Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетод перерваного статевого акту
÷е традиц≥йний метод плануванн€ с≥мТњ, €кий пол€гаЇ в тому, що чолов≥к повн≥стю виводить пен≥с з п≥хви ж≥нки до того, €к у нього в≥дбудетьс€ е€кул€ц≥€.

ћехан≥зм д≥њ:

- пен≥с виводитьс€ з п≥хви до е€кул€ц≥њ, через що сперма не потрапл€Ї у п≥хву ≥ запл≥дненн€ не в≥дбуваЇтьс€.

ѕереваги:

 онтрацептивн≥:

- негайна ефективн≥сть;

- не впливаЇ на грудне годуванн€;

- може використовуватись €к страхувальний метод дл€ ≥нших контрацептивних метод≥в;

- може застосовуватись у будь-€кий час;

- не вимагаЇ грошових витрат.

Ќеконтрацептивн≥:

- спри€Ї залученню чолов≥ка до плануванн€ с≥мТњ;

- можливе встановленн€ б≥льш близьких стосунк≥в м≥ж партнерами.

 

Ќедол≥ки:

- ефективн≥сть залежить в≥д бажанн€ пари використовувати метод перерваного статевого акту п≥д час кожних статевих зносин (4-18 ваг≥тностей на 100 ж≥нок прот€гом 1 року використанн€);

- ефективн≥сть може ще б≥льше знизитись через присутн≥сть у пен≥с≥ (уретр≥) сперми, що збереглась п≥сл€ недавньоњ (менше 24 годин назад) е€кол€ц≥њ;

- можливе зниженн€ сексуальних в≥дчутт≥в у партнер≥в;

- не захищаЇ в≥д ≤—Ў чи ≥нших «ѕ—Ў (наприклад, ¬√¬, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ).

ƒобров≥льна х≥рург≥чна стерил≥зац≥€

Ќа сучасному етап≥ добров≥льна х≥рург≥чна контрацепц≥€ або стерил≥зац≥€ (ƒ’—) Ї найб≥льш поширеним методом плануванн€ с≥мТњ €к у розвинених, так ≥ в крањнах, що розвиваютьс€. ƒ’— Ї незворотним ≥ найб≥льш ефективним методом запоб≥ганн€ ваг≥тност≥ не т≥льки дл€ чолов≥к≥в, але й дл€ ж≥нок ≥ в той же час це найбезпечн≥ший ≥ економний зас≥б контрацепц≥њ.

¬раховуючи важлив≥сть добров≥льност≥ ≥ в≥рного вибору методу контрацепц≥њ, особлива увага надаЇтьс€ консультуванню, бо р≥шенн€ про проведенн€ стерил≥зац≥њ повинне базуватис€ на бажанн≥ пац≥Їнт≥в б≥льше не мати д≥тей, повн≥й ≥нформованост≥ ≥ можливост≥ старанно обдумати св≥й виб≥р. ѕередус≥м за все пац≥Їнтам треба сказати, що процедури ƒ’—, €к дл€ чолов≥к≥в, так ≥ дл€ ж≥нок, повинн≥ розгл€датис€ €к пост≥йн≥ ≥ незворотн≥. ѕарам, €к≥ можуть побажати мати д≥тей у майбутньому, потр≥бно порадити ≥нш≥ методи плануванн€ с≥мТњ.

 


ƒобров≥льна х≥рург≥чна стерил≥зац≥€ ж≥нок

 

Ѕ≥льш≥сть даних ≥з крањн, що розвиваютьс€, вказують, що смертн≥сть при проведенн≥ х≥рург≥чноњ стерил≥зац≥њ складаЇ приблизно 10 випадк≥в на 100000 процедур у той час, €к материнська смертн≥сть у цих крањнах 300- 800 випадк≥в на 100000 живонароджених. “аким чином, ƒ’— у 80 раз≥в безпечн≥ша повторноњ ваг≥тност≥.

ЌемаЇ медичних передумов, за €кими стерил≥зац≥€ була б абсолютно неприйн€тна дл€ пац≥Їнта. ћожуть ≥снувати стани або обставини, €к≥ диктують необх≥дн≥сть дотримуватис€ де€ких застережень чи в≥дкласти процедуру дл€ корекц≥њ стану пац≥Їнта.

ѕроцедуру стерил≥зац≥њ повинен проводити досв≥дчений х≥рург ≥ медичний персонал, необх≥дне в≥дпов≥дне обладнанн€ та медичне забезпеченн€.

“рубна оклюз≥€ Ц це х≥рург≥чне блокуванн€ прох≥дност≥ труб з метою перешкоджанн€ злитт€ сперматозоњду та €йцекл≥тини, тобто запл≥дненню. “рубна оклюз≥€ Ї методом перманентного припиненн€ ж≥ночоњ репродуктивноњ функц≥њ (див. рис.29).

–ис.29. «акупорка труб.

 

ћетоди:

- м≥н≥-лапаротом≥€;

- лапароскоп≥€.

