Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нюванн€ функц≥онального стану пац≥Їнта




ћ≈ƒ»„Ќќё —≈—“–ќё...................................................313

—постереженн€ за зовн≥шн≥м вигл€дом ≥ станом пац≥Їнта.......314

ѕерел≥к практичних навичок.............................................343

ѕ≥драхунок частоти дихальних рух≥в ≥ реЇстрац≥€ даних.. 344 ƒосл≥дженн€ пульсу на променев≥й артер≥њ ≥ реЇстрац≥€

даних.......................................................................344

¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску ≥ реЇстрац≥€ даних.....345

¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску пац≥Їнтом.................346

¬им≥рюванн€ температури т≥ла ≥ реЇстрац≥€ даних

у температурному листку............................................348

¬им≥рюванн€ добового д≥урезу ≥ визначенн€ водного

балансу.....................................................................349

—постереженн€ за пац≥Їнтами ≥з захворюванн€ми орган≥в диханн€, серцево-судинноњ системи, орган≥в травленн€

≥ сечовоњ системи........................................................350

ƒогл€д за пац≥Їнтом при кашлю...................................350

ƒогл€д за пац≥Їнтом при кровохарканн≥........................351

Ќаданн€ першоњ медичноњ допомоги при болю в серц≥......351

 онтрольн≥ питанн€...................................................361

“ема’. «ј—“ќ—”¬јЌЌя Ћ≤ ј–—№ »’ «ј—ќЅ≤¬.........................369

¬иписуванн€, збер≥ганн€ ≥ застосуванн€ л≥карських засоб≥в... 370

 атетеризац≥€ перифер≥йних вен........................................383

ѕост≥н'Їкц≥йн≥ ускладненн€..............................................387

¬акуумн≥ системи вз€тт€ кров≥ ¬ј ”≈“. ѕроцедура вз€тт€

кров≥ за допомогою вакуумних проб≥рок..............................389

ѕерел≥к практичних навичок.............................................393

¬иб≥рка призначень з ≥стор≥њ хвороби............................394


 

«м≥ст

—кладанн€ вимоги-накладноњ на л≥карськ≥ засоби...........394

ѕравила отриманн€ л≥карських засоб≥в з аптеки

≥ розпод≥л њх на робочих м≥сц€х....................................395

ќбл≥к ≥ збер≥ганн€ отруйних та сильнод≥йних препарат≥в. 395

ѕравила роздаванн€ л≥карських засоб≥в........................396

«акапуванн€ в н≥с судинозвужувальних крапель............397

«акапуванн€ крапель в оч≥ та вуха................................397

«астосуванн€ маз≥......................................................398

«астосуванн€ пластиру, присипок, "бовтанок", пасти......399

”веденн€ л≥карського засобу в п≥хву.............................400

«астосуванн€ св≥чок (ректально)..................................401

≤нгал€ц≥йне введенн€ л≥к≥в..........................................402

«биранн€ шприца одноразового використанн€

на стерильний лоток...................................................402

Ќабиранн€ л≥карського засобу ≥з ампул та флакон≥в........403

–озведенн€ антиб≥отик≥в та проведенн€ проби

на чутлив≥сть до них...................................................405

¬иконанн€ внутр≥шньошк≥рноњ та внутр≥шньом'€зовоњ

≥н'Їкц≥й....................................................................406

ќсобливост≥ введенн€ ≥нсул≥ну.....................................408

ќсобливост≥ введенн€ ол≥йного розчину.........................409

¬иконанн€ п≥дшк≥рноњ ≥н'Їкц≥њ....................................410

“ехн≥ка внутр≥шньовенного вливанн€...........................410

ѕостановка перифер≥йного венозного катетера...............411

”веденн€ л≥карського засобу через венозний катетер.......413

ќсновн≥ правила щоденного догл€ду за катетером...........414

¬идаленн€ венозного катетера.....................................416

ѕункц≥€ вени з метою кровопусканн€ та вз€тт€ кров≥

на анал≥з...................................................................416

”з€тт€ кров≥ дл€ досл≥дженн€ на ¬≤Ћ-≥нфекц≥ю.............417

«аповненн€ системи р≥диною або кров'ю та приЇднанн€

до вени.....................................................................418

ћатематичн≥ розрахунки у фармаколог≥њ.............................426

 онтрольн≥ питанн€...................................................444

“ема XI.  Ћ≤«ћ». √ј«ќ¬»¬≤ƒЌј “–”Ѕ ј....................................450

ѕон€тт€ про кл≥зми. ќсобливост≥ проведенн€ очисноњ кл≥зми

д≥т€м..............................................................................452

ѕерел≥к практичних навичок.............................................460

ѕодаванн€ судна пац≥Їнтов≥.........................................461

«астосуванн€ газовив≥дноњ трубки................................461

ѕостановка очисноњ та проносноњ кл≥зм.........................462

ѕостановка ол≥йноњ та г≥пертон≥чноњ кл≥зм.....................463

ѕостановка сифонноњ кл≥зми.........................................463

 


 

ѕостановка л≥кувальноњ кл≥зми (м≥крокл≥зми)...............465

Ќавчанн€ пац≥Їнта догл€ду за колостомою (стомою).......467

 онтрольн≥ питанн€...................................................468

“ема XII.  ј“≈“≈–»«ј÷≤я —≈„ќ¬ќ√ќ ћ≤’”–ј.

