Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асада забезпеченн€ п≥дозрюваному та обвинуваченому права на захист
¬≥дпов≥дно до загальноприйн€тих норм особа хоч би що вона не вчинила, маЇ

вважатис€ невинною доти, доки органи правосудд€ у встановленому законом

пор€дку не доведуть њњ вини. ≤з природного права на захист в≥д протиправних

пос€гань, а також ≥з презумпц≥њ невинуватост≥ ≥ випливаЇ право людини на захист в≥д

обвинуваченн€ у вчиненн≥ злочину. ÷е право закр≥плено в кожному м≥жнародному

нормативному акт≥, в €кому йдетьс€ про права людини.

¬ ”крањн≥ право на захист Ї конституц≥йною засадою, €ка повинна суворо

виконуватис€ на вс≥х стад≥€х крим≥нального процесу €к важлива гарант≥€

встановленн€ ≥стини ≥ винесенн€ законного, обірунтованого ≥ справедливого вироку.

—татт€ 63  онституц≥њ ”крањни передбачаЇ, що п≥дозрюваний чи обвинувачений

мають право на захист. «асуджений користуЇтьс€ ус≥ма правами людини ≥

громад€нина, за вин€тком обмежень, €к≥ визначен≥ законом ≥ встановлен≥ вироком

суду. ћайже кожна статт€  онституц≥њ, що закр≥плюЇ права, свободи та обов'€зки

людини ≥ громад€нина, передбачаЇ можлив≥сть реал≥зац≥њ права на захист.

јле сл≥д п≥дкреслити, що право на захист не Ї правом будь-€ким чином

уникнути в≥дпов≥дальност≥ за вчинений злочин. Ќ≥  онституц≥€, н≥ норми  ѕ  не

дають права захищати незаконн≥ ≥нтереси ≥ застосовувати незаконн≥ засоби захисту.

як правильно зазначаЇ ћ.ћ. ћихеЇнко, забезпеченн€ п≥дозрюваному ≥

обвинуваченому права на захист пол€гаЇ в тому, що закон: 1) над≥л€Ї њх €к суб'Їкт≥в

крим≥нального провадженн€ такою сукупн≥стю процесуальних прав, використанн€

€коњ дозвол€Ї њм особисто захищатис€ в≥д п≥дозр≥нн€ чи обвинуваченн€ у вчиненн≥

злочину, обстоювати своњ законн≥ ≥нтереси (це можна назвати особистим захистом);

2) надаЇ згаданим особам право скористатис€ допомогою захисника, а в окремих

випадках визнаЇ участь захисника в справ≥ обов'€зковою (це можна назвати

профес≥йним захистом); 3) покладаЇ на сл≥дчого, прокурора ≥ суд обов'€зок

роз'€снити п≥дозрюваному ≥ обвинуваченому њх процесуальн≥ права (ч. 2 ст. 20  ѕ 

”крањни) ≥ забезпечити њм можлив≥сть зд≥йсненн€ цих прав ≥ захисту в≥д п≥дозр≥нн€ й

обвинуваченн€, а також охорону њх особистих ≥ майнових прав; це можна назвати

службовим, або оф≥ц≥йним, захистом.

ѕраво зазначених суб'Їкт≥в крим≥нального провадженн€ на захист передбачаЇ

€к право захищатис€ в≥д п≥дозр≥нн€ чи обвинуваченн€, так ≥ право на захист своњх

особистих ≥ майнових ≥нтерес≥в.