ћехан≥зм д≥њ:

ѕри блокуванн≥ фаллоп≥Ївих труб (завТ€завши та перер≥завши њх або використовуючи скобки, к≥льц€ або електрокоагул€ц≥ю) запл≥дненн€ €йцекл≥тини стаЇ неможливим.

 

 

ћ≥н≥ Ц лапаротом≥€

 

¬иди:

1. ѕ≥сл€пологова.

2. ≤нтервальна.

ѕ≥сл€пологова лапаротом≥€ повинна стати нев≥дТЇмною частиною медичних послуг пологових стац≥онар≥в. ќперац≥€ може проводитис€ в пологовому блоц≥ або операц≥йн≥й досв≥дченим х≥рургом у перш≥ дв≥ доби п≥сл€ полог≥в. ћ≥н≥-лапаротом≥€ виконуЇтьс€ через невеличкий поперечний розр≥з (1,5-3 см) нижче пупка, тому що в п≥сл€пологовий пер≥од матка ≥ фаллоп≥Їв≥ труби розташован≥ високо в черевн≥й порожнин≥. ќперац≥€ може виконуватис€ п≥д м≥сцевим знеболюванн€м з використанн€м седативних препарат≥в або аналгетик≥в.

ћетод ѕритчарда (ѕаркленда) у пор≥вн€нн≥ з вищеописаним методом дозвол€Ї зберегти б≥льшу частину матковоњ труби ≥ уникнути њњ реканал≥зац≥њ. ѕри дан≥й операц≥њ частина кожноњ матковоњ труби в≥дтинаЇтьс€ в безсудинн≥й д≥л€нц≥, труба перевТ€зуЇтьс€ в двох м≥сц€х хромованим кетгутом, а сегмент, що знаходитьс€ м≥ж ними, не в≥дтинаЇтьс€.

ѕ≥сл€ полог≥в можна використати затискач≥ (кл≥пи) ‘≥льш≥, €к≥ накладаютьс€ на матков≥ труби на в≥дстан≥ близько 1-2 см в≥д матки.

¬икористанн€ к≥лець та пружинних затискач≥в, а також електрокоагул€ц≥њ п≥д час п≥сл€пологовоњ стерил≥зац≥њ не рекомендуЇтьс€.

”складненн€ п≥сл€пологовоњ стерил≥зац≥њ можуть бути повТ€зан≥ з анестез≥Їю ≥ розвитком п≥сл€пологових запальних захворювань орган≥в малого таза. ÷≥ ускладненн€ можна звести до м≥н≥муму ретельним обстеженн€м пац≥Їнтки з метою ви€вленн€ протипоказань до стерил≥зац≥њ (п≥сл€пологов≥ кровотеч≥, ≥нфекц≥йних захворювань та запальних процес≥в).

ќперац≥ю сл≥д виконувати обережно дл€ уникненн€ травмуванн€ кишки. Ћ≥куванн€ труб повинно бути над≥йним дл€ запоб≥ганн€ кровотеч≥. ќперац≥ю не рекомендуЇтьс€ проводити п≥зн≥ше н≥ж через 48 годин п≥сл€ полог≥в у звТ€зку з ризиком висх≥дноњ ≥нфекц≥њ при б≥льш п≥зньому њњ виконанн≥.

якщо м≥н≥-лапаротом≥ю не можна зд≥йснити п≥сл€ полог≥в, операц≥ю можна виконати через 6 тижн≥в.

≤нтервальна (надлобкова) м≥н≥-лапаротом≥€ проводитьс€ п≥сл€ повноњ ≥нволюц≥њ матки через 6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в або в будь-€кий день менструального циклу, €кщо Ї впевнен≥сть, що пац≥Їнтка не ваг≥тна.

“ехн≥ка операц≥њ дещо в≥др≥зн€Їтьс€: розр≥з проводитьс€ над лобком; використовуЇтьс€ металевий п≥дТЇмник матки. ўоб наблизити матку ≥ труби до розр≥зу. —терил≥зац≥€ виконуЇтьс€ методом ѕомеро€ або ѕаркленда, а також використовуютьс€ затискач≥, к≥льц€.

 

 

Ћапароскоп≥€

 

ѕ≥д час лапароскоп≥чноњ стерил≥зац≥њ част≥ше всього застосовуютьс€ фаллоп≥Їв≥ к≥льц€, затискач≥ або електрокоагул€ц≥€. Ћапароскоп≥€ проводитьс€ в спец≥ально обладнан≥й операц≥йн≥й. “ехн≥ка виконанн€ залежить в≥д квал≥ф≥кац≥њ х≥рурга: черезчеревинна або черезп≥хвова. „астота ускладнень залежить в≥д л≥кар€.

