Лекции.Орг

Поиск:
Безпека при експлуатації балонів та автоклавів
 

Причинами аварій (вибухів) балонів, призначених для транспорту- вання і зберігання стиснених, зріднених та розчинних газів під тиском, вищим 0,07 МПа, є: дефекти та неточності, допущені при їх виготовленні; перевищення тиску газу в балоні внаслідок його заповнення понад норму; нагрівання балона; падіння та удари балонів; помилкове наповнення ба- лона іншим газом та ін.

У процесі експлуатації балони підлягають періодичному опосвідчен-

ню, яке включає зовнішній огляд та випробування.

Якщо при огляді на стінках балонів виявлено корозію, тріщини, вм’ятини, раковини глибиною понад 10% від номінальної товщини стін- ки, то постає питання про вибракування таких посудин.

Усі балони, окрім ацетиленових, періодично випробовують спочатку

гідравлічним, а потім пневматичним способом: заповнюють їх стисненим повітрям до робочого тиску і занурюють у воду для перевірки герметич- ності.

Ацетиленові балони випробовують лише пневматичним способом за допомогою азоту під тиском 3,5 МПа із зануренням у воду на глибину не менше 1 м. Час перевірки визначається спеціальною інструкцією.

Для запобігання помилковому наповненню балонів іншими газами

передбачено розпізнавальне фарбування та маркування їх. Наприклад, балони, призначені для кисню, мають голубий колір, чорну смугу і чор- ним кольором напис «кисень» і т. д.

Окрім того, бокові штуцери вентилів балонів, що наповнюються го-

рючими газами, мають ліву різьбу, а балон для кисню та негорючих газів

– праву.

Наповнені балони зберігаються у вертикальному положенні у спеціа- льно обладнаних гніздах на спеціальних складах або під навісами. Забо- роняється тримати в одному приміщенні балони з киснем та горючими газами.

Балони з газами повинні знаходитись на відстані не менше 1 м від опа-

лювальних приладів і не менше ніж 5 м від джерела відкритого вогню.

Експлуатація балонів на підприємстві повинна здійснюватись відпо- відно до ДНАОП 0.00-1.07-94(Правила будови і безпечної експлуатації посуди, що працює під тиском). Працівники, які обслуговують балони, повинні пройти спеціальну підготовку і мати відповідне посвідчення.

Значну небезпеку можуть становити й автоклави, які широко вико- ристовуються у наукових дослідженнях, медицині, спеціальному госпо- дарстві. Основними заходами для безпечної дії автоклавів є абсолютна


справність їх та приладів.

Перевірка манометрів на автоклавах має проводитися не рідше одно- го разу на рік, а також один раз на 6 місяців робочі манометри перевіря- ються контрольними з відповідними записом до журналу контрольних перевірок.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 748 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

69 - | 60 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.