Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок
—ѕ≈÷≤јЋ№Ќ≤—“№ "—≈—“–»Ќ—№ ј —ѕ–ј¬ј"

‘≥лософ≥€, теор≥€, суть сестринськоњ справи. —естринська етика та деонтолог≥€. ќсновн≥ потреби людини

1. ”м≥нн€ по€снити основн≥ пон€тт€ та терм≥ни сестринськоњ ф≥лософ≥њ (обов'€зки, ц≥нност≥).

2. ”м≥нн€ застосовувати ≈тичний кодекс медичноњ сестри €к стандарт повед≥нки медичноњ сестри.

3. «'€суванн€ потреб пац≥Їнта.

. ■ Х

ћистецтво сп≥лкуванн€ в медсестринств≥. Ќавчанн€ в сестринськ≥й справ≥. ѕон€тт€ про сестринський процес

1. ”м≥нн€ вислухати пац≥Їнта, провести з ним бес≥ду.

2. ¬становлюванн€ комун≥кативних взаЇмин.

3. ќц≥нюванн€ потреби у навчанн≥.

4. ќц≥нюванн€ вих≥дного р≥вн€ знань, ум≥нь пац≥Їнта.

5. ћотивуванн€ навчанн€.

6. ќц≥нюванн€ здатност≥ до навчанн€.

7. ќрган≥зац≥€ навчанн€.

8. ¬изначенн€ зм≥сту навчанн€.

9. —кладанн€ ≥ндив≥дуального плану навчанн€, реал≥зац≥€ його.

10. ќц≥нюванн€ €кост≥ та ефективност≥ навчанн€.

≤нфекц≥йна безпека. ≤нфекц≥йний контроль. —ан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в

1. ѕроведенн€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного прибиранн€ прим≥щень: палат, њдальн≥, перев'€зувальноњ, ванноњ, туалету.

2. —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чний режим харчоблока, буфетноњ; роздаванн€ њж≥ пац≥Їнтам.


 

3. ѕриготуванн€ дез≥нфекц≥йних розчин≥в з дотриманн€м правил техн≥ки безпеки.

4. ƒез≥нфекц≥€ предмет≥в догл€ду за пац≥Їнтом.

5. ѕередстерил≥зац≥йне очищенн€ вироб≥в медичного призначенн€.

6.  онтроль ефективност≥ передстерил≥зац≥йного обробленн€ ≥нструментар≥ю.

7. —терил≥зац≥€ медичного ≥нструментар≥ю в сухожарових шафах та автоклавах.

8. —терил≥зац≥€ методом кип'€т≥нн€.

9. ѕ≥дготовка перев'€зувального матер≥алу.

10. «акладанн€ матер≥алу, б≥лизни в б≥кс.

11.  ористуванн€ стерильним б≥ксом.

12. ќбробленн€ та знезараженн€ рук медичноњ сестри перед проведенн€м ≥н'Їкц≥й.

13. ѕравила п≥дготовки стерильного стола до роботи в ман≥пул€ц≥йному каб≥нет≥.

14. «н≥манн€ використаних рукавичок, халата, маски.

“ипи л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в. Ћ≥кувально-охоронний режим л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в. ѕрийманн€ пац≥Їнта до стац≥онару

1. –еЇстрац≥€ в журналах госп≥тал≥зованих хворих ≥ тих, хто вибув з≥ стац≥онару.

2. «аповненн€ карти стац≥онарного хворого (≥стор≥њ хвороби) ф. ќќ«-о.

3. ≈кстрене пов≥домленн€.

4. —кладанн€ статистичних форм.

5. ѕроведенн€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного обробленн€ хворого.

6. ¬изначенн€ маси т≥ла.

7. ¬изначенн€ зросту дорослоњ людини.

8. ¬изначенн€ окружност≥ грудноњ кл≥тки.

9. Ќаданн€ допомоги пац≥Їнту п≥д час г≥г≥Їн≥чноњ ванни ≥ митт€ голови.

10. Ќаданн€ допомоги пац≥Їнту п≥д час г≥г≥Їн≥чного душу ≥ митт€ голови.

11. “ранспортуванн€ та перекладанн€ хворого.

Ѕезпечне л≥карн€не середовище (б≥омехан≥ка т≥ла, перем≥щенн€ пац≥Їнта в л≥жку, запоб≥ганн€ травмуванню пац≥Їнта)

1. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта методом "захват через руку" (виконуЇ одна медична се≠стра, пац≥Їнт може допомагати).

2. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта методом "захват при п≥дн€тому л≥кт≥" (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати).

3. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта за пасок (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати).

4. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта при ходьб≥ (виконуЇ одна медична сестра).

5. ѕ≥дн≥манн€ пац≥Їнта з≥ ст≥льц€ за допомогою розгойдуванн€ ≥ перем≥щенн€ його на ≥нший ст≥лець /кр≥сло, л≥жко (виконуЇ одна медична сестра).

6. ѕерем≥щенн€ безпом≥чного пац≥Їнта в л≥жку (за участю одн≥Їњ медичноњ сестри).

7. ѕовертанн€ ≥ розм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ лежачи на живот≥ (виконуЇ одна медична сестра за призначенн€м л≥кар€; пац≥Їнт може допомагати).

8. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ ‘аулера (виконуЇ одна медична сестра).

9. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ —≥мса.

10. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ лежачи на спин≥.

11. ѕовертанн€ безпом≥чного пац≥Їнта на б≥к (виконуЇ одна медична сестра).

12. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ сид€чи в л≥жку, на ст≥льц≥ (кр≥сл≥-каталц≥) з опущеними додолу ногами.


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

13. “ранспортуванн€ пац≥Їнта.

14. ѕеренесенн€ пац≥Їнта трьома медичними сестрами.

ќсобиста г≥г≥Їна пац≥Їнта. ѕроф≥лактика пролежн≥в

1. ѕ≥дготуванн€ л≥жка пац≥Їнтов≥.

2. «ам≥на пост≥льноњ та нат≥льноњ б≥лизни.

3. ƒогл€д за ротовою, носовою порожнинами т€жкохворого.

4. ƒогл€д за волосс€м, вухами, очима т€жкохворого.

5. √ол≥нн€ обличч€ пац≥Їнта.

6. «≥стриганн€ н≥гт≥в на руках та ногах.

7. ѕроведенн€ г≥г≥Їн≥чних процедур у л≥жку.

8. ѕ≥дмиванн€ пац≥Їнта ≥ обробленн€ природних складок.

9. ѕроф≥лактика виникненн€ пролежн≥в. 10. ќбробленн€ пролежн≥в.

’арчуванн€ та годуванн€ пац≥Їнта

1. —кладанн€ порц≥онноњ вимоги ≥ меню-розкладки.

2. √одуванн€ пац≥Їнта в л≥жку з ложки та напувальниц≥.

3. Ўтучне годуванн€ пац≥Їнт≥в (через зонд, операц≥йну норицю (ф≥стулу), паренте≠рально, за допомогою кл≥зм).

ћетоди найпрост≥шоњ ф≥з≥отерап≥њ. √≥рудотерап≥€. ќксигенотерап≥€

1. ѕостановка банок.

2. ѕостановка г≥рчичник≥в.

3. √≥рчичн≥ ванни дл€ н≥г.

4. √≥рчичн≥ обкутуванн€.

5. Ќакладанн€ з≥гр≥вального компресу.

6. Ќакладанн€ з≥гр≥вального компресу на вухо.

7. Ќакладанн€ гар€чого компресу.

8. Ќакладанн€ гр≥лки.

9. ѕостановка м≥хура з льодом.

10. «астосуванн€ п'€вок.

11. ѕ≥дготовка та проведенн€ л≥кувальних ванн.

12. ѕодаванн€ зволоженого кисню.

13. ќксигенац≥€ через носову канюлю.

14. ќксигенотерап≥€ через носовий катетер.

—постереженн€ за пац≥Їнтами. “ермометр≥€.

ќц≥нюванн€ функц≥онального стану пац≥Їнта медичною сестрою

1. ¬им≥рюванн€ зросту й зважуванн€ пац≥Їнта.

2. ѕ≥драхунок частоти дихальних рух≥в ≥ реЇстрац≥€ даних.

3. ƒосл≥дженн€ пульсу на променев≥й артер≥њ.

4. ¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску ≥ реЇстрац≥€ даних.

5. ¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску пац≥Їнтом.

6. ¬им≥рюванн€ температури т≥ла ≥ реЇстрац≥€ даних у температурному листку


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

7. ¬им≥рюванн€ добового д≥урезу ≥ визначенн€ водного балансу.

8. —постереженн€ за пац≥Їнтами ≥з захворюванн€ми орган≥в диханн€, серцево-судинноњ системи, орган≥в травленн€ ≥ сечовоњ системи.

9. ƒогл€д за пац≥Їнтом при кашл≥.

10. ƒогл€д за пац≥Їнтом при кровохарканн≥.

