Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«а допомогою дзеркал
ѕон€тт€: огл€д шийки матки ≥ п≥хви за допомогою дзеркал в≥дноситьс€ до основних метод≥в досл≥дженн€ в г≥неколог≥њ ≥ проводитьс€ п≥сл€ огл€ду зовн≥шн≥х статевих орган≥в перед п≥хвовим б≥мануальним досл≥дженн€м.

 

ѕоказанн€:

Ÿ огл€д ус≥х ж≥нок, €к≥ живуть статевим житт€м;

 

ћатер≥али та забезпеченн€:

Ÿ двостулкове дзеркало  уско, або ложкопод≥бне дзеркало —≥мпса та п≥д≥ймач ќтта;

Ÿ гумов≥ рукавички;

Ÿ корнцанг або п≥нцет;

Ÿ розчин антисептика.

 

ѕоложенн€ ж≥нки: на г≥неколог≥чному кр≥сл≥ на спин≥, ноги з≥гнут≥ в кульшових ≥ кол≥нних суглобах, розведен≥, знаход€тьс€ на ноготримачах.

 

“ехн≥ка виконанн€:

ѕроведенн€ досл≥дженн€ за допомогою дзеркала  уско:

1. ¬еликим та вказ≥вним пальц€ми л≥воњ руки розвести велик≥ статев≥ губи.

2. ” праву руку вз€ти дзеркало  уско.

3. ¬вести дзеркало у з≥мкненому стан≥, розм≥щуючи стулки паралельно до статевоњ щ≥лини.

4. ѕ≥сл€ введенн€ повернути дзеркало на 900.

5. –озкрити стулки так, щоб ваг≥нальна частина шийки матки була м≥ж стулками.

6. ѕри необх≥дност≥ заф≥ксувати дзеркало за допомогою замка.

7. ќгл€нути шийку матки.

8. ¬ивести дзеркало в зворотньому напр€мку.

9. ¬ивод€чи дзеркало, огл€нути ст≥нки п≥хви.

 

ѕроведенн€ досл≥дженн€ за допомогою дзеркала —≥мпса та п≥д≥ймача ќтта:

1. ¬еликим та вказ≥вним пальц€ми л≥воњ руки розвести велик≥ статев≥ губи.

2. ” праву руку вз€ти дзеркало —≥мпса.

3. ¬вести дзеркало поперечним розм≥ром паралельно статев≥й щ≥лин≥.

4. ” п≥хв≥ повернути дзеркало на 900.

5. ¬≥дтиснути задню ст≥нку п≥хви в б≥к промежини.

6. ¬вести п≥д≥ймач ќтта в такому ж пор€дку.

7. ѕ≥дн€ти передню ст≥нку п≥хви.

8. ќгл€нути шийку матки.

9. ¬ивести дзеркала в зворотньому пор€дку.

10. ¬ивод€чи дзеркала, огл€нути ст≥нки п≥хви.

 

ѕрим≥тка: досл≥дженн€ за допомогою дзеркал передуЇ б≥мануальному досл≥дженню, оск≥льки п≥д час останнього можлив≥ зм≥ни картини патолог≥њ. «а допомогою цього методу досл≥дженн€ визначають стан шийки матки, ст≥нок п≥хви, характер вид≥лень, форму шийки матки, зовн≥шнього з≥ва, кол≥р слизовоњ оболонки п≥хвовоњ частини шийки матки та п≥хви, на€вн≥сть патолог≥чних утворень (пол≥пи, ероз≥њ, рак та ≥н).

 


јлгоритм є11

 

ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ ј ∆≤Ќ » ƒќ ƒ≤ј√Ќќ—“»„Ќ»’ ѕ–ќ÷≈ƒ”–

 

ѕон€тт€: п≥дготовка ж≥нки до д≥агностичних процедур складаЇтьс€ з дек≥лькох етап≥в Ц п≥дготовка хвороњ (психопроф≥лактична, безпосередн€ п≥дготовка до процедури); п≥дготовка необх≥дного ≥нструментар≥ю, п≥дготовка медичноњ сестри (акушерки). ¬≥д цього п≥дготовчого етапу в певн≥й м≥р≥ залежить усп≥шне проведенн€ процедури.

 

ѕоказанн€: в залежност≥ в≥д захворюванн€.

