Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбірунтуванн€
 ер≥вник кожного наступного (вищого) р≥вн€ повинен мати навички ≥ зд≥бност≥ кер≥вника попереднього р≥вн€. јле це, в основному, стосуЇтьс€ кер≥вник≥в першого та другого р≥вн≥в, оск≥льки навички другого р≥вн€ можна набути шл€хом самовдосконаленн€ та наполегливоњ прац≥.  ер≥вник третього р≥вн€ (вищого) повинен бути, насамперед, людиною творчою, чому навчити практично неможливо, тому необх≥дно спочатку знайти в≥дпов≥дну людину ≥ вже пот≥м п≥дготувати з нењ профес≥йного кер≥вника, розвиваючи творч≥ зд≥бност≥.  ер≥вник третього р≥вн€ це насамперед стратег, в≥н повинен давати в≥дпов≥дь на запитанн€: У уди ми йдемо? „ого ми хочемо дос€гти?Ф.

¬ ц≥лому, основн≥ €кост≥ досв≥дченого кер≥вника, €к≥ повинн≥ бути притаманн≥ кер≥вникам ус≥х р≥вн≥в, можна представити наступним чином:

Ц кер≥вник повинен волод≥ти ситуац≥Їю за будь-€ких обставин;

Ц кер≥вник повинен мати профес≥йн≥ знанн€, €к загальн≥, так ≥ вузькоспец≥ал≥зован≥;

Ц волод≥ти методикою прийн€тт€ р≥шень та мати навички контролю за виконанн€м р≥шень;

Ц мати соц≥альн≥ навички (сп≥лкуванн€ з п≥длеглими, ≥ншими людьми);

Ц волод≥ти мистецтвом д≥лового мовленн€;

Ц мати емоц≥йну гнучк≥сть;

Ц мати власний творчий п≥дх≥д до вир≥шенн€ будь-€ких питань та ≥н.;

ќсоблив≥сть управл≥нн€ пол€гаЇ в тому, що кер≥вники нижчого ≥ вищого р≥вн€, мають п≥длеглих, €к≥ так само управл€ють орган≥зац≥йними процесами. “ому одним ≥з головних вм≥нь та навичок кер≥вника у процес≥ управл≥нн€ орган≥зац≥Їю маЇ бути вм≥нн€ управл€ти людськими ресурсами (персоналом).

¬иход€чи з цього, розгл€немо можлив≥сть застосуванн€ загальноприйн€тих тип≥в кер≥вник≥в в управл≥нн≥ орган≥зац≥€ми.

Ќайб≥льш прийн€тною, на нашу думку, моделлю добору типу кер≥вника на посаду з позиц≥њ оц≥нки д≥€льност≥, Ї таблиц€ –едд≥на.

¬≥н розгл€нув типи кер≥вник≥в з трьох позиц≥й:

1) ефективност≥ Ц ступен€, за €кого кер≥вник дос€гаЇ найвищих вимог його посади;

2) ор≥Їнтац≥њ на завданн€ Ц ступен€, до €кого кер≥вник спр€мовуЇ власн≥ зусилл€ та зусилл€ п≥длеглих щодо дос€гненн€ ц≥лей, характеризуЇтьс€ плануванн€м, орган≥зац≥Їю процесу, контролем;

3) ор≥Їнтац≥њ на в≥дносини Ц ступ≥нь в≥дпов≥дальност≥, з €ким кер≥вник ставитьс€ до роботи, характеризуЇтьс€ дов≥рою, повагою до ≥дей п≥длеглих з урахуванн€м њх почутт≥в.

«а розробкою –едд≥на ≥снуЇ типолог≥€ восьми можливих стил≥в кер≥вництва, що виникають €к в≥с≥м комб≥нац≥й трьох вищенаведених фактор≥в: адм≥н≥стратор, Ђсоглашательї, доброзичливий автократ, автократ, прогресист, м≥с≥онер, бюрократ, дезертир. ќсновними стил€ми кер≥вництва Ї: адм≥н≥стратор; автократ; доброзичливий автократ; бюрократ (табл. 8).