 

ѕереваги трубноњ оклюз≥њ:

 онтрацептивн≥:

- висока ефективн≥сть (0,2-4 ваг≥тност≥ на 100 ж≥нок прот€гом першого року використанн€);

- негайна ефективн≥сть;

- пост≥йний метод;

- не впливаЇ на грудне годуванн€;

- не повТ€зане ≥з статевим актом;

- п≥дходить пац≥Їнткам, дл€ здоровТ€ €ких ваг≥тн≥сть Ї серйозною небезпекою;

- нескладна х≥рург≥чна процедура, €ка звичайно виконуЇтьс€ п≥д м≥сцевою анестез≥Їю;

- в≥дсутн≥сть довготривалих поб≥чних ефект≥в;

- не зм≥нюЇ статевоњ функц≥њ (не впливаЇ на продукц≥ю гормон≥в €Їчник≥в).

Ќеконтрацептивн≥:

- знижуЇ ризик розвитку раку €Їчник≥в.

 

Ќедол≥ки:

- метод незворотн≥й;

- пац≥Їнтка згодом може шкодувати про своЇ р≥шенн€;

- невеликий ризик ускладнень (ризик зростаЇ при використанн≥ загальноњ анестез≥њ);

- короткочасний дискомфорт;

- необх≥дна участь квал≥ф≥кованого л≥кар€(г≥неколог або х≥рург дл€ лапароскоп≥њ);

- апаратура дл€ лапароскоп≥њ дорого коштуЇ;

- не захищаЇ в≥д ≤—Ў та ≥нших «ѕ—Ў (наприклад, ¬√¬,¬≤Ћ/ —Ќ≤ƒ).


 оли проводити:

- у будь-€кий день менструального циклу, €кщо Ї ц≥лковита впевнен≥сть, що пац≥Їнтка не ваг≥тна;

- з 6 по 13 день менструального циклу (сл≥д в≥ддати перевагу прол≥феративн≥й фаз≥);

- п≥сл€ полог≥в:

- м≥н≥-лапаротом≥€ (в перш≥ 2 дн≥ або через 6 тижн≥в);

- лапароскоп≥€ (не п≥дходить дл€ ж≥нок п≥сл€ полог≥в).

- п≥сл€ аборту:

- 1-й триместр (зразу чи прот€гом 7 дн≥в, €кщо немаЇ ознак ≥нферц≥њ орган≥в тазу - м≥н≥-лапаротом≥€ або лапароскоп≥€);

- 2-й триместр (зразу або прот€гом 7 дн≥в, €кщо немаЇ ознак ≥нфекц≥њ орган≥в тазу - т≥льки м≥н≥-лапаротом≥€).

ѕоради пац≥Їнтц≥

- “римайте м≥сце операц≥њ сухим прот€гом 2 дн≥в.

- ”тримуйтес€ в≥д статевих зносин прот€гом 1 тижн€. якщо п≥сл€ поновленн€ статевих зносин виникаЇ дискомфорт, проконсультуйтесь з л≥карем.

- ѕовертайтесь до повс€кденних зан€ть поступово. ”никайте важкоњ роботи прот€гом тижн€.

- Ќа повторний прийом до л≥кар€ зверн≥тьс€ через 7Ч14 дн≥в.

- якщо у вас виникли:

- жар (б≥льше 38*—)

- запамороченн€ з непритомн≥стю

- пост≥йний або наростаючий б≥ль у живот≥

- вит≥канн€ з рани кров≥ або р≥дини

- ознаки чи симптоми ваг≥тност≥

терм≥ново зверн≥тьс€ до л≥кар€.

ƒодаткова ≥нформац≥€

- Ѕ≥ль у плеч≥ прот€гом 12Ч24 годин п≥сл€ лапаротом≥њ Ї звичайним €вищем, €ке зумовлене на€вн≥сть газу, €кий використовувавс€ дл€ пневмоперитонеуму, п≥д д≥афрагмою.

- ћенструац≥њ залишаютьс€ такими ж, €к ≥ ран≥ше.

- “рубна оклюз≥€ ефективна з моменту завершенн€ операц≥њ.

- “рубна оклюз≥€ не захищаЇ в≥д захворювань, €к≥ передаютьс€ статевим шл€хом, включаючи в≥рус —Ќ≤ƒу.


ƒобров≥льна х≥рург≥чна стерил≥зац≥€ чолов≥к≥в

¬азектом≥€ Ц це чолов≥ча добров≥льна стерил≥зац≥€ (ƒ—), що зд≥йснюЇтьс€ стандартним методом (один або два невеликих розр≥зи), або безскальпельною технолог≥Їю Ц метод, €кому надають перевагу (див. рис.30).

–ис.30. ¬азектом≥€.

 

ћехан≥зм д≥њ:

ѕ≥сл€ блокуванн€ с≥мТ€виносного протоку (vas deferens) сперматозоњди в е€кул€т≥ в≥дсутн≥.

 

ѕереваги:

 онтрацептивн≥:

- висока ефективн≥сть (0,1-0,15 ваг≥тностей на 100 ж≥нок прот€гом першого року використанн€);

- пост≥йний метод;

- не впливаЇ на грудне годуванн€ у дружини;

- не повТ€заний ≥з статевим актом;

- п≥дходить дл€ пар у тих випадках, коли ваг≥тн≥сть або трубна оклюз≥€ становить п≥двищений ризик дл€ здоровТ€ ж≥нки;

- проста операц≥€, €ка проводитьс€ п≥д м≥сцевою анестез≥Їю;

- в≥дсутн≥сть довготривалих поб≥чних ефект≥в;

- не зм≥нюЇ статевоњ функц≥њ (не впливаЇ на продукц≥ю гормон≥в €Їчниками).