11. Ќаданн€ першоњ медичноњ допомоги при болю в серц≥.

«астосуванн€ л≥карських засоб≥в

1. ¬иб≥рка призначень з ≥стор≥њ хвороби.

2. —кладанн€ вимоги-накладноњ на л≥карськ≥ препарати.

3. ѕравила отриманн€ л≥карських засоб≥в ≥з аптеки ≥ розпод≥л њх на робочих м≥с≠ц€х.

4. ќбл≥к ≥ збер≥ганн€ отруйних та сильнод≥йних препарат≥в.

5. ѕравила роздаванн€ л≥карських засоб≥в.

6. «акапуванн€ в н≥с судинозвужувальних крапель.

7. «акапуванн€ крапель в оч≥ та вуха.

8. «астосуванн€ маз≥.

9. «астосуванн€ пластиру, присипок, "бовтанок", пасти.

10. ”веденн€ л≥карського засобу в п≥хву.

11. «астосуванн€ св≥чок (ректально).

12. ≤нгал€ц≥йне введенн€ л≥к≥в.

13. «биранн€ шприца одноразового використанн€ на стерильний лоток.

14. Ќабиранн€ л≥карського засобу з ампул та флакон≥в.

15. –озведенн€ антиб≥отик≥в та проведенн€ проби на чутлив≥сть до них.

16. ¬иконанн€ внутр≥шньошк≥рноњ та внутр≥шньом'€зовоњ ≥н'Їкц≥й.

17. ќсобливост≥ введенн€ ≥нсул≥ну та ол≥йних розчин≥в.

18. ¬иконанн€ п≥дшк≥рноњ ≥н'Їкц≥њ.

19. “ехн≥ка внутр≥шньовенного вливанн€.

20. ѕостановка перефер≥йного венозного катетера.

21. ”веденн€ л≥карського засобу через катетер у вену.

22. ќсновн≥ правила щоденного догл€ду за катетером.

23. ¬идаленн€ венозного катетера.

24. ѕункц≥€ вени з метою кровопусканн€ та вз€тт€ кров≥ на анал≥з.

25. ”з€тт€ кров≥ дл€ досл≥дженн€ на ¬≤Ћ-≥нфекц≥ю.

23. «аповненн€ систем р≥диною або кров'ю та приЇднанн€ до вени.

 л≥зми. √азовив≥дна трубка

1. ѕодаванн€ судна пац≥Їнтов≥.

2. «астосуванн€ газовив≥дноњ трубки.

3. ѕостановка очисноњ ≥ проносних кл≥зм (ол≥йноњ ≥ г≥пертон≥чноњ кл≥зми).

4. ѕостановка сифонноњ кл≥зми.

5. ѕостановка л≥кувальноњ кл≥зми (м≥крокл≥зма).

 атетеризац≥€ сечового м≥хура. «астосуванн€ зн≥много сечоприймача

1.  атетеризац≥€ сечового м≥хура чолов≥ка гумовим катетером Ќелатона, катете≠ром ‘оле€.

2.  атетеризац≥€ сечового м≥хура ж≥нки.


 

3. «в≥льненн€ дренажного м≥шка в≥д сеч≥.

4. ƒогл€д за промежиною пац≥Їнта (пац≥Їнтки) ≥з сечовим катетером.

5. ƒогл€д за пац≥Їнтом з нетриманн€м сеч≥. Ќаданн€ допомоги при затримц≥ сеч≥.

«ондов≥ ман≥пул€ц≥њ: промиванн€ шлунка, шлункове та дуоденальне зондуванн€

1. ƒопомога при блюванн≥.

2. ”веденн€ шлункового зонда через рот (повед≥нка пац≥Їнта адекватна).

3. ”веденн€ носошлункового зонда (пац≥Їнт може допомагати, повед≥нка адекватна).

4. ѕромиванн€ шлунка за допомогою товстого зонда.

5. ѕромиванн€ шлунка за допомогою тонкого зонда.

6. ”з€тт€ шлункового вм≥сту дл€ досл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка (пац≥≠Їнт може допомагати, повед≥нка адекватна).

7. ƒуоденальне зондуванн€.

Ћабораторн≥ та ≥нструментальн≥ методи досл≥дженн€. ”часть медичноњ сестри

1. ќформленн€ направлень до лаборатор≥њ, на консультац≥ю, процедури.

2. ”з€тт€ мазк≥в ≥з з≥ва та носа.

3. «биранн€ мокротинн€ на загальний анал≥з.

4. «биранн€ сеч≥ на загальний анал≥з.