 

ћатер≥али та забезпеченн€:

Ј дзеркало  уско або —≥мпса;

Ј стерильн≥ рукавички;

Ј корнцанг;

Ј п≥нцет;

Ј наб≥р в≥дпов≥дного ≥нструментар≥ю дл€ проведенн€ д≥агностичноњ процедури або малоњ г≥неколог≥чноњ операц≥њ.

 

ѕоложенн€ ж≥нки: на г≥неколог≥чному кр≥сл≥ на спин≥, ноги з≥гнут≥ в кульшових ≥ кол≥нних суглобах, розведен≥, знаход€тьс€ на ноготримачах.

 

ѕ≥дготовка медичноњ сестри (акушерки):

1. ѕровести х≥рург≥чну обробку рук.

2. ќд€гнути стерильн≥ рукавички.

3. ѕ≥дготувати стерильний ≥нструментар≥й в залежност≥ в≥д виду д≥агностичноњ процедури або малоњ г≥неколог≥чноњ операц≥њ.

 

ѕ≥дготовка хвороњ:

1. «аспокоњти ж≥нку.

2. ѕо€снити доц≥льн≥сть проведенн€ д≥агностичноњ процедури.

3. ’вора спорожнюЇ сечовий м≥хур ≥ пр€му кишку. якщо вона не спроможна самост≥йно спорожнити сечовий м≥хур, медична сестра (акушерка) вдаЇтьс€ до катетеризац≥њ та очисноњ кл≥зми (напередодн≥ досл≥дженн€).

4. ѕокласти на г≥неколог≥чне кр≥сло стерильну пелюшку.

5. «апропонувати хвор≥й л€гти на г≥неколог≥чне кр≥сло.

6. ѕровести туалет зовн≥шн≥х статевих орган≥в.

 

 


јлгоритм є12

 

ѕ≤’¬ќ¬≈ ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя

 

ѕон€тт€: п≥хвове досл≥дженн€ Ц обовТ€зковий метод г≥неколог≥чного обстеженн€ ж≥нки. ¬оно складаЇтьс€ з двох етап≥в Ц одноручного та дворучного (б≥мануального) досл≥дженн€.

 

ѕоказанн€:

Ј профогл€ди;

Ј в ус≥х ж≥нок, €к≥ живуть статевим житт€м ≥ звернулис€ за медичною допомогою незалежно в≥д скарг.

 

ћатер≥али та забезпеченн€:

Ј г≥неколог≥чне кр≥сло;

Ј пелюшка;

Ј стерильн≥ гумов≥ рукавички;

Ј дез≥нф≥куючий розчин;

Ј корнцанг;

Ј ватн≥ кульки.

 

ѕоложенн€ ж≥нки: на г≥неколог≥чному кр≥сл≥ на спин≥, ноги з≥гнут≥ в кульшових ≥ кол≥нних суглобах, розведен≥, знаход€тьс€ на ноготримачах.

 

“ехн≥ка виконанн€:

1. ќбробити зовн≥шн≥ статев≥ органи дез≥нф≥куючим розчином.

2. Ќад€гти стерильн≥ рукавички.

3. ¬еликим та вказ≥вним пальц€ми л≥воњ руки розвести велик≥ статев≥ губи.

4. ѕраву руку складають таким способом: без≥менний палець та м≥зинець притиснут≥ до долон≥, вказ≥вний та середн≥й Ц складен≥ докупи та випростан≥, великий палець в≥двести догори.

5. —ередн≥й та вказ≥вний пальц≥ правоњ руки ввод€ть у п≥хву.

6. ѕровод€ть одноручне п≥хвове досл≥дженн€ в так≥й посл≥довност≥:

- визначити ширину отвору п≥хви;

- пропальпувати бартол≥нов≥ залози;

- визначити стан мТ€з≥в тазового дна;

- пропальпувати канал сеч≥вника;

- визначити довжину, ширину, складчаст≥сть слизовоњ оболонки п≥хви, на€вн≥сть патолог≥чних утворень (рубц≥, пухлини, стеноз);

- обстежити склеп≥нн€ п≥хви дл€ визначенн€ њњ глибини;

- досл≥дити п≥хвову частину шийки матки (визначити њњ форму, розм≥р, консистенц≥ю, положенн€ в≥дносно пров≥дноњ ос≥ таза, форму зовн≥шнього в≥чка та порушенн€ його ц≥лост≥.

