Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озпад —–—–: причини, юридичн≥ насл≥дки
–озпад —–—–, оформлений Ѕ≥ловезькою угодою кер≥вник≥в –ос≥њ, ”крањн≥ ≥ Ѕ≥лорус≥њ Ѕ. ћ. ™льциним, Ћ. ћ.  равчуком ≥ —. —. Ўушкев≥-н≥ж 8 грудн€ 1991 р., Ї одним з найб≥льш значних под≥й св≥товоњ ≥стор≥њ XX ст. ÷е, мабуть, Їдина оц≥нка, €ка приймаЇтьс€ б≥льш≥стю ≥сторик≥в ≥ пол≥тик≥в. ¬с≥ ≥нш≥ питанн€, пов'€зан≥ з анал≥зом причин ≥ значенн€ розпаду —–—–, залишаютьс€ предметом гострих дискус≥й.

ѕричини розпаду —–—–. ” березн≥ 1990 р. на всесоюзному референдум≥ б≥льш≥сть громад€н висловилис€ за збереженн€ —оюзу –—– ≥ необх≥дн≥сть його реформуванн€. ƒо л≥та 1991 р. був п≥дготовлений новий —оюзний догов≥р, €кий давав шанс на оновленн€ федеративноњ держави. јле зберегти Їдн≥сть не вдалос€. —–—– розпавс€. „ому? Ќаведемо найб≥льш поширен≥ по€сненн€, €к≥ пропонують досл≥дники:

- —–—– створювавс€ в 1922г. €к федеративна держава. ќднак з часом в≥н усе б≥льше перетворювавс€ в державу, по сут≥, ун≥тарна, кероване з Їдиного центру ≥ н≥велюЇ в≥дм≥нност≥ м≥ж республ≥ками, суб'Їктами федеративних в≥дносин. ѕроблеми м≥жреспубл≥канських ≥ м≥жнац≥ональних в≥дносин ≥гнорувалис€ прот€гом багатьох рок≥в, труднощ≥ заган€лис€ вглиб, не вир≥шувалис€. ” роки перебудови, коли м≥жнац≥ональн≥ конфл≥кти набули вибуховий, вкрай небезпечний характер, прийн€тт€ р≥шень в≥дкладалос€ аж до 1990-1991 рр.. Ќакопиченн€ протир≥ч зробило розпад неминучим;

- —–—– створювавс€ на основ≥ визнанн€ права нац≥й на самовизначенн€, федерац≥€ будувалас€ не за територ≥альним, а нац≥онально-територ≥альним принципом. ”  онституц≥€х 1924, 1936 ≥ 1977 рр.. м≥стилис€ норми про суверен≥тет республ≥к, що входили до складу —–—–. ¬ умовах наростаючого кризи ц≥ норми стали катал≥затором в≥дцентрових процес≥в;

- —формований в —–—– Їдиний народногосподарський комплекс забезпечував економ≥чну ≥нтеграц≥ю республ≥к. ќднак у м≥ру наростанн€ економ≥чних труднощ≥в господарськ≥ зв'€зки почали розриватис€, республ≥ки ви€вл€ли тенденц≥њ до само≥зол€ц≥њ, а центр ви€вивс€ не готовий до под≥бного розвитку под≥й;

- –ад€нська пол≥тична система базувалас€ на жорстк≥й централ≥зац≥њ влади, реальним нос≥Їм €коњ було не ст≥льки державу, ск≥льки  омун≥стична парт≥€.  риза  ѕ–—, втрата нею кер≥вноњ рол≥, њњ розпад з неминуч≥стю вели до розпаду крањни;

- ™дн≥сть ≥ ц≥л≥сн≥сть —оюзу в значн≥й м≥р≥ забезпечувалас€ його ≥деолог≥чним Їдн≥стю.  риза комун≥стичноњ системи ц≥нностей створив духовний вакуум, €кий був заповнений нац≥онал≥стичними ≥де€ми;

- ѕол≥тичний, економ≥чний, ≥деолог≥чний криза, €кий переживав —–—– в останн≥ роки свого ≥снуванн€, прив≥в до ослабленн€ центру та посиленн€ республ≥к, њх пол≥тичних ел≥т. Ќац≥ональн≥ ел≥ти були з економ≥чних, пол≥тичних, особистих мотив≥в зац≥кавлен≥ не ст≥льки в збереженн≥ —–—–, ск≥льки в його розпад. Ђѕарад суверен≥тет≥вї 1990 р. €сно показав настроњ ≥ нам≥ри нац≥ональних парт≥йно-державних ел≥т.

«наченн€ розпаду —–—–. «наченн€ таких масштабних под≥й визначаЇтьс€ часом. « моменту розпаду —–—– пройшло всього 10 рок≥в, ≥сторики ≥ пол≥тики, громад€ни держав, що виникли на м≥сц≥ —–—–, знаход€тьс€ п≥д владою емоц≥й ≥ ще не готов≥ до виважених, обгрунтованих висновк≥в. ¬≥дзначимо тому очевидне: розпад —–—– призв≥в до виникненн€ незалежних суверенних держав; кор≥нним чином зм≥нилас€ геопол≥тична ситуац≥€ в ™вроп≥ ≥ в усьому св≥т≥; розрив господарських зв'€зк≥в став одн≥Їю з головних причин глибокоњ економ≥чноњ кризи в –ос≥њ та ≥нших крањнах - спадкоЇмц≥в —–—–; виникли серйозн≥ проблеми, пов'€зан≥ з долею рос≥йських, €к≥ залишилис€ поза межами ^ –ос≥њ, нац≥ональних меншин в ц≥лому. —тановленн€ новоњ рос≥йськоњ державност≥. ѕроцес становленн€ новоњ рос≥йськоњ державност≥ почавс€ прийн€тт€м ¬ерховною –адою ––‘—– ƒекларац≥њ про суверен≥тет –ос≥њ (1990) ≥ виборами першого рос≥йського президента (12 червн€ 1991). « розпадом —–—– (грудень 1991) статус –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ €к незалежноњ суверенноњ держави став юридичноњ та фактичноњ реальн≥стю. ѕер≥од становленн€ рос≥йськоњ державност≥ завершивс€ 12 грудн€ 1993 р., коли на всенародному референдум≥ була прийн€та  онституц≥€ –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ ≥ остаточно демонтована рад€нська пол≥тична система. Ќародженн€ сучасного –ос≥йськоњ держави було драматичним, вкрай болючим ≥ складним процесом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1047 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2077 - | 1818 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.