Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€. ќсновн≥ потреби людини
ѕ≥сл€ вивченн€ теми студент маЇ: «нати:

Ч потребу ф≥лософського осмисленн€ сестринськоњ практики дл€ подаль≠шого прогресу в сестринськ≥й справ≥;

Ч основн≥ пон€тт€ ф≥лософ≥њ сестринськоњ справи: пац≥Їнт, сестринська справа, навколишнЇ середовище ≥ сусп≥льство, здоров'€;

Ч суть сучасних моделей сестринськоњ справи;

Ч сп≥вв≥дношенн€ сестринськоњ справи ≥ сусп≥льства, л≥кувальноњ ≥ сестрин≠ськоњ справи;

Ч етичн≥ елементи ф≥лософ≥њ сестринськоњ справи ≥ обов'€зки, ц≥нност≥ ≥ чес≠ноти медичноњ сестри;

Ч основн≥ принципи сестринськоњ деонтолог≥њ, викладен≥ в кл€тв≥ ‘. Ќай-т≥нгейл ≥ ≈тичному кодекс≥ ћ≥жнародноњ ради медичних сестер;

Ч основн≥ теор≥њ класиф≥кац≥њ потреб;

Ч основн≥ життЇво важлив≥ потреби пац≥Їнта (визначенн€ ≥ основн≥ харак≠теристики);

Ч основн≥ положенн€ сестринського догл€ду р≥зних моделей;

Ч модель сестринськоњ справи ¬. ’ендерсон (™вропейське –ег≥ональне Ѕюро ¬ќќ«) на практиц≥.

”м≥ти:

Ч ви€вити потреби пац≥Їнта (розв'€занн€ ситуац≥йних задач).

 


 

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€

ќсновн≥ пон€тт€ та терм≥ни сестринськоњ ф≥лософ≥њ (обов'€зки, ц≥нност≥)

]

ѕон€тт€ "сестринська справа", за ¬. ’ендерсон, визнане ћ≥жнародною ра≠дою медичних сестер:

"”н≥кальне завданн€ медичноњ сестри Ч надавати допомогу людин≥, хвор≥й чи здоров≥й, у межах усього, що стосуЇтьс€ здоров'€, видужуванн€ або спок≥й≠ноњ смерт≥, того, що зробив би сам хворий, волод≥ючи необх≥дними знанн€ми, маючи силу та волю. ≤ робитьс€ це так, щоб в≥н (пац≥Їнт) знову €кнайскор≥ше отримав свободу".

‘≥лософ≥€ сестринськоњ справи Ч це складова частина ф≥лософ≥њ; Ї систе≠мою погл€д≥в на в≥дносини м≥ж медичною сестрою, пац≥Їнтом, сусп≥льством та навколишн≥м середовищем. «аснована на загальнолюдських принципах етики та морал≥.

ќсновними принципами ф≥лософ≥њ сестринськоњ справи Ї повага до житт€, г≥дност≥ та прав людини.

«а м≥жнародною домовлен≥стю, ф≥лософ≥€ сестринськоњ справи ірунтуЇтьс€ на чотирьох основних пон€тт€х:

а) пац≥Їнт;

б) сестринська справа;

в) навколишнЇ середовище; г)здоров'€.

—естринська етика Ч принципи, що визначають правильну повед≥нку ме≠дичноњ сестри.

≈тичн≥ обов'€зки медичноњ сестри:

1) говорити правду;

2) робити добро;

3) не робити шкоди;

4) поважати права пац≥Їнта;

5) поважати обов'€зки колег €к член≥в медичноњ бригади;

6) дотримувати слова;

7) поважати право (пац≥Їнта) на самост≥йн≥сть.

≈тичними здобутками, €к≥ визначають мету медичноњ сестри в робот≥, Ї: а) профес≥онал≥зм; б)здоров'€;

в) незалежн≥сть;

г) безпечне навколишнЇ середовище; і) людська г≥дн≥сть;

д) турбота (догл€д).

ƒоброчесн≥сть (профес≥онал≥зм) визначають за особистими €кост€ми, €ки≠ми маЇ волод≥ти квал≥ф≥кована медична сестра:

 


 

“ема ≤

 

а) знанн€;

б) ум≥нн€;

в) милосерд€;

г) сп≥вчутт€; і) терп≥нн€;

д) ц≥леспр€мован≥сть.

