Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒайте характеристику потреб людини
¬≥дпов≥д≥ на контрольн≥ питанн€

1 Ч в; 2 Ч б; 3 Ч б; 4 Ч і; 5 Ч в; 6 Ч б, в.

—итуац≥йн≥ задач≥

¬заЇмини м≥ж медичними прац≥вниками ≥ пац≥Їнтами

«адача 1

ѕац≥Їнт звернувс€ в лаборатор≥ю з проханн€м надати йому результати досл≥джень. Ћаборант виконав його проханн€. ”дома, зв≥ривши результати досл≥джень з нормою, пац≥Їнт засмутивс€ ≥ вноч≥ в нього розвинувс€ г≥пертон≥чний криз (хвор≥Ї на г≥перто≠н≥чну хворобу). ѕац≥Їнта госп≥тал≥зовано. „и мав право лаборант видавати пац≥Їнту результати лабораторних анал≥з≥в?

«адача 2

ћедична сестра в присутност≥ пац≥Їнта сказала, що стан його пог≥ршивс€ п≥сл€ вве≠денн€ л≥к≥в. ѕац≥Їнт категорично в≥дмовивс€ в≥д призначених л≥карем ≥н'Їкц≥й. як мала вчинити медична сестра?

«адача «

” в≥дд≥ленн€ госп≥тал≥зований пац≥Їнт з п≥дозрою на ≥нфаркт м≥окарда. „и може медична сестра надавати пац≥Їнту ≥нформац≥ю про його стан?

¬заЇмини м≥ж медичними сестрами ≥ родичами пац≥Їнта «адача 1

” черговоњ медичноњ сестри по телефону запитали про стан т€жкохворого та його д≥агноз; назвалис€ братом хворого. „и може медична сестра пов≥домл€ти по телефону ≥нформац≥ю про пац≥Їнта?

«адача 2

ƒо черговоњ медичноњ сестри дит€чого в≥дд≥ленн€ звернулас€ мати хвороњ дитини з проханн€м дозволити забрати дитину з л≥карн≥. ўо маЇ робити медична сестра?

ћедична таЇмниц€

«адача 1

ѕ≥д час обходу до палати ув≥йшла схвильована медична сестра ≥ допов≥ла л≥карю, що рентгенолог просить негайно прислати на додаткове досл≥дженн€ пац≥Їнта, в €кого ви€в≠лено зм≥ни у леген€х. ѕац≥Їнт перебував у палат≥, збл≥д, попросив у л≥кар€ н≥трогл≥церин.

” чому пол€гаЇ помилка медичноњ сестри?

«адача 2

ѕац≥Їнт “., 56 рок≥в, перебував у гастроентеролог≥чному в≥дд≥ленн≥, стан його не по≠кращувавс€. ƒл€ уточненн€ д≥агнозу (попередн≥й Ч пухлина шлунка) було проведено


 

ф≥брогастроскоп≥ю. ”вечер≥ пац≥Їнт звернувс€ до черговоњ медичноњ сестри з прохан≠н€м ознайомитис€ з ≥стор≥Їю хвороби, результатами обстеженн€. як мала д≥€ти медична сестра?

ѕитанн€ медичноњ етики

«адача 1

ѕ≥д час обходу л≥кар д≥знавс€, що пац≥Їнту з ≥нфарктом м≥окарда не зроблен≥ дв≥ ≥н'Їкц≥њ гепарину (о 24-й та 6-й годин≥). ћедична сестра, до €коњ звернувс€ л≥кар за по€сненн€м з приводу невиконанн€ призначенн€, пов≥домила, що пац≥Їнт в≥дмовивс€ в≥д ≥н'Їкц≥й.

як мала вчинити медична сестра?

«адача 2

ѕац≥Їнтка Ѕ., 35 рок≥в, перебуваЇ в терапевтичному в≥дд≥ленн≥ з приводу частих на≠пад≥в бронх≥альноњ астми. ѕ≥д час обходу пов≥домила л≥кар€, що чергова медична сестра не виконала призначенн€ л≥кар€ (не дала л≥к≥в ≥ не поставила на грудну кл≥тку банки). ћедична сестра по€снила своњ д≥њ так: у час веч≥рн≥х ман≥пул€ц≥й пац≥Їнтка спала.

¬аша думка з приводу ц≥Їњ ситуац≥њ?

