Лекции.Орг


Поиск:
Та їх небезпечні чинники. Види піротехнічних виробів
 

Піротехнічний виріб – пристрій, який призначено для створення не-


обхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішувано-

го) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

Піротехнічні вироби, як правило, призначаються для проведення розважальних заходів (феєрверків). Їх використання з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або наноситься на його споживчому пакуванні, забезпечує за межами небез- печних зон безпеку здоров’я та життя людей. У разі виконання необхід- них умов безпеки їх вільно продають населенню, поводження з ними не потребує спеціальних знань та навичок, вони не призводять до пошко- дження майна і забруднення навколишнього середовища. Піротехнічні засоби належать до першого класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ

19433-88.

Небезпечним чинником піротехнічного виробу є специфічний ефект, що його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент, і який за певних умов здатний загрожувати здоров’ю людей та завдавати шкоди майну і навколишньому середовищу.

Окрім піротехнічних виробів побутового призначення є піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення. Ці вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації ви- конавців і забезпечення відповідних умов технічного оснащення, також належать до першого класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433-

88.

Піротехнічні вироби поділяються на дві групи сумісності: "G" та "S".

Група сумісності “G” – це піротехнічні вироби, які містять як вибу- хові, так й освітлювальні, запалювальні, сльозоточиві або димоутворюва- льні речовини, за винятком виробів, що активуються водою, та виробів, що містять білий фосфор, фосфіди, легкозаймисті рідини та гелі, і класи- фікуються за класами небезпечності як 1.1 G, 1.2 G, 1.3 G та 1.4 G.

Група сумісності “S” – це речовини або вироби, упаковані або скон- струйовані таким чином, щоб у разі випадкового спрацювання будь-який небезпечний прояв обмежувався самим їх пакуванням. Якщо ж тара по- рушена полум'ям, то ефект вибуху має бути обмежений, щоб не заважити проведенню аварійних заходів або гасінню пожежі в безпосередній бли- зькості до пакування. Такі вироби класифікуються за класами небезпеч- ності як 1.4 S (вироби, що являють собою незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки у випадку запалення або ініціювання). Дія вибуху обмежується пакуванням.

До піротехнічних виробів спеціального призначення, які використо-

вуються працівниками ОВС, належать світлозвукова граната «Зоря» та світлозвуковий пристрій «Полум’я». Ці вироби здатні викликати осліп- лення та оглушення злочинця. Параметри основних даних світлозвукової


гранати «Зоря» та світлозвукового пристрою «Полум’я» наведені в табл.

18.

 

 


 

 

Характеристика піротехнічних виробів спеціального призначення типу «Зоря» та «Полум’я»


Таблиця 18


 

    Параметри Світлозвукова граната «Зо- ря» Світлозвуко- вий пристрій «Полум’я»
Сила світла, кд 3x107 6x107
Безпечна відстань для людини при за- стосуванні засобів освітлення на відкри- тому просторі, м     2,8    
Безпечна відстань для людини при засто- суванні засобів освітлення у приміщенні, м   3,9   14,2
Рівень шуму на відстані 15 м, дБ

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 569 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

446 - | 346 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.