Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до профес≥йноњ компетенц≥њ адм≥н≥стративно-управл≥нських кадр≥в
 

¬имоги до профес≥йноњ компетенц≥њ адм≥н≥стративно-управл≥нських кадр≥в можна умовно под≥лити на дв≥ групи (табл. 6).

ѕерша група вимог базуЇтьс€ на тому, що ц≥ та багато ≥нших знань та вм≥нь набуваютьс€ в процес≥ вивченн€ управл≥нськоњ науки, њњ закон≥в, принцип≥в, метод≥в, засоб≥в роботи з ≥нформац≥Їю.  ер≥вник, €кий працюЇ профес≥йно, обовТ€зково використовуЇ т≥ дос€гненн€ науки в галуз≥ процес≥в, метод≥в, форм управл≥нськоњ д≥€льност≥, €к≥ п≥двищують ефективн≥сть д≥€льност≥ орган≥зац≥њ.

ƒруга група вимог повТ€зана з тим, в процес≥ виконанн€ своњх функц≥й адм≥н≥стративно-управл≥нськ≥ кадри вступають у взаЇмод≥ю з широким колом ос≥б Цп≥длеглими, постачальниками, споживачами продукц≥њ та послуг тощо. ƒл€ того, щоб працювати з людьми кер≥вники повинн≥ мати багато специф≥чних особистих €костей, €к≥ п≥дсилюють дов≥ру та повагу з боку тих, з ким вони вступають в контакт. ¬ робот≥ р€ду орган≥зац≥й методичн≥ матер≥али м≥ст€ть у соб≥ перел≥к вимог до €костей управл≥нських прац≥вник≥в. [4]

“аблиц€ 6

¬имоги до профес≥йноњ компетенц≥њ
адм≥н≥стративно-управл≥нських кадр≥в орган≥зац≥й

√–”ѕ» ¬»ћќ√
ѕершу групу вимог складають знанн€ та вм≥нн€ (мистецтво) виконувати профес≥йну роботу ƒруга група вимог пов'€зана ≥з здатн≥стю працювати з людьми та управл€ти собою
- вм≥нн€ обірунтовувати та приймати р≥шенн€ в ситуац≥€х, дл€ €ких характерн≥ висока динам≥чн≥сть та невизначен≥сть; - висока по≥нформован≥сть - "≥нформац≥€ - це знанн€" - з питань розвитку галуз≥, в €к≥й працюЇ орган≥зац≥€: стан досл≥джень, техн≥ки, технолог≥њ, конкуренц≥€, динам≥ка попиту та продукц≥ю тощо; - здатн≥сть управл€ти ресурсами, планувати та прогнозувати роботу орган≥зац≥њ; - вм≥нн€ використовувати сучасн≥ ≥нформац≥йно-комун≥кативн≥ технолог≥њ, засоби комун≥кац≥њ та зв'€зку; - вм≥нн€ в≥дбирати методи та засоби дос€гненн€ найкращих результат≥в д≥€льност≥ при найменших ф≥нансових, матер≥альних та трудових витратах; - вм≥нн€ рац≥онально п≥дбирати та розташовувати кадри; - вм≥нн€ моб≥л≥зувати колектив на вир≥шенн€ поставлених завдань; - вм≥нн€ доц≥льно планувати роботу апарату управл≥нн€ орган≥зац≥Їю; - розпод≥л прав, повноважень та в≥дпов≥дальност≥ серед п≥длеглих; - координац≥€ д≥€льност≥ вс≥х служб та п≥дрозд≥л≥в орган≥зац≥њ; - вм≥нн€ планувати та орган≥зовувати особисту д≥€льн≥сть, поЇднувати у н≥й основн≥ принципи управл≥нн€, використовувати в залежност≥ в≥д ситуац≥њ найб≥льш доц≥льн≥ та ефективн≥ методи та стиль роботи; - стимулюванн€ прац≥вник≥в брати на себев≥дпов≥дальн≥сть за виконанн€ р≥шень. - високе почутт€ обов'€зку та в≥дданост≥ справ≥; - чесн≥сть у в≥дносинах з людьми та дов≥ра до партнер≥в; - шанобливе в≥дношенн€ та п≥клуванн€ про людей, не зважаючи на њх становище в ≥Їрарх≥њ орган≥зац≥њ; - вм≥нн€ прац≥вника налагодити доброзичлив≥ стосунки з п≥длеглими, витриман≥сть й тактовн≥сть при будь-€ких обставинах; - ц≥леспр€мован≥сть, р≥шуч≥сть прийн€тт≥ управл≥нських р≥шень; - вм≥нн€ в≥дстоювати своњ погл€ди, самокритичн≥сть при оц≥нюванн≥ своњх д≥й та вчинк≥в; - вм≥нн€ вислуховувати поради, правильне сприйн€тт€ критики та вм≥нн€ робити висновки, вм≥нн€ дотримуватись свого слова; - вм≥нн€ використовувати своњ права та повноваженн€, в особливост≥ у випадках застосуванн€ адм≥н≥стративного та орган≥зац≥йного впливу, а також вм≥нн€ особистим прикладом та повед≥нкою у повс€кденному житт≥ позитивно впливати та п≥длеглих; - вм≥нн€ про€вл€ти високу вимоглив≥сть до себе та п≥длеглих; - конкретн≥сть та ч≥тк≥сть у вир≥шенн≥ оперативних питань та повс€кденних справ.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 560 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

846 - | 657 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.