Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асада гласност≥ та в≥дкритост≥ судового провадженн€ та його повне
ф≥ксуванн€ техн≥чними засобами пол€гаЇ насамперед у тому, що розгл€д справ у

вс≥х судах Ї в≥дкритим, кр≥м випадк≥в, передбачених законом.

ѕрактично нев≥дом≥ нормативн≥ акти держав, €к≥ м≥стили б норму про те, що

вс≥ судов≥ зас≥данн€ в≥дбуваютьс€ таЇмно, закрито. ∆одна держава не за≥нтересована

у потаЇмних судових зас≥данн€х, оск≥льки крим≥нальне судочинство маЇ на мет≥ не

лише покарати злочинц€ за вчинений злочин та виправити ≥ перевиховати його, а й

запоб≥гти вчиненню злочин≥в ≥ншими особами.

√ласн≥сть судового процесу та його повне ф≥ксуванн€ техн≥чними засобами

 онституц≥Їю в≥днесено до основних засад судочинства (п. 7 ч. 3 ст. 129), при цьому

терм≥н Ђгласн≥сть судового процесуї вживаЇтьс€ €к синон≥м терм≥на Ђв≥дкритий

розгл€д справиї. —таттею 27  ѕ  Ђ√ласн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть судового провадженн€ї

передбачено, що учасники крим≥нального провадженн€, а також особи, €к≥ не брали

участ≥ у крим≥нальному провадженн≥, €кщо суд вир≥шив питанн€ про њхн≥ права,

свободи, ≥нтереси чи обов'€зки, не можуть бути обмежен≥ у прав≥ на отриманн€ в

суд≥ €к усноњ, так ≥ письмовоњ ≥нформац≥њ щодо результат≥в судового розгл€ду. Ќ≥хто

не може бути обмежений у прав≥ на отриманн€ в суд≥ ≥нформац≥њ про дату, час ≥

м≥сце судового розгл€ду та про ухвален≥ в ньому судов≥ р≥шенн€, кр≥м випадк≥в

установлених законом.

 рим≥нальне провадженн€ у судах ус≥х ≥нстанц≥й зд≥йснюЇтьс€ в≥дкрито.

—л≥дчий судд€, суд може прийн€ти р≥шенн€ про зд≥йсненн€ крим≥нального

провадженн€ у закритому судовому зас≥данн≥ впродовж усього судового

провадженн€ або його окремоњ частини лише у випадках:

1) €кщо обвинуваченим Ї неповнол≥тн≥й;

2) розгл€ду справи про злочин проти статевоњ свободи та статевоњ

недоторканост≥ особи;

3) необх≥дност≥ запоб≥гти розголошенню в≥домостей про особисте та с≥мейне

житт€ чи обставин, €к≥ принижують г≥дн≥сть особи;

4) €кщо зд≥йсненн€ провадженн€ у в≥дкритому судовому зас≥данн≥ може

призвести до розголошенн€ таЇмниц≥, що охорон€Їтьс€ законом;

5) необх≥дност≥ забезпеченн€ безпеки ос≥б, €к≥ беруть участь у крим≥нальному

провадженн≥.

ќсобист≥ записи, листи, зм≥ст особистих телефонних розмов, телеграфних та

≥нших пов≥домлень можуть бути оголошен≥ у в≥дкритому судовому зас≥данн≥, €кщо

сл≥дчий судд€, суд не прийме р≥шенн€ про њх досл≥дженн€ у закритому судовому

зас≥данн≥ на п≥дстав≥ п. 3 ч. 2 ст. 27  ѕ .

 рим≥нальне провадженн€ у закритому судовому зас≥данн≥ суд зд≥йснюЇ з

додержанн€м правил судочинства, передбачених  ѕ . Ќа судовому розгл€д≥ в

закритому судовому зас≥данн≥ можуть бути присутн≥ лише сторони та ≥нш≥ учасники

судового провадженн€.

ѕ≥д час судового розгл€ду забезпечуЇтьс€ повне ф≥ксуванн€ судового

зас≥данн€ за допомогою звукозаписувального техн≥чного засобу. ќф≥ц≥йним записом

судового зас≥данн€ Ї лише техн≥чний запис, зд≥йснений судом у пор€дку,

передбаченому  ѕ .