ќтже, сестринська етика Ч це моральн≥ аспекти сестринськоњ справи. ¬они Ї складовою частиною сестринськоњ справи, м≥ст€тьс€ в самому серц≥ профе≠с≥йного покликанн€ медичноњ сестри.

ƒал≥ наведено терм≥ни, визначен≥ за "Ћемон", ¬ќќ« (1996):

ћораль Ч принципи, ц≥нност≥ та норми, €ких людина дотримуЇтьс€ в своЇ≠му повс€кденному житт≥ та повед≥нц≥.

≈тика Ч вивченн€ цих принцип≥в, ц≥нностей та норм.

ѕринципи Ч основн≥ та базов≥ точки зору.

÷≥нност≥ Ч у€вленн€ про те, що Ї "добро" ≥ "справедлив≥сть", тому п≥дл€га≠ють виконанню.

Ќорми Ч правила повед≥нки, в≥дображенн€ ц≥нностей.

≈тичний кодекс медичноњ сестри €к стандарт повед≥нки

ћ≥н≥стерство охорони здоров'€ ”крањни ≈тичний кодекс медичноњ сестри ”крањни

(ѕроект)

ћедичн≥ сестри ”крањни приймають даний ≈тичний  одекс, враховуючи велике значенн€ морально-етичних норм в охорон≥ здоров'€ населенн€, важливу роль медич≠ноњ сестри, €к представника одн≥Їњ ≥з самих масових медичних профес≥й у сусп≥льств≥, а також керуючись сучасними етико-нормативними документами м≥жнародних ме≠дичних орган≥зац≥й.

 

„астина 1. «агальн≥ положенн€

¬ житт≥ ≥ д≥€льност≥ медичноњ сестри орган≥чно поЇднуютьс€: високий профес≥она≠л≥зм, гуманн≥сть та милосерд€, глибоке пон€тт€ громадського значенн€ своЇњ роботи, комплексний всеб≥чний догл€д за пац≥Їнтами ≥ полегшенн€ њх страждань, в≥дновленн€ здоров'€ ≥ реаб≥л≥тац≥€, спри€нн€ зм≥цненню здоров'€ ≥ попередженню захворювань, готовн≥сть ц≥лком в≥ддати себе обран≥й профес≥њ, нав≥ть в самих т€жких умовах. ≈тич≠ний  одекс висв≥тлюЇ моральний р≥вень медичноњ сестри, њњ св≥тогл€д, покликаний п≥д≠вищувати престиж ≥ авторитет сестринськоњ профес≥њ в сусп≥льств≥, спри€ти розвитку сестринськоњ справи в ”крањн≥.

 

„астина 2. ћедична сестра ≥ пац≥Їнт

—татт€ 1. ћедична сестра €к особист≥сть

ќсобист≥сть медичноњ сестри Ч це орган≥чний сплав високих моральних €костей, загальноњ осв≥ченост≥, профес≥йноњ ерудиц≥њ та майстерност≥. ћедична сестра обер≥гаЇ людське житт€, починаючи з зачатт€, ≥ н≥коли, нав≥ть п≥д загрозою, не повинна вико-

 

 

 


 

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€

ристовувати медичн≥ знанн€ в збиток нормам гуманност≥. ≈тичною основою медичноњ сестри Ї гуман≥зм та милосерд€, повага до нев≥д'Їмних прав людини ≥ громад€нина. ¬≥дновленн€ ≥ покращанн€ здоров'€ пац≥Їнта Ї дл€ медичноњ сестри найвищою вина≠городою за њњ працю. ” своњй д≥€льност≥ медичн≥ сестри ”крањни повинн≥ керуватис€ м≥жнародними декларац≥€ми про права людини,  онституц≥Їю ≥ законами ”крањни, загальнолюдськими моральними ц≥нност€ми, принципами ≥ нормами профес≥йноњ ети≠ки та духовними надбанн€ми нашоњ нац≥ональноњ культури.