“аблиц€ 8

“иполог≥зац≥€ стил≥в кер≥вництва, що виникають шл€хом комб≥нац≥й трьох фактор≥в: ефективност≥; ор≥Їнтац≥њ на завданн€; ор≥Їнтац≥њ на в≥дносини

“ип кер≥вника ’арактеристика
јдм≥н≥стратор  ер≥вник, ор≥Їнтований на вир≥шенн€ на€вних завдань та високий р≥вень взаЇмов≥дносин з урахуванн€м ситуац≥њ, що надаЇ можлив≥сть прийн€ти ефективне р≥шенн€. ÷е найб≥льш прийн€тний тип кер≥вника орган≥зац≥њ незалежно в≥д њњ сфери д≥€льност≥. ÷ей тип Ї характерним дл€ кер≥вника вищого р≥вн€.
ƒоброзичливий автократ  ер≥вник, €кий використовуЇ високий ступ≥нь ор≥Їнтац≥њ на завданн€ та низький ступ≥нь ор≥Їнтац≥њ на в≥дносини в ситуац≥њ, €ка т€ж≥Ї до такоњ повед≥нки. “ому в≥н менш ефективний, н≥ж адм≥н≥стратор у загальн≥й частин≥ управл≥нн€ орган≥зац≥Їю. Ќайкраще використовувати кер≥вника такого стилю управл≥нн€ в орган≥зац≥€х жорсткого виконанн€ обовТ€зк≥в (органах внутр≥шн≥х справ, ф≥скальних органах, митних органах та ≥н.).
јвтократ  ер≥вник, €кий використовуЇ високий ступ≥нь ор≥Їнтац≥њ на завданн€ та низький ступ≥нь ор≥Їнтац≥њ на в≥дносини в ситуац≥њ, €ка не т€ж≥Ї до такоњ повед≥нки. ≈фективн≥сть цього стилю кер≥вництва про€вл€Їтьс€ у випадках екстреного виправленн€ ситуац≥њ дл€ запоб≥ганн€ важких насл≥дк≥в. …ому характерна швидк≥сть прийн€тт€ р≥шень, практично миттЇве розум≥нн€ та оволод≥нн€ ситуац≥Їю. «авданн€, що надаютьс€ п≥длеглим, ч≥тк≥, лакон≥чн≥. Ќедол≥ком цього типу можна вважати необх≥дн≥сть значного досв≥ду, оск≥льки р≥шенн€ приймаютьс€ одноос≥бно ≥ не мають аналог≥в. Ќайкраще використанн€ кер≥вника такого стилю управл≥нн€ в орган≥зац≥€х швидкого реагуванн€ (ћ≥н≥стерство надзвичайних ситуац≥й, орган≥зац≥њ по боротьб≥ з орган≥зованою, економ≥чною злочинн≥стю).
Ѕюрократ  ер≥вник, €кий використовуЇ низький ступ≥нь ор≥Їнтац≥њ на завданн€ ≥ на в≥дносини в ситуац≥њ, €ка т€ж≥Ї до такоњ повед≥нки. ÷е людина, €ка передус≥м зац≥кавлена в правилах та процедурах €к таких та бажаЇ таким чином контролювати ситуац≥ю дл€ власноњ вигоди. „асто це добросов≥сна людина. ¬ чистому вигл€д≥ бюрократичний стиль кер≥вництва неприйн€тний, оск≥льки в сучасному св≥т≥ негативн≥ сторони такого стилю переважають позитивн≥. јле його основн≥ позитивн≥ риси повинн≥ бути притаманн≥ ус≥м стил€м кер≥вник≥в, наприклад, державних орган≥зац≥й. ѕозитивними рисами кер≥вника-бюрократа Ї: Ц ч≥тка ф≥ксац≥€ формальних посадових обовТ€зк≥в кожного прац≥вника; Ц строгий в≥дб≥р кандидат≥в на зам≥щенн€ посадових ваканс≥й за профес≥йними та моральними €кост€ми; Ц пер≥одична атестац≥€ кадр≥в дл€ оц≥нки компетентност≥ прац≥вник≥в та дл€ прийн€тт€ р≥шень щодо п≥двищенн€ на посад≥; Ц обТЇктивн≥сть у реал≥зац≥њ кер≥вних процес≥в, що дос€гаЇтьс€ на основ≥ точного дотриманн€ Їдиного регламенту та формальних правил кер≥вноњ д≥€льност≥.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

498 - | 514 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.