 

Ќедол≥ки:

- метод незворотний;

- пац≥Їнт може згодом жалкувати про своЇ р≥шенн€;

- затримка ефективност≥ (вимагаЇтьс€ аж до 3 м≥с€ц≥в або 20 е€кул€ц≥й п≥сл€ операц≥њ);

- ризик та поб≥чн≥ ефекти, повТ€зан≥ з невеликою операц≥Їю, особливо при використанн≥ загальноњ анестез≥њ;

- короткочасний б≥ль, дискомфорт п≥сл€ процедури;

- необх≥дна участь квал≥ф≥кованого медпрац≥вника;

- не захищаЇ в≥д ≤—Ў та ≥нших «ѕ—Ў (наприклад: ¬√¬, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ).

ѕоради пац≥Їнту

1. ”никайте важкоњ роботи прот€гом 3 дн≥в.

2. Ќе зн≥майте повФ€зку прот€зом 3 дн≥в.

3. Ќе чипайте рану до њњ загоЇнн€.

4. ѕриймати ванну можете через 24 години п≥сл€ операц≥њ, але не давайте ран≥ намокнути. „ерез 3 дн≥ ви можете мити зону операц≥њ водою з милом.

5. Ќос≥ть суспензор≥й прот€гом 2Ч3 дн≥.

6. якщо не в≥дчуваЇте дискомфорту, можете поновити статев≥ зносини через 2Ч3 дн≥. ѕамФ€тайте про необх≥дн≥сть користуватис€ презервативами або ≥ншим методом контрацепц≥њ прот€гом 3 м≥с€ц≥в п≥сл€ операц≥њ.

7. ѕрийд≥ть до кл≥н≥ки через 3 м≥с€ц€ дл€ анал≥зу сперми, €кщо ви хочете впевнитис€ у повн≥й ефективност≥ операц≥њ.

8. якщо були накладен≥ неабсорбован≥ шви, прийд≥ть через 1 тиждень дл€ њхнього видаленн€. ” випадку виконанн€ безскальпельноњ вазектом≥њ (накладанн€ шв≥в не виконуЇтьс€) або застосуванн≥ абсорбованого шовного матер≥алу, то при в≥дсутност≥ скарг немаЇ необх≥дност≥ звертатис€ до л≥кар€.

9. якщо у вас виникли:

- жар (б≥льше 38*—);

- вит≥канн€ з рани кров≥ або р≥дини;

- мошонка дуже болюча або набр€кла;

- у партнерш≥ не було менструац≥њ;

терм≥ново зверн≥тьс€ до л≥кар€.

 


‘орма добров≥льноњ згоди на стерил≥зац≥ю

я, що нижче п≥дписавс€ (-лась)

____

____

(пр≥звище та ≥м'€ пац≥Їнта)

 

прошу провести мен≥ операц≥ю х≥рург≥чноњ стерил≥зац≥њ.

я звертаюсь з цим проханн€м за своњм бажанн€м, без примусу або впливу з боку будь-кого. я усв≥домлюю, що:

1. я та м≥й партнер можемо скористатись на€вними тимчасовими методами контрацепц≥њ.

2. ѕроцедура, €к≥й € п≥дл€гаю, €вл€Ї собою х≥рург≥чну операц≥ю, детал≥ €коњ мен≥ були детально по€снен≥.

3. як ≥ будь-€ка х≥рург≥чна операц≥€, ц€ процедура, кр≥м позитивних результат≥в, несе в соб≥ певний ризик, €кий був мен≥ по€снений.

4. якщо операц≥€ пройде вдало, то € б≥льше не зможу мати д≥тей.

5. ѕроцедура Ї незворотною.

6. я можу прийн€ти р≥шенн€ про в≥дм≥ну операц≥њ в будь-€кий момент до њњ проведенн€.

 

  (п≥дпис пац≥Їнта)     (дата)
  (п≥дпис л≥кар€, що л≥куЇ або призначеного сп≥вроб≥тника)     (дата)

Ќев≥дкладна контрацепц≥€

Ќев≥дкладна (посткоњтальна) контрацепц≥€ повинна використовуватис€ п≥сл€ незахищеного статевого акту в тому випадку, €кщо ваг≥тн≥сть не плануЇтьс€ або небажана.