ћедичний прац≥вник ≥ закон

«адача 1

«а проханн€м р≥дних пац≥Їнта Ќ. чергова медична сестра вилучила з ≥стор≥њ хвороби запис л≥кар€ та акт про надходженн€ хворого у стац≥онар у стан≥ т€жкого алкогольного сп'€н≥нн€. ” чому пол€гаЇ порушенн€ медичноњ сестри?

«адача 2

”ноч≥ в приймальне в≥дд≥ленн€ л≥карн≥ до черговоњ медичноњ сестри звернувс€ чоло≠в≥к, 63 рок≥в, з≥ скаргами на б≥ль у л≥вому плечовому суглоб≥, серцебитт€. ћедична се≠стра не огл€нула пац≥Їнта ≥ не викликала л≥кар€ до нього, а порадила вранц≥ звернути≠с€ до л≥кар€, по€снивши повед≥нку в≥дсутн≥стю часу.

„и правильно вчинила медична сестра?

ѕотреби людини

1

«адача 1

ѕ≥д час проведенн€ патронажу у пац≥Їнта —, 67 рок≥в, пенс≥онера, медична сестра ви€вила скарги на порушенн€ сну (погано засинаЇ ≥ часто прокидаЇтьс€ вноч≥), поганий настр≥й та самопочутт€: мерзне, знижений апетит. ѕри обстеженн≥ з'€совано, що його зв≥льнили з роботи у зв'€зку з≥ скороченн€м. ƒружина хвор≥Ї на бронх≥альну астму, не працюЇ. ƒ≥ти прињзд€ть дуже р≥дко. ѕодружж€ харчуЇтьс€ недостатньо добре: м'€сн≥ та молочн≥ продукти њд€ть лише тод≥, коли привоз€ть д≥ти, але знають, що необх≥дне рац≥ональне харчуванн€. ѕенс≥ю отримують ≥з затримкою. ѕроживають у двок≥мнат≠н≥й квартир≥ державного будинку. ” к≥мнат≥ чисто, але холодно. ѕри зовн≥шньому огл€д≥ Ч од€г охайний. Ќа час спостереженн€ скарг на б≥ль з боку внутр≥шн≥х орган≥в немаЇ. ‘≥з≥олог≥чн≥ в≥дправленн€ не порушен≥.

як≥ потреби не задовольн€ютьс€? ƒо €кого р≥вн€ вони належать?


 

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€

—естринська етика ≥ деонтолог≥€

«адача 1

ќперац≥йна медична сестра п≥д час перев'€зки пац≥Їнтки, €к≥й видалили грудну за≠лозу з приводу зло€к≥сноњ пухлини (д≥агноз п≥дтверджено г≥столог≥чно), звернула увагу на пригн≥чений стан пац≥Їнтки. ƒопов≥ла про це х≥рургу ≥ запропонувала попросити у г≥столога на де€кий час ф≥ктивний результат г≥столог≥чного досл≥дженн€, щоб показа≠ти його ж≥нц≥ ≥ запевнити њњ, що операц≥ю зробили своЇчасно ≥ що результат, безумовно, буде позитивний. ’≥рург погодивс€. ѕ≥сл€ розмови з медичною сестрою ≥ ознайомлен≠н€ з результатом г≥столог≥чного досл≥дженн€ пац≥Їнтка заспокоњлась. ƒек≥лька рок≥в потому, зустр≥вши медичну сестру, з≥зналась, що в перш≥ дн≥ п≥сл€ операц≥њ хот≥ла по≠к≥нчити житт€ самогубством.

ќц≥н≥ть д≥њ медичноњ сестри.

«адача 2

ѕац≥Їнтка п≥д час перебуванн€ на стац≥онарному л≥куванн≥ ≥ сп≥лкуванн€ ≥з л≥кар€ми ≥ медичними сестрами дек≥лька раз≥в почула незрозум≥л≥ дл€ нењ медичн≥ терм≥ни. «роби≠ла висновок, що в≥д нењ приховують д≥агноз, ≥ нав≥€ла соб≥, що у нењ зло€к≥сна пухлина. ѕ≥сл€ виписуванн€ з≥ стац≥онару замкнулась у соб≥, припинила турбуватись про с≥м'ю, почала вивчати в≥дпов≥дну медичну л≥тературу ≥ була впевнена, що вона хвора на рак.

