Лекции.Орг


Поиск:
Безпека при використанні автотранспорту
 

За останнє століття небезпечність транспортних засобів сильно зрос- ла. Численність автомобільного парку у світі складає біля одного мільяр- ду автомашин, що само по собі свідчить про велику загрозу для людини.


Фактором небезпеки є не тільки кількість автомобілів, але і якість доріг, їх облаштування різноманітними дорожніми знаками, рівень підготовки водіїв та знання правил пішохідного руху мешканців міст і сіл.

Щорічно в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гине близько

10 тисяч осіб і значна частина травмується.

У зв’язку з цим розгляд питань техніки безпеки при експлуатації ав- томашин, тракторів та інших засобів у транспортних цілях вимагає під- вищеної уваги.

Для забезпечення безпеки при використанні автотранспорту необхід-

но дотримуватись таких правил:

до роботи допускаються машини тільки у справному стані;

керування автомобілем дозволяється особам, що мають відповідне посвідчення та медичну довідку;

дотримання правил дорожнього руху має бути суворим і надійним; автомобіль має бути забезпечений аптечкою й вогнегасником; заправляти автомобіль необхідно при природному або штучному

освітленні, на горизонтальній площині, при цьому забороняється корис-

туватись відкритим вогнем;

під час зупинки та стоянки автомобіля слід вмикати стоянкове гальмо;

необхідно дотримуватись особистої безпеки: переходити дорогу у ви- значених місцях, не перебувати поряд і попереду автомобіля, що рухається, і не знаходиться поблизу транспортного засобу, який стоїть під ухил;

при завантаженні автомобіля вантажем слід дотримуватись вимог техніки безпеки; завантаження і розвантаження вантажів, їх закріплення здійснювати під контролем водія. Завантажувати транспортний засіб по- трібно рівномірно. Водій у дорозі зобов’язаний слідкувати за надійністю кріплення вантажу;

завантажений автомобіль, у разі обмеженої вантажем площі огляду для водія, повинен пересуватись зі швидкістю до 5 км/год., причому в на- прямку руху попереду нього має рухатися супровідний транспортний за- сіб із прапорцем;

при буксируванні за кермом буксируваного транспорту має знаходи- тися водій, крім випадків, коли конструкція жорсткого зчеплення забез- печує рух буксируваного у колії транспортного засобу;

жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транспорт- ними засобами при буксируванні не більше 4, а гнучке – 4-6 м; при цьому гнучке зчеплення через кожний метр позначається сигнальними прапор- цями;

забороняється буксирувати транспортний засіб з причепом, два і бі-

льше транспортних засобів.

Легкові автомобілі мають бути обладнані ременями безпеки, при ви-


користанні яких слід дотримуватися таких вимог:

ремінь повинен бути пристебнутим, а не накинутим;

між ременем і тілом на рівні грудей повинна проходити долоня (за-

зор близько 2,5 см);

ремінь повинен бути достатньої міцності, не брудним і не скрученим.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 878 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

620 - | 535 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.