Лекции.Орг

Поиск:
Судова система за судовою реформою 1864 року
Одна з найбільших бурж. реформ 60-70-х рр. 19 століття в Рос. імперії, яка змінила її судову систему, крим. і цив. судочинство. Зміст суд. реформи відображені в суд. статутах, проекти яких затверджені в лист. 1864 (Пристрій судових установлень, Статут цивільного судочинства, Статут кримінального судочинства, Статут про покарання, які накладали світові судді). Суд. статути ввели систему незалеж. судів, в яких засідали професійно підготовлені судді. Суди були відокремлені від адміністрації; згідно суд. статутами утворено загальний і формально рівний для всіх суд: суди світового юстиції (мировий суддя - повітовий з'їзд мирових суддів - Сенат) і заг. суди (окружні суди - судові палати - сенат). У окруж. судах для розгляду більшості крим. справ запроваджено інститут присяжних засідателів. Проголошувалися дем. принципи судочинства: Виборність мирових суддів і присяжних засідателів; незалежність і незмінність суддів, презумпція невинності, рівність усіх перед законом, гласність, усність і змагальність судового процесу, вільна оцінка доказів судом і т.д. Проведено також реорганізації прокуратури, введений адвокатуру. Разом реформа зберегла залишки станового судочинства (станові суди - церковні, військові, волосні, суди для інородців, округ порядок розгляду справ про служб, злочини, станових представників при судових палатах, адм. Юстицію, дворян, склад суддів і т.д.). В Україні суди обох ланок створені тільки в Полт, Херсон, Катеріносл. і Таврійській губерніях. В ін губерніях України дозволено утворення судів світового юстиції, та й то через декілька років після оголошення змісту реформи (напр., у Черніг. Губ - з 1869). У Правобережжя. Україні С. р. 1864 було проведено в два етапи. На першому введений мировий суд (з 1872), на другому (з 1880) - заг. суд (окружні суди і суд. палати). При цьому світові судді до Києва, Вол. і Подільській губерніях не обиралися, а призначалися міністром юстиції.

Також судові статути передбачали створення внесословной установ двох типів - загальних та мирових судів.

Світовий суд став найчисельнішою судовою установою. Світові суди створювалися для розгляду дрібних кримінальних та цивільних справ. Останні вирішувалися світовими суддями одноосібно у порядку скороченого судочинства.

Першою інстанцією мирових судів був одноосібний суд дільничного мирового судді або суду почесного (працював безоплатно) мирового судді. Світові судді обиралися на три роки земськими зборами або міськими думами з осіб, що мали вищу і середню освіту, відповідний вікової та службовий ценз. Встановлювався також високий майновий ценз (15 тис. рублів), винятками були тільки відставні офіцери. Дія мирового судді поширювалася на округ, що складається з декількох ділянок в повіті або місті, а до його компетенції належали кримінальні та цивільні порушення, грошовий еквівалент яких становив розмір штрафу: від 300 до 500 руб. Дільничні та почесні світові судді повіту збиралися на сесії, які отримали назву з'їздів мирових суддів і на яких розглядалися апеляції на рішення мирових суддів, якщо і апеляція не влаштовувала вирок можна було оскаржити в касаційному порядку в Сенаті.

Система загальних судів складалася з окружних судів і судових палат. Першою інстанцією був окружний суд. Як правило, судовий округ співпадав з територією губернії. Саме в окружному суді розглядалася основна маса судових справ - як кримінальних, так і цивільних. Окружні суди створювалися в складі призначаються голови, його товариша (заступника) і членів суду.

Кримінальні справи розглядалися трьома суддями. Попереднє слідство здійснювали судові слідчі. Кримінальні справи, за якими підсудним погрожували покарання, пов'язані з позбавленням або обмеженням громадянських прав, розглядалися за участю присяжних засідателів. Судовим засіданням керував голова колегії коронних суддів (судових чиновників), який після закінчення судових дебатів робив висновок і звертався з питанням до присяжних. Останні збиралися в спеціальній кімнаті і виносили свій вердикт щодо винуватості підсудного, причому їхнє рішення не залежало від думки коронних суддів. Вироки суду, винесені з участю присяжних засідателів, не підлягали апеляції, могли бути оскаржені тільки в Сенат в касаційному порядку за ознакою порушення процесуального закону.

Судова палата засновувалася в окрузі, що об'єднував декілька губерній або областей (по особливому розкладу). Вона ділилася на департаменти, які складалися з голови і членів департаменту. Для завідування судовою частиною в Сенаті були збережені в якості верховного касаційного суду касаційні департаменти по карних і цивільних справах. Судова палата розглядала всі кримінальні і цивільні справи (за винятком кримінальних справ, які вирішувалися в окружних судах за участю присяжних) кожна з яких керувала діяльністю 8-10 окружних судів. Судових палат в Україні було 3 (Київська, Харківська, Одеська), які складалися з департаментів цивільних і кримінальних справ. Разом з тим, судова палата як перша інстанція розглядала справи за звинуваченням у злочинах державних, посадових та інших осіб. Суд проходив за участю губернського та одного з повітових лідерів дворянства, міського голови губернського міста і одного з волосних старшин (за жеребом). Станові представники засідали в одній колегії з коронними суддями, що фактично зводило роль перших немає.

Вищою судовою інстанцією став Сенат, в якому були створені касаційні департаменти. Крім того, при Сенаті в 1877 р. було засновано Особлива присутність для розгляду найважливіших справ. Також справи стосовно вищих чиновників могли розглядатися у Вищому кримінальному суді, склад якого обирався імператором на кожне слухання. Фактично він перетворився в єдиний у країні касаційний суд.


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1123 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.