—татт€ 2. ћедична сестра ≥ право пац≥Їнта на €к≥сну медичну допомогу  ожна людина, €ка звертаЇтьс€ за медичною допомогою, маЇ право не т≥льки на своЇчасну ≥ висококвал≥ф≥ковану медичну допомогу, але й на чуйне, уважне в≥дношен≠н€ до себе медичноњ сестри, на њњ доброзичлив≥сть, правдив≥сть, чесн≥сть, терп≥нн€, без≠корислив≥сть, старанн≥сть ≥ охайн≥сть. ўоб виправдати дов≥ру своњх пац≥Їнт≥в, медич≠на сестра повинна працювати €к≥сно, зг≥дно профес≥йним стандартам. ћедична сестра в м≥ру своЇњ компетенц≥њ повинна надавати нев≥дкладну допомогу пац≥Їнтов≥, хто б в≥н не був: чолов≥к, ж≥нка, дитина, стара людина, немовл€, чи той, хто помираЇ. ћедична сестра несе моральну в≥дпов≥дальн≥сть за свою д≥€льн≥сть перед пац≥Їнтом, колегами, сусп≥льством.

—татт€ 3. ѕрофес≥йна компетентн≥сть Ч головна умова сестринськоњ д≥€льност≥ ћедична сестра повинна завжди виконувати своњ обов'€зки профес≥йно, зг≥дно стан≠дартам д≥€льност≥ медичноњ сестри, визначеним ћ≥н≥стерством охорони здоров'€ ”кра≠њни. ƒо профес≥йних вимог належить: творче в≥дношенн€ до своњх обов'€зк≥в, ум≥нн€ швидко ор≥Їнтуватис€ в ≥нформац≥њ, вибрати з нењ найнеобх≥дн≥ше, безперервно удо≠сконалювати своњ спец≥альн≥ знанн€ та навички, п≥двищувати св≥й культурний р≥вень. ћедична сестра повинна бути компетентною у в≥дношенн≥ моральних ≥ юридичних прав пац≥Їнта. ћедична сестра п≥дтримуЇ сам≥ висок≥ стандарти у сфер≥ сестринськоњ практики з урахуванн€м реальних ситуац≥й, керуючись вимогами законодавства ”кра≠њни, принципами профес≥йноњ етики. ћедична сестра несе персональну в≥дпов≥даль≠н≥сть за виконанн€ своњх профес≥йних обов'€зк≥в.

—татт€ 4. ѕовага прав пац≥Їнта, гуманне в≥дношенн€ до пац≥Їнта —п≥вчутт€ та повага до житт€ пац≥Їнта Ї нев≥д'Їмною рисою в профес≥њ медичноњ се≠стри. ћедична сестра повинна поважати права пац≥Їнта на полегшенн€ страждань, не маЇ права спри€ти самогубству хворого. ћедична сестра повинна д≥€ти в рамках своЇњ компетентност≥, щоб захистити права пац≥Їнта, €к≥ були проголошен≥ ¬ќќ« та ¬сесв≥т≠ньою медичною асоц≥ац≥Їю. ѕац≥Їнт маЇ право на зручност≥ у р≥зному план≥, €к≥ гаран≠тують таЇмницю його ≥ндив≥дуальних особливостей при огл€дах, д≥агностичних та л≥≠кувальних процедурах. ѕрисутн≥ми можуть бути т≥льки особи, необх≥дн≥ дл€ проведенн€ медичних втручань. ” вин€ткових ≥ особливих ситуац≥€х д≥агностичн≥ ≥ л≥≠кувальн≥ процедури, операц≥йн≥ втручанн€ при нев≥дкладному стан≥ пац≥Їнта можуть бути проведен≥ всупереч вол≥ уповноважених ос≥б. ћедична сестра у таких випадках повинна керуватис€ нев≥д'Їмними правами людини, законами ”крањни та найвищими ≥нтересами пац≥Їнта.

—татт€ 5. Ўануванн€ людськоњ г≥дност≥, потреб та ц≥нностей пац≥Їнта ” робот≥ та повед≥нц≥ медична сестра маЇ бути вз≥рцем високоњ культури, вв≥чливос≠т≥, скромност≥ та акуратност≥. —тосунки з пац≥Їнтами мають бути такими, щоб макси≠мально обер≥гати псих≥ку хворого. „уйно та уважно ставитис€ до хворого, стримувати себе в р≥зних ситуац≥€х, бути коректною при звертанн≥ до пац≥Їнта. ћедична сестра не повинна принижувати г≥дн≥сть пац≥Їнта при виконанн≥ мап≥пул€ц≥й. ћедична сестра повинна поважати особисту г≥дн≥сть пац≥Їнта, ставитись з повагою до його ≥ндив≥дуаль-

