Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ольори безпеки

“аблиц€ 13


 

є  ол≥р безпе- ки ќсновне зм≥стове значенн€ кольору без- пеки  онтрас- ний кол≥р
  „ервоний «аборона, безпосередн€ небезпека, зас≥б пожежегас≥нн€ Ѕ≥лий
  ∆овтий ѕопередженн€, можлива небезпека „орний
  «елений ѕрипис, безпека Ѕ≥лий
  —ин≥й ¬каз≥вка, ≥нформац≥€ Ѕ≥лий

 

 

„ервоний кол≥р застосовують дл€ позначенн€ небезпеки, протипоже- жних засоб≥в, сигнальних лампочок, заборонних знак≥в безпеки, облад- нанн€ та прилад≥в, де може виникнути небезпечна ситуац≥€, тощо.

∆овтий кол≥р означаЇ попередженн€, можливу небезпеку. …ого за-

стосовують дл€ фарбуванн€ попереджувальних знак≥в безпеки, елемент≥в буд≥вельних конструкц≥й, виробничого обладнанн€, що можуть бути джерелами небезпеки, крањв огороджувальних пристроњв, захисних огоро- джень, що встановлюютьс€ б≥л€ небезпечних зон (€ми, котловани, тран- шењ) тощо.

∆овт≥ ≥ чорн≥ смуги, що чергуютьс€, застосовують дл€ позначенн€ низьких елемент≥в внутр≥шньоцехового транспорту, каб≥н, бампер≥в, еле- ктрокар≥в, п≥д≥ймально-транспортного обладнанн€.

—ин≥й кол≥р означаЇ вказ≥вку, ≥нформац≥ю. …ого застосовують дл€ зо-

бовТ€зуючих ≥ вказ≥вних знак≥в безпеки.

«елений кол≥р застосовують дл€ ламп, що сигнал≥зують про нормаль-

ну роботу машин, позначенн€ евакуац≥йних виход≥в Ђ¬иходити тутї.

«наки безпеки прац≥. ¬≥дпов≥дно до держстандарту прийн€то чотири групи знак≥в безпеки прац≥ (√ќ—“ 12.4.026-76):

1) знаки, що заборон€ють, Ц мають форму кола, по периметру €кого

нанесено широку червону смугу, а б≥ле поле з нанесеним чорною фарбою в≥дпов≥дним символом перекреслюЇтьс€ червоною смугою такоњ ж шири- ни. ¬они призначен≥ дл€ заборони певних д≥й у визначених м≥сц€х або прим≥щенн€х (заборона палити, гасити водою ≥ т.п.);


2) попереджуюч≥ знаки мають форму трикутника, по периметру €ко- го нанесено чорну смугу, а на жовтому пол≥ знака розм≥щен≥ в≥дпов≥дн≥ попереджуюч≥ символи. ¬они призначен≥ дл€ попередженн€ прац≥вник≥в про можливу небезпеку (рад≥ац≥йне випром≥нюванн€, електричний струм ≥ ≥н.);

3) зобовТ€зуюч≥ знаки мають форму кола, по периметру €кого нанесе- на тонка б≥ла смуга, а на синьому пол≥ б≥лою фарбою Ц в≥дпов≥дн≥ зо- бовТ€зуюч≥ символи. ¬они приписують дозв≥л на певн≥ д≥њ прац≥вник≥в лише у раз≥ виконанн€ конкретних вимог з охорони прац≥ (використанн€ ≤«« тощо), вимоги пожежноњ безпеки та ≥н.;

4) вказ≥вн≥ знаки мають пр€мокутну форму, вони синього кольору з б≥- лим полем посередин≥ знака з нанесеними в≥дпов≥дними символами на пол≥. ¬каз≥вний знак Ђ¬ходити тутї маЇ форму квадрата зеленого кольору, на €кому б≥лою фарбою нанесений в≥дпов≥дний символ. —имволи на вказ≥вних знаках, що належать до пожежноњ безпеки, мають червоний кол≥р.

«наки безпеки, встановлен≥ на воротах при вТњзд≥ на обТЇкт, д≥ють на територ≥њ всього п≥дприЇмства, а €кщо так≥ знаки встановлен≥ на двер€х або ст≥н≥ при вход≥ в прим≥щенн€ Ц то лише дл€ цього прим≥щенн€.

ƒорожн≥ знаки покращують безпеку учасник≥в дорожнього руху ≥ Ї дл€ них обовТ€зковими. ™ знаки, що знижують ступ≥нь небезпечност≥ не т≥льки дл€ учасник≥в дорожнього руху, але ≥ дл€ людей, €к≥ перебувають поруч. Ќаприклад, так≥ знаки €к Ђ–ух транспортних засоб≥в, що перево- з€ть небезпечн≥ вантажн≥, забороненої, Ђ–ух транспортних засоб≥в, що перевоз€ть вибух≥вку, забороненийї ≥ т.д.

«наки безпеки повинн≥ контрастно вид≥л€тис€ на тл≥ навколишнього середовища ≥ перебувати в пол≥ зору людей у призначених м≥сц€х.

Ўироко використовуютьс€ по€снювальн≥ написи, що додатково ≥н- формують про можливу небезпеку. ” по€снювальному напис≥ забороне- ного знака завжди Ї слово Ђ«абороненої, наприклад: Ђ«аборонено пали- тиї. ѕо€снювальн≥ написи нер≥дко починають також словом Ђ—т≥йї, наприклад: Ђ—т≥й. «аборонена зонаї.

«наки небезпечних зон попереджують, наприклад, про розташуванн€ зон обвал≥в, сховищ, зон д≥њ отруйних чи шк≥дливих речовин. ” попере- джувальних знаках може бути по€снювальний напис, наприклад: ЂЌебез- печна зона. “ихий х≥дї.

«наки загрози пораненн€ попереджують про небезпеку, повТ€зану з гострими предметами, виступом арматури тощо. ќсновне слово Ц Ђќбе- режної. Ќаприклад: Ђќбережно. √остр≥ предметиї.

«наки загрози в≥д руху попереджують про небезпеку, повТ€зану з ру- хом транспорту, буд≥вельних машин ≥ т.д., наприклад: ЂЅережись. –ух транспортуї, ЂЅережись. ѕоворот стр≥лиї.


Ќа вказ≥вних знаках можуть бути так≥ по€снювальн≥ слова: Ђ¬их≥дї,

Ђ¬х≥дї тощо.

 

4.5. Ѕезпека при експлуатац≥њ посудин ≥ систем,

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 925 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

338 - | 338 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.