5. «биранн€ сеч≥ на досл≥дженн€ за методами јдд≥саЧ аковського, Ќечипоренка, јмбурже.

6. «биранн€ сеч≥ на визначенн€ к≥лькост≥ д≥астази, вм≥сту глюкози.

7. ѕроведенн€ проби за методом «имницького.

8. ѕос≥в сеч≥, жовч≥, мокротинн€.

9. «биранн€ калу на: загальний анал≥з, бактер≥олог≥чний анал≥з, €йц€ гельм≥нт≥в, приховану кров.

10. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до рентгенолог≥чного досл≥дженн€ бронх≥в, шлунка, ки≠шок, жовчного м≥хура ≥ сечових шл€х≥в.

11. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до ендоскоп≥чних досл≥джень.

12. ѕ≥дготовка до плевральноњ пункц≥њ, участь медичноњ сестри у проведенн≥ пункц≥њ.

13. —пинномозкова пункц≥€ поперекова (люмбальна, поперекова пункц≥€, попере≠кове проколюванн€), участь медичноњ сестри у проведенн≥ пункц≥њ.

14. ѕ≥дготовка до д≥агностичноњ пункц≥њ черевноњ порожнини, участь медичноњ се≠стри у проведенн≥ пункц≥њ.

—ѕ≈÷≤јЋ№Ќ≤—“№ "Ћ≤ ”¬јЋ№Ќј —ѕ–ј¬ј"

—ан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в. ƒез≥нфекц≥€. —терил≥зац≥€

1. ¬иконанн€ повного ≥ часткового сан≥тарного обробленн€ пац≥Їнта.

2. ќбробленн€ волосс€ пац≥Їнта з педикульозом.

3. ƒол≥карська допомога пац≥Їнту в раз≥ пог≥ршенн€ стану п≥д час прийманн€ г≥г≥Ї≠н≥чноњ ванни.

4. ѕриготуванн€ розчин≥в хлорного вапна (10 %, 0,5 %, 1 %), хлорам≥ну (1 %, 3 %, 5%).


 

6. ѕеред стерил≥зац≥йне обробленн€ голок, шприц≥в

7.  онтроль €кост≥ перед стерил≥зац≥йного обробленн€ голок, шприц≥в

8. —терил≥зац≥€ медичного ≥нструментар≥ю методом кип'€т≥нн€ (у домашн≥х умо-

9.  онтроль €кост≥ стерильност≥.

10. ѕриготуванн€ перевТ€зувального матер≥алу,укладенн€ в стерил≥зац≥йн≥ коробки,стерилизац≥€ вод€ною парою п≥д тиском у парових стерил≥заторах

12.  ористуванн€ стерильною стерил≥зац≥йною коробкою.

13. ѕ≥дготовка до роботи ман≥пул€ц≥йного каб≥нету

14. Ќад€ганн€ стерильного халата, маски, шапочки ≥ гумових рукавичок

 

ќсобиста г≥г≥Їна пац≥Їнта

1.ѕ≥дготуванн€ л≥жка пац≥Їнта.«ам≥на нат≥льноњ ≥ пост≥льноњ б≥лизни лежачого пац≥Їнта.

2. “ехн≥ка користуванн€ функц≥ональним л≥жком.

3. “ехн≥ка транспортуванн€ ≥ перекладанн€ пац≥Їнта

4. ƒогл€д за шк≥рою: вмиванн€, обтиранн€ лежачих пац≥Їнт≥в

5. ƒогл€д за волосс€м (митт€, розч≥суванн€, гол≥нн€, п≥дстриганн€)

6. ƒогл€д за статевими органами, промежиною (проф≥лактика попр≥лостей)

7. ƒогл€д за очима (промиванн€, очн≥ ванночки).

8. ƒогл€д за вухами, обробленн€ зовн≥шнього слухового ходу.

9. ƒогл€д за носовими ходами.

10.ƒогл€д за ротовою порожниною(огл€д,протиранн€, зрошенн€, чищенн€ зуб≥в,

11.  омплексна проф≥лактика пролежн≥в.

12. ƒогл€д за шк≥рою в раз≥ на€вност≥ пролежн≥в.

13. “ехн≥ка п≥дкладанн€ металевого ≥ гумового суден т€жкохворим

14. “ехн≥ка подаванн€ сечоприймача лежачим пац≥Їнтам.

15.  ористуванн€ гумовим колом.

’арчуванн€ пац≥Їнта

1. —кладанн€ порц≥йноњ вимоги.