ўо спричинило таку неадекватну реакц≥ю пац≥Їнтки? як переконати ж≥нку в хиб≠ност≥ њњ думок?

«адача «

ћедична сестра, передаючи зм≥ну колез≥, пов≥домила, що пац≥Їнт  . чомусь розпо≠в≥в њй про нег≥дний вчинок, що скоњв колись, а тепер в≥н дуже жалкуЇ.

„и правильно вчинила медична сестра? як сл≥д оц≥нити таку спов≥дь пац≥Їнта?

«адача 4

ѕац≥Їнт звернувс€ до медичноњ сестри з≥ скаргою на погане самопочутт€ п≥сл€ вве≠денн€ антиб≥отика: з'€вилис€ сверб≥ж, висипанн€ на шк≥р≥, набр€ки. ћедична сестра ввела пац≥Їнту внутр≥шньом'€зово 1 мл 1 % розчин димедролу.

„и правильно вчинила медична сестра?

«адача 5

ћедична сестра у робочий час займалась особистими справами ≥ зам≥сть призначеноњ 20-њ години прийшла робити ≥н'Їкц≥ю о 23-й годин≥, розбудивши пац≥Їнтку. ѕац≥Їнтка (сама медпрац≥вник) категорично в≥дмовилась в≥д ≥н'Їкц≥њ ≥ вранц≥ поскаржилась за≠в≥дувачу в≥дд≥ленн€, що медична сестра пост≥йно не дотримуЇтьс€ погодинного режи≠му введенн€ антиб≥отик≥в.

яка маЇ бути реакц≥€ зав≥дувача в≥дд≥ленн€ на под≥бн≥ д≥њ медичноњ сестри?

«адача 6

ћедична сестра в присутност≥ пац≥Їнтки пов≥домила л≥кар≥в, що стан здоров'€ хво≠роњ пог≥ршивс€ п≥сл€ введенн€ л≥к≥в. ѕац≥Їнтка категорично в≥дмовилась в≥д призна≠чених л≥карем ≥н'Їкц≥й.

„ому пац≥Їнтка в≥дмовилась в≥д л≥куванн€? ўо маЇ робити медична сестра в цьому випадку?


 

«адача 7

ћедична сестра п≥д час догл€ду за пац≥Їнтом при блюванн≥ показала на обличч≥ в≥д≠чутт€ гидливост≥. ѕац≥Їнт дуже розхвилювавс€, розплакавс€ ≥ почав вибачатис€ за св≥й стан.

як насправд≥ мала д≥€ти медична сестра в цьому випадку?

¬≥дпов≥д≥ на ситуац≥йн≥ задач≥

¬заЇмини м≥ж медичними прац≥вниками ≥ пац≥Їнтами

«адача 1

Ќ≥, не мав. ƒов≥дку про результати досл≥джень надаЇ л≥кар.

«адача 2

ѕо€сненн€ про пог≥ршенн€ стану надаЇ л≥кар.

«адача «

Ќ≥, не може. ѕо€сненн€ про стан пац≥Їнта надаЇ л≥кар.

¬заЇмини м≥ж медичними сестрами ≥ родичами пац≥Їнта «адача 1

≤нформац≥ю про стан пац≥Їнта пов≥домл€Ї л≥кар.

«адача 2

¬икликати чергового л≥кар€ дл€ вир≥шенн€ цього питанн€.

ћедична таЇмниц€ «адача 1

” палат≥ за присутност≥ пац≥Їнт≥в обговорювати питанн€ про зм≥ни њхнього стану

можна.

«адача 2

ћедична сестра маЇ сказати пац≥Їнтов≥, що ≥стор≥€ хвороби лежить у рентгенкаб≥не≠т≥, а про результати досл≥дженн€ пов≥домить л≥кар уранц≥.

ѕитанн€ медичноњ етики «адача 1

ѕов≥домити л≥кар€ про цей випадок, з'€сувати причину в≥дмови в≥д ≥н'Їкц≥њ, нити пац≥Їнтов≥ про необх≥дн≥сть виконанн€ ≥н'Їкц≥њ.

«адача 2

ћедична сестра мала зробити ц≥ ман≥пул€ц≥њ, т≥льки-но пац≥Їнтка прокинетьс€.