7. —ередн≥й та вказ≥вний пальц≥ правоњ руки, не виймаючи з п≥хви, розташовують у передньому склеп≥нн≥, шийку матки в≥дтискають назад ≥ приступають до проведенн€ дворучного досл≥дженн€.

8. Ћ≥вою рукою обережно натискають на передню черевну ст≥нку в напр€мку до пальц≥в, що введен≥ в п≥хву.

9. Ќамагаютьс€ зблизити пальц≥ обох рук. якщо матка розм≥щена в положенн≥ anteversio-anteflexio, вона буде знаходитис€ м≥ж пальц€ми зовн≥шньоњ та внутр≥шньоњ рук.

10. якщо т≥ло матки в≥дхилено назад, то пальц≥ внутр≥шньоњ руки розм≥щують не у передн≥й, а у задн≥й частин≥ склеп≥нн€, а пальц≥ зовн≥шньоњ руки занурюютьс€ глибоко у напр€м≥ до криж≥в.

11. ¬изначають розм≥р, форму, консистенц≥ю, положенн€, чутлив≥сть, рухом≥сть матки.

12. ѕальц≥ внутр≥шньоњ руки перем≥стити почергово в праву або л≥ву частини склеп≥нн€ п≥хви, а пальц≥ зовн≥шньоњ руки Ц в≥дпов≥дно в праву або л≥ву пахвинн≥ д≥л€нки ≥ досл≥джують придатки матки.

13. ¬изначають форму, величину, рухом≥сть та чутлив≥сть €Їчник≥в. Ќезм≥нен≥ матков≥ труби звичайно не промацуютьс€.

14. ѕальц≥ правоњ руки вивод€ть з п≥хви.

 

ѕрим≥тка: п≥хвове одноручне досл≥дженн€ може бути виконане €к окремий метод, а може бути складовою частиною дворучно - п≥хвового методу досл≥дженн€.

 

јлгоритм є13

ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя —јЌ≤“ј–Ќќ-ќ—¬≤“Ќ№ќѓ –ќЅќ“»

« ѕ–ќ‘≤Ћј “» » Ќ≈ѕЋјЌќ¬ќѓ ¬ј√≤“Ќќ—“≤

1. ѕ≥дготувати текст бес≥ди стосовно р≥зних способ≥в контрацепц≥њ.

2. ѕ≥дготувати наочн≥ матер≥али (буклети, брошури, анотац≥њ).

3. ѕо€снити ж≥нц≥ доц≥льн≥сть застосуванн€ контрацептив≥в та розказати про ускладненн€ штучного аборту.

4. ѕровести бес≥ду.

5. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ бес≥ди в≥дпов≥сти на запитанн€, що виникли у ж≥нки.

 


јлгоритм є14

ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя —ѕ–»Ќ÷ё¬јЌЌя ѕ≤’¬»

 

ѕон€тт€: спринцюванн€ п≥хви Ц л≥кувальна процедура, мета €коњ Ц розчиненн€ та механ≥чне виведенн€ з п≥хви патолог≥чного вм≥сту, м≥сцевий вплив л≥карських речовин на ст≥нки п≥хви та шийку матки, чим дос€гаЇтьс€ санац≥€ п≥хви. “еплова д≥€ розчину спри€Ї розсмоктуванню запальних ≥нф≥льтрат≥в у малому таз≥.

 

ѕоказанн€:

Ј кольп≥т;

Ј ендоцерв≥цит;

Ј ероз≥€ шийки матки;

Ј хрон≥чн≥ запальн≥ процеси матки та придатк≥в;

Ј хрон≥чний пельв≥оперитон≥т з на€вн≥стю спайок;

Ј параметрит у стад≥њ розсмоктуванн€;

Ј плануванн€ ваг≥тност≥.

 

ћатер≥али та забезпеченн€:

Ј кухоль ≈смарха;

Ј вод€ний термометр;

Ј п≥нцет чи корнцанг;

Ј стерильн≥ наконечники;

Ј розчин фармаколог≥чного засобу;

Ј пелюшка;

Ј ватн≥ кульки;

Ј штатив;

Ј гумова трубка з вентилем;

Ј вазел≥н;

Ј стерильн≥ гумов≥ рукавички;

Ј клейончастий фартух.

