Лекции.Орг


Поиск:
Евакуація людей з приміщень при пожежах
 

 

Евакуація – це одночасне переміщення значної кількості людей в од- ному напрямку під час виникнення пожежі у приміщенні, а також при аваріях. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій примі- щень залежить збереження життя людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди мо- жуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи спору- ди взагалі. Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуації не пере- вищує часу настання критичної фази розвитку пожежі (критичних температур, концентрацій кисню, диму та ін.).

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні вертикальні огороджувальні конструкції без будь-яких виступів, що звужують виходи по ширині; природне освітлення або штучне, що працює від звичайної електромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має стано- вити не менше 1 м, а висота – 2 м. Двері на шляхах евакуації повинні від- чинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.

Евакуаційних виходів з приміщення або споруди має бути, як прави- ло, не менше двох. Допускається наявність одного евакуаційного виходу з приміщень, якщо відстань від найбільш віддаленого робочого місця до цього виходу не перевищує 25 м, а кількість працюючих – не більше 5 осіб у приміщеннях з виробництвами категорій А, Б; 25 осіб – у примі- щеннях з виробництвом категорії В; 50 осіб – у приміщеннях з виробниц- твами категорій Гта Д.

Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення категорій Аі Б, а також через виробничі приміщення в будівлях підви- щених ступенів вогнестійкості.

На видних місцях приміщень (у коридорах та проходах, біля виходів з приміщень на стіні) має знаходитись чіткий, зрозумілий план евакуації.

Евакуаційні виходи повинні бути: з приміщень, розташованих у під- вальних і цокольних поверхах, через сходову площадку за умови відсут- ності на шляху евакуації складів горючих матеріалів; з приміщень пер- шого поверху – безпосередньо через коридор, вестибюль до сходової клітки; з приміщень будь-якого поверху, крім першого, – до коридору,


що веде до сходової клітки.

Для забезпечення ефективної евакуації людей при пожежі необхідно своєчасно проводити інструктажі й мати інструкції щодо дій у разі еваку- ації, проводити тренування з евакуації людей з будинку і приміщень не рідше двох разів на рік.

За нормами, необхідний час евакуації з будинку складає: для катего-

рій пожежонебезпечності виробництва А, Б, Е– 0,5-1,75 хв.; категорії В

1,75-3 хв.; категорії Гі Д– не нормується.

 

5.13. Обов’язки підприємств, установ, організацій,

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 830 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

271 - | 219 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.