ѕосткоњтальна контрацепц≥€ - це зб≥рне пон€тт€, €ке обТЇднуЇ р≥зноман≥тн≥ види контрацепц≥њ, застосуванн€ €ких у першу добу п≥сл€ коњтусу попереджаЇ настанн€ небажаноњ ваг≥тност≥, а препарати, що застосовуютьс€ дл€ забезпеченн€ цього методу, одержали назву Уп≥гулки наступного ранкуФ. ўе з давн≥х час≥в ж≥нки дл€ запоб≥ганн€ ваг≥тност≥ вдавалис€ до р≥зноман≥тних спринцювань, терм≥чних д≥й (ванни), ф≥зичного навантаженн€, введенн€ р≥зноман≥тних рослинних засоб≥в у п≥хву.

Ќа сьогодн≥шн≥й день у св≥т≥ не ≥снуЇ ≥деального контрацептиву. ÷е стало поштовхом до пошуку нових п≥дход≥в ≥ розробки контрацептив≥в разового застосуванн€: засоб≥в, €к≥ використовуютьс€ п≥сл€ статевого акту. ѕосткоњтальна контрацепц≥€ може застосовуватись €к основний контрацептивний спос≥б, або в €кост≥ Уавар≥йногоФ засобу, €к нев≥дкладна контрацепц≥€.

ћетод нев≥дкладноњ контрацепц≥њ застосовуЇтьс€ дл€ запоб≥ганн€ небажаноњ ваг≥тност≥ у випадку УнезахищеногоФ (без контрацептива) статевого акту або при ви€вленн≥ дефект≥в барТЇрних протизапл≥днюючих засоб≥в (презерватива, д≥афрагми), при огр≥хах гормональноњ контрацепц≥њ (пропуск прийому черговоњ п≥гулки), п≥сл€ згвалтуванн€, особливо в п≥дл≥тк≥в, чи в ≥нших випадках, коли ваг≥тн≥сть небажана або небезпечна. ≈фективн≥сть методу досить висока ≥ дос€гаЇ 96%, €кщо з моменту УнезахищеногоФ статевого акту пройшло не б≥льше 72 годин.

 

ѕрепарати:

- монофазн≥  ќ ;

- гестагени;

- даназол;

- м≥фепристон (Ru-486);

- внутр≥шньоматков≥ засоби (¬ћ«).

ѕереваги:

- висока ефективн≥сть (менше 3% ж≥нок ваг≥тн≥ють у цьому цикл≥);

- ¬ћ« забезпечуЇ також тривалий контрацептивний захист.

 

Ќедол≥ки:

-  ќ  ефективн≥ т≥льки в тому випадку, €кщо перша доза прийн€та прот€гом 72 годин п≥сл€ незахищеного статевого акту Ц 4 таблетки низько дозованого препарату (30 мкг етин≥лестрад≥олу) з наступним прийманн€м через 12 годин ще 4 таблеток; або 2 таблетки високо дозованого  ќ  (50 мкг етин≥лестрад≥олу) в перш≥ 72 год. з наступним прийманн€м через 12 год.;

-  ќ  можуть викликати нудоту, блюванн€ або б≥ль молочних залоз;

- перша доза „ѕ  повинна бути прийн€та прот€гом 48 годин п≥сл€ статевого акту, однак вони в менш≥й м≥р≥ викликають нудоту ≥ б≥ль молочних залоз;

- антипрогестини ефективн≥ т≥льки у випадку, €кщо прийн€т≥ прот€гом 72 годин п≥сл€ незахищеного статевого акту; в даний час дорого коштують ≥ Ї лише в де€ких крањнах;

- ¬ћ« ефективний т≥льки тод≥, коли вводитьс€ прот€гом 5 дн≥в п≥сл€ незахищеного статевого акту;

- веденн€ ¬ћ« Ї незначною процедурою, €ка виконуЇтьс€ квал≥ф≥кованим медпрац≥вником ≥ не повинна зд≥йснюватис€ ж≥нками, €к≥ мають ризик зараженн€ ≤—Ў та ≥ншими «ѕ—Ў (такими €к ¬√¬ та ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ).

ѕрепарат ѕќ—“»Ќќ–, €кий використовуЇтьс€ виключно дл€ екстреноњ контрацепц≥њ ≥ м≥стить 0,75 мг левоноргестрела. «г≥дно рекомендац≥њ ¬сесв≥тньоњ орган≥зац≥њ охорони здоровФ€ була розроблена ≥ випробована схема, €ка передбачаЇ двохразовий прийом по 1 таблетц≥ (0,75 мг левоноргестрела) з ≥нтервалом в 12 годин на прот€з≥ 48-72 годин п≥сл€ статевого акту.

 

ѕоб≥чн≥ ефекти та шл€хи њх подоланн€

¬иникненн€ поб≥чних ефект≥в залежить в≥д виду засоб≥в, €к≥ використовуютьс€ з метою нев≥дкладноњ контрацепц≥њ. Ўл€хи подоланн€ поб≥чних ефект≥в ≥ проблем визначен≥ у в≥дпов≥дних розд≥лах.