2. —кладанн€ приблизного добового меню зг≥дно з рекомендованою д≥Їтою

4. √одуванн€ лежачого пац≥Їнта з ложки, напувальниц≥

5.”веденн€ харчових сум≥шей через зонд,годуванн€ через гастроному,обробленн€ шк≥ри навколо гастростоми.

—постереженн€ та догл€д за пац≥Їнтами

1. “ехн≥ка вим≥рюванн€ температури т≥ла.

2. √раф≥чне ≥ цифрове записуванн€ температури т≥ла.

3. ƒогл€д за пац≥Їнтом у стан≥ гар€чки.

4. ƒогл€д за пац≥Їнтом п≥д час критичного зниженн€ температури.

 


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

 

5. ѕ≥драхунок частоти диханн€, записуванн€ в температурному листку.

6. ¬изначенн€ життЇвоњ Їмност≥ леген≥в за допомогою сп≥рометра.

7. Ќаданн€ допомоги пац≥Їнту п≥д час кашлю, задишки.

8. Ќаданн€ дол≥карськоњ допомоги з приводу кровохарканн€, легеневоњ кровотеч≥.

9. ѕодаванн€ кисню з кисневоњ подушки. ÷ентрал≥зоване подаванн€ кисню через носов≥ катетери.

10. ¬изначенн€ пульсу, його характеристика, граф≥чне зображенн€ в температурно≠му листку.

11. ¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску, його оц≥нка, реЇстрац≥€.

12. Ќаданн€ першоњ допомоги п≥д час блюванн€, асп≥рац≥њ блювотних мас.

13. “ехн≥ка застосуванн€ газовив≥дноњ трубки.

14. “ехн≥ка застосуванн€ очисноњ кл≥зми.

15. “ехн≥ка промиванн€ шлунка.

16. “ехн≥ка застосуванн€ сифонноњ кл≥зми.

17. “ехн≥ка застосуванн€ л≥кувальних кл≥зм.

18. “ехн≥ка застосуванн€ послаблювальних кл≥зм.

19.  атетеризац≥€ сечового м≥хура м'€ким катетером.

20. ѕромиванн€ сечового м≥хура.

21. ¬изначенн€ добового д≥урезу, водного балансу.

Ќайпрост≥ш≥ методи ф≥з≥отерап≥њ

1. “ехн≥ка застосуванн€ банок.

2. “ехн≥ка накладанн€ г≥рчичник≥в.

3. “ехн≥ка накладанн€ з≥гр≥вальних компрес≥в.

4. “ехн≥ка накладанн€ охолоджувальних компрес≥в.

5. “ехн≥ка застосуванн€ гр≥лки.

6. “ехн≥ка застосуванн€ м≥хура з льодом.

7. “ехн≥ка проведенн€ ≥нгал€ц≥й.

8. “ехн≥ка застосуванн€ вод€них процедур.

¬иписуванн€, збер≥ганн€ ≥ застосуванн€ л≥карських засоб≥в

1. –обота фельдшера з листком л≥карських призначень.

2. —кладанн€ рецепта-вимоги на л≥карськ≥ засоби.

3. –озкладанн€ л≥карських засоб≥в у медичн≥й шаф≥ за способом њх застосуванн€.

4. ¬тиранн€ маз≥, накладанн€ пластиру, застосуванн€ присипок.

5. «акапуванн€ крапель у н≥с, вуха, оч≥.

6. «акладанн€ маз≥ за пов≥ки.

7. “ехн≥ка користуванн€ кишеньковим ≥нгал€тором.

8. “ехн≥ка збиранн€ стерильного одноразового мед≥нструментар≥ю ≥з крафт-пакета.

9. “ехн≥ка набиранн€ л≥карських засоб≥в з ампул, флакон≥в.

10. “ехн≥ка виконанн€ внутр≥шньошк≥рних ≥н'Їкц≥й.

11. ѕроведенн€ проб на чутлив≥сть до л≥карських засоб≥в.

12. “ехн≥ка виконанн€ п≥дшк≥рних ≥н'Їкц≥й.

13.  ористуванн€ ≥нсул≥новим шприцом. –озрахунок дози ≥нсул≥ну.

14. “ехн≥ка введенн€ ол≥йних розчин≥в, обробленн€ ≥нструментар≥ю п≥сл€ ≥н'Їкц≥њ.

15. “ехн≥ка виконанн€ внутр≥шньом'€зових ≥н'Їкц≥й.


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

16. –озведенн€ ≥ розрахунок дози антиб≥отика.

17. “ехн≥ка накладанн€ джгута.