ѕраво особи на захист належить до тих прав людини, €к≥ особливо ретельно

охорон€ютьс€ в≥дпов≥дними м≥жнародними орган≥зац≥€ми, зокрема –адою ™вропи,

адже ™вропейська конвенц≥€ про захист прав людини та основних свобод м≥стить

норму про те, що кожний, кого обвинувачено у вчиненн≥ крим≥нального

правопорушенн€, маЇ право захищати себе особисто чи використовувати правову

допомогу захисника, обраного на власний розсуд. якщо така особа не маЇ достатн≥х

кошт≥в дл€ оплати правовоњ допомоги захисника, вона може одержати њњ безоплатно,

коли цього вимагають ≥нтереси правосудд€ (п. Ђсї ч. « ст. 6  онвенц≥њ). —л≥д

нагадати, що, в≥дпов≥дно до ст. 9  онституц≥њ ”крањни,  онвенц≥€ Ї частиною

нац≥онального законодавства ”крањни ≥, отже, норма  онвенц≥њ маЇ застосовуватись

€к норма пр€моњ д≥њ. Ѕ≥льше того, у раз≥ кол≥з≥њ застосовуватиметьс€ саме норма

 онвенц≥њ.

¬ажливе значенн€ дл€ зд≥йсненн€ прав на захист маЇ побаченн€

п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥з захисником до першого допиту, ≥ не звичайне

побаченн€, а конф≥денц≥йне. —уть конф≥денц≥йност≥ пол€гаЇ у тому, що

п≥дозрюваному чи обвинуваченому перед першим допитом маЇ бути надана

можлив≥сть зустр≥тис€ ≥з захисником в≥ч-на-в≥ч за умови, що њх бачать, але не чують.

ќстанн€ обставина Ї найважлив≥шою ознакою реал≥зац≥њ цього права. ¬≥д

правильноњ њњ реал≥зац≥њ багато в чому залежить весь подальший переб≥г

розсл≥дуванн€ ≥ судового розгл€ду справи.

ѕ≥дкреслюючи особливу важлив≥сть першого побаченн€ п≥дозрюваного,

обвинуваченого ≥з захисником, ѕленум ¬ерховного —уду в постанов≥ Ђѕро

застосуванн€ законодавства, €ке забезпечуЇ право на захисту крим≥нальному

судочинств≥ї в≥д 24 жовтн€ 2003 р. є 8 (п. 6) вказав, що суди повинн≥ враховувати,

що п≥дозрюваний ≥ обвинувачений, пор€д з ≥ншими правами, мають право на

побаченн€ ≥з захисником до першого допиту, ≥ п≥д час розгл€ду справ перев≥р€ти, чи

було розТ€снено њм таке право ≥ чи не були вони обмежен≥ в цьому. ѕленум застер≥г,

що у раз≥, коли сл≥дчий порушили зазначен≥ вимоги закону ≥ за на€вност≥ за€ви

п≥дозрюваного, обвинуваченого на побаченн€ ≥з захисником допитали його без

участ≥ останнього, суд не може використовувати ц≥ показанн€ на п≥дтвердженн€

вини п≥дсудного у вчиненн≥ злочину.

ќтже, порушенн€ права обвинуваченого на захист Ї ≥стотним порушенн€м

вимог крим≥нально-процесуального закону ≥ в ус€кому раз≥ його допущенн€ вирок

(постанову) суду належить скасувати.

√арантуванн€ п≥дозрюваному ≥ обвинуваченому права на захист пол€гаЇ в

тому що ст. 20  рим≥нального процесуального кодексу ”крањни передбачаЇ, що:

1. ѕ≥дозрюваний, обвинувачений маЇ право на захист, €ке пол€гаЇ у наданн≥

йому можливост≥ надати усн≥ або письмов≥ по€сненн€ з приводу п≥дозри чи

обвинуваченн€, право збирати ≥ подавати докази, брати особисту участь у

крим≥нальному провадженн≥, а також користуватис€ правовою допомогою

захисника.

2. —л≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€, суд зобов'€зан≥ роз'€снити

п≥дозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на квал≥ф≥ковану

правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

3. ” випадках, передбачених  ѕ  або законом, що регулюЇ наданн€

безоплатноњ правовоњ допомоги, п≥дозрюваному, обвинуваченому правова допомога

надаЇтьс€ безоплатно за рахунок держави.

4. ”часть у крим≥нальному провадженн≥ захисника п≥дозрюваного,

обвинуваченого, представника потерп≥лого не звужуЇ процесуальних прав

п≥дозрюваного, обвинуваченого, потерп≥лого.

