Лекции.Орг


Поиск:
Безпека внутрізаводського і внутріцехового транспорту
 

До керування транспортними агрегатами допускаються особи, які мають відповідні посвідчення, пройшли інструктажі з Правил дорожньо- го руху, техніки безпеки.

Внутрішньозаводський транспорт призначений для перевезення ван- тажів у межах підприємства. Він може бути залізничним, автомобільним, електроприводним, що залежить від масштабу і виду виробництва.

На території підприємства, на видних місцях, встановлюються схеми руху транспортних засобів та пішохідних доріжок. З метою забезпечення безпеки в’їзди та виїзди для транспорту і входи та виходи для людей влаштовуються окремо. Ширина доріг при односторонньому руху авто- транспорту становить 4 м, а при двосторонньому – 6 м. У тупикових час- тинах доріг слід передбачити майданчики для розвороту автомобілів з радіусом не менше 12 м. Тротуари для пішоходів повинні мати ширину

1,5 м і бути ізольовані від проїзної частини розділювальною смугою. Швидкість залізничного транспорту на території підприємства не пови- нна перевищувати 10 км/год. Швидкість автомобільного транспорту за- лежить від виду вантажів, стану доріг і може становити 10 км/год. (коли забезпечується безпека руху) і 5 км/год. (при в’їзді і виїзді з цеху, при по- воротах, під час густого туману і т.п.).


На всій території підприємства, особливо у місцях під’їзду до буді- вель та споруд, встановлюють чергове штучне освітлення, що забезпечує освітленість на рівні землі 0,5-1 лк, а біля воріт і майданчиків відкритого паркування транспортних засобів – не менше 5 лк.

Як внутрішньозаводський транспорт досить часто застосовуються авто- та електронавантажувачі, штабслери та електрокари. Безпечна експлуатація їх регулюється відповідними нормативними актами. Напри- клад, вилками навантажувача дозволяється піднімати вантаж довжиною не більше 4 м, а висота підіймання вантажу від землі під час його переве- зення не повинна перевищувати 0,5 м.

З метою забезпечення безпеки навантажувачі, штабелери та електро- кари повинні бути оснащені необхідними технічними засобами: гальма- ми, автоматичними пристроями.

Швидкість руху транспорту всередині приміщення (складу) голо- вними проходами не має перевищувати 6 км/год., а при в’їзді та виїзді з дверних отворів – не більше 3 км/год.

До внутрішньоцехового транспорту, який забезпечує транспортуван- ня вантажів в межах цеху відповідно до технологічного процесу вироб- ництва, належать транспортні засоби конвеєрного типу, візки та ванта- жопідіймальні крани.

Транспортні засоби конвеєрного типу можна поділити на:

а) транспортні засоби з тяговими деталями – ланцюгові, канатні,

стрічкові та пластинчасті конвеєри та елеватори;

б) транспортні засоби без тягових деталей – гравітаційні роликові транспортери (рольганги), похилі (пандуси) та гвинтові спуски, ручні ва- нтажні візки.

Для безпечної роботи конвеєри й елеватори повинні мати надійні огородження всіх рухомих частин, блокувальні пристрої, аварійні вими- качі у головній і хвостовій частинах, світлову і звукову сигналізацію. Елеватори, призначені для транспортування пиловидних речовин, пови- нні мати герметичні кожухи.

Для зручності обслуговування конвеєру проходи з обох сторін його повинні мати ширину не менше 1 м.

Транспортні засоби без тягових органів мають бути зручними і на- дійними у використанні. При їх застосуванні слід дотримуватись відпові- дних інструкцій, розроблених на підприємстві.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 772 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

284 - | 205 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.