Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—пециф≥ка маркетингу послуг
ћаркетинг послуг €вл€Ї собою процес розробки, просуванн€ ≥ реал≥зац≥њ послуг, ор≥Їнтований на ви€вленн€ ≥ задоволенн€ потреб потенц≥йних покупц≥в.

“реба сказати, що стосовно практичного використанн€ марке≠тингу сфера послуг значно в≥дстаЇ в≥д виробництва, хоча ≥з загост≠ренн€м конкуренц≥њ у зв'€зку з≥ швидким зростанн€м к≥лькост≥ вироб≠ництв послуг, маркетинг починають використовувати усе б≥льше сер≠в≥сних ф≥рм. ” розвинутих крањнах одними з перших стали застосову≠вати маркетинг ав≥акомпан≥њ ≥ туристськ≥ ф≥рми. ѕот≥м ним зайн€лис€ банки. —початку вони застосовували маркетинг €к зас≥б залученн€ й утриманн€ кл≥Їнт≥в, але на даний час б≥льш≥сть банк≥в сформували власн≥ маркетингов≥ служби, системи збиранн€ й опрацюванн€ ≥нфор≠мац≥њ, п≥дрозд≥ли дл€ розробки нових вид≥в банк≥вських ≥ додаткових послуг. ≤ €кщо, за висловлюванн€м ‘.  отлера, на «аход≥ маркетинг послуг усе ще знаходитьс€ в стад≥њ становленн€, то в нас орган≥зац≥њ, що надають послуги, найчаст≥ше називають маркетингом рекламну д≥€льн≥сть ≥ заходи щодо стимулюванн€ збуту. јле найб≥льший ефект в≥д використанн€ маркетингу може бути дос€гнутий т≥льки при комп≠лексному п≥дход≥.

 омплекс маркетингу Ч це наб≥р зм≥нних чинник≥в маркетингу, що п≥ддаютьс€ контролю, сукупн≥сть €ких ф≥рма використовуЇ дл€ одержанн€ бажаноњ в≥дпов≥дноњ реакц≥њ з боку ц≥льового ринку.

” зв'€зку з≥ специф≥кою сфери послуг до комплексу маркетингу послуг зараховують ще три складов≥, що формують стандарти обслу≠говуванн€ ф≥рми:

Ч персонал €к головний ресурс зростанн€ у сфер≥ послуг (його квал≥ф≥кац≥€, профес≥онал≥зм);

Ч процес зд≥йсненн€ продажу послуг (характер ≥ €к≥сть обслу≠говуванн€, час, що кл≥Їнт витрачаЇ на придбанн€ послуги);

Ч оточенн€ (зокрема ≥нтер'Їр, що також в≥д≥граЇ певну роль у залученн≥ кл≥Їнт≥в).

ѕри реал≥зац≥њ комплексу маркетингу передбачаЇтьс€ одночас≠не поЇднанн€ зазначених заход≥в у дек≥лькох аспектах, €к-от: зд≥йсненн€ маркетингу послуг, маркетингу ф≥рми, маркетингу ≥деймаркетингу ос≥б.

≤ншими словами, маркетинг послуг з практичноњ точки зору Ч це комплекс д≥й, котр≥ виконуЇ продавець послуг дл€ того, щоб по€снити кл≥Їнтам, що в≥н дл€ них робить, €к в≥н це робить, ≥ довести виг≥дн≥сть придбанн€ т≥Їњ або ≥ншоњ послуги. ќстанн€ обставина особливо важлива, тому що продавець з'€вл€Їтьс€ на ринку не з реальним товаром, а з об≥ц€нками зробити щось, що маЇ дл€ кл≥Їнта особливу ц≥нн≥сть. “ому виробники послуг повинн≥ оц≥нити св≥й товар н≥би Ђочима покупц≥вї. јдже, в≥дпов≥дно до концепц≥њ марке≠тингу, споживач≥ купують не товар, вони одержують задоволенн€ в≥д користуванн€ цим товаром.

«нанн€ корисност≥ послуг даЇ можлив≥сть визначити њњ м≥сце на певному ринку, роз≥братис€ в особливост€х попиту ≥ пропозиц≥њ на кон≠кретних сегментах ринку, характер≥ коливань ринковоњ кон'юнктури, без чого неможливо проводити ефективну ринкову стратег≥ю ф≥рми ≥ просувати послуги на ринок.

јнал≥з концепц≥й маркетингу послуг дозвол€Ї зробити висновок, що вс≥ вони мають схож≥ структурн≥ ≥ концептуальн≥ елементи:

1. ”с≥ модел≥ базуютьс€ на специф≥ц≥ послуги €к товару.

2. ”с≥ модел≥ вказують на необх≥дн≥сть уваги до таких стратег≥ч≠них фактор≥в маркетингу послуг, €к персонал, процес обслуговуванн€ ≥ матер≥альний аргумент обслуговуванн€.

3. Ѕ≥льш≥сть концепц≥й визнаЇ необх≥дн≥сть використанн€ додат≠кових стратег≥й дл€ управл≥нн€ маркетингом послуг. ƒо таких додат≠кових стратег≥й належать внутр≥шн≥й маркетинг та ≥нтерактивний мар≠кетинг.

«а кордоном прот€гом останн≥х тридц€ти рок≥в сформувалас€ м≥жнародна сп≥льнота досл≥дник≥в маркетингу послуг. √оловними нау≠ковими школами визнаютьс€ п≥вн≥чна школа ЂЌорд≥к скулї, французь≠ка школа ≥ американська школа, €ка охоплюЇ √арвардську школу б≥зне≠су, ÷ентр досл≥дженн€ маркетингу послуг при ун≥верситет≥ јризони ≥ “ехаський ј and ћ ун≥верситет.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 592 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

684 - | 605 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.