Лекции.Орг


Поиск:
Загальна характеристика різних методів управління персоналом
За змістом і характером впливу на керовані об’єкти методи управління персоналом поділяються на три групи: економічні, організаційно-розпорядчі і соціально-психологічні.

Економічні методи управління – це комплекс способів і прийомів управління, які базуються на використанні економічних законів та економічних категорій (ціна, кошторис, вартість, оплата праці). Необхідність використання економічних методів визначається реаліями ринкового реформування, роллю економічних інтересів у житті людей та управлінських процесах, обумовлюється необхідністю заохочення колективів підприємств, установ, організацій і кожного працівника у виконанні власних і організаційних завдань, підвищенні ефективності виробництва управлінських послуг та якісного рівня пропонованих послуг.

Застосування організаційно-розпорядчих методів управління гарантується діючою системою державних законів і нормативних актів, положеннями, інструкціями, наказами, розпорядженнями та є сукупністю засобів правового і адміністративного впливу на відносини людей. Ці методи передбачають здійснення організаційних і розпорядчих дій у процесі управління організацією.

Організаційні дії виявляються у чіткому розподілі функцій управління, у встановленні прав і обов’язків працівників, регламентуванні основних процедур. Для цього використовується організаційне регламентування, нормування та інструктування. Організаційне регламентування визначає правила, зміст і порядок управління згідно із правовими нормами та інструктивними матеріалами. Нормування передбачає розробку норм і нормативів чисельності управлінського персоналу, витрат праці у сфері управління, тривалості управлінських операцій та процедур тощо. Інструктування полягає в ознайомленні з умовами роботи чи обставинами дорученої справи, у з’ясуванні окремих питань та ін. і набирає форму методичної та інформаційної допомоги.

Розпорядчі дії відтворюють динаміку управління і здійснюються у процесі функціонування системи, забезпечуючи злагоджену діяльність організації та її апарату управління. Розпорядчі дії оформляються у вигляді усного або письмового розпорядження, наказу начальника організації, договору, контракту. Все це відображається у Положенні про організацію чи Статуті організації.

Соціально-психологічні методи управління – це способи і прийоми впливу на процес формування та розвитку колективу, а також соціальні та психологічні процеси, що притаманні групам чи окремим особам. Такі методи ґрунтуються на використанні наукових положень психології та соціальної психології. Ці методи реалізуються через різні психологічні та соціальні форми впливу: переконання, налагодження ефективної управлінської взаємодії, регулювання міжособистісних стосунків (міжособистісні комунікації), особистий приклад, гуманізацію праці; моральні стимули (подяка, підвищення по посаді), премії. [4]

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 742 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

570 - | 531 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.