Розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом SPАСЕ
Лекции.Орг

Поиск:


Розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом SPАСЕ
(у форматі довірчих інтервалів)

Критерії Оцінка, балів Вага Зважена оцінка, балів
Фінансова сила підприємства - ФС 4,0-5,3
рентабельність вкладеного капіталу 4-5 0,4 1,6-2,0
стабільність отримання прибутку 3-5 0,3 0,9-1,5
ліквідність 5-6 0,3 1,5-1,8
Конкурентоздатність підприємства - КП 1,9-3,1
частка підприємства на ринку 1-2 0,5 0,5-1,0
можливості активного впливу на рівень цін і витрат 2-3 0,3 0,6-0,9
рентабельність продажу 4-6 0,2 0,8-1,2
Привабливість галузі - ПС 6,0-7,6
характеристика конкурентної ситуації 7-9 0,3 2,1-2,7
стадія життєвого циклу галузі 6-7 0,4 2,4-2,8
залежність розвитку галузі від кон’юнктури 5-6 0,3 1,5-2,1
Стабільність галузі - СГ 3,0-5,0
тривалість життєвого циклу галузі 5-7 0,4 2,0-2,8
ступінь іноваційності галузі 1-3 0,4 0,4-1,2
маркетингові та рекламні можливості 3-5 0,2 0,6-1,0

 

Щоб визначити рекомендовану стратегію (або діапазон стратегій) в обраній системі координат замість вектора побудуємо трикутник, вершинами якого буде початок координат і точки Р1(х1, у2,),Р2 21,).

Трансформуємо вище наведену формулу для довірчих інтервалів:

1,, Х2] - [ПС1, ПС2] (-) (КП1 КП2];

[У1У2] = [ФС1, ФС2] (-) [СТ1 СТ2]

Отже, використовуючи дані, взяті з табл. П 1, розраховуємо значення координат точок Р1 і Р2.

[Х1, Х2] = [6.0; 7.6] (-) [1.9; 3.1] = [4.1; 5.7]

ІУ1,У2] = [4.0; 5.3] (-) [3.0; 5.0] = [-1.0; 2.3]

Тепер маємо точки Р1 (5,7; -1,0) і Р2(4,1; 2,3), які позначаємо на системі координат (рис. П.1) і малюємо трикутник, з'єднуючи ці точки і початок координат. Точка Р1 потрапила у правий нижній квадрант, а точка Р2у правий верхній. Це означає, що підприємство має розробляти "про запас" окремі сценарії як для агресивної, так і для конкурентної стратегій.

 

 

Умовні позначення:

Ф Ф С – фінансова сила підприємства;

Агресивна стратегія
Консервативна стратегія
К КП - конкурентоздатність

ПС - привабливість сектора (галузі);

СТ - стабільність сектора (галузі)

Захисна стратегія

Конкурентна стратегія

 

Рис. П 1. Трикутник рекомендованих стратегій

(метод SPАСЕ з використанням довірчих інтервалів)

 

Якби точки Р1 і Р2 потрапили у один і той же квадрант , це дозволило б зосередитися на визначеній стратегії, оскільки довірчі інтервали зводять до мінімуму помилки.

Отже, в умовах невизначеності числові дані у методиці SРАСЕ можна перетворювати у формат довірчих інтервалів і проводити аналіз, оперуючи діапазонами чисел. Це дає змогу впевненіше окреслювати стратегічний трикутник і завчасно готувати різні сценарії стратегічної поведінки залежно від змін у зовнішньому середовищі, які очікують підприємство у майбутньому.

Приклад застосування методу SPACE

Для того, щоб визначити характер базових стратегій підприємства проведемо аналіз за допомогою SPACE-методу (табл. П.2 та рис. П.2).

Для визначення характеру стратегій в системі координат побудуємо трикутник, вершинами якого будуть початок координат, точки Р1(х1;у2) та Р2(х2;у1). Визначення координат точок здійснюється за формулами:

Р1(х1;у2)=[ПГ1;ПГ2]-[КП1;КП2] та Р2(х2;у1)=[ФС1;ФС2]-[СГ1;СГ2]

Таблиця П.2

Визначення характеру поведінки ВАТ «ДБКК» на ринку

Критерії Оцінка в балах Вага Зважена оцінка в балах
Фінансова сила підприємства 5,8-7,1
Рентабельність вкладеного капіталу 4-6 0,3 1,2-1,8
Стабільність отримання прибутку 7-8 0,4 2,8-3,2
Ліквідність 6-7 0,3 1,8-2,1
Конкурентоспроможність підприємства 4,2-5,4
Частка підприємства на ринку 8-9 0,3 2,4-2,7
Можливість активного впливу на рівень цін і витрат 2-3 0,5 1,0-1,5
Рентабельність продажу 4-6 0,2 0,8-1,2
Привабливість галузі 6,7-8,0
Характеристика конкурентної ситуації 7-8 0,4 2,8-3,2
Стадія життєвого циклу галузі 6-8 0,3 1,8-2,4
Залежність розвитку галузі від кон’юнктури 7-8 0,3 2,1-2,4
Стабільність галузі 4,9-6,3
Тривалість життєвого циклу галузі 7-8 0,3 2,1-2,4
Ступінь інноваційності галузі 4-5 0,3 1,2-1,5
Маркетингові та рекламні можливості 4-6 0,4 1,6-2,4

 

Використавши дані з табл. П.1 розрахуємо значення координат точок Р1 та Р2:

Р1(х1;у2)=[6,7;8,0]-[4,2;5,4]=[2,5;2,6] та Р2(х2;у1)=[5,8;7,1]-[4,9;6,3]=[0,9;0,8]

 

 


Рис. П.2. Визначення характеру стратегії ВАТ «ДБКК» методом SPACE

Отже, відповідно з розрахованими координатами вершин трикутник потрапив до квадранту «агресивна стратегія», що є свідченням того, що підприємство на даний момент використовує агресивну стратегію.

Додаток Р

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 616 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.