 ожен, хто присутн≥й в зал≥ судового зас≥данн€, може вести стенограму,

робити нотатки, використовувати портативн≥ ауд≥озаписуюч≥ пристроњ. ѕроведенн€

в зал≥ судового зас≥данн€ фотозйомки, в≥деозапису, транслюванн€ судового

зас≥данн€ по рад≥о ≥ телебаченню, а також проведенн€ звукозапису ≥з застосуванн€м

стац≥онарноњ апаратури допускаютьс€ на п≥дстав≥ ухвали суду, що приймаЇтьс€ з

урахуванн€м думки стор≥н та можливост≥ проведенн€ таких д≥й без шкоди дл€

судового розгл€ду.

—удове р≥шенн€, ухвалене у в≥дкритому судовому зас≥данн≥, проголошуЇтьс€

прилюдно. якщо судовий розгл€д в≥дбувавс€ у закритому судовому зас≥данн≥,

судове р≥шенн€ проголошуЇтьс€ прилюдно з пропуском ≥нформац≥њ, дл€

досл≥дженн€ €коњ проводилос€ закрите судове зас≥данн€ та €ка на момент

проголошенн€ судового р≥шенн€ п≥дл€гаЇ подальшому захисту в≥д розголошенн€.

—луханн€ справ у закритому зас≥данн≥ суду допускаЇтьс€ лише у випадках,

встановлених законом, з додержанн€м при цьому вс≥х правил судочинства. ќтже,

закон розгл€даЇ засаду гласност≥ €к правило, а закритий судовий розгл€д Ц €к

вин€ток з цього правила ≥ лише у випадках, передбачених законом.

¬ ”крањн≥ кожний громад€нин, €кий дос€г 16 рок≥в, маЇ право бути присутн≥м

у зал≥ судового зас≥данн€, в €кому розгл€даЇтьс€ крим≥нальна справа. ѕереб≥г

судового розгл€ду та його результати можуть висв≥тлюватись у засобах масовоњ

≥нформац≥њ або ≥ншим способом доводитис€ до населенн€. ÷е, так звана, зовн≥шн€

гласн≥сть. јле нав≥ть коли справа слухаЇтьс€ в закритому судовому зас≥данн≥, ц€

засада зовс≥м не виключаЇтьс€, оск≥льки д≥Ї, так звана, внутр≥шн€ гласн≥сть -

присутн≥сть у судовому зас≥данн≥ прокурора, потерп≥лого, обвинуваченого,

захисника та ≥нших учасник≥в судового розгл€ду, а також св≥дк≥в, експерта,

спец≥ал≥ста, перекладача.  р≥м того, вироки суд≥в у вс≥х випадках проголошуютьс€

публ≥чно, њх зм≥ст може бути доведено до в≥дома населенн€ ≥ засобами масовоњ

≥нформац≥њ. ќднак вироки у справах, €к≥ слухалис€ в закритих судових зас≥данн€х,

не повинн≥ м≥стити в≥домост≥, що стали п≥дставою дл€ проведенн€ закритого

судового розгл€ду.

¬т≥ленн€ ≥дењ гласност≥ у судочинство маЇ велике значенн€ дл€ формуванн€

правосв≥домост≥ населенн€, дов≥ри до правосудд€, забезпечуЇ виховний вилив

судового процесу на п≥дсудних, громад€н у зал≥ суду ≥ поза нею через засоби масовоњ

≥нформац≥њ. √ласн≥сть Ї своЇр≥дним громадським контролем за д≥€льн≥стю судд≥в,

прокурор≥в, сл≥дчих, адвокат≥в, що, безумовно, п≥двищуЇ у них почутт€

в≥дпов≥дальност≥ за переб≥г ≥ результати процесу, позитивно впливаЇ на етику

взаЇмов≥дносин ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, ≥ посередньо, але досить в≥дкрито

спри€Ї п≥двищенню профес≥йноњ квал≥ф≥кац≥њ судд≥в, прокурор≥в, адвокат≥в завд€ки

кращому баченню у таких умовах своњх помилок ≥ похибок, а також позитивних

акт≥в д≥€льност≥.

√ласн≥сть судового розгл€ду Ї загальним правилом дл€ вс≥х суд≥в, кр≥м

випадк≥в, передбачених законом, коли судовий розгл€д маЇ бути або може бути

закритим. ѕроте особи молодш≥ за 16 рок≥в до залу суду не допускаютьс€ взагал≥.

ƒл€ таких ос≥б робитьс€ вин€ток, коли вони Ї п≥дсудними, потерп≥лими або

св≥дками у справ≥.