 онтрацепц≥€ в п≥сл€пологовий пер≥од

ћетод лактац≥йноњ аменорењ. ¬исока ефективн≥сть до 6 м≥с€ц≥в при дотриманн≥ умов виключно грудного годуванн€ (див. рис.31) та в≥дсутност≥ менструальноњ кровотеч≥ (аменорењ). √одуванн€ груддю повинно початис€ зразу п≥сл€ полог≥в. «начна користь €к дл€ здоровТ€ матер≥, так ≥ дитини, даЇ час дл€ вибору ≥ п≥дготовки до одержанн€ х≥рург≥чного або ≥ншого контрацептивного методу.

 

«ауваженн€:

- дл€ максимальноњ ефективност≥ годуванн€ повинно бути виключно грудним;

при спроб≥ в≥длучити в≥д грудей, або ввести прикорм, ефективн≥сть методу знижуЇтьс€.


–ис.31. ћетод лактац≥йноњ аменорењ.

¬нутришньоматков≥ засоби

ћоже вводитис€ постплацентарно, п≥сл€ кесаревого розтину або в п≥сл€пологовий пер≥од (прот€гом 48 годин п≥сл€ полог≥в). якщо ¬ћ« не введений постплацентарно, або прот€гом 48 годин п≥сл€ полог≥в, введенн€ сл≥д в≥дкласти до 4-6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в. якщо при годуванн≥ груддю у ж≥нки поновилис€ менструац≥њ, ¬ћ« можна ввести в будь-€кий день менструального циклу, €кщо Ї впевнен≥сть, що пац≥Їнтка не ваг≥тна. ћетод не впливаЇ на к≥льк≥сть молока, а також на його €к≥сть ≥ здоровТ€ дитини.

ѕри введенн≥ ¬ћ« ж≥нц≥, €ка годуЇ груддю дитину, поб≥чних €вищ (таких €к кровотеча, б≥ль) значно менше.

«ауваженн€:

- необх≥дний досв≥дчений персонал, навчений техн≥ц≥ постплацентарного або п≥сл€пологового введенн€ ¬ћ«;

- дл€ постплацентарного введенн€ ¬ћ« пац≥Їнтка повинна бути обстежена та проконсультована в пренатальний пер≥од;

- у матер≥в, €к≥ годують груддю, нижча частота випадк≥в вилученн€ ¬ћ« прот€гом першого року використанн€;

- в≥рог≥дн≥сть експульс≥њ при введенн≥ ¬ћ« в п≥сл€пологовий пер≥од вища (6-10%), н≥ж при ≥нтервальному введенн≥, однак найнижчий в перш≥ 10 хвилин п≥сл€ в≥дходженн€ плаценти;

- при ≥нтервальному введенн≥ ¬ћ« через 4-6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в процедура введенн€ звичайна (не вимагаЇтьс€ спец≥ального навчанн€).

 

 

ЅарТЇрн≥ методи

ѕрезервативи, д≥афрагми, сперм≥циди у вигл€д≥ п≥нки, в≥чок, крем≥в, п≥гулок, пл≥вок можуть використовуватись у будь-€кий час п≥сл€ полог≥в, вони не впливають на к≥льк≥сть ≥ €к≥сть грудного молока та здоровТ€ дитини. ÷≥ методи зручн≥ €к пром≥жн≥, €кщо початок використанн€ ≥ншого методу в≥дкладено.

«ауваженн€:

- при використанн≥ барТЇрних метод≥в, що застосовуютьс€ на шийц≥ матки (д≥афрагма ≥з сперм≥цидами), сл≥д зачекати зак≥нченн€ п≥сл€пологового пер≥оду (6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в) перед тим, €к застосовувати ≥ використовувати д≥афрагму;

- використанн€ сперм≥цид≥в вир≥шуЇ проблему ваг≥нальноњ сухост≥ п≥д час статевого акту (часте €вище у ж≥нок, що годують).

 

 

ѕриродне плануванн€

Ќе рекомедуЇтьс€ починати використанн€ методу до в≥дновленн€ регул€рних менструац≥й. ѕац≥Їнтка може почати вести карту через 6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в, але при цьому њй сл≥д продовжувати використанн€ ћЋј. ћетод не впливаЇ на к≥льк≥сть ≥ €к≥сть грудного молока та здоровТ€ дитини.

«ауваженн€:

- церв≥кальний слиз важко У≥нтерпретуватиФ до поновленн€ регул€рних менструац≥й (овул€ц≥й);

- базальна температура т≥ла зм≥нюЇтьс€, €кщо мати просинаЇтьс€ вноч≥ дл€ грудного годуванн€. “ому п≥двищенн€ температури зранку п≥сл€ овул€ц≥њ може ви€витис€ не зовс≥м над≥йним.

 

 

ƒобров≥льна х≥рург≥чна стерил≥зац≥€

ћоже бути проведена зразу п≥сл€ полог≥в при виконанн≥ кесаревого розтину або прот€гом 48 годин п≥сл€ полог≥в. якщо не проведена прот€гом 48 годин п≥сл€ полог≥в, повинна бути в≥дкладена до 6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в. ≤деальним вважаЇтьс€ час, коли ж≥нка повн≥стю одужала п≥сл€ полог≥в ≥ здоровТ€ дитини не викликаЇ сумн≥в≥в. ÷е не впливаЇ на к≥льк≥сть ≥ €к≥сть грудного молока та здоровТ€ дитини.