 

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€ ћедичний прац≥вник ≥ закон «адача 1

ѕорушенн€ пол€гаЇ у п≥дробленн≥ даних медичноњ документац≥њ.

«адача 2

Ќ≥, не правильно. ѕорушено закон про наданн€ медичноњ допомоги медичним пра≠ц≥вником.

ѕотреби людини «адача 1

—оц≥альн≥ та психолог≥чн≥ потреби.

—естринська етика ≥ деонтолог≥€ «адача 1

ћедична сестра своЇчасно зап≥дозрила депресивний стан пац≥Їнтки ≥ правильно в≥дреа-гувала, разом ≥з л≥карем знайшла оптимальний вар≥ант вир≥шенн€ проблеми пац≥Їнтки.

«адача 2

ћедичн≥ прац≥вники в присутност≥ пац≥Їнт≥в повинн≥ вживати зрозум≥л≥ дл€ вс≥х, у тому числ≥ ≥ пац≥Їнт≥в, медичн≥ терм≥ни ≥ за потреби обговорювати стан пац≥Їнт≥в у службових прим≥щенн€х (ординаторська). ∆≥нку сл≥д профес≥йно квал≥ф≥ковано пере≠конати у справжньому д≥агноз≥, аргументуючи необх≥дними досл≥дженн€ми, та про≠вести в≥дпов≥дну психолог≥чну роботу.

«адача «

ѕац≥Їнт дов≥рив медичн≥й сестр≥ таЇмницю свого житт€, ≥ вона не мала жодного мо≠рального права њњ розголошувати. –озпов≥дь пац≥Їнта сл≥д розц≥нити €к спов≥дь ≥ поре≠комендувати йому за можливост≥ зустр≥тис€ з тим, кого скривдив, перепросити ≥ нада≠л≥ чинити так, €к пац≥Їнт хот≥в, аби чинили/ставилис€ щодо нього.

«адача 4

ћедична сестра мусила терм≥ново пов≥домити л≥кар€ про стан пац≥Їнта ≥ т≥льки за його вказ≥вками виконати в≥дпов≥дн≥ призначенн€.

«адача 5

«ав≥дувач в≥дд≥ленн€ маЇ спочатку винести усну догану медичн≥й сестр≥, обірунту≠вавши своЇ обвинуваченн€ абсолютно неграмотними д≥€ми медичноњ сестри, €ка не врахувала: щоб настав л≥кувальний ефект, антиб≥отики потр≥бно вводити ч≥тко за схе≠мою.  р≥м того, категорично заборонити медпрац≥вникам займатис€ на робот≥ особис≠тими справами, а у в≥льний в≥д основноњ роботи час проводити серед пац≥Їнт≥в сан≥тар≠но-осв≥тню роботу, сп≥лкуватис€ з пац≥Їнтами, п≥двищувати профес≥йну майстерн≥сть, наводити лад на робочому м≥сц≥, заповнювати медичну документац≥ю тощо. —л≥д зобов'€зати старшу медичну сестру ретельн≥ше ≥ принципово контролювати роботу се≠реднього ≥ молодшого медичного персоналу.


 

“ема ≤

«адача 6

ћедична сестра порушила етико-деонтолог≥чне правило. ѕро пог≥ршенн€ стану па≠ц≥Їнтки мала пов≥домити л≥кар€ не у присутност≥ хвороњ, а л≥кар при сп≥лкуванн≥ з па≠ц≥Їнткою повинен дати обірунтовану в≥дпов≥дь ≥ профес≥йно визначити подальше њњ л≥≠куванн€.

«адача 7

ћедична сестра маЇ з почутт€м розум≥нн€ поставитис€ до пац≥Їнта, подолати не≠приЇмн≥ в≥дчутт€ ≥ надати допомогу ≥ моральну п≥дтримку пац≥Їнтов≥.

ѕрим≥тка. якщо медична сестра з розум≥нн€м ≥ бажанн€м надаЇ допомогу пац≥Їнто≠в≥ при порушенн≥ ф≥з≥олог≥чних в≥дправлень, блюванн≥, неприЇмних вид≥ленн€х ≥з рани або порожнини т≥ла, то в≥дчутт€ гидливост≥ в такому раз≥ не переважаЇ.


 

“ема II

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2257 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1904 - | 1816 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.