—удове зас≥данн€ обов'€зково маЇ бути закритим, €кщо йдетьс€ про охорону

державноњ таЇмниц≥.

ќсновним мотивом проведенн€ судового розгл€ду у закритому зас≥данн≥ в

справах про злочини ос≥б, €к≥ не дос€гли 16-р≥чного в≥ку, Ї п≥двищена вразлив≥сть,

нав≥юван≥сть п≥дл≥тк≥в. ” зв'€зку з цим ≥снуЇ досить великий ризик негативного

впливу на них присутн≥х в зал≥ судового зас≥данн€ та њх повед≥нки, що може зашко-

дити одержанню в≥д неповнол≥тн≥х повних ≥ правдивих показань.

«акритий розгл€д справ про злочини проти статевоњ свободи та статевоњ

недоторканност≥ особи обумовлюЇтьс€ ≥нтересами охорони сусп≥льноњ морал≥,

≥нтересами потерп≥лого, усуненн€м негативного впливу присутн≥х, €ких ц≥кавл€ть не

правов≥дносини у сфер≥ охорони статевоњ свободи ≥ недоторканност≥, а зовн≥шн≥

ви€ви злочин≥в. «агалом такий розгл€д створюЇ умови дл€ всеб≥чного, повного ≥

об'Їктивного досл≥дженн€ обставин справи.

 онституц≥€ ”крањни в ст. 32 проголошуЇ, що Ђн≥хто не може зазнавати

втручанн€ в його особисте ≥ с≥мейне житт€, кр≥м випадк≥в, передбачених

 онституц≥Їю ”крањниї. ƒосудове розсл≥дуванн€ ≥ судовий розгл€д належать до

таких випадк≥в. ѕроте законодавець максимально можливо обмежуЇ це втручанн€,

запровадивши таЇмницю сл≥дства та закритий розгл€д справи. ќтже, необх≥дн≥сть

розгл€ду в суд≥ ≥нтимних стор≥н житт€ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, може стати

п≥дставою дл€ р≥шенн€ суду про закритий розгл€д справи.

«аконодавець ц≥лком лог≥чно надав можлив≥сть суду провадити закритий

розгл€д справи у раз≥, коли цього потребують ≥нтереси безпеки ос≥б, вз€тих п≥д

захист. ѕ≥сл€ поверненн€ обвинуваченого до залу судового зас≥данн€ суд

зобов'€заний ознайомити його з показанн€ми, €к≥ надавалис€ п≥д час його

в≥дсутност≥, ≥ вислухати його по€сненн€ з приводу цих показань. як вин€ток суд

може зв≥льнити потерп≥лих ≥ св≥дк≥в, вз€тих п≥д захист, в≥д обов'€зку з'€вл€тис€ у

судове зас≥данн€ за на€вност≥ письмового п≥дтвердженн€ показань, наданих ними

ран≥ше (ст. 16 «акону ”крањни Ђѕро забезпеченн€ безпеки ос≥б, €к≥ беруть участь у

крим≥нальному судочинств≥ї в≥д 23 грудн€ 1993 р.).

√ласн≥сть судового розгл€ду забезпечуЇтьс€ оф≥ц≥йним записом судового

зас≥данн€ Ц техн≥чним записом (ч. 5 ст. 27  ѕ  ”крањни) та передбаченим ст. 129

 онституц≥њ ”крањни повним ф≥ксуванн€м судового процесу техн≥чними засобами на

вимогу хоча б одного учасника судового розгл€ду справи або за ≥н≥ц≥ативою суду.

ћ≥жнародний пакт про громад€нськ≥ та пол≥тичн≥ права передбачаЇ: Ђѕреса ≥

публ≥ка можуть не допускатис€ на весь судовий розгл€д або частину його з

м≥ркувань морал≥, громадського пор€дку чи державноњ безпеки в демократичному

сусп≥льств≥, або коли того вимагають ≥нтереси приватного житт€ стор≥н, або в т≥й

м≥р≥, в €к≥й це, на думку суду, Ї строго необх≥дним,- за особливих обставин, коли

публ≥чн≥сть порушувала б ≥нтереси правосудд€; однак будь-€ка судова постанова в

крим≥нальн≥й... справ≥ повинна бути публ≥чною, за вин€тком тих випадк≥в, коли

≥нтереси неповнол≥тн≥х вимагають ≥ншого...ї (ч. 1 ст. 14).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 868 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2175 - | 1989 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.