18. “ехн≥ка венепункц≥њ, внутр≥шньовенного струминного введенн€ л≥карських за≠соб≥в.

19. “ехн≥ка вз€тт€ кров≥ з вени дл€ лабораторного досл≥дженн€.

20. —кладанн€ ≥ заповненн€ системи дл€ внутр≥шньовенних вливань.

21. “ехн≥ка внутр≥шньовенного краплинного введенн€ л≥карських засоб≥в.

22. “ехн≥ка кровопусканн€.

”часть фельдшера в лабораторних та ≥нструментальних досл≥дженн€х

1. “ехн≥ка вз€тт€ мазка ≥з з≥ва ≥ носа.

2. «биранн€ мокротинн€ дл€ загального ≥ бактер≥олог≥чного досл≥джень.

3. ”з€тт€ блювотних мас ≥ промивних вод шлунка дл€ досл≥дженн€.

4. ”з€тт€ калу дл€ досл≥дженн€: копролог≥чного, бактер≥олог≥чного, на приховану кров, €йц€ гельм≥нт≥в.

5. “ехн≥ка зондуванн€ шлунка ≥ дванадц€типалоњ кишки.

6. ѕ≥дготовка пац≥Їнта та вз€тт€ сеч≥ дл€ загального досл≥дженн€.

7. ѕ≥дготовка пац≥Їнта та вз€тт€ сеч≥ дл€ досл≥дженн€ за методом Ќечипоренка.

8. ѕ≥дготовка пац≥Їнта та вз€тт€ сеч≥ дл€ досл≥дженн€ за методом «имницького.

9. ƒосл≥дженн€ сеч≥ на д≥астазу.

10. ”з€тт€ сеч≥ на бактер≥олог≥чне досл≥дженн€.

11. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до рентгенолог≥чного досл≥дженн€ шлунка ≥ кишок.

12. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до ≥ригоскоп≥њ.

13. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до холецистограф≥њ, проведенн€ проб на чутлив≥сть до контр≠астних речовин.

14. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до бронхоскоп≥њ.

15. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до езофагогастродуоденоскоп≥њ.

16. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до колоноскоп≥њ.

17. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до ультразвуковоњ д≥агностики орган≥в черевноњ порожнини.

18. ѕ≥дготовка пац≥Їнта до ректороманоскоп≥њ.

19. ѕлевральна пункц≥€: п≥дготовка пац≥Їнта, оснащенн€, допомога л≥карю, догл€д ≥ спостереженн€ за пац≥Їнтом п≥д час ≥ п≥сл€ процедури.

20. јбдом≥нальна пункц≥€: п≥дготовка пац≥Їнта, оснащенн€, допомога л≥карю, спо≠стереженн€ ≥ догл€д за пац≥Їнтом п≥д час ≥ п≥сл€ проведенн€ процедури, направленн€ матер≥алу до лаборатор≥њ.

21. —пинномозкова пункц≥€: п≥дготовка пац≥Їнта, оснащенн€, допомога л≥карю, спо≠стереженн€ ≥ догл€д за пац≥Їнтом п≥д час ≥ п≥сл€ проведенн€ процедури, направленн€ матер≥алу до лаборатор≥њ.

22. ¬иписуванн€ направленн€ на лабораторне досл≥дженн€.

—ѕ≈÷≤јЋ№Ќ≤—“№ "ј ”Ў≈–—№ ј —ѕ–ј¬ј"

—ан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в. ƒез≥нфекц≥€. —терил≥зац≥€

1. ѕроведенн€ повного, часткового ≥ спец≥ального (протипедикульозного) сан≥тар≠ного обробленн€ ваг≥тноњ (пород≥лл≥, матер≥-годувальниц≥).

2. ƒол≥карська допомога ваг≥тним ≥ пород≥лл€м у раз≥ пог≥ршенн€ стану п≥д час прийманн€ г≥г≥Їн≥чноњ ванни.


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

3. ѕриготуванн€ розчин≥в хлорного вапна (10 %; 0,5 %; 1 %), хлорам≥ну (1 %; 3 %).

4. ƒез≥нфекц≥€ предмет≥в догл€ду та особистоњ г≥г≥Їни ваг≥тноњ (пород≥лл≥, матер≥-годувальниц≥). ƒез≥нфекц≥€ посуду.

5. ѕередстерил≥зац≥йне обробленн€ медичного ≥нструментар≥ю.  онтроль €кост≥ виконанн€.

6. ќбробленн€ медичного ≥нструментар≥ю методом кип'€т≥нн€ (у домашн≥х умовах).