 


 

них потреб ≥ ц≥нностей. “ак≥ фактори, €к раса пац≥Їнта, рел≥г≥йн≥ погл€ди або в≥дсут≠н≥сть таких, етн≥чне походженн€, соц≥альний або с≥мейний статус, сексуальна ор≥Їнта≠ц≥€, в≥к або стан здоров'€ не повинн≥ впливати на €к≥сний медичний догл€д. ћедична сестра не маЇ права втручатис€ без в≥дома ≥ вол≥ пац≥Їнта в його особисте житт€, за ви≠ключенн€м тих випадк≥в, коли це пов'€зано виключно з профес≥йною необх≥дн≥стю. —под≥ванн€ та стиль житт€ пац≥Їнта повинн≥ бути в≥дом≥ медсестр≥ дл€ створенн€ ≥нди≠в≥дуальних програм медичноњ сестринського догл€ду, €к≥ б сп≥впадали з психолог≥чни≠ми, соц≥альними, культурними, духовними та ф≥з≥олог≥чними ≥нтересами пац≥Їнта. —татт€ 6. ѕерш за все Ч не нашкодь

ћедична сестра пост≥йно повинна пам'€тати виконанн€ найдавн≥шого етичного принципу медицини: "ѕередус≥м Ч не нашкодь!", про€вл€ючи максимальну уваж≠н≥сть ≥ обережн≥сть п≥д час сестринських втручань ≥ виконанн€ медичних призначень. ¬иконуючи втручанн€, €к≥ можуть негативно вплинути на пац≥Їнта, медична сестра повинна передбачити м≥ри безпеки та проф≥лактичн≥ заходи по запоб≥ганню усклад≠нень.

—татт€ 7. ћедична сестра ≥ право пац≥Їнта на ≥нформац≥ю

ћедична сестра повинна поважати права пац≥Їнта на отриманн€ ≥нформац≥њ про стан його здоров'€, про можливий ризик та переваги передбачуваних метод≥в д≥агнос≠тики, л≥куванн€. ¬раховуючи те, що пов≥домленн€ про хворобу належить л≥карю, ме≠дична сестра маЇ моральне право ≥нформувати пац≥Їнта т≥льки п≥сл€ узгодженн€ з л≥≠карем, €к член медичноњ бригади, обслуговуючий даного пац≥Їнта. ћедична сестра маЇ право приховати в≥д пац≥Їнта профес≥йну ≥нформац≥ю т≥льки в тому раз≥, €кщо вона впевнена, що ц€ ≥нформац≥€ нанесе йому серйозне ушкодженн€. ћедична сестра повин≠на дотримуватис€ безпосереднього контакту з хворим. √овор€чи про стан здоров'€ па≠ц≥Їнту, необх≥дно дотримуватис€ такту ≥ повноњ обережност≥. ћедична сестра повинна вибирати вар≥анти пом'€кшеного пов≥домленн€ про зм≥ни в переб≥гу хвороби. ћедична сестра повинна бути правдивою ≥ чесною, поважати право пац≥Їнта на отриманн€ ≥н≠формац≥њ про стан його здоров'€.

—татт€ 8. ћедична сестра ≥ право пац≥Їнта на згоду щодо медичного втручанн€ або в≥дмови в≥д нього

ћедична сестра повинна поважати право пац≥Їнта чи його представника (коли вона маЇ справу з дитиною або нед≥Їздатним псих≥чнохворим) погоджуватись на медичне втручанн€ або в≥дмовитис€ в≥д нього. ћедична сестра повинна бути впевнена, що пац≥≠Їнт погоджуЇтьс€ або в≥дмовл€Їтьс€ добров≥льно та св≥домо. ћоральний ≥ профес≥йний обов'€зок медичноњ сестри в м≥ру своЇњ квал≥ф≥кованост≥ роз'€снити пац≥Їнту насл≥дки в≥дмови в≥д медичного втручанн€. ¬≥дмова пац≥Їнта не повинна негативно впливати на в≥дношенн€ до нього медичних прац≥вник≥в. ѕац≥Їнт маЇ право в≥дмовитис€ в≥д участ≥ у науково-досл≥дн≥й д≥€льност≥ медичноњ сестри, а також у навчальних програмах ме≠дичних заклад≥в. ƒл€ медичного втручанн€ щодо неповнол≥тн≥х або нед≥Їздатних пац≥≠Їнт≥в треба мати попередню згоду юридично уповноважених ос≥б (батьки, родич≥, оп≥≠куни, адвокати).

