥н.).

ƒл€ уникненн€ поранень п≥сл€ використанн€ шприц≥в голки з них не зн≥мають до дез≥нфекц≥њ. ѕеред занурюванн€м шприца з голкою в дезрозчин виймають т≥льки по≠ршень.

Ѕригади швидкоњ та нев≥дкладноњ допомоги дл€ збору використаних шприц≥в забез≠печуютьс€ Їмк≥стю з матер≥алу, €кий не проколюЇтьс€.

2.2.3 метою уникненн€ поранень заборон€Їтьс€ використовувати дл€ вз€тт€ кров≥ та ≥нших б≥олог≥чних р≥дин скл€н≥ предмети з в≥дбитими кра€ми.

2.3. ѕри ман≥пул€ц≥€х, €к≥ супроводжуютьс€ порушенн€м ц≥л≥сност≥ шк≥ри ≥ слизо≠вих оболонок, при розтин≥ труп≥в, проведенн≥ лабораторних досл≥джень, обробц≥ ≥нстру≠ментар≥ю ≥ б≥лизни, прибиранн≥ ≥ т. ≥н. медичн≥ прац≥вники та техн≥чний персонал корис≠туютьс€ засобами ≥ндив≥дуального захисту (х≥рург≥чними халатами, гумовими рукавичками, масками, а в раз≥ потреби Ч захисним екраном, непромокальними фарту≠хами, нарукавниками, окул€рами). ÷≥ д≥њ дають змогу уникнути контакту шк≥ри та сли≠зових оболонок прац≥вника з кров'ю, тканинами, б≥олог≥чними р≥динами пац≥Їнт≥в.

ѕеред над≥ванн€м гумових рукавичок шк≥ру б≥л€ н≥гтей сл≥д обробити 5 % спирто≠вим розчином йоду.

2.4. ћедичн≥ прац≥вники з травмами, ранами на руках, ексудативними ураженн€≠ми шк≥ри рук, €к≥ неможливо закрити лейкопластиром або гумовими рукавичками, зв≥льн€ютьс€ на пер≥од захворюванн€ в≥д безпосереднього медичного обслуговуванн€ хворих ≥ контакту з предметами догл€ду за ними.

2.6. Ѕудь-€к≥ Їмкост≥ з кров'ю, ≥ншими б≥олог≥чними р≥динами, б≥оматер≥алами (тканинами, шматочками орган≥в тощо) в≥дразу на м≥сц≥ вз€тт€ щ≥льно закриваютьс€ гумовими або пластмасовими корками.

2.7. ” л≥кувальних закладах дл€ забезпеченн€ знезараженн€ при випадковому ви≠т≥канн≥ р≥дини кров та ≥нш≥ б≥оматер≥али транспортуютьс€ в штативах, покладених в контейнери, б≥кси або пенали, на дно €ких укладаЇтьс€ чотиришарова суха серветка.

2.8. “ранспортуванн€ проб кров≥ та ≥нших б≥оматер≥ал≥в з л≥кувальних заклад≥в до лаборатор≥й, €к≥ розташован≥ за межами цих заклад≥в, зд≥йснюЇтьс€ т≥льки в контей≠нерах (б≥ксах, пеналах), що унеможливлюЇ випадкове або навмисне в≥дкритт€ кришок п≥д час њх перевезенн€ (замок, пломбуванн€, заклеюванн€ м≥сць з'Їднанн€ лейкоплас≠тиром). ÷≥ контейнери п≥сл€ розвантаженн€ обробл€ють дезрозчинами. ќптимальною Ї доставка в сумках-холодильниках.


 

2.9. Ќе допускаЇтьс€ транспортуванн€ проб кров≥ та ≥нших б≥оматер≥ал≥в у картон≠них коробках, дерев'€них €щиках, пол≥етиленових пакетах.

2.10. Ќе допускаЇтьс€ вкладанн€ бланк≥в направлень або ≥ншоњ документац≥њ в кон≠тейнер чи б≥кс.

3. ѕроф≥лактика при пораненн€х, контактах з кров'ю, б≥олог≥чними р≥динами та б≥оматер≥алами ¬≤Ћ-≥нф≥кованого чи хворого на —Ќ≤ƒ пац≥Їнта

3.1. якщо контакт з кров'ю, б≥олог≥чними р≥динами чи б≥оматер≥алом супроводжу≠вавс€ порушенн€м ц≥л≥сност≥ шк≥ри (уколом, пор≥зом), то потерп≥лий повинен:

Х зн€ти рукавички робочою поверхнею усередину;

Х видавити кров ≥з рани;

Х ушкоджене м≥сце обробити одним ≥з дез≥нфектант≥в (70 % розчином етилового спирту, 5 % настойкою йоду при пор≥зах, 3 % розчином перекису водню);

Х ретельно вимити руки з милом п≥д проточною водою, а пот≥м протерти њх 70 % роз≠чином етилового спирту;

Х на рану накласти пластир, над≥ти напальчник;

Х при потреб≥ продовжувати роботу, од€гти нов≥ гумов≥ рукавички;

Х терм≥ново пов≥домити кер≥вництво л≥кувально-проф≥лактичного закладу про ава≠р≥ю дл€ реЇстрац≥њ та проведенн€ екстреноњ проф≥лактики ¬≤Ћ-≥нфекц≥њ.

3.2. ” раз≥ забрудненн€ кров'ю, б≥олог≥чними р≥динами, б≥оматер≥алами без ушко≠дженн€ шк≥ри:

Х обробити м≥сце забрудненн€ одним ≥з дез≥нфектант≥в (70 % розчином етилового спирту, 3 % розчином перекису водню, 3 % розчином хлорам≥ну);

Х промити водою з милом ≥ вдруге обробити спиртом.