7. —терил≥зац≥€ в пов≥тр€ному стерил≥затор≥.  онтроль стерильност≥.

8. ”кладенн€ матер≥ал≥в ≥ спецод€гу у стерил≥зац≥йн≥ коробки (б≥кси). —терил≥за≠ц≥€ вод€ною парою п≥д тиском у парових стерил≥заторах (автоклавах).

9.  ористуванн€ стерильною стерил≥зац≥йною коробкою.

10. Ќад€ганн€ стерильного халата, шапочки, маски ≥ гумових рукавичок.

ќсобиста г≥г≥Їна ваг≥тноњ, пород≥лл≥, матер≥-годувальниц≥

1. ѕ≥дготуванн€ л≥жка дл€ пород≥лл≥ (матер≥-годувальниц≥). ѕроведенн€ туалету.

2. «ам≥на нат≥льноњ ≥ пост≥льноњ б≥лизни.

3. “ехн≥ка користуванн€ функц≥ональним л≥жком.

4. “ехн≥ка транспортуванн€ ≥ перекладанн€ пород≥лл≥, матер≥-годувальниц≥.

5. ƒогл€д за шк≥рою: умиванн€ лежачих пац≥Їнток, обтиранн€ шк≥ри.

6. ƒогл€д за статевими органами ≥ промежиною.

7. ƒогл€д за очима (промиванн€, очн≥ ванночки).

8. ƒогл€д за вухами, обробленн€ зовн≥шнього слухового ходу.

9. ƒогл€д за носовими ходами, видаленн€ к≥рочок.

10. ƒогл€д за ротовою порожниною (полосканн€, зрошенн€, чищенн€ зуб≥в).

11.  омплексна проф≥лактика пролежн≥в.

12. ƒогл€д за шк≥рою в раз≥ на€вност≥ пролежн≥в.

13. “ехн≥ка п≥дкладанн€ металевого ≥ гумового суден т€жкохворим.

14.  ористуванн€ гумовим кругом.

’арчуванн€ ваг≥тних ≥ матер≥в-годувальниць

1. —кладанн€ порц≥йноњ вимоги.

2. —кладанн€ приблизного добового меню зг≥дно з рекомендованою д≥Їтою.

3. ќрган≥зац≥€ годуванн€ пород≥лл≥ у п≥сл€пологовий пер≥од.

4. –екомендац≥њ щодо рац≥онального харчуванн€ матер≥-годувальниц≥.

Ќайпрост≥ш≥ методи ф≥з≥отерап≥њ

1. “ехн≥ка застосуванн€ банок.

2. “ехн≥ка накладанн€ г≥рчичник≥в.

3. “ехн≥ка накладанн€ з≥гр≥вальних компрес≥в.

4. “ехн≥ка накладанн€ охолоджувальних компрес≥в.

5. “ехн≥ка застосуванн€ гр≥лки ≥ м≥хура з льодом.

6. “ехн≥ка найпрост≥ших ≥нгал€ц≥й.

7. “ехн≥ка проведенн€ водних процедур.

—постереженн€ та догл€д за пац≥Їнтом

1. “ехн≥ка вим≥рюванн€ температури т≥ла.

2. √раф≥чна та цифрова реЇстрац≥€ показник≥в.

3. ѕобудова тижневого граф≥ка температурноњ кривоњ за заданим типом.


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

4. ƒогл€д за пац≥Їнтом у стан≥ гар€чки.

5. ƒогл€д за хворою ваг≥тною п≥д час критичного зниженн€ температури.

6. ѕ≥драхунок частоти диханн€, записуванн€ результат≥в у температурному листку.

7. Ќаданн€ допомоги пац≥Їнтов≥ п≥д час кашлю, задишки.

8. ѕодаванн€ кисню з кисневоњ подушки, через носов≥ катетери, маски.

9. ƒол≥карська допомога п≥д час кровохарканн€, легеневоњ кровотеч≥.

10. ¬изначенн€ пульсу, його характеристика, реЇстрац≥€.

11. ¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску, його оц≥нка, реЇстрац≥€.

12. Ќаданн€ дол≥карськоњ допомоги в раз≥ непритомност≥, колапсу, при болю в серц≥ та артер≥альн≥й г≥пертенз≥њ.

13. Ќаданн€ допомоги п≥д час блюванн€.

14. Ќаданн€ першоњ допомоги при асп≥рац≥њ блювотних мас.

15. “ехн≥ка промиванн€ шлунка.

16. “ехн≥ка введенн€ газовив≥дноњ трубки.

17. “ехн≥ка застосуванн€ очисноњ ≥ сифонноњ кл≥зм.