«асада презумпц≥њ невинуватост≥ та забезпеченн€ доведеност≥ вини. «а

рад€нських час≥в терм≥на Ђпрезумпц≥€ невинуватост≥ї не було в закон≥. ¬ т≥ часи в

л≥тератур≥ ≥снувала думка, що засада презумпц≥њ невинуватост≥ не властива наш≥й

систем≥ права.

Ћише в 60-х роках XX ст., розвиваючи ≥дењ про необх≥дн≥сть додержанн€ прав ≥

законних ≥нтерес≥в учасник≥в судового розгл€ду, M.—. —трогович сформулював

положенн€ про те, що винною можна визнати лише особу, вину €коњ достов≥рно до-

казано, у противному раз≥ особа вважаЇтьс€ невинуватою.

«окрема, автор уперше в науц≥ крим≥нального процесу встановив меж≥

практичного застосуванн€ засади презумпц≥њ невинуватост≥.

ѕочаток традиц≥њ визнанн€ презумпц≥њ невинуватост≥ одним з найважлив≥ших

прав людини заклала ƒекларац≥€ прав людини та громад€нина, прийн€та

Ќац≥ональними зборами ‘ранц≥њ 26 серпн€ 1789 р., ст. 9 €коњ проголошуЇ: Ђќск≥льки

кожен Ї невинним, доки не буде встановлено ≥нше, то в раз≥ затриманн€ особи

надм≥рна сувор≥сть, не викликана необх≥дн≥стю з метою забезпеченн€ його

затриманн€, повинна суворо каратис€ закономї.

«годом ц€ засада була законодавчо закр≥плена в —татут≥ крим≥нального

судочинства –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ 20 листопада 1864 р. у вигл€д≥ системи лог≥чних

норм. ѕрогресивне положенн€ —татуту скасувало правило, зг≥дно з €ким

обвинувачений зобов'€заний самост≥йно доводити свою невинуват≥сть.

÷ю традиц≥ю було продовжено в м≥жнародно-правових документах,

присв€чених правам людини та громад€нина. ” статт≥ 11 «агальноњ декларац≥њ прав

людини, прийн€тоњ √енеральною јсамблеЇю ќќЌ 10 грудн€ 1948 р.,

проголошуЇтьс€: Ђ ожна людина, обвинувачена у вчиненн≥ злочину, маЇ право

вважатис€ невинною доти, доки њњ винн≥сть не буде встановлена в законному

пор€дку шл€хом прилюдного судового розгл€ду, при €кому њй забезпечують ус≥

можливост≥ дл€ захистуї. ” статт≥ 14 ћ≥жнародного пакту про громад€нськ≥ ≥

пол≥тичн≥ права зазначаЇтьс€: Ђ ожен обвинувачений у крим≥нальному злочин≥ маЇ

право вважатис€ невинним, поки винн≥сть його не буде доведена зг≥дно ≥з закономї.

” цих самих документах - €к найважлив≥ш≥ права людини - проголошен≥

свобода в≥д самообвинуваченн€ та свав≥льного арешту, а також в≥д жорстокого,

нелюдського ставленн€. «окрема, в ћ≥жнародному пакт≥ про громад€нськ≥ ≥

пол≥тичн≥ права людини зазначено, що кожен маЇ право при розгл€д≥ будь-€кого

пред'€вленого йому крим≥нального обвинуваченн€ не бути приневоленим до

даванн€ св≥дчень проти самого себе чи до визнанн€ себе винним (ст. 14); н≥кого не

може бути п≥ддано свав≥льному арешту чи триманню п≥д вартою; кожен, хто

позбавлений вол≥ внасл≥док арешту чи триманн€ п≥д вартою, маЇ право на розгл€д

його справи в суд≥, щоб цей суд м≥г нев≥дкладно винести постанову щодо законност≥

його затриманн€ ≥ розпор€дитис€ про його зв≥льненн€, €кщо затриманн€ Ї не-

законним (ст. 9); н≥кого не може бути п≥ддано катуванню чи жорстокому,

нелюдському або такому, що принижуЇ г≥дн≥сть, поводженню чи покаранню (ст. 7).

