Лекции.Орг

Поиск:
Кольори безпеки

Таблиця 13


 

Колір безпе- ки Основне змістове значення кольору без- пеки Контрас- ний колір
Червоний Заборона, безпосередня небезпека, засіб пожежегасіння Білий
Жовтий Попередження, можлива небезпека Чорний
Зелений Припис, безпека Білий
Синій Вказівка, інформація Білий

 

 

Червоний колір застосовують для позначення небезпеки, протипоже- жних засобів, сигнальних лампочок, заборонних знаків безпеки, облад- нання та приладів, де може виникнути небезпечна ситуація, тощо.

Жовтий колір означає попередження, можливу небезпеку. Його за-

стосовують для фарбування попереджувальних знаків безпеки, елементів будівельних конструкцій, виробничого обладнання, що можуть бути джерелами небезпеки, країв огороджувальних пристроїв, захисних огоро- джень, що встановлюються біля небезпечних зон (ями, котловани, тран- шеї) тощо.

Жовті і чорні смуги, що чергуються, застосовують для позначення низьких елементів внутрішньоцехового транспорту, кабін, бамперів, еле- ктрокарів, підіймально-транспортного обладнання.

Синій колір означає вказівку, інформацію. Його застосовують для зо-

бов’язуючих і вказівних знаків безпеки.

Зелений колір застосовують для ламп, що сигналізують про нормаль-

ну роботу машин, позначення евакуаційних виходів «Виходити тут».

Знаки безпеки праці. Відповідно до держстандарту прийнято чотири групи знаків безпеки праці (ГОСТ 12.4.026-76):

1) знаки, що забороняють, – мають форму кола, по периметру якого

нанесено широку червону смугу, а біле поле з нанесеним чорною фарбою відповідним символом перекреслюється червоною смугою такої ж шири- ни. Вони призначені для заборони певних дій у визначених місцях або приміщеннях (заборона палити, гасити водою і т.п.);


2) попереджуючі знаки мають форму трикутника, по периметру яко- го нанесено чорну смугу, а на жовтому полі знака розміщені відповідні попереджуючі символи. Вони призначені для попередження працівників про можливу небезпеку (радіаційне випромінювання, електричний струм і ін.);

3) зобов’язуючі знаки мають форму кола, по периметру якого нанесе- на тонка біла смуга, а на синьому полі білою фарбою – відповідні зо- бов’язуючі символи. Вони приписують дозвіл на певні дії працівників лише у разі виконання конкретних вимог з охорони праці (використання ІЗЗ тощо), вимоги пожежної безпеки та ін.;

4) вказівні знаки мають прямокутну форму, вони синього кольору з бі- лим полем посередині знака з нанесеними відповідними символами на полі. Вказівний знак «Входити тут» має форму квадрата зеленого кольору, на якому білою фарбою нанесений відповідний символ. Символи на вказівних знаках, що належать до пожежної безпеки, мають червоний колір.

Знаки безпеки, встановлені на воротах при в’їзді на об’єкт, діють на території всього підприємства, а якщо такі знаки встановлені на дверях або стіні при вході в приміщення – то лише для цього приміщення.

Дорожні знаки покращують безпеку учасників дорожнього руху і є для них обов’язковими. Є знаки, що знижують ступінь небезпечності не тільки для учасників дорожнього руху, але і для людей, які перебувають поруч. Наприклад, такі знаки як «Рух транспортних засобів, що перево- зять небезпечні вантажні, заборонено», «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонений» і т.д.

Знаки безпеки повинні контрастно виділятися на тлі навколишнього середовища і перебувати в полі зору людей у призначених місцях.

Широко використовуються пояснювальні написи, що додатково ін- формують про можливу небезпеку. У пояснювальному написі забороне- ного знака завжди є слово «Заборонено», наприклад: «Заборонено пали- ти». Пояснювальні написи нерідко починають також словом «Стій», наприклад: «Стій. Заборонена зона».

Знаки небезпечних зон попереджують, наприклад, про розташування зон обвалів, сховищ, зон дії отруйних чи шкідливих речовин. У попере- джувальних знаках може бути пояснювальний напис, наприклад: «Небез- печна зона. Тихий хід».

Знаки загрози поранення попереджують про небезпеку, пов’язану з гострими предметами, виступом арматури тощо. Основне слово – «Обе- режно». Наприклад: «Обережно. Гострі предмети».

Знаки загрози від руху попереджують про небезпеку, пов’язану з ру- хом транспорту, будівельних машин і т.д., наприклад: «Бережись. Рух транспорту», «Бережись. Поворот стріли».


На вказівних знаках можуть бути такі пояснювальні слова: «Вихід»,

«Вхід» тощо.

 

4.5. Безпека при експлуатації посудин і систем,


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 889 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

269 - | 225 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.