«ауваженн€:

- п≥сл€пологову м≥н≥-лапаротом≥ю краще проводити п≥д м≥сцевою анестез≥Їю, що зменшуЇ ризик дл€ матер≥ та можливе тривале розлученн€ матер≥ з дитиною.

¬азектом≥€ чолов≥ков≥ може бути проведена в будь-€кий час п≥сл€полог≥в ж≥нки. ≈фект не настаЇ негайно. Ќеобх≥дно забезпечити тимчасовим методом контрацепц≥њ на перш≥ 3 м≥с€ц≥, €кщо пара живе статевим житт€м.

 омб≥нован≥ гормональн≥ контрацептиви ( ќ  ≥  ≤ )

Ќе рекомендуЇтьс€ дл€ годуючих ж≥нок у перш≥ 6-8 тижн≥в п≥сл€ полог≥в. ¬≥дклад≥ть використанн€  ќ  чи  ≤  до початку в≥длученн€ в≥д грудей. —л≥д уникати застосуванн€ дл€ годуючих ж≥нок, за р≥дким вин€тком тих випадк≥в, коли ≥нш≥ методи неприйн€тн≥ (починаючи з 6 м≥с€ц≥в). якщо ж≥нка грудьми не годуЇ,  ќ  та  ≤  можна використовувати через 3 тижн≥ п≥сл€ полог≥в.

¬икористанн€  ќ  чи  ≤  у перш≥ 6-8 м≥с€ц≥в п≥сл€ полог≥в зменшуЇ к≥льк≥сть грудного молока ≥ може негативно вплинути на нормальний р≥ст дитини (цей ефект продовжуЇтьс€ до 6 м≥с€ц≥в).

” перш≥≥ 3 тижн≥ п≥сл€ полог≥в  ќ  чи  ≤  дещо зб≥льшують ризик п≥двищеного тромбоутворенн€ в звТ€зку з вм≥стом у них естроген≥в.

«ауваженн€:

-  ќ  чи  ≤  Ї найменш прийн€тими методами дл€ годуючих матер≥в;

- через 3 тижн≥ п≥сл€ полог≥в ризик п≥двищеного тромбоутворенн€ зникаЇ;

-  ќ  чи  ≤  можуть використовуватис€ ж≥нками, €к≥ п≥д час ваг≥тност≥ мали гестоз, за умови, що до моменту початку вживанн€ контрацептив≥в.


„исто прогестинов≥ контрацептиви

(≥мплантати, чисто прогестинов≥ таблетки або чисто

прогестинов≥ ≥нТЇкц≥йн≥ контрацептиви Ц „ѕ“ чи „ѕ≤≤ )

 

”никати використанн€ „ѕ  у перш≥ 6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в, за вин€тком тих випадк≥в, коли ≥нш≥ методи неприйн€т≥ або недоступн≥. ѕри використанн≥ ћЋј в≥дкласти застосуванн€ „ѕ  до 6 м≥с€ц≥в п≥сл€ полог≥в. якщо ж≥нка не годуЇ груддю, „ѕ  можна почати застосовувати негайно. якщо ж≥нка не годуЇ груддю ≥ п≥сл€ полог≥в пройшло б≥льше 6 тижн≥в або в нењ поновилис€ менструац≥њ, „ѕ  можна призначити, переконавшись, що ж≥нка не ваг≥тна. ћетод не впливаЇ на €к≥сть ≥ к≥льк≥сть грудного молока ≥ здоровТ€ дитини.

«ауваженн€:

- у перш≥ 6 тижн≥в п≥сл€ полог≥в прогестин може негативно вплинути на нормальний р≥ст дитини;

- нав≥ть у лактуючих ж≥нок при використанн≥ „ѕ  можуть зТ€витис€ нерегул€рн≥ кровотеч≥.

 

 

ѕ≥сл€пологова абстиненц≥€ (утриманн€)

–екомендуЇтьс€:

- при захворюванн≥, що передаЇтьс€ статевим шл€хом, €кщо воно д≥агностовано або п≥дозрюЇтьс€;

- у п≥сл€операц≥йний пер≥од п≥сл€ вазектом≥њ, кесаровего розтину, еп≥з≥отом≥њ або ≥нших втручань;

- при запальних захворюванн€х орган≥в таза, п≥хви або сечовив≥дних шл€х≥в.

«ауваженн€:

- де€к≥ пари важко перенос€ть пер≥оди п≥сл€пологовоњ абстиненц≥њ;

- прийн€тн≥ в сусп≥льств≥, де практикуЇтьс€ п≥сл€пологова абстиненц≥€.

