Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ та основн≥ завданн€ г≥г≥Їни прац≥ та виробничоњ сан≥тар≥њ
 

 

√≥г≥Їна прац≥ Ц це галузь практичноњ й науковоњ д≥€льност≥, що вивчаЇ стан здоров'€ прац≥вника п≥д впливом умов прац≥ й на ц≥й основ≥ обірун- товуЇ заходи ≥ засоби збереженн€ та зм≥цненн€ здоров'€ працюючого, проф≥лактики неспри€тливого впливу умов прац≥.

” систем≥ законодавчих акт≥в щодо г≥г≥Їни прац≥ ключове м≥сце пос≥- даЇ «акон ”крањни Ђѕро забезпеченн€ сан≥тарного еп≥дем≥олог≥чного бла- гополучч€ населенн€ї. —татт€ 7 цього «акону Ц Ђќбов'€зки п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥йї Ц передбачаЇ розробку ≥ зд≥йсненн€ адм≥н≥страц≥Їю п≥дприЇмств сан≥тарних та протиеп≥зоотичних заход≥в щодо умов прац≥ стосовно р≥вн≥в чинник≥в виробничого середовища; ≥нформац≥ю сан≥тар- но-еп≥дем≥олог≥чноњ служби щодо надзвичайних под≥й ≥ ситуац≥й, що ста- новл€ть небезпеку дл€ здоров'€ населенн€; в≥дшкодуванн€ збитк≥в.

«абезпеченн€ сан≥тарного благополучч€ дос€гаЇтьс€ такими заходами:


г≥г≥Їн≥чна регламентац≥€ та державна реЇстрац≥€ шк≥дливих чин-

ник≥в виробничого ≥ навколишнього середовища;

державна сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чна експертиза проект≥в технолог≥й, д≥-

ючих об'Їкт≥в на в≥дпов≥дальн≥сть њх сан≥тарним нормам;

включенн€ вимог безпеки щодо здоров'€ до державних норматив-

них акт≥в;

л≥цензуванн€ вид≥в д≥€льност≥, пов'€заних з потенц≥йною небезпе-

кою дл€ здоров'€ людей;

г≥г≥Їн≥чне обірунтуванн€ проект≥в, буд≥вництв, розробки, виготов-

ленн€ та використанн€ нових засоб≥в виробництва та технолог≥й;

пред'€вленн€ г≥г≥Їн≥чно обірунтованих вимог до житлових, д≥ючих засоб≥в виробництва та технолог≥й тощо;

обов'€зков≥ медичн≥ огл€ди певних категор≥й прац≥вник≥в ≥ ≥н.

Ќормативними актами з г≥г≥Їни прац≥ Ї постанови та положенн€ (но-

рми), затверджен≥ ћќ« ”крањни, наприклад ѕоложенн€ про медичний огл€д прац≥вник≥в певних категор≥й.

” систем≥ заход≥в ≥з забезпеченн€ безпеки прац≥ велике значенн€ мають запоб≥жний ≥ поточний сан≥тарн≥ нагл€ди, €к≥ зд≥йснюють установи та за- клади ƒержавноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби. «апоб≥жний сан≥тар- ний нагл€д даЇ можлив≥сть значно покращити умови ≥ безпеку прац≥ через заборону виробництва ≥ використанн€ на п≥дприЇмствах ус≥х форм власнос- т≥ життЇво небезпечних речовин та матер≥ал≥в, технолог≥чного устаткуван- н€, технолог≥чних процес≥в та впровадженн€ сучасних безв≥дходних ≥ не- шк≥дливих дл€ здоров'€ людей технолог≥й.

ѕоточний сан≥тарний нагл€д передбачаЇ систематичний контроль за дотриманн€м чинних сан≥тарних правил та норм на виробництв≥.

ќсновними завданн€ми г≥г≥Їни прац≥ Ї, зокрема, так≥:

вивченн€ впливу на людину небезпечних ≥ токсичних речовин, що викидаютьс€ в навколишнЇ середовище внасл≥док технолог≥чних проце- с≥в, роботи устаткуванн€, та розробленн€ заход≥в захисту в≥д них;

вивченн€ впливу шуму, в≥брац≥њ, ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ на орган≥зм людини ≥ розробленн€ заход≥в захисту в≥д цих чинник≥в;

вивченн€ осв≥тленост≥ робочих м≥сць та розробка заход≥в ≥ засоб≥в з його нормал≥зац≥њ;

розробка метод≥в ≥ засоб≥в контролю умов прац≥;

розробка та впровадженн€ ≥ндив≥дуальних засоб≥в захисту;

розробка та обірунтуванн€ вимог до сан≥тарно-побутового забез-

печенн€ прац≥вник≥в.

¬иробнича сан≥тар≥€ Ц система орган≥зац≥йних заход≥в ≥ засоб≥в, €к≥ запоб≥гають чи зменшують д≥ю шк≥дливих виробничих фактор≥в на пра-


цюючих.

ƒо виробничоњ сан≥тар≥њ належить сан≥тарна техн≥ка (системи ≥ при- строњ вентил€ц≥њ, опаленн€, кондиц≥юванн€ пов≥тр€, теплопостачанн€, во- допостачанн€, осв≥тленн€, захисту людини в≥д шуму ≥ в≥брац≥њ, шк≥дливих випром≥нювань ≥ пол≥в, сан≥тарн≥ й побутов≥ споруди ≥ пристроњ тощо).

—ан≥тар≥€ ≥ г≥г≥Їна прац≥ розгл€дають р€д фактор≥в, що можуть впли- вати на здоров'€ ≥ самопочутт€ людини, визначають джерела цих фактор≥в ≥ встановлюють способи захисту в≥д них.

¬≥дтак, основними завданн€ г≥г≥Їни та сан≥тар≥њ Ї створенн€ безпеч-

них умов прац≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 659 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1961 - | 1810 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.