Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асада свободи в≥д самовикритт€ та право св≥дчити проти близьких
родич≥в та член≥в с≥м ' њ м≥ститьс€ в ч. 1 ст. 63  онституц≥њ ”крањни, €ка проголошуЇ,

що особа не несе в≥дпов≥дальност≥ за в≥дмову давати показанн€ або по€сненн€ щодо

себе, член≥в с≥м'њ чи близьких родич≥в, коло €ких визначаЇтьс€ законом. “еж

положенн€ закр≥плено в ст. 18, 224  ѕ  ”крањни. «м≥ст даноњ засади пол€гаЇ в тому,

що:

1.∆одна особа не може бути примушена визнати свою винуват≥сть у вчиненн≥

крим≥нального правопорушенн€ або примушена давати по€сненн€, показанн€, €к≥

можуть стати п≥дставою дл€ п≥дозри, обвинуваченн€ у вчиненн≥ нею крим≥нального

правопорушенн€.

2.  ожна особа маЇ право не говорити н≥чого з приводу п≥дозри чи

обвинуваченн€ проти нењ, у будь-€кий момент в≥дмовитис€ в≥дпов≥дати на

запитанн€, а також бути негайно пов≥домленою про ц≥ права.

3. ∆одна особа не може бути примушена давати по€сненн€, показанн€, €к≥

можуть стати п≥дставою дл€ п≥дозри, обвинуваченн€ у вчиненн≥ њњ близькими

родичами чи членами њњ с≥м'њ крим≥нального правопорушенн€.

“акож в ч. 8 ст. 224  ѕ  зазначено, що особа п≥д час допиту маЇ право не

в≥дпов≥дати на запитанн€ з приводу тих обставин, щодо наданн€ €ких Ї пр€ма

заборона у закон≥ (таЇмниц€ спов≥д≥, л≥карська таЇмниц€, профес≥йна таЇмниц€

захисника, таЇмниц€ нарадчоњ к≥мнати тощо) або €к≥ можуть стати п≥дставою дл€

п≥дозри, обвинуваченн€ у вчиненн≥ нею, близькими родичами чи членами њњ с≥м'њ

крим≥нального правопорушенн€, а також щодо службових ос≥б, €к≥ виконують

негласн≥ сл≥дч≥ (розшуков≥) д≥њ, та ос≥б, €к≥ конф≥денц≥йно сп≥впрацюють ≥з органами

досудового розсл≥дуванн€.

«асада недоторканост≥ права власност≥. —татт€ 41  онституц≥њ ”крањни

передбачаЇ, що кожен маЇ право волод≥ти, користуватис€ ≥ розпор€джатис€ своЇю

власн≥стю, результатами своЇњ ≥нтелектуальноњ, творчоњ д≥€льност≥. ѕраво приватноњ

власност≥ набуваЇтьс€ в пор€дку, визначеному законом. √ромад€ни дл€ задоволенн€

своњх потреб можуть користуватис€ об'Їктами права державноњ та комунальноњ

власност≥ в≥дпов≥дно до закону. Ќ≥хто не може бути протиправно позбавлений права

власност≥. ѕраво приватноњ власност≥ Ї непорушним.

ѕримусове в≥дчуженн€ об'Їкт≥в права приватноњ власност≥ може бути

застосоване лише €к вин€ток з мотив≥в сусп≥льноњ необх≥дност≥, на п≥дстав≥ ≥ в

пор€дку, встановлених законом, та за умови попереднього ≥ повного в≥дшкодуванн€

њх вартост≥. ѕримусове в≥дчуженн€ таких об'Їкт≥в з наступним повним

в≥дшкодуванн€м њх вартост≥ допускаЇтьс€ лише в умовах воЇнного чи надзвичайного

стану.  онф≥скац≥€ майна може бути застосована виключно за р≥шенн€м суду у

випадках, обс€з≥ та пор€дку, встановлених законом. ¬икористанн€ власност≥ не

може завдавати шкоди правам, свободам та г≥дност≥ громад€н, ≥нтересам

сусп≥льства, пог≥ршувати еколог≥чну ситуац≥ю ≥ природн≥ €кост≥ земл≥.

«м≥ст даноњ засади пол€гаЇ в тому, що:

1. ѕозбавленн€ або обмеженн€ права власност≥ п≥д час крим≥нального

провадженн€ зд≥йснюЇтьс€ лише на п≥дстав≥ вмотивованого судового р≥шенн€,

ухваленого в пор€дку, передбаченому  ѕ .

2. Ќа п≥дставах та в пор€дку, передбаченому  ѕ , допускаЇтьс€ тимчасове

вилученн€ майна без судового р≥шенн€ (ст. 16, 167-169  ѕ ).

“имчасовим вилученн€м майна Ї фактичне позбавленн€ п≥дозрюваного

можливост≥ волод≥ти, користуватис€ та розпор€джатис€ певним його майном до

вир≥шенн€ питанн€ про арешт майна або його поверненн€.

“имчасово вилученим може бути майно у вигл€д≥ речей, документ≥в, грошей

тощо, щодо €ких Ї достатн≥ п≥дстави вважати, що вони:

1) п≥дшукан≥, виготовлен≥, пристосован≥ чи використан≥ €к засоби чи знар€дд€

вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€ та (або) зберегли на соб≥ його сл≥ди;

2) надан≥ особ≥ з метою схилити њњ до вчиненн€ крим≥нального

правопорушенн€, ф≥нансуванн€ та (або) матер≥ального забезпеченн€ крим≥нального

правопорушенн€ чи €к винагорода за його вчиненн€;

3) Ї предметом крим≥нального правопорушенн€, пов'€заного з њх незаконним

об≥гом;

4) набут≥ в результат≥ вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, доходи в≥д

них, або на €к≥ було спр€моване крим≥нальне правопорушенн€.

“имчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в

пор€дку, передбаченому ст. 207, 208  ѕ .  ожна особа, €ка зд≥йснила законне

затриманн€, зобов'€зана одночасно ≥з доставленн€м затриманоњ особи до сл≥дчого,

прокурора, ≥ншоњ уповноваженоњ службовоњ особи передати њй тимчасово вилучене

майно. ‘акт переданн€ тимчасово вилученого майна засв≥дчуЇтьс€ протоколом.

“имчасове вилученн€ майна може зд≥йснюватис€ також п≥д час обшуку,

огл€ду. —л≥дчий, прокурор, ≥нша уповноважена службова особа п≥д час затриманн€

або обшуку ≥ тимчасового вилученн€ майна або негайно п≥сл€ њх зд≥йсненн€

зобов'€зана скласти в≥дпов≥дний протокол. ѕ≥сл€ тимчасового вилученн€ майна

уповноважена службова особа зобов'€зана забезпечити схоронн≥сть такого майна в

пор€дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

“имчасово вилучене майно повертаЇтьс€ особ≥, у €коњ воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, €кщо в≥н визнаЇ таке вилученн€ майна

безп≥дставним;

2) за ухвалою сл≥дчого судд≥ чи суду, у раз≥ в≥дмови у задоволенн≥ клопотанн€

прокурора про арешт цього майна.

3) у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч. 6 ст. 173  ѕ .

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 551 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2545 - | 2140 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.