3.3. ” раз≥ потрапл€нн€ кров≥, б≥олог≥чних р≥дин, б≥оматер≥алу на слизов≥ оболонки:

Х ротовоњ порожнини Ч прополоскати 70 % розчином етилового спирту;

Х порожнини носа Ч закапати «ќ % розчином альбуциду;

Х оч≥ Ч промити водою (чистими руками), закапати «ќ % розчином альбуциду. ƒл€ обробки носа ≥ очей можна використовувати 0,05 % розчин перманганату ка≠л≥ю.

3.4. ƒл€ зниженн€ в≥рог≥дност≥ профес≥йного зараженн€ ¬≤Ћ-≥нфекц≥Їю:

Х при п≥дготовц≥ до проведенн€ ман≥пул€ц≥й ¬≤Ћ-≥нф≥кованому медичний персонал повинен переконатис€ в ц≥л≥сност≥ складу аптечки;

Х зд≥йснювати ман≥пул€ц≥њ в присутност≥ ≥ншого спец≥ал≥ста, €кий може в раз≥ роз≠риву гумовоњ рукавички чи пор≥зу продовжити ташжаш≥€ медичноњ макшул€пд;

Х не терти руками слизов≥ оболонки.

” раз≥ попаданн€ кров≥, б≥олог≥чних р≥дин, б≥оматер≥алу на халат, од€г:

Х од€г зн€ти ≥ замочити в одному з дезрозчин≥в;

Х шк≥ру та ≥нших д≥л€нок т≥ла при њх забрудненн≥ через од€г протерти 70 % розчи≠ном етилового спирту, а пот≥м промити водою з милом ≥ повторно протерти спиртом;

Х забруднене взутт€ дворазово протерти ганч≥ркою, змоченою у розчин≥ одного з де≠з≥нфекц≥йних засоб≥в.

4. –еЇстрац≥€ авар≥й, нагл€д за потерп≥лими та заходи до попередженн€ профес≥й-

4 ј. ¬ ус≥х л≥кувально-проф≥лактичних закладах, ведетьс€ форма 108-01/1 реЇстрац≥њ авар≥й при наданн≥ медичноњ допомоги ¬≤Ћ-≥нф≥кованим та робот≥ з ¬≤Ћ-≥нф≥кованим матер≥алом" (додаток 2). јвар≥Їю сл≥д вважати уколи, пор≥зи, забруднен≠н€ слизових та шк≥рних покрив≥в кров'ю та ≥ншими б≥олог≥чними р≥динами.


 

ƒодаток 1

до пункту 1.2 ≤нструкц≥њ з проф≥лактики внутр≥шньол≥карн€ного та профес≥йного зараженн€ ¬≤Ћ-≥нфекц≥Їю —клад аптечки дл€ наданн€ терм≥новоњ медичноњ допомоги медичним прац≥вникам та техн≥чному

персоналу л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в (дал≥ Ч аптечка) јптечкою укомплектовуЇтьс€ кожний п≥дрозд≥л л≥кувально-проф≥лактичного за-■иаду.

—клад аптечки:

Х Ќапальчники ≥з розрахунку 1Ч2 на кожного прац≥вника;

Х Ћейкопластир Ч 1 котушка;

Х Ќожиц≥ Ч 1 штука;

Х ѕерманганат кал≥ю у наважках по 0,05Ч3 шт;

Х ™мк≥сть дл€ розведенн€ перманганату кал≥ю з марк≥руванн€м на 1 л≥тр;

Х —пирт етиловий 70 % 50 мл;

Х “юбик-крапельниц€ з «ќ % розчином альбуциду Ч 1Ч2 шт.;

Х 5 % спиртовий розчин йоду;

Х 3 % розчин перекису водню;

Х –укавички гумов≥ Ч 3 пари;

Х Ќаважки деззасоб≥в:

хлорам≥н 30,0

хлорцин 30,0

по 3 шт. кожноњ (збер≥гати окремо);

Х ™мк≥сть дл€ розведенн€ деззасоб≥в Ч 1 шт.


 

«агальн≥ заходи безпеки

ѕам'€тайте: основний ризик зараженн€ вини≠каЇ при контакт≥ з кров'ю та њњ продуктами:

1. Ѕудьте особливо обережн≥ з голками та го≠стрим ≥нструментар≥Їм (мал. 6).

2. ѕов≥домл€йте про будь-€к≥ випадки, нав≥ть незначн≥.

3. Ќакладайте на пор≥зи та подр€пини пов'€з≠ку, що не промокаЇ.

4. Ќос≥ть захисний од€г Ч халати, одноразов≥ рукавички та фартухи Ч при виконанн≥ сестрин≠ських процедур.

5. ѕ≥д час прибиранн€ пролитих кров≥,- сеч≥ та ћал. 6. ѕроф≥лактика ви- калу нос≥ть халат, пластиковий фартух та рука-

[ ■а.ткового уколу голкою: вички. ѕродез≥нф≥куйте це м≥сце паперовими

а Ч неправильне над≥- рушниками, змоченими в певному дез≥нфекц≥й-звнн€ ковпачка на голку; ному розчин≥ («ќ хв).

Ч правильне над≥ванн€ І «абруднен≥ кров'ю б≥лизну, матер≥али одно-жгзпачка на голку разового використанн€, включно рукавички,

фартухи, паперов≥ тканини, вату ≥ т. ≥н., необх≥д-

жз в≥дправити на спалюванн€ в подв≥йних м≥шках, що промаркован≥ наклей- ш€о "Ќебезпека гепатиту Ч на спалюванн€".

7. «авжди мийте руки п≥сл€ контакту з пац≥Їнтом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1798 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1957 - | 1723 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.175 с.