“аким чином, в п≥сл€пологовий пер≥од можна використовувати р€д доступних та безпечних метод≥в плануванн€ с≥мТњ. “ому головне завданн€ л≥кар≥в пологових стац≥онар≥в, ж≥ночих консультац≥й та кл≥н≥к (центр≥в плануванн€ с≥мТњ) пол€гаЇ в тому, щоб розТ€снити пац≥Їнтам необх≥дн≥сть використанн€ метод≥в плануванн€ с≥мТњ в п≥сл€пологовий пер≥од дл€ збереженн€ здоровТ€ ж≥нки.

 

 

 онтрацепц≥€ дл€ п≥дл≥тк≥в

ќдним з основних аспект≥в консультуванн€ п≥дл≥тк≥в Ї забезпеченн€ њх ≥нформац≥Їю з питань контрацепц≥њ. „асто п≥дл≥тки не повн≥стю усв≥домлюють звТ€зок м≥ж сексуальними стосунками ≥ ваг≥тн≥стю. ” б≥льшост≥ украњнських с≥мей статеве вихованн€ неадекватне, тому що п≥дл≥тки одержують в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю в≥д товариш≥в, €ка часто буваЇ неправильною.

ƒосл≥дженн€ в багатьох крањнах показали, що 84% випадк≥в ваг≥тност≥ серед ж≥нок, молодших 20 рок≥в, не Ї запланованими. Ќаприклад, у —Ўј третина вс≥х аборт≥в припадаЇ на ж≥нок, молодших 20 рок≥в. —татистичн≥ дан≥ по ”крањн≥ св≥дчать про те, що в кожному дес€тому випадку на операц≥ю перериванн€ ваг≥тност≥ змушена йти молода ж≥нка.  р≥м того, ваг≥тн≥сть серед п≥дл≥тк≥в Ї основною причиною, через €ку вони залишають школу.

Ѕес≥ди з п≥дл≥тками повинн≥ бути спр€мован≥ на так≥ важлив≥ аспекти, €к сексуальна направлен≥сть, психолог≥чн≥ моменти Ц мораль ≥ повед≥нка, а також в≥рог≥дн≥сть венеричних захворювань.  онсультант повинен обговорити з п≥дл≥тком можлив≥ медичн≥ проблеми, повТ€зан≥ з ранн≥м початком статевого житт€, так≥ €к ризик виникненн€ раку шийки матки, а також пр€му залежн≥сть м≥ж к≥льк≥стю сексуальних партнер≥в ≥ ризиком виникненн€ захворювань, що передаютьс€ статевим шл€хом.

ƒл€ п≥дл≥тк≥в, €к≥ ведуть статеве житт€, консультац≥€ про методи контрацепц≥њ повинна починатис€ з бес≥ди про те, що найнад≥йн≥шим способом уникненн€ ваг≥тност≥ Ї в≥дсутн≥сть сексуальних контакт≥в. —л≥д погодитис€ з тим, що найкращий зас≥б контрацепц≥њ дл€ б≥льшост≥ молодих людей Ц це в≥дпов≥сти Ун≥Ф ≥ дотримуватис€ цього. Ќеобх≥дно по€снити п≥дл≥тку, що секс означаЇ б≥льше, н≥ж просто статевий акт, ≥ утриманн€ (в≥дсутн≥сть статевих в≥дносин) Ц найкращий захист в≥д захворювань, €к≥ передаютьс€ п≥д час сексуальних контакт≥в. ћолод≥ люди часто в≥р€ть р≥зним м≥фам про методи контрацепц≥њ, ≥ ц≥ м≥фи повинен розв≥€ти консультант. ѕ≥дл≥тка потр≥бно заспокоњти ≥ по€снити, що р≥зн≥ методи контрацепц≥њ можуть бути допустим≥ в т≥й м≥р≥, в €к≥й вони можуть запоб≥гти ваг≥тност≥.

–≥зний в≥к, соц≥альн≥ фактори та сексуальний досв≥д п≥дл≥тк≥в ускладнюють призначенн€ контрацептивних метод≥в п≥дл≥ткам, тим б≥льше, що при в≥дсутност≥ ≥деального методу контрацепц≥њ дуже важко зробити правильний виб≥р.

“аким чином, контрацепц≥€ в п≥дл≥тк≥в Ц дуже дел≥катна сфера консультуванн€. ¬раховуючи той факт, що на консультац≥њ з контрацепц≥њ приход€ть п≥дл≥тки, €к≥ вже мають сексуальний досв≥д, а також беручи до уваги зб≥льшенн€ к≥лькост≥ незапланованих ваг≥тностей, л≥кар≥ зобовТ€зан≥ надавати необх≥дну ≥нформац≥ю про засоби контрацепц≥њ.

—пособи контрацепц≥њ дл€ п≥дл≥тк≥в под≥л€ютьс€ на:

- бажан≥ (презервативи, оральн≥ контрацептиви);

- застосован≥ (д≥афрагма, губка, сперм≥циди);

- менш попул€рн≥ (методи природного плануванн€ с≥мТњ);

- застосован≥ в крайн≥х випадках (¬ћ«, посткоњтальнаконтрацепц≥€).


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1041 | Ќарушение авторских прав


Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2185 - | 1921 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.122 с.