Лекции.Орг


Поиск:
Порядок проведення ділової гри
Викладач пояснює учасникам ділової гри її зміст, цілі, порядок проведення.

Навчальна група розбивається на малі групи (команди), визначаються керівники проектів і склад команд. Керівники проектів отримують потрібну інформацію і документацію для проведення ділової гри.

Командам пропонується в процесі ділової гри провести аналіз організаційної структури заводу і запропонувати проект нової, більш прогресивної організаційної структури управління.

1. Згідно з даними табл. 5 визначити, які підрозділи відповідають, а які ні, вимогам мінімальної чисельності відділу та бюро і тому повинні бути реорганізовані.

2. На основі наведених формул визначити склад посадових категорій для апарату управління даного підприємства в цілому і звести в таблицю 3. Визначити відхилення по кожній категорії. Зробити аналіз таблиці 3.

3. Провести розрахунки тих самих посадових категорій у межах кожного підрозділу, наведеного в табл. 4. Проаналізувати нормативну і фактичну чисельність по кожному підрозділу і кожній категорії.

4. На основі проведеного аналізу і розрахунків розробити пропозиції щодо укрупнення структурних підрозділів згідно з нормативами за кількістю працівників у відділі та бюро. Проте зробити це можна лише після ретельного аналізу змісту їх роботи, на основі вивчення документообороту та інших факторів.

Таблиця 3

Порівняння розрахункової і фактичної чисельності ІТП і службовців

№ з/п Назва посадової категорії Загальна чисельність Відхилення
розрахункова фактична + -
  Керівники підрозділів        
  Заступники керівників        
  Начальники бюро (груп)        
  Старші виконавці        
  Виконавці        
  Усього        

 

Таблиця 4

Чисельність працівників управління укрупнених підрозділів за категоріями

№ з/п Структурні підрозділи Чисельність У тому числі
заступники начальників начальники бюро старші виконавці виконавці
норма-тив факт. норма-тив факт. норма-тив факт. норма-тив факт.
  ВГК                  
  ВГТ                  
  ВОПЗ         -        
  ЕВМ         -        
  ВТК         -        
  ПЕВ                  
  ВДВ                  
  ЦБух         -        
  ВМПТ     -            
  ВЗ         -   -    
  ГВ     -   -   -    
  Усього                  

 

Провівши укрупнення окремих підрозділів за рахунок ліквідації інших, потрібно зробити відповідні розрахунки і звести їх у табл. 5.

Поєднання частини відділів унесло зміни в чисельність об'єднаних відділів, що вимагає повторного розрахунку їх посадових категорій.

Таблиця 5

Чисельність працівників управління укрупнених підрозділів за категоріями

№ з/п Структурні підрозділи Чисельність У тому числі
заступники начальників начальники бюро старші виконавці виконавці
норма-тив факт. норма-тив факт. норма-тив факт. норма-тив факт.
                     

 

Обґрунтувати, за якими ознаками й факторами проведено укрупнення окремих підрозділів. Пояснити, чому відбулося злиття саме цих підрозділів.

5. Побудувати нову структуру схеми управління підприємством з урахуванням норми керованості вищого керівництва підприємства.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 526 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1125 - | 755 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.