Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√ромад€н щодо забезпеченн€ пожежноњ безпеки
 

 

«г≥дно з≥ ст. 5 «акону ”крањни Ђѕро пожежну безпекуї власники п≥д- приЇмств, установ та орган≥зац≥й або уповноважен≥ ними органи (дал≥ Ц власники), а також орендар≥ зобовТ€зан≥:

розробл€ти комплексн≥ заходи щодо забезпеченн€ пожежноњ без- пеки, впроваджувати дос€гненн€ науки ≥ техн≥ки, позитивний досв≥д у практику протипожежного захисту;

в≥дпов≥дно до нормативних акт≥в з пожежноњ безпеки розробл€ти ≥ затверджувати положенн€, ≥нструкц≥њ, ≥нш≥ нормативн≥ акти, що д≥ють у межах п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, зд≥йснювати пост≥йний кон- троль за њх додержанн€м;

забезпечувати додержанн€ протипожежних вимог стандарт≥в, норм, правил, а також виконанн€ вимог припис≥в ≥ постанов орган≥в дер- жавного пожежного нагл€ду;

орган≥зовувати навчанн€ прац≥вник≥в правил пожежноњ безпеки та пропаганду заход≥в щодо њх забезпеченн€;

у раз≥ в≥дсутност≥ в нормативних актах вимог, необх≥дних дл€ за- безпеченн€ пожежноњ безпеки, вживати в≥дпов≥дних заход≥в, погоджуючи њх з органами державного пожежного нагл€ду;

утримувати у справному стан≥ засоби протипожежного захисту ≥ звТ€зку, пожежну техн≥ку, обладнанн€ та ≥нвентар, не допускати њх вико- ристанн€ не за призначенн€м;

створювати у раз≥ потреби в≥дпов≥дно до встановленого пор€дку п≥дрозд≥ли пожежноњ охорони та необх≥дну дл€ њх функц≥онуванн€ мате- р≥ально-техн≥чну базу;

подавати на вимогу державноњ пожежноњ охорони в≥домост≥ та до- кументи про стан пожежноњ безпеки обТЇкт≥в ≥ продукц≥њ, що ними вироб- л€Їтьс€;


зд≥йснювати заходи щодо впровадженн€ автоматичних засоб≥в ви- €вленн€ та гас≥нн€ пожеж ≥ використанн€ дл€ ц≥Їњ мети виробничоњ авто- матики;

своЇчасно ≥нформувати органи пожежноњ охорони про несправ- н≥сть пожежноњ техн≥ки, систем протипожежного захисту, водопостачан- н€, а також про закритт€ дор≥г ≥ проњзд≥в на своњй територ≥њ;

проводити службове розсл≥дуванн€ випадк≥в пожеж.

„инне законодавство передбачаЇ конкретн≥ обовТ€зки п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й з наданн€ допомоги пожежн≥й охорон≥ в процес≥ гас≥нн€ пожеж≥. “ак, зг≥дно з≥ ст. 34 «акону ”крањни Ђѕро пожежну без- пекуї дл€ участ≥ у гас≥нн≥ пожеж≥ м≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади, п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ на вимогу кер≥вника гас≥нн€ пожеж≥ зобовТ€зан≥ надавати безкоштовно в його розпор€дженн€ вогнега- сн≥ речовини, техн≥ку, паливно-мастильн≥ матер≥али, людськ≥ ресурси, обладнанн€, засоби звТ€зку тощо, а п≥д час пожеж≥, що триваЇ понад три години, Ц харчуванн€, прим≥щенн€ дл€ в≥дпочинку ≥ реаб≥л≥тац≥њ особово- го складу та ос≥б, залучених до гас≥нн€ пожеж≥.

«г≥дно з≥ ст. 6 «акону ”крањни Ђѕро пожежну безпекуї громад€ни

”крањни, ≥ноземн≥ громад€ни та особи без громад€нства, €к≥ перебувають на територ≥њ ”крањни, зобовТ€зан≥:

виконувати правила пожежноњ безпеки: забезпечувати буд≥вл≥, €к≥ њм належать на прав≥ особистоњ власност≥, первинними засобами гас≥нн€ пожеж ≥ протипожежним ≥нвентарем, виховувати у д≥тей обережн≥сть у поводженн≥ з вогнем;

пов≥домл€ти пожежну охорону про виникненн€ пожеж≥ та вжива-

ти заход≥в до њњ л≥кв≥дац≥њ, р€туванн€ людей ≥ майна.

÷€ статт€ «акону Ї юридичною п≥дставою дл€ будь-€кого кер≥вни- ка, щоб вимагати в≥д своњх п≥длеглих, в≥дв≥дувач≥в виконувати правила пожежноњ безпеки.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

682 - | 688 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.