—татт€ 9. ќбов'€зок збер≥гати профес≥йну таЇмницю

ћедична таЇмниц€ маЇ моральний та юридичний аспект. ћедичн≥ сестри не мають права розповсюджувати в≥дом≥ њм при виконанн≥ профес≥йних обов'€зк≥в в≥домост≥ про хворобу, ≥нтимн≥ та с≥мейн≥ сторони житт€ пац≥Їнта. «а розповсюдженн€ профес≥йноњ таЇмниц≥ медична сестра несе моральну та юридичну в≥дпов≥дальн≥сть. ћедична сестра маЇ право розкрити конф≥денц≥йну ≥нформац≥ю про пац≥Їнта ≥нш≥й особ≥ т≥льки за зго≠ди пац≥Їнта. ¬с≥ в≥домост≥ про пац≥Їнта, що пов'€зан≥ ≥з станом його здоров'€ або осо-


 

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€

бистого характеру збер≥гаютьс€ у таЇмниц≥, нав≥ть п≥сл€ смерт≥ пац≥Їнта, €кщо це не загрожуЇ ≥ншим люд€м. ¬с€ ≥нформац≥€ пац≥Їнта повинна бути над≥йно захищена в≥д сторонн≥х ос≥б. ÷е стосуЇтьс€ ≥ б≥олог≥чних матер≥ал≥в, вз€тих дл€ лабораторних анал≥≠з≥в чи наукових досл≥джень орган≥зму пац≥Їнта.

—татт€ 10. ћедична сестра та помираючий хворий

ћедична сестра повинна волод≥ти знанн€ми, ум≥нн€ми та навичками в обс€з≥ пал≥а≠тивноњ допомоги, що даЇ змогу помираючому полегшити стражданн€. ћедична сестра повинна надати помираючому ≥ його с≥м'њ психолог≥чну п≥дтримку. ѕац≥Їнт маЇ право на г≥дну людин≥ смерть: право на застосуванн€ вс≥х сучасних засоб≥в, що зменшують передсмертн≥ стражданн€, право скористатис€ морально-психолог≥чною п≥дтримкою с≥м'њ, родич≥в, друз≥в, сп≥вроб≥тник≥в, а також духовного служител€ будь-€коњ рел≥г≥й≠ноњ в≥ри. ≈втаназ≥€, тобто акт навмисного припиненн€ житт€ пац≥Їнта, зроблена по вол≥ самого пац≥Їнта чи на проханн€ його близьких, вважаЇтьс€ неетичною. ћедична сестра повинна з повагою в≥дноситись до померлого пац≥Їнта. ѕри обробц≥ т≥ла сл≥д вра≠ховувати рел≥г≥йн≥ та культурн≥ традиц≥њ. ћедична сестра зобов'€зана поважати права громад€н в≥дносно патологоанатом≥чних розтин≥в.

—татт€ 11. ћедична сестра €к учасник наукових досл≥джень ≥ навчального про≠цесу

” справ≥ самовдосконаленн€ медичноњ сестри велике значенн€ маЇ участь медичноњ сестри в досл≥дницьк≥й робот≥, вивченн€ науковоњ, дов≥дковоњ медичноњ л≥тератури. ће≠дична сестра повинна творчо п≥дходити до своњх обов'€зк≥в, вм≥ти швидко зор≥Їнтува≠тис€ у велик≥й к≥лькост≥ ≥нформац≥њ, вибрати з нењ головне та необх≥дне. ” досл≥дниць≠к≥й робот≥ з участю людини €к об'Їкта, медична сестра повинна сл≥дувати м≥жнародним документам по медичн≥й етиц≥ ≥ законодавству ”крањни. ≤нтереси пац≥Їнта €к особис≠тост≥ дл€ медичноњ сестри повинн≥ бути вище ≥нтерес≥в сусп≥льства та науки. Ѕеручи участь у наукових досл≥дженн€х, медична сестра повинна особливо захищати тих пац≥≠Їнт≥в, €к≥ сам≥ не в змоз≥ про себе потурбуватис€ у зв'€зку з т€жким станом, або €кщо цей пац≥Їнт дитина.