18. “ехн≥ка застосуванн€ медикаментозноњ кл≥зми.

19. Ќаданн€ першоњ допомоги при шлунково-кишков≥й кровотеч≥.

20.  атетеризац≥€ сечового м≥хура м'€ким катетером.

21. ѕромиванн€ сечового м≥хура.

22. ¬изначенн€ добового д≥урезу ≥ водного балансу.

¬иписуванн€, збер≥ганн€ та застосуванн€ л≥карських засоб≥в

1. –обота з листком л≥карських призначень.

2. —кладанн€ рецепта-вимоги на л≥карськ≥ засоби.

3. –озкладанн€ л≥карських засоб≥в у медичн≥й шаф≥ (за способом застосуванн€ та групами).

4. ¬тиранн€ маз≥, накладенн€ пластиру, застосуванн€ присипок.

5. «акапуванн€ крапель у н≥с, вуха, оч≥.

6. «акладенн€ маз≥ за пов≥ки.

7. “ехн≥ка користуванн€ ≥ндив≥дуальним (кишеньковим) ≥нгал€тором.

8. “ехн≥ка збиранн€ стерильного шприца.

9. “ехн≥ка збиранн€ стерильного ≥нструментар≥ю ≥з крафт-пакета та стерил≥затора.

10. “ехн≥ка набиранн€ л≥карських засоб≥в з ампул ≥ флакон≥в.

11. “ехн≥ка виконанн€ внутр≥шньошк≥рних ≥н'Їкц≥й.

12. ѕостановка проб на чутлив≥сть до л≥карських засоб≥в.

13. “ехн≥ка виконанн€ п≥дшк≥рних ≥н'Їкц≥й.

14.  ористуванн€ ≥нсул≥новим шприцом. –озрахунок об'Їмноњ дози ≥нсул≥ну.

15. “ехн≥ка введенн€ ол≥йних розчин≥в, обробленн€ ≥нструментар≥ю п≥сл€ ≥н'Їкц≥њ.

16. “ехн≥ка внутр≥шньом'€зових ≥н'Їкц≥й.

17. –озведенн€ антиб≥отик≥в ≥ розрахунок разовоњ дози.

18. “ехн≥ка накладенн€ венозного джгута.

19. “ехн≥ка виконанн€ венепункц≥њ ≥ внутр≥шньовенного струминного введенн€ л≥≠карських засоб≥в.

20. “ехн≥ка вз€тт€ кров≥ з вени дл€ лабораторного досл≥дженн€.

21. —кладанн€ ≥ заповненн€ системи дл€ внутр≥шньовенних вливань.

22. “ехн≥ка внутр≥шньовенного краплинного введенн€ л≥карських засоб≥в.

23. “ехн≥ка кровопусканн€.


 

ѕерел≥к обов'€зкових практичних навичок

 

”часть акушерки в лабораторних та ≥нструментальних досл≥дженн€х

1. “ехн≥ка вз€тт€ мазка ≥з з≥ва ≥ носа.

2. «биранн€ мокротинн€ дл€ загального ≥ бактер≥олог≥чного досл≥дженн€.

3. ”з€тт€ калу дл€ досл≥дженн€: копролог≥чного, бактер≥олог≥чного, на приховану кров, на €йц€ гельм≥нт≥в.

4. “ехн≥ка зондуванн€ шлунка ≥ дванадц€типалоњ кишки.

5. ѕ≥дготовка пац≥Їнток ≥ збиранн€ сеч≥ дл€ досл≥дженн€ за методами «имницького та Ќечипоренка.

6. ѕ≥дготовка пац≥Їнток до досл≥дженн€ сеч≥: загального, на д≥астазу, бактер≥оло≠г≥чного..

7. ѕ≥дготовка пац≥Їнтки до рентгенолог≥чного досл≥дженн€ шлунка ≥ кишок.

8. ѕ≥дготовка пац≥Їнтки до ≥ригоскоп≥њ..

9. ѕ≥дготовка пац≥Їнток до бронхоскоп≥њ, езофагогастродуоденоскоп≥њ.

10. ѕ≥дготовка пац≥Їнтки до колоноскоп≥њ ≥ ректороманоскоп≥њ.

11. ѕ≥дготовка пац≥Їнток до ультразвукового досл≥дженн€ орган≥в черевноњ порож≠нини, матки, €Їчник≥в.

12. ¬иписуванн€ направленн€ на лабораторне досл≥дженн€.


 

“ема ≤

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2270 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

1960 - | 1769 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.134 с.