Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќезбереженн€ послуг
 

Ќезбереженн€ послуг означаЇ, що њх неможливо зробити зав≠часно, а пот≥м продавати в м≥ру необх≥дност≥ або можливост≥.

ѕослуги можна виробити ≥ продати т≥льки за на€вност≥ поперед≠нього замовленн€ на њхнЇ виробництво. Ќе можна зд≥йснити ремонт, €кщо н≥чого ремонтувати, не можна вил≥кувати хворобу, €кщо немаЇ хворого, тощо. ≤ €кщо в умовах стаб≥льного попиту на послуги њх нез≠береженн€ не Ї проблемою дл€ виробника, то в умовах коливанн€ попиту виробники послуг несуть суттЇв≥ збитки. јдже загальн≥ витра≠ти з експлуатац≥њ готел≥в, к≥нотеатр≥в, л≥так≥в тощо практично не зале≠жать в≥д того, наск≥льки вони заповнен≥, тому що переважну њњ частину становл€ть ф≥ксован≥ витрати. ј виторг в≥д њх експлуатац≥њ пр€мо за≠лежить в≥д заповнюваност≥ зал≥в, л≥так≥в, поњзд≥в тощо.  оливанн€ ж попиту на послуги властив≥ майже вс≥м видам послуг, до того ж ц≥ ко≠ливанн€ залежать в≥д пори року, дн€ тижн€, пори доби, вимог моди та ≥нших фактор≥в. ќт чому ц€ характеристика послуг повинна бути вра≠хована при розробц≥ плану маркетингу за допомогою використанн€ р≥зних способ≥в узгодженн€ попиту ≥ пропозиц≥њ на ринку послуг. “аки≠ми способами можуть бути:

1. ¬икористанн€ диференц≥йованих ц≥н, за допомогою €ких над≠лишковий попит на послуги в години п≥к або в пер≥оди перевантажен≠н€ замовленн€ми можна перем≥стити на ≥нший час дн€, року, сезону.

2. ” пер≥од надм≥рного попиту можна залучати роб≥тник≥в або службовц≥в на певний строк або неповний робочий день.

3. ¬становленн€ особливого режиму роботи в пер≥оди п≥кового завантаженн€, тобто продовженн€ робочого дн€, введенн€ додатко≠вих робочих зм≥н, визначенн€ обмеженого перел≥ку пропонованих послуг тощо.

4. « метою регулюванн€ попиту можна ввести систему попередн≥х замовлень на послуги або, €к компенсац≥ю за час чеканн€, виконанн€ €коњсь послуги, запропонувати кл≥Їнтам додатков≥ послуги (кава, ≥гров≥ автомати, св≥ж≥ журнали тощо). ≤снують також ≥нш≥ засоби узгодженн€ попиту ≥ пропозиц≥њ на ринку послуг.

. ” силу своЇњ природи послуги не мають гарантованих стандарт≥в €кост≥. ≤накше кажучи, послугам властивий високий ступ≥нь невизначеност≥ або м≥нливост≥. ÷€ обставина ставить споживача послуг у невиг≥дне положенн€, тому що результат послуги, њњ корисний ефект в≥н зможе оц≥нити лише п≥сл€ њњ наданн€, а виробникам у цих умовах складно зд≥йснювати просуванн€ послуг.

—аме в силу своЇњ невизначеност≥ або м≥нливост≥ сфера послуг потребуЇ державного регулюванн€ б≥льшою м≥рою, н≥ж ринки ≥нших товар≥в. Ќайчаст≥ше державне втручанн€ у функц≥онуванн€ ринку послуг викликаЇтьс€ не т≥льки економ≥чними, але й пол≥тичними та соц≥альними причинами. Ќаприклад, встановленн€ контролю або дом≥нуванн€ будь-€ких п≥дприЇмницьких структур у таких сегментах ринку послуг, €к банк≥вська справа, ≥нформац≥€ ≥ телекомун≥кац≥њ тощо, може становити реальну загрозу нац≥ональному розвитку.

3. ¬становленн€ особливого режиму роботи в пер≥оди п≥кового завантаженн€, тобто продовженн€ робочого дн€, введенн€ додаткових робочих зм≥н, визначенн€ обмеженого перел≥ку пропонованих послуг тощо.

4. « метою регулюванн€ попиту можна ввести систему попередн≥х замовлень на послуги або,€к компенсац≥ю за час чеканн€,виконанн€ €коњсь послуги (кава, ≥гров≥ автомати,св≥ж≥ журнали тощо). ≤снують також ≥нш≥ засоби узгодженн€ попиту ≥ пропозиц≥њ на ринку послуг.

“аким чином, можна зробити висновок, що послуги дуже р≥зно≠ман≥тн≥. ѕроте вс≥ вони мають загальн≥ риси-характеристики, що в≥д≠р≥зн€ють њх в≥д матер≥ального товару ≥ €к≥ необх≥дно враховувати при розробц≥ маркетингових програм. ƒо таких характеристик належать: нев≥дчутн≥сть, нев≥дд≥льн≥сть в≥д джерела, м≥нлив≥сть €кост≥ ≥ незбереженн€. «азначен≥ характерн≥ специф≥чн≥ особливост≥ послуг ускладнюють процес управл≥нн€ операц≥€ми у сфер≥ послуг пор≥вн€≠но з аналог≥чними операц≥€ми з матер≥альними товарами ≥ визнача≠ють специф≥ку маркетингу в дан≥й галуз≥.

–обота на ринку послуг змушуЇ виробник≥в звертати особливу увагу на вивченн€ побажань кл≥Їнт≥в, старанно продумувати заходи дл€ роз'€сненн€ кл≥Їнтам зм≥сту послуг та њх корисного ефек≠ту, пост≥йно п≥клуватис€ про п≥дтримку власноњ д≥ловоњ репутац≥њ ≥ п≥дви≠щенн€ дов≥ри до ф≥рми, розробл€ти специф≥чн≥ прийоми щодо вир≥в≠нюванн€ попиту ≥ пропозиц≥њ, зд≥йснювати пост≥йний контроль €кост≥ послуг. ѕолегшити ц≥ завданн€ ≥ допомагаЇ класиф≥кац≥€ послуг.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

786 - | 640 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.