,

„астина 3. ћедична сестра ≥ њњ профес≥€

—татт€ 12. ѕовага до своЇњ профес≥њ

ѕрофес≥йний обов'€зок медичноњ сестри щодо хворого, його родич≥в та колег по ро≠бот≥ Ч це комплекс д≥й, спр€мованих на одужанн€ хворого, а також повед≥нка медич≠ноњ сестри в конкретн≥й ситуац≥њ, €к≥ виникають у медичн≥й практиц≥. ћедична сестра повинна пост≥йно контролювати своњ д≥њ, бути пунктуальною, дотримуватись правил особистоњ г≥г≥Їни, п≥дтримувати авторитет ≥ репутац≥ю своЇњ профес≥њ. ћедична сестра повинна мати в≥дпов≥дну психолог≥чну п≥дготовку, вм≥ти керувати собою ≥ конкретни≠ми ситуац≥€ми в практичн≥й д≥€льност≥. ѕраво ≥ обов'€зок медичноњ сестри Ч в≥дстою≠вати свою моральну, економ≥чну ≥ профес≥йну незалежн≥сть. ћедична сестра несе осо≠бисту моральну в≥дпов≥дальн≥сть за впровадженн€ п≥дтриманн€ та покращенн€ профес≥йних стандарт≥в сестринськоњ справи. ≤нтимн≥ стосунки з пац≥Їнтом засуджу≠ютьс€ медичною етикою. ѕовед≥нка медичноњ сестри не повинна бути прикладом нега≠тивного ставленн€ до свого здоров'€.

—татт€ 13. ћедична сестра ≥ колеги

ћедична сестра повинна поважати своњх вчител≥в. ƒл€ медичноњ сестри одн≥Їю з необх≥дних умов Ї культура сп≥лкуванн€ в колектив≥. ћедична сестра повинна поважа≠ти колег, зважати на њх погл€ди, знанн€, досв≥д, переконанн€, бути уважною, чуйною, дел≥катною, справедливою у стосунках з≥ своњми колегами. ћедична сестра повинна


 

допомагати колегам по профес≥њ в м≥ру своњх знань ≥ навичок. ¬исокий профес≥онал≥зм медичноњ сестри Ї важливим моральним фактором товариських колег≥альних взаЇмо≠в≥дносин медичноњ сестри ≥ л≥кар€. ћедична сестра повинна точно ≥ квал≥ф≥ковано про≠водити призначен≥ л≥карем сестринськ≥ втручанн€. ћедична сестра повинна п≥дтриму≠вати авторитет колег серед пац≥Їнт≥в та населенн€. ” тих випадках, коли медична сестра стаЇ св≥дком неправом≥рних чи помилкових д≥й колег, вона повинна стати на за≠хист ≥нтерес≥в пац≥Їнта шл€хом зауваженн€, попередженн€, зверненн€ до авторитет≠них спец≥ал≥ст≥в ≥ кер≥вник≥в медичного закладу. ћедична сестра повинна поважати давню традиц≥ю своЇњ профес≥њ Ч надавати медичну допомогу колегам безв≥дплатно.

—татт€ 14. ћедична сестра та сумн≥вна медична практика

ћедична сестра повинна знати правов≥ норми, регулююч≥ сестринську справу, сис≠тему охорони здоров'€, дозволен≥ законодавством методи л≥куванн€. ћедична сестра повинна захищати ≥нтереси пац≥Їнта та сусп≥льства, €кщо вона ви€вила нелегальну, неетичну та некомпетентну медичну практику. ” цьому раз≥ медична сестра маЇ право звернутись за п≥дтримкою в державн≥ органи охорони здоров'€, јсоц≥ац≥ю медичних сестер ”крањни.