«ј—“ќ—”¬јЌЌя «Ќ≤ћЌќ√ќ —≈„ќѕ–»…ћј„ј..............472

ѕерел≥к практичних навичок...........................................475

 атетеризац≥€ сечового м≥хура чолов≥ка гумовим

катетером Ќелатона, катетером ‘оле€..........................476

 атетеризац≥€ сечового м≥хура ж≥нки...........................477

«в≥льненн€ дренажного м≥шка в≥д сеч≥..........................478

ƒогл€д за промежиною пац≥Їнта (пац≥Їнтки) ≥з сечовим

катетером..................................................................479

ƒогл€д за хворим з нетриманн€м сеч≥. Ќаданн€ допомоги

при затримц≥ сеч≥.......................................................479

 онтрольн≥ питанн€...................................................483

“ема XIII. «ќЌƒќ¬≤ ћјЌ≤ѕ”Ћя÷≤ѓ: ѕ–ќћ»¬јЌЌя ЎЋ”Ќ ј,

ЎЋ”Ќ ќ¬≈ “ј ƒ”ќƒ≈ЌјЋ№Ќ≈ «ќЌƒ”¬јЌЌя.............487

ѕромиванн€ шлунка. ќсобливост≥ промиванн€ шлунка д≥т€м 488

ƒосл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка.........................491

ƒуоденальне зондуванн€.................................................493

ѕерел≥к практичних навичок..........................................496

ƒопомога при блюванн≥...............................................496

”веденн€ шлункового зонда через рот (повед≥нка пац≥Їнта

адекватна).................................................................497

”веденн€ носошлункового зонда (пац≥Їнт може допомагати,

повед≥нка адекватна)..................................................498

ѕромиванн€ шлунка за допомогою товстого зонда..........500

ѕромиванн€ шлунка за допомогою тонкого зонда

(д≥агностичне)............................................................500

”з€тт€ шлункового вм≥сту дл€ досл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка (пац≥Їнт може допомагати, повед≥нка

адекватна).................................................................501

ƒуоденальне зондуванн€ (фракц≥йний спос≥б)................504

 онтрольн≥ питанн€...................................................510

“ема XIV. ЋјЅќ–ј“ќ–Ќ≤ “ј ≤Ќ—“–”ћ≈Ќ“јЋ№Ќ≤ ћ≈“ќƒ»

ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя. ”„ј—“№ ћ≈ƒ»„Ќќѓ —≈—“–»...............513

ќбов' €зки медичноњ сестри п≥д час досл≥джень...................514

¬≥дпов≥дальн≥сть медичноњ сестри п≥д час участ≥

в лабораторних досл≥дженн€х..........................................532

ѕерел≥к практичних навичок..........................................535

ќформленн€ направлень до лаборатор≥њ, на консультац≥њ,

процедури.................................................................536

”з€тт€ мазка ≥з з≥ва....................................................536


 

”з€тт€ мазка ≥з носа...................................................537

«биранн€ мокротинн€ дл€ лабораторного досл≥дженн€__537

«биранн€ сеч≥ на загальний анал≥з................................538

«биранн€ сеч≥ на досл≥дженн€ за методами јдд≥саЧ

 аковського, Ќечипоренка, јмбурже...........................538

«биранн€ сеч≥ на визначенн€ к≥лькост≥ д≥астази.............539

«биранн€ сеч≥ дл€ визначенн€ вм≥сту глюкози ≥з добовоњ

к≥лькост≥...................................................................540

ѕроведенн€ проби за методом «имницького...................540

ѕос≥в сеч≥ та жовч≥.....................................................542

«биранн€ калу на загальний анал≥з...............................542

«биранн€ калу на бактер≥олог≥чний анал≥з, €йц€ гельм≥нт≥в,

приховану кров..........................................................543

ѕ≥дготовка пац≥Їнта до рентгенолог≥чного досл≥дженн€

бронх≥в, шлунка, кишок, жовчних ≥ сечових шл€х≥в.......544

ѕ≥дготовка пац≥Їнта до ендоскоп≥чних досл≥джень..........546

ѕ≥дготовка до плевральноњ пункц≥њ, участь медичноњ сестри

у проведенн≥ пункц≥њ...................................................547

—пинномозкова пункц≥€ (люмбальна, поперекова пункц≥€, поперековий прокол), участь медичноњ сестри у проведенн≥

пункц≥њ.....................................................................548

ѕ≥дготовка до д≥агностичноњ пункц≥њ черевноњ порожнини,

участь медичноњ сестри у проведенн≥ пункц≥њ..................549

 онтрольн≥ питанн€...................................................550

—ѕ»—ќ  Ћ≤“≈–ј“”–».................................................................555

 

 


 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1055 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

290 - | 294 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.