Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбТЇктивн≥ техн≥чн≥ засоби безпеки
 

«ахисн≥ огородженн€ Ц це техн≥чн≥ засоби, що створюють пере- шкоду м≥ж людиною ≥ небезпечним виробничим фактором ≥ запоб≥гають проникненню людини, њњ рук, н≥г, голови в небезпечну зону або д≥њ такого фактора на людину в авар≥йних ситуац≥€х.


¬≥дпов≥дно до ≥снуючих вимог ус≥ приводи, передач≥, рухом≥ детал≥, робоч≥ органи повинн≥ бути обладнанн≥ захисними огородженн€ми, €к≥ над≥йно захищають людину в≥д виходу (вильоту) з небезпечноњ зони стружки металу, крапель розплавленого металу, агресивних р≥дин, р≥зних випром≥нювань тощо. “ак≥ огородженн€ застосовуютьс€ €к перешкоди можливому пад≥нню людини з висоти або у криниц≥, траншењ ≥ т.п. –оботи на устаткуванн≥, з €кого зн€те передбачене огородженн€ чи воно неспра- вне, заборон€ютьс€.

«алежно в≥д призначенн€, огородженн€ мають р≥зне конструктивне виконанн€. ¬иготовл€ють його з≥ спец≥ального листового металу, метале- воњ с≥тки, пластмаси, а в де€ких випадках Ц з≥ спец≥альних матер≥ал≥в (на- приклад дл€ захисту в≥д рад≥оактивного випром≥нюванн€). ¬они под≥л€- ютьс€ на стац≥онарн≥ ≥ переносн≥.

«а своњм конструктивним оформленн€м стац≥онарне огородженн€ ви- конуЇтьс€ €к нев≥дТЇмна частина устаткуванн€ чи обладнанн€. ¬оно може бути в≥дкидним ≥ зн≥мним.

¬≥дкидн≥ огородженн€ використовуютьс€ дл€ укритт€ робочих вуз- л≥в, передавальних систем та ≥нших механ≥зм≥в, що вимагають частого втручанн€ людини до цих механ≥зм≥в. ƒо них належать кожухи, футл€ри, дверц€та ≥ т.п. ¬они приЇднуютьс€ до нерухомих частин машин (корпу- с≥в) за допомогою петель, нав≥с≥в ≥ в≥дносно легко в≥дкриваютьс€.

«н≥мн≥ огородженн€ використовуютьс€ дл€ укритт€ приводних ≥ пе-

редавальних механ≥зм≥в, що не вимагають налагодженн€, огл€ду п≥д час усього м≥жремонтного пер≥оду роботи устаткуванн€. ¬они приЇднуютьс€ до машин болтами, гвинтами ≥ т.п.

ѕереносн≥ (тимчасов≥) огородженн€ використовуютьс€ п≥д час ре- монтних ≥ налагоджувальних роб≥т дл€ захисту людини в≥д випадкових дотик≥в до рухомих механ≥зм≥в, до струмопров≥дних частин.

якщо обслуговуЇтьс€ технолог≥чне устаткуванн€ на висот≥, робоч≥ майда-

нчики дл€ запоб≥ганн€ пад≥нню людини обладнують в≥дпов≥дним чином.

ќгородженн€ повинно мати над≥йне кр≥пленн€ до основного облад-

нанн€, легко в≥дкриватись ≥ над≥йно закриватись.

ќгородженн€ з металевих с≥ток (реш≥ток) розм≥щують не ближче €к за 50 мм в≥д рухомих деталей.

«ахисн≥ огородженн€ мають бути завжди у справному стан≥, мати не-

обх≥дну м≥цн≥сть.

«ахисн≥ огородженн€ повинн≥ в≥дпов≥дати таким вимогам:

1) забезпечувати над≥йний захист працюючих в≥д д≥њ небезпечних ≥

шк≥дливих фактор≥в;

2) не ускладнювати спостереженн€ за роботою механ≥зм≥в;

3) не впливати негативно на виробничий процес;


4) не п≥двищувати р≥вень шуму ≥ в≥брац≥њ;

5) бути простими у виготовленн≥ та експлуатац≥њ;

6) в≥дпов≥дати вимогам техн≥чноњ естетики.

¬≥дпов≥дно до державних стандарт≥в огородженн€ ззовн≥ повинн≥ бу- ти пофарбован≥ в жовтий кол≥р. Ќа зовн≥шньому боц≥ огородженн€, €к правило, наноситьс€ або прикр≥плюЇтьс€ певний попереджувальн≥й знак (знак безпеки).