„астина 4. ћедична сестра та сусп≥льство

—татт€ 15. ћоральна та правова в≥дпов≥дальн≥сть медичноњ сестри перед сусп≥ль≠ством

ћедичн≥й сестр≥ дов≥р€ють турботу про здоров'€ ≥ житт€ громад€н. —усп≥льство ви≠магаЇ, щоб медичн≥ сестри чесно ставились до ц≥Їњ важливоњ справи, з почутт€м високоњ в≥дпов≥дальност≥ виконували св≥й обов'€зок, п≥двищували своњ профес≥йн≥ знанн€. ће≠дична сестра зобов'€зана в≥дпов≥дати за вс≥ упущенн€, €к≥ сталис€ внасл≥док недбайли≠вост≥, злочинноњ байдужост≥, умисного зловживанн€. ћоральний обов'€зок медичноњ сестри Ч п≥клуватис€ про доступн≥сть ≥ високу €к≥сть сестринськоњ допомоги населен≠ню. ћедична сестра повинна брати активну участь в медико-сан≥тарн≥й осв≥т≥ населен≠н€. ћедична сестра повинна допомагати в удосконаленн≥ метод≥в боротьби з хвороба≠ми, попереджувати пац≥Їнт≥в, органи влади та сусп≥льство про еколог≥чну небезпеку, вносити св≥й вагомий вклад в орган≥зац≥ю р€тувальних служб.

—татт€ 16. ѕ≥дтримка сестринськоњ справи

ћоральним обов'€зком медичноњ сестри Ї всеб≥чне спри€нн€ розвитку реформи се≠стринськоњ справи в ”крањн≥. ћедична сестра повинна п≥дтримувати незалежн≥сть, ц≥≠л≥сн≥сть сестринськоњ справи, њњ автоном≥ю, привертати увагу сусп≥льства та засоб≥в ма≠совоњ ≥нформац≥њ до потреб, дос€гнень та недол≥к≥в сестринськоњ справи. ћедична сестра повинна захищати сусп≥льство в≥д нев≥рноњ ≥нформац≥њ про сестринську справу. —амо≠реклама несум≥сна з медичною етикою.

—татт€ 17. √арант≥њ ≥ захист законних прав медичноњ сестри

ћедична сестра маЇ право законного захисту почутт€ власноњ г≥дност≥, ф≥зичноњ не≠займаност≥ ≥ право на допомогу при виконанн≥ своњх профес≥йних обов'зк≥в €к в мир≠ний, так ≥ в в≥йськовий час. –≥вень житт€ медичноњ сестри повинен в≥дпов≥дати статусу њњ профес≥њ. –озм≥р гонорару, визначений приватно практикуючою сестрою, повинен в≥дпов≥дати об'Їму та €кост≥ наданоњ медсестринськоњ допомоги, ступеню ≥њ компетент≠ност≥ з врахуванн€м особливих обставин в кожному конкретному випадку. Ѕезв≥дплат≠на допомога пац≥Їнтам з т€жким матер≥альним становищем етично схвалюЇтьс€. ће≠дичних сестер не можна змушувати працювати в неспри€тливих умовах. «абезпеченн€ умов профес≥йноњ д≥€льност≥ медичних сестер повинно в≥дпов≥дати вимогам охорони прац≥.


 

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€

„астина 5. ѕрофес≥йн≥ мед сестринськ≥ орган≥зац≥њ

—татт€ 18. ¬≥дпов≥дальн≥сть профес≥йних медсестринських орган≥зац≥й

ѕрофес≥йн≥ медсестринськ≥ орган≥зац≥њ в≥дпов≥дають за роз'€сненн€ та п≥дтриманн€ етичноњ повед≥нки медичноњ сестри. ¬иконанн€ цих завдань потребуЇ того, щоб профе≠с≥йн≥ медсестринськ≥ орган≥зац≥њ залишались чутливими до прав, потреб та законних ≥нтерес≥в пац≥Їнт≥в та медсестер.

—татт€ 19. ¬заЇмозв'€зок та сп≥вроб≥тництво м≥ж профес≥йними медсестринськи-ми орган≥зац≥€ми

јсоц≥ац≥€ медичних сестер ”крањни може створювати по вс≥й ”крањн≥ своњ осередки. ¬становленн€ зв'€зку та сп≥вроб≥тництва м≥ж јсоц≥ац≥Їю медичних сестер ”крањни, њњ територ≥альними ф≥л≥€ми (осередками) та ≥ншими орган≥зац≥€ми медичних сестер Ї нев≥д'Їмним кроком в напр€мку забезпеченн€ етичноњ повед≥нки медичних сестер.

