Лекции.Орг


Поиск:
Земська реформа 1864 року
Положення про губернські і повітові земські установи, буржуазна реформа, викликана необхідністю пристосувати самодержавних д. Росії до потреб капіталістичного розвитку, прагненням царизму залучити на свій бік лібералів у боротьбі з революційним рухом. «... Земська реформа, - писав В. І. Ленін, - була однією з тих поступок, які відбила у самодержавного уряду хвиля громадського порушення і революційного тиску »(повний зібр. Соч, 5 видавництво., Т. 5, стор 33). Проект З. р. розроблявся з 1859 комісією при міністерстві внутрішніх справ (голова М. А. Мілютін, з 1861 - П. О. Валуєв). Підписана царем «Положення» про земських установах відобразило різні інтереси дворянських угруповань. Згідно з «Положенням» 1864, створювалися губернські та повітові земські збори і земські управи. В основу виборчої системи були покладені виборне, майновий (ценз) і станову початку. Виборці ділилися на 3 курії: Землевласників повітів, міських виборців і виборних від сільських товариств. Правом участі у виборах по першій курії користувалися власники не менш ніж 200 дес. (Десятина) землі, власники промислових, торговельних підприємств або ін нерухомого майна на суму не нижче 15 тис. крб. або що приносить дохід не менше 6 тис. руб. на рік, а також уповноважені від землевласників, товариств і установ, що володіли не менше 1 / 20 цензу перший курії. Виборцями міської курії були особи, які мали купецькі свідоцтва, власники підприємств або торгових закладів з річним оборотом не нижче 6 тис. рублів, а також власники нерухомої власності на суму від 500 руб. (У невеликих містах) до 3 тис. руб. (У великих містах). Від виборів, тобто, усувалися робітники, дрібна буржуазія, інтелігенція. Вибори по селянської курії були багатоступеневими: сільські товариства вибирали представників на волосний сход, ті - виборщиків, а останні - голосних в земські зборів повіту. Губернські голосні обиралися на земських зборах повітів. Система виборів забезпечувала значне переважання в земствах поміщиків. Головами губернських і повітових з'їздів були ватажки дворянства. Купуємо мотоцикл?

Земські збори і управи були позбавлені права як установи спілкуватися між собою, вони не мали примусової влади, тому що поліція їм не підпорядковувалася, їх діяльність контролювалася губернатором і міністром внутрішніх справ, які мали право припиняти виконання будь-якої постанови земських зборів. Побоюючись впливу земських установ, уряд надав їм право відати лише місцевими господарськими справами: змістом шляхів сполучення, будівництвом і змістом шкіл і лікарень (для чого земства обкладали населення місцевими зборами), «турботою» про розвиток місцевої торгівлі і промисловості і т.п.

С. р. проводився не повсюдно і не одночасно. До кінця 70-х рр. земства були введені в 34 губерніях Європейської Росії в е р б Області війська Донського (в 1882 ліквідовано). Багато національних та ін райони Російської імперії земств не мали. Незважаючи на обмеженість С. р., Вона сприяла розвитку місцевої ініціативи, буржуазного господарства, буржуазної культури і була кроком на шляху перетворення феодальної монархії в буржуазну. «Контрреформи» кінця 80-х - початку 90-х рр. значно звузили діяльність земств.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 544 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

455 - | 408 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.