«апоб≥жн≥ пристроњ призначен≥ дл€ зупиненн€ (в≥дключенн€) облад- нанн€ у випадках, коли певний контрольований параметр (тиск, темпера- тура ≥ ≥н.) може з р≥зних причин у процес≥ роботи виходити за встановлен≥ меж≥, створюючи при цьому авар≥йну ситуац≥ю.

«апоб≥жними пристро€ми можуть бути муфти, обмежувач≥ вантажо- п≥дйомност≥, зр≥зн≥ штифти та шпильки, регул€тори частоти обертанн€ (дл€ запоб≥ганн€ механ≥чним перевантаженн€м устаткуванн€), к≥нцев≥ вимикач≥, упори, спец≥альн≥ пристроњ дл€ зупиненн€ рухомоњ частини об- ладнанн€ (дл€ запоб≥ганн€ перем≥щенню частин машин за встановлен≥ меж≥), запоб≥жн≥ пластини (на р≥зних г≥дравл≥чних та пневматичних сис- темах), пружинн≥ ≥ г≥дравл≥чн≥ обмежувач≥ вантажоп≥дйомност≥ (на п≥д- йомних кранах).

ƒл€ захисту вентил≥в балон≥в з газами в≥д пошкоджень застосовують ковпаки, а дл€ захисту людини при робот≥ на висот≥ Ц запоб≥жний по€с.

Ѕлокувальн≥ пристроњ призначаютьс€ в конструкц≥€х машин дл€ за-

поб≥ганн€ авар≥€м. Ќаприклад, кул≥са важел€ коробки передач трактора запоб≥гаЇ включенню одночасно двох передач. «а допомогою блокуваль- ного пристрою можна: призупинити роботу певного приводу, €кщо з ньо- го зн€то огородженн€, запоб≥гти в≥дкриттю дверей у прим≥щенн≥ з висо- кою концентрац≥Їю шк≥дливих речовин, €кщо в ньому вийшла з ладу вентил€ц≥€ тощо.

ѕри електричному блокуванн≥ дверей прим≥щенн€, в €кому знахо- дитьс€ електронебезпечна установка, в раз≥ в≥дчиненн€ дверей розмика- Їтьс€ електричне коло магн≥тного пускача, ≥ електрична установка в≥дми- каЇтьс€ в≥д електричноњ мереж≥.

Ѕлокувальн≥ пристроњ використовуютьс€ дл€ в≥д≥мкненн€ чи попере- дженн€ можливост≥ по€ви джерела небезпеки у випадку в≥дсутност≥ захи- сного пристрою. «а принципом д≥њ вони под≥л€ютьс€ на: механ≥чн≥, елект- ронн≥, пневматичн≥, комб≥нован≥.

ѕрикладом блокуванн€ руху людини у транспортному засоб≥ висту- пають ремен≥ безпеки. ¬они значною м≥рою знижують травматизм при дорожньо-транспортних випадках.  ≥льк≥сть поранених у таких випадках зменшуЇтьс€ у 2,4, а загиблих Ц у 3,7 рази.

√альм≥вн≥ пристроњ призначен≥ дл€ швидкоњ зупинки машин, рухо-


вих частин виробничого обладнанн€, утриманн€ вантаж≥в у п≥дн€тому положенн≥ та ≥н.

ѕер≥од часу з моменту ви€вленн€ небезпеки ≥ до повноњ зупинки ма-

шини можна зобразити у вигл€д≥ такоњ формули:

 

 

t = t1+t2+t3,

 

 

де: t1 Ц час одержанн€ ≥нформац≥њ про небезпеку ≥ реакц≥њ оператора; t2 Ц час затримки сигналу в окремих ланках системи гальмуванн€; t3 Ц час д≥њ гальму вального пристрою до повноњ зупинки.

–еакц≥€ оператора залежить в≥д ≥ндив≥дуальних особливостей, в≥ку, профес≥йного р≥вн€ ≥ становить 0,4-1,2 сек. „ас гальмуванн€ (t2) Ц дл€ ав- томоб≥льних гальм з г≥дравл≥чним приводом 0,15-0,25 сек., дл€ гальм ≥з пневматичним приводом 0,4-0,8 сек. „ас гальмуванн€ дл€ сухих дор≥г Ц

0,8-1,2 сек.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 829 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1196 - | 1137 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.