” статт≥ 15  онвенц≥њ проти катувань та ≥нших жорстоких, нелюдських, або таких,

що принижують г≥дн≥сть, вид≥в поводженн€ ≥ покаранн€, ратиф≥кованоњ ”казом

ѕрезид≥њ ¬ерховноњ –ади ” PCP в≥д 26 с≥чн€ 1987 p., зазначаЇтьс€: Ђ ожна держава-

сторона забезпечуЇ невикористанн€ будь-€коњ за€ви, що, €к встановлено, була

зроблена п≥д час катуванн€, €к доказу в ход≥ будь-€кого судового розгл€ду, за

вин€тком випадк≥в, коли вона використовуЇтьс€ проти особи, звинуваченоњ у

зд≥йсненн≥ катувань, €к доказ того, що таку за€ву було зробленої.

—татт€ 17  ѕ  ”крањни за своЇю сутн≥стю Ї формою вт≥ленн€ у крим≥нально-

процесуальне законодавство закр≥пленоњ у ч. 1 ст. 62  онституц≥њ ”крањни

презумпц≥њ невинуватост≥, в≥дпов≥дно до €коњ особа вважаЇтьс€ невинуватою у

вчиненн≥ злочину ≥ не може бути п≥ддана крим≥нальному покаранню, доки њњ вину не

буде доведено в законному пор€дку ≥ встановлено обвинувальним вироком суду.

ёридичний зм≥ст ц≥Їњ засади пол€гаЇ у такому:

Х н≥хто не зобов'€заний доводити свою винуват≥сть у вчиненн≥ злочину або

меншу винуват≥сть, або на€вн≥сть обставин, що виключають крим≥нальну

в≥дпов≥дальн≥сть особи;

Х обов'€зок доведенн€ винуватост≥ особи покладено на сл≥дчого, прокурора, а у

справах приватного обвинуваченн€ - на потерп≥лого чи його представника;

Х заборонено перекладати обов'€зок доведенн€ на обвинуваченого, домагатис€

його показань шл€хом насильства, погроз та ≥нших незаконних заход≥в;

Х обвинуваченн€ не може ірунтуватис€ на засадах, одержаних незаконним

шл€хом, а також на припущенн€х;

Х ус≥ сумн≥ви щодо доведеност≥ вини особи тлумачатьс€ на њњ користь;

Х недоведен≥сть участ≥ обвинуваченого у вчиненн≥ злочину в юридичному

в≥дношенн≥ означаЇ його невинуват≥сть ≥ т€гне за собою закритт€ крим≥нального

провадженн€ на досудовому сл≥дств≥ ≥ постановленн€ виправдувального вироку в

стад≥њ судового розгл€ду;

Х факт прит€гненн€ особи до участ≥ у справ≥ €к п≥дозрюваноњ, обвинуваченоњ,

обранн€ щодо нењ запоб≥жного заходу не повинн≥ розц≥нюватис€ €к доказ њњ

винуватост≥;

Х до остаточного вир≥шенн€ крим≥нальноњ справи й оф≥ц≥йного визнанн€ особи

винною у вчиненн≥ злочину з нею не можна поводитис€ €к з винною, а також

публ≥чно, в засобах масовоњ ≥нформац≥њ та в будь-€ких оф≥ц≥йних документах

стверджувати, що ц€ особа Ї злочинцем.

ƒл€ визнанн€ особи винною у вчиненн≥ злочину ≥ дл€ прит€гненн€ њњ до

крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ необх≥дно:

- щоб обвинувальний вирок суду щодо такоњ особи набув законноњ сили;

- щоб суд, €кий вин≥с обвинувальний вирок, був створений в≥дпов≥дно до

встановленого законом пор€дку;

- щоб справа була з категор≥њ справ, €к≥ вход€ть до юрисдикц≥њ суду, що њњ

розгл€нув;

- щоб справа у суд≥ розгл€далас€ за встановленою крим≥нально-

процесуальним законодавством процедурою.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1351 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

519 - | 530 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.