Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”становок
¬елика к≥льк≥сть пожеж виникаЇ внасл≥док несправност≥ та порушень

правил експлуатац≥њ електротехн≥чних, електронагр≥вальних прилад≥в, при- строњв та устаткуванн€. ¬ б≥льшост≥ так≥ пожеж≥ виникають €к результат коро- тких замикань в електричних ланцюгах; перегр≥ву та загоранн€ речовин ≥ ма-


тер≥ал≥в, розташованих у безпосередн≥й близькост≥ в≥д нагр≥того електроустат- куванн€; струмових перевантажень провод≥в та електричних машин; великих перех≥дних опор≥в тощо.

≈лектроустановки повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам ѕ”≈, ѕЅ≈, ѕравил без-

печноњ експлуатац≥њ електроустановок споживач≥в, ѕравил техн≥чноњ експлуа- тац≥њ електроустановок споживач≥в, ѕѕЅ” та ≥нших нормативних документ≥в, затверджених у встановленому пор€дку.

 ер≥вник (власник) зобов'€заний забезпечити своЇчасне техн≥чне обслуго-

вуванн€ та належну експлуатац≥ю електроустановок.

ќсоба, призначена в≥дпов≥дальною за њх протипожежний стан, зобов'€за-


на:


 

 

- орган≥зовувати ≥ проводити проф≥лактичний огл€д та планово - попере-


джувальн≥ ремонти електрообладнанн€ ≥ електромереж, а також своЇчасне усу-

ненн€ порушень, €к≥ можуть призвести до пожеж≥;

- забезпечувати правильн≥сть застосуванн€ електрообладнанн€, кабел≥в, електропроводок залежно в≥д класу пожеж Ц та вибухонебезпечних зон ≥ умов навколишнього середовища, а також справний стан апарат≥в захисту в≥д пере- вантажень тощо;

- орган≥зовувати навчанн€ та ≥нструктаж≥ чергового персоналу з питань пожежноњ безпеки п≥д час експлуатац≥њ електроустановок.

≈лектродвигуни, св≥тильники, проводи та розприд≥льн≥ пристроњ треба ре- гул€рно, не р≥дне одного разу на м≥с€ць, а в зачинених прим≥щенн€х Ц щотиж- н€, очищати в≥д пилу.

« метою запоб≥ганн€ виникненн€ пожеж≥ не дозвол€Їтьс€:

- проходженн€ зовн≥шн≥х електропроводок над горючими покр≥вл€ми,

штабел€ми л≥су ≥ т.п.;

- прокладенн€ електричних провод≥в ≥ кабел≥в транзитом через складськ≥ прим≥щенн€, пожежонебезпечн≥ та вибухо Ц небезпечн≥ зони;

- експлуатац≥њ електропровод≥в з пошкодженою або зношеною ≥зол€ц≥Їю;

- застосуванн€ саморобних подовжувач≥в, саморобного електронагр≥валь-

ного обладнанн€;

- користуванн€ пошкодженими електровиробами (розетками, вимикачами ≥ т. п.);

- застосуванн€ в пожежно небезпечних запахах св≥тильник≥в з лампами розжарюванн€ без захисного суц≥льного скла (ковпак≥в);

- залишати без догл€ду при виход≥ з прим≥щенн€ ув≥мкнених в електро-

мережу нагр≥вальних прилад≥в, телев≥зор≥в тощо;

- складуванн€ горючих матер≥ал≥в на в≥дстан≥ менше 1м в≥д електроустат-

куванн€ та п≥д електрощитами;

- використанн€ побутових прилад≥в (прасок, чайник≥в ≥ ≥н.) без негорючих п≥дставок та в м≥сц€х (прим≥щенн€х), де њх застосуванн€ не передбачено або заборонено та ≥н.

—л≥д також пам'€тати, що застосуванн€ саморобних некал≥брованих плав-

них вставок у запоб≥жниках заборон€Їтьс€.


≈лектророзетки, вимикач≥, перемикач≥ та ≥нш≥ под≥бн≥ апарати можуть встановлюватис€ на горюч≥ основи (конструкц≥њ) лише з п≥дкладанн€м п≥д них суц≥льного негорючого матер≥алу, що виступаЇ за габарити апарата не менше н≥ж на 0.01м.

” раз≥ в≥дкритого прокладанн€ незахищених провод≥в та захищених про- вод≥в (кабел≥в) з оболонками з горючих матер≥ал≥в в≥дстань в≥д них до гор€чих конструкц≥й повинна становити не менше 0.001м, а €кщо не можливо забезпе- чити вказану в≥дстань, то пров≥д (кабель) в≥докремлюють в≥д горючоњ поверхн≥ шаром негорючого матер≥алу.

¬≥дстань м≥ж св≥тильниками з лампами розжарюванн€ та з предметами з горючих матер≥ал≥в повинна бути не меншою н≥ж 0.5м. при потужност≥ лампи

100 ¬т ≥ 1м Ц при потужност≥ лампи 500 ¬т.

≤нш≥ види св≥тильник≥в повинн≥ розм≥щуватис€ в≥д горючих матер≥ал≥в та предмет≥в на в≥дстан≥ не менше 0.5м., а в≥д горючих буд≥вельних конструкц≥й Ц не менше 0.2м.

” раз≥ неможливост≥ дотриманн€ вказаноњ в≥дстан≥ до буд≥вельних конс-

трукц≥й вони повинн≥ бути захищенн≥ негорючими тепло≥зол€ц≥йними матер≥а-

лами.

«г≥дно ѕ”≈ у вибухонебезпечних зонах потр≥бно використовувати

вибухозахисне устаткуванн€ виконане зг≥дно √ќ—“ 12.2.02-76.

ѕри вибор≥ електричного обладнанн€ дл€ встановленн€ у вибухопо-

жежонебезпечних зонах беруть до уваги категор≥ю ≥ групу вибухонебез- печноњ сум≥ш≥. ” вибухопожежонебезпечних зонах використовуЇтьс€ еле- ктрообладнанн€ закритого типу. ¬с€ електропроводка повинна мати подв≥йну ≥зол€ц≥ю.

ѕускову апаратуру, магн≥тн≥ пускач≥ дл€ вибухонебезпечних зон клас≥в ¬-0, ¬-≤, ¬-20,¬-21 необх≥дно виносити за њхн≥ меж≥.

≈лектропроводку у вибухонебезпечних прим≥щенн€х необх≥дно про-

кладати у сталевих трубах (може використовуватись броньований ка- бель). —в≥тильники дл€ цих клас≥в прим≥щень також мус€ть бути вибухо- захищеними.

ѕереносн≥ споживач≥ електроенерг≥њ обладнують гнучким кабелем з м≥дними жилами з урахуванн€м њх захисту в≥д можливих пошкоджень.

«аборонено використовувати у пожежовибухонебезпечних прим≥- щенн€х, арх≥вах, музе€х, ≥нших аналог≥чних обТЇктах електронагр≥вальн≥ прилади.

 атегор≥њ вибухопожежноњ небезпеки прим≥щень, в≥дпов≥дн≥ класи њх мають позначатис€ на спец≥альних табличках, €к≥ розм≥щують на вх≥дних двер€х.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 528 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

442 - | 364 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.