Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕезпека виробничих процес≥в
 

 

«агальн≥ вимоги безпеки до виробничих процес≥в визначен≥

√ќ—“ 12.3.002-75.

Ѕезпечн≥сть виробничого процесу Ц це властив≥сть в≥дпов≥дних технолог≥й в≥дпов≥дати вимогам безпеки прац≥ п≥д час проведенн€ њх в умовах, установлених нормативною документац≥Їю.

Ѕезпечн≥сть виробничих процес≥в залежить в≥д: вибору технолог≥й, плануванн€ та обладнанн€ виробничих прим≥щень; розташуванн€ вироб- ничого устаткуванн€ та орган≥зац≥њ робочих м≥сць; вибору вих≥дних мате-


р≥ал≥в, способу збер≥ганн€ та транспортуванн€ њх, готовоњ продукц≥њ та в≥дход≥в виробництва, профес≥йного в≥дбору та навчанн€ прац≥вник≥в, за- стосуванн€ засоб≥в захисту прац≥вник≥в; включенн€ вимог безпеки до но- рмативно-техн≥чноњ та технолог≥чноњ документац≥њ, забезпеченн€ вибухо- та пожежобезпеки.

¬иробнич≥ процеси не повинн≥ забруднювати навколишнЇ середови- ще викидами шк≥дливих та небезпечних речовин, а концентрац≥€ та р≥- вень цих фактор≥в Ц перевищувати допустим≥ норми.

Ѕезпека будь-€кого технолог≥чного процесу маЇ розгл€датись €к систе- ма взаЇмозвТ€зку робочих м≥сць, умов прац≥, взаЇмод≥њ людини з устатку- ванн€м, де джерелом небезпеки може бути будь-€кий зас≥б прац≥.

¬≥рог≥дн≥сть нещасного випадку значно зб≥льшуЇтьс€, €к т≥льки лю- дина попадаЇ в область д≥њ небезпечного або шк≥дливого фактора. ÷≥ об- ласт≥ називають небезпечними зонами. Ќебезпечною зоною може бути прост≥р б≥л€ п≥дн≥маючих конструкц≥й устаткуванн€, прост≥р б≥л€ прим≥- щенн€, що перебуваЇ в авар≥йному стан≥ ≥ т. п.

Ќеобх≥дно волод≥ти знанн€ми щодо р≥зних технолог≥чних процес≥в,

€к≥ можуть мати ф≥ксован≥ або нестаб≥льн≥ небезпечн≥ зони.

Ќещасний випадок може мати м≥сце лише тод≥, коли людина потрап- л€Ї до зони д≥њ небезпечного виробничого фактора (небезпечноњ зони). якщо вс≥ робоч≥ м≥сц€ знаходитимутьс€ за межами небезпечних зон, то небезпека буде зведена до м≥н≥муму. ƒос€гненню ц≥Їњ мети спри€Ї впро- вадженн€ механ≥зац≥њ та автоматизац≥њ виробничих процес≥в, дистанц≥й- ного управл≥нн€.

ќкр≥м того, вс≥ технолог≥чн≥ операц≥њ повинн≥ передбачати також си- стему управл≥нн€ ≥ контролю за системою Ћћ—, що забезпечить захист людей або авар≥йне в≥дключенн€ виробничого устаткуванн€ на випадок авар≥њ.

—л≥д памТ€тати, що дотриманн€ техн≥ки безпеки та над≥йна робота механ≥зм≥в, а також висока орган≥зац≥€ технолог≥чного процесу Ї запору- кою уникненн€ нещасного випадку також у небезпечн≥й зон≥.

¬≥д помилкових д≥й людини в систем≥ Ћћ— в≥дбуваЇтьс€ майже по- ловина авар≥й. ƒл€ зменшенн€ к≥лькост≥ помилок, зниженн€ втомленост≥ людини у процес≥ прац≥ проводитьс€ велика к≥льк≥сть р≥зних заход≥в. ÷е, наприклад, тестовий п≥дб≥р ≥ навчанн€ спец≥ал≥ст≥в щодо оц≥нки сили, ру- хливост≥ ≥ вр≥вноваженост≥ нервових процес≥в.

ѕ≥д силою нервових процес≥в розум≥ють здатн≥сть нервових кл≥тин витримувати надм≥рну д≥ю екстремальних фактор≥в. –ухлив≥сть нервовоњ системи визначаЇтьс€ за швидк≥стю реагуванн€ людини на р≥зн≥ сигнали середовища. √оловною умовою при цьому Ї здатн≥сть швидко ≥ над≥йно оц≥нювати складн≥ ≥ небезпечн≥ ситуац≥њ ≥ приймати в≥рне р≥шенн€. ѕ≥д


зр≥вноважен≥стю нервових процес≥в розум≥ють сп≥вв≥дношенн€ збуджен- н€ та гальмуванн€ м≥ж собою, тобто р≥вн≥сть або нер≥вн≥сть цих процес≥в в загальному баланс≥ рефлекторноњ д≥€льност≥ орган≥зму людини, в њњ зда- тност≥ контролювати р≥зносторонн≥ виробнич≥ процеси й управл€ти ними.

” виробничий процес дл€ п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ та њњ без-

пеки сл≥д впроваджувати дос€гненн€ ергоном≥ки. ≈ргоном≥ка (в≥д грецьк.

Ђergosї робота, Ђnomоsї закон) Ц наукова дисципл≥на, що комплексно ви-

вчаЇ людину в конкретних умовах њњ д≥€льност≥ в сучасному виробництв≥, ви€вл€Ї можливост≥ ≥ законом≥рност≥ створенн€ оптимальних умов дл€ високопродуктивноњ прац≥, вдосконаленн€ ум≥нь та навичок працюючих.

”с≥ технолог≥чн≥ процеси, операц≥њ мають в≥дпов≥дати систем≥ стан- дарт≥в безпеки прац≥, мати в≥дпов≥дн≥ сертиф≥кати ≥ ірунтуватись на су- часних дос€гненн€х науки ≥ техн≥ки.

«астосуванн€ нових сучасних замкнутих безв≥дходних технолог≥й, механ≥зац≥њ, автоматизац≥њ, дистанц≥йного управл≥нн€ ≥ компТютеризац≥њ виробничих процес≥в спри€ють усуненню або значному зменшенню д≥њ шк≥дливих ≥ небезпечних виробничих чинник≥в, запоб≥ганню нещасним випадкам, профес≥йним захворюванн€м й авар≥€м.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1999 - | 1899 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.