 

ѕоложенн€ ж≥нки: на г≥неколог≥чному кр≥сл≥ на спин≥, ноги з≥гнут≥ в кульшових ≥ кол≥нних суглобах, розведен≥, знаход€тьс€ на ноготримачах.

 

“ехн≥ка виконанн€:

1. ѕ≥дготувати кухоль ≈смарха та наповнити його розчином в≥дпов≥дно до призначенн€ л≥кар€.

2. «мастити промежину вазел≥ном, €кщо буде виконуватис€ гар€че спринцюванн€.

3. ѕерев≥рити температуру розчину за допомогою термометра.

4. ¬ипустити з трубки невелику к≥льк≥сть розчину, обмиваючи зовн≥шн≥ статев≥ органи ж≥нки.

5. ќд€гнути гумов≥ рукавички.

6. ¬еликим ≥ вказ≥вними пальц€ми л≥воњ руки розвод€ть статев≥ губи та обмивають прис≥нок п≥хви невеликою к≥льк≥стю розчину.

7. ¬вод€ть наконечник у п≥хву по задн≥й ст≥нц≥ на глибину 8 Ц 10см ≥ провод€ть спринцюванн€ круговими рухами, прот€гом 5-10 хв.

8. ¬ивести наконечник.

9. ¬атною кулькою на п≥нцет≥ просушити ст≥нки п≥хви.

 

ѕрим≥тка:

Ÿ як метод попередженн€ ваг≥тност≥, спринцюванн€ провод€ть в перш≥ 3-5 хв. п≥сл€ статевого акту.

Ÿ —принцюванн€ протипоказан≥ п≥д час менструац≥њ, ваг≥тност≥ та маткових кровотечах.

Ÿ “емпература р≥дини (37 Ц 380—).

ѕеред процедурою ж≥нка повинна спорожнити пр€му кишку та сечовий м≥хур.

 

 


јлгоритм є15

“”јЋ≈“ «ќ¬Ќ≤ЎЌ≤’ —“ј“≈¬»’ ќ–√јЌ≤¬

ѕон€тт€: туалет зовн≥шн≥х статевих орган≥в Ц г≥г≥Їн≥чна процедура, в≥д виконанн€ €коњ залежить проф≥лактика та л≥куванн€ запальних процес≥в.

ѕоказанн€:

Ÿ перед проведенн€м г≥неколог≥чних метод≥в досл≥дженн€;

Ÿ п≥дготовка до операц≥й;

Ÿ в п≥сл€операц≥йному пер≥од≥;

Ÿ п≥д час полог≥в.

 

ћатер≥али та забезпеченн€:

Ÿ кухоль;

Ÿ 1-2 л розчину фурацил≥ну або перманганату кал≥ю (1:5000), п≥д≥гр≥того до температури 37-38 —;

Ÿ корнцанг;

Ÿ стерильн≥ ватн≥ кульки;

Ÿ судно;

Ÿ клейона;

Ÿ стерильна пелюшка;

Ÿ гумов≥ рукавички.

ѕоложенн€ ж≥нки: у л≥жку на спин≥, ноги з≥гнут≥ в кульшових ≥ кол≥нних суглобах, розведен≥.

 

“ехн≥ка виконанн€:

1. ќд€гнути гумов≥ рукавички.

2. ” л≥ву руку вз€ти кухоль з розчином, в праву Ц корнцанг ≥з затиснутою в ньому ватною кулькою.

3. ѕоливаючи з кухл€, за допомогою корнцанга та ватноњ кульки обмити зовн≥шн≥ статев≥ органи в так≥й посл≥довност≥: лобок, велик≥ статев≥ губи, внутр≥шн€ поверхн€ стегон, промежина, анус. ” м≥ру забрудненн€ кульки зм≥нюють.

4. ”з€ти суху ватну кульку.

5. ѕросушити зовн≥шн≥ статев≥ органи в так≥й сам≥й посл≥довност≥.

6. —удно, пелюшку та клейону забрати з - п≥д ж≥нки ≥ покласти в дез≥нф≥куючий розчин.

7. ќбробити дез≥нфектантом г≥неколог≥чне кр≥сло.

ѕрим≥тка: туалет зовн≥шн≥х статевих орган≥в бажано проводити п≥сл€ ф≥з≥олог≥чних в≥дправлень.


јлгоритм є16

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2806 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2135 - | 1883 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.037 с.