ƒ≥€льн≥сть профес≥йних осередк≥в јсоц≥ац≥њ медичних сестер повинна в ус≥ часи в≥≠дображати первинну турботу про €к≥сний догл€д за пац≥Їнтом.

„астина 6. ƒ≥€ ≈тичного  одексу медичноњ сестри ”крањни, в≥дпов≥даль≠н≥сть за його порушенн€ та пор€док його перегл€ду

—татт€ 20. ƒ≥€ ≈тичного  одексу

¬имоги  одексу обов'€зков≥ дл€ ус≥х медичних сестер ”крањни. Ћ≥кар≥ та медичн≥ сестри, €к≥ викладають в медичних училищах, коледжах та на медсестринських фа≠культетах медичних вуз≥в, повинн≥ ознайомити студент≥в з ≈тичним  одексом медич≠них сестер ”крањни. Ћ≥кар≥ та медичн≥ сестри, €к≥ викладають в навчальних закладах, своЇю повед≥нкою повинн≥ подавати приклад студентам.

—татт€ 21. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ ≈тичного  одексу

ћедичн≥ сестри несуть в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ ≈тичного  одексу медичноњ сестри ”крањни. «а порушенн€ етичних норм  одексу до член≥в јсоц≥ац≥њ медичних сестер ”крањни можуть бути застосован≥ сл≥дуюч≥ ст€гненн€:

1) зауваженн€;

2) попередженн€ про неповну профес≥йну в≥дпов≥дн≥сть;

3) припиненн€ членства в јсоц≥ац≥њ на строк до 1 року;

4) пов≥домленн€ в м≥сцев≥ та центральн≥ кер≥вн≥ органи охорони здоров'€ про факти порушенн€.

—татт€ 22. ѕерегл€д та тлумаченн€ ≈тичного  одексу.

«м≥на обставин потребуЇ пост≥йного перегл€ду цього  одексу. ƒодатки до  одексу можуть бути необх≥дними дл€ того, щоб знайти шл€х у вир≥шенн≥ особливоњ ситуац≥њ. ѕраво перегл€ду ≈тичного  одексу медичних сестер ”крањни та тлумаченн€ його окре≠мих положень належить ћ≥н≥стерству охорони здоров'€ ”крањни по узгодженню з јсо≠ц≥ац≥Їю медичних сестер ”крањни.

ƒодаток 1

ћ≥жнародна рада медсестер  одекс профес≥йноњ етики медсестер  одекс м≥жнародноњ ради медсестер ≈тичн≥ основи сестринськоњ справи {¬ит€г)

Ќа медичну сестру покладен≥ чотири основн≥ обов'€зки: збер≥гати здоров'€, запоб≥≠гати захворюванн€м, в≥дновлювати здоров'€ та полегшувати стражданн€.

ѕотреба в робот≥ медичноњ сестри ун≥версальна. —естринська справа передбачаЇ по≠вагу до житг€, г≥дност≥ ≥ прав людини. ¬она не маЇ обмежень за нац≥ональними або ра-


 

“ема ≤

совими ознаками, за ознаками в≥роспов≥данн€, кольору шк≥ри, в≥ку, стат≥, пол≥тичного або соц≥ального стану.

ћедичн≥ сестри надають медичну допомогу окремим особам, с≥м'€м ≥ сп≥льнотам та координують свою д≥€льн≥сть з роботою ≥нших груп.

ƒодаток 2 ћ≥жнародний кодекс медичноњ етики

(¬ит€г)

ѕрийн€тий 5-ю √енеральною ¬сесв≥тньою ћедичною асоц≥ац≥Їю (Ћондон, ¬елико≠британ≥€, жовтень 1949 р.), доповнений 22-ю ¬сесв≥тньою ћедичною јсамблеЇю (—≥д≠ней, јвстрал≥€, серпень 1968 р.) ≥ 35-ю ¬сесв≥тньою ћедичною јсамблеЇю (¬енец≥€, жовтень 1983 р.).

ѕонад 80 рок≥в тому за аналог≥Їю з л≥карською кл€твою √≥ппократа була створена сестринська кл€тва ‘. Ќайт≥нгел, €ку проголошують випускники сестринських закла≠д≥в осв≥ти в багатьох крањнах св≥ту.

ƒодаток «

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 6481 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2140 - | 1941 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.041 с.