Лекции.Орг


Поиск:
Структура управління і фактори, що її визначають
Зміст управління як процесу розкривається в його функціях, які показують види діяльності, за допомогою яких суб'єкт управління впливає на керований об'єкт.

Поза функціями управління не можна уявити процес управління, його зміст у даній системі. Аналіз процесу управління з боку його функцій складає основу для встановлення обсягу роботи з кожної функції, визначення чисельності управлінських робітників і, в кінцевому підсумку, проектування самої структури і організації апарату управління.

Управління виробництвом може бути поділено на функції за двома основними ознаками: змістом процесу управління та належністю до сфер (видів) виробничо-господарської діяльності.

Поділ на функції за змістом процесу управління є основним. Ним визначається коло завдань, яке покликане вирішувати управління, як частина сукупно суспільної праці, що витрачається на планування, організацію, координування, керівництво і контроль у процесі виробництва. Перераховані види діяльності складають функції управління.

Для виконання функцій управління виробництвом створюється керуюча система - апарат управління. Під структурою апарату управління виробництвом розуміють кількість і склад ланок та ступенів управління, їх підпорядкованість і взаємний зв'язок. Апарат управління заводу складається (без керівництва) із 20-ти підрозділів, розподіл чисельності наведений у табл. 2.

Таблиця 2

Штатний розклад

№ з/п Назва підрозділів Усього, чол.
  Відділ головного конструктора  
  Відділ головного технолога  
  Відділ організації праці і заробітної плати (ВО-ШЗ)  
  Енергомеханічний відділ  
  Відділ технічного контролю  
  Планово-економічний відділ (ПЕВ)  
  Виробничо-диспетчерський відділ (ВДВ)  
  Центральна бухгалтерія  
  Відділ маркетингу (ВМ)  
  Відділ матеріального технічного постачання (ВМТП)  
  Відділ кадрів  
  Відділ зовнішньої комплектації  
  Відділ технічної безпеки (ВТБ)  
  Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ)  
  Перший відділ  
  Відділ капітального будівництва  
  Господарський відділ  
  Конструкторське бюро (КБ)  
  Служба АСУП  
  Юридичне бюро  
  Усього  

 

Його структура, яка виражає собою форму розподілу праці в сфері управління, активно впливає на процес функціонування системи управління та її подальший розвиток: чим досконаліша структура апарату управління, тим ефективніший вплив управління на процес виробництва, раціональніший процес функціонування системи управління.

Структура апарату управління має бути оптимальною, коли встановлюються раціональні зв'язки при найменшій кількості ступенів управління, гнучкою і простою. Вона повинна забезпечувати економічність управління. Сутність цієї вимоги полягає в тому, щоб потрібний ефект від управління досягався при найменших витратах на управлінський персонал.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 490 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

581 - | 564 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.