Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕезпека внутр≥заводського ≥ внутр≥цехового транспорту
 

ƒо керуванн€ транспортними агрегатами допускаютьс€ особи, €к≥ мають в≥дпов≥дн≥ посв≥дченн€, пройшли ≥нструктаж≥ з ѕравил дорожньо- го руху, техн≥ки безпеки.

¬нутр≥шньозаводський транспорт призначений дл€ перевезенн€ ван- таж≥в у межах п≥дприЇмства. ¬≥н може бути зал≥зничним, автомоб≥льним, електроприводним, що залежить в≥д масштабу ≥ виду виробництва.

Ќа територ≥њ п≥дприЇмства, на видних м≥сц€х, встановлюютьс€ схеми руху транспортних засоб≥в та п≥шох≥дних дор≥жок. « метою забезпеченн€ безпеки вТњзди та вињзди дл€ транспорту ≥ входи та виходи дл€ людей влаштовуютьс€ окремо. Ўирина дор≥г при односторонньому руху авто- транспорту становить 4 м, а при двосторонньому Ц 6 м. ” тупикових час- тинах дор≥г сл≥д передбачити майданчики дл€ розвороту автомоб≥л≥в з рад≥усом не менше 12 м. “ротуари дл€ п≥шоход≥в повинн≥ мати ширину

1,5 м ≥ бути ≥зольован≥ в≥д проњзноњ частини розд≥лювальною смугою. Ўвидк≥сть зал≥зничного транспорту на територ≥њ п≥дприЇмства не пови- нна перевищувати 10 км/год. Ўвидк≥сть автомоб≥льного транспорту за- лежить в≥д виду вантаж≥в, стану дор≥г ≥ може становити 10 км/год. (коли забезпечуЇтьс€ безпека руху) ≥ 5 км/год. (при вТњзд≥ ≥ вињзд≥ з цеху, при по- воротах, п≥д час густого туману ≥ т.п.).


Ќа вс≥й територ≥њ п≥дприЇмства, особливо у м≥сц€х п≥дТњзду до буд≥- вель та споруд, встановлюють чергове штучне осв≥тленн€, що забезпечуЇ осв≥тлен≥сть на р≥вн≥ земл≥ 0,5-1 лк, а б≥л€ вор≥т ≥ майданчик≥в в≥дкритого паркуванн€ транспортних засоб≥в Ц не менше 5 лк.

як внутр≥шньозаводський транспорт досить часто застосовуютьс€ авто- та електронавантажувач≥, штабслери та електрокари. Ѕезпечна експлуатац≥€ њх регулюЇтьс€ в≥дпов≥дними нормативними актами. Ќапри- клад, вилками навантажувача дозвол€Їтьс€ п≥дн≥мати вантаж довжиною не б≥льше 4 м, а висота п≥д≥йманн€ вантажу в≥д земл≥ п≥д час його переве- зенн€ не повинна перевищувати 0,5 м.

« метою забезпеченн€ безпеки навантажувач≥, штабелери та електро- кари повинн≥ бути оснащен≥ необх≥дними техн≥чними засобами: гальма- ми, автоматичними пристро€ми.

Ўвидк≥сть руху транспорту всередин≥ прим≥щенн€ (складу) голо- вними проходами не маЇ перевищувати 6 км/год., а при вТњзд≥ та вињзд≥ з дверних отвор≥в Ц не б≥льше 3 км/год.

ƒо внутр≥шньоцехового транспорту, €кий забезпечуЇ транспортуван- н€ вантаж≥в в межах цеху в≥дпов≥дно до технолог≥чного процесу вироб- ництва, належать транспортн≥ засоби конвеЇрного типу, в≥зки та ванта- жоп≥д≥ймальн≥ крани.

“ранспортн≥ засоби конвеЇрного типу можна под≥лити на:

а) транспортн≥ засоби з т€говими детал€ми Ц ланцюгов≥, канатн≥,

стр≥чков≥ та пластинчаст≥ конвеЇри та елеватори;

б) транспортн≥ засоби без т€гових деталей Ц грав≥тац≥йн≥ роликов≥ транспортери (рольганги), похил≥ (пандуси) та гвинтов≥ спуски, ручн≥ ва- нтажн≥ в≥зки.

ƒл€ безпечноњ роботи конвеЇри й елеватори повинн≥ мати над≥йн≥ огородженн€ вс≥х рухомих частин, блокувальн≥ пристроњ, авар≥йн≥ вими- кач≥ у головн≥й ≥ хвостов≥й частинах, св≥тлову ≥ звукову сигнал≥зац≥ю. ≈леватори, призначен≥ дл€ транспортуванн€ пиловидних речовин, пови- нн≥ мати герметичн≥ кожухи.

ƒл€ зручност≥ обслуговуванн€ конвеЇру проходи з обох стор≥н його повинн≥ мати ширину не менше 1 м.

“ранспортн≥ засоби без т€гових орган≥в мають бути зручними ≥ на- д≥йними у використанн≥. ѕри њх застосуванн≥ сл≥д дотримуватись в≥дпов≥- дних ≥нструкц≥й, розроблених на п≥дприЇмств≥.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 780 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

430 - | 426 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.