Порядок обрання КТС визначається
Лекции.Орг

Поиск:


Порядок обрання КТС визначається
4) конференцією трудового колективу

№ 843

Строк повноважень КТС визначається

4) конференцією трудового колективу

№ 844

Порядок обрання голови КТС, його заступників та секретаря визначається

5) комісією по трудових спорах

№ 845

Голова КТС обирається

2) комісією по трудових спорах

№ 846

Заступники голови КТС обираються

2) комісією по трудових спорах

№ 847

Секретар КТС обирається

2) комісією по трудових спорах

№ 848

Відповідно до ст. 223 КЗпП України КТС у цехах та інших підрозділах можуть утворюватися

1) за рішенням загальних зборів трудового колективу

№ 849

Відповідно до ст. 223 КЗпП України КТС у цехах та інших підрозділах обираються

2) колективами цих підрозділів

№ 850

Рішення про зняття заяви працівника з розгляду може виноситись КТС у випадку

2) повторного нез’явлення працівника на засідання КТС

№ 851

При повторному нез`явленні працівника без поважних причин на засідання КТС, остання може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову у межах (*3*)місячного строку з дня, поки працівник дізнався про порушення свого права

№ 852

Питання про відвід члена КТС вирішується

4) більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні

№ 853

Рішення КТС приймаються

1) більшістю голосів членів КТС, присутніх на засіданні

№ 854

Збори трудового колективу для утворення КТС вважаються правомочними, якщо

3) присутні більше половини членів трудового колективу

№ 855

Конференція трудового колективу для утворення КТС вважається правомочною, якщо

3) на ній присутні 2/3 обраних делегатів

№ 856

Пропущений строк для пред’явлення посвідчення КТС до державної виконавчої служби

4) поновленню не підлягає, незалежно від причин пропущення строку

№ 857

Рішення про поновлення на роботі незаконно переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір

2) підлягає виконанню негайно

№ 858

Якщо рішення КТС не було оскаржене, воно підлягає виконанню роботодавцем у триденний строк, за винятком випадків

3) незаконного переведення працівника на іншу роботу

4) незаконного звільнення працівника

№ 859

Знайдіть суму чисел А+В = (*18*) А (3) – строк (у місяцях) протягом якого працівник може звернутися до КТС за захистом порушеного права В (15) – мінімальна кількість працюючих на підприємстві, установі, організації при досягненні якої може обиратися КТС

№ 860

Знайдіть різницю чисел В-А = (*12*) А (3) – строк (у місяцях) протягом якого працівник може звернутися до КТС за захистом порушеного права В (15) – мінімальна кількість працюючих на підприємстві, установі, організації при досягненні якої може обиратися КТС

№ 861

Знайдіть добуток чисел АхВ = (*45*), де А (3) – строк (у місяцях) протягом якого працівник може звернутися до КТС за захистом порушеного права В (15)– мінімальна кількість працюючих на підприємстві, установі, організації при досягненні якої може обиратися КТС

№ 862

Знайдіть частку від ділення чисел В/А = (*5*), де А (3) – строк (у місяцях) протягом якого працівник може звернутися до КТС за захистом порушеного права В (15) – мінімальна кількість працюючих на підприємстві, установі, організації при досягненні якої може обиратися КТС

№ 863

Знайдіть суму чисел А+В = (*13*), де А (3) – строк (у днях), протягом якого працівнику або роботодавцю вручається рішення КТС В (10) – строк (у днях), протягом якого працівник або роботодавець можуть оскаржити рішення КТС до суду з дня вручення копії цього рішення

№ 864

Знайдіть різницю чисел В-А = (*7*) А – строк (у днях), протягом якого працівнику або роботодавцю вручається рішення КТС В (3) – строк (у днях), протягом якого працівник або роботодавець можуть оскаржити рішення КТС до суду з дня вручення копії цього рішення

№ 865

Знайдіть добуток чисел АхВ = (*30*), де А (3) – строк (у днях), протягом якого працівнику або роботодавцю вручається рішення КТС В (10) – строк (у днях), протягом якого працівник або роботодавець можуть оскаржити рішення КТС до суду з дня вручення копії цього рішення

№ 866

Назвіть суму чисел А+В = (*15*), де А (3) – строк (у місяцях), протягом якого працівник може звернутися безпосередньо до суду про вирішення трудового спору В (12) – строк (у місяцях), протягом якого роботодавець може звернутися до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації з дня виявлення цієї шкоди

№ 867

Назвіть різницю чисел В-А = (*9*), де А (3) – строк (у місяцях), протягом якого працівник може звернутися безпосередньо до суду про вирішення трудового спору В (12) – строк (у місяцях), протягом якого роботодавець може звернутися до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації з дня виявлення цієї шкоди

№ 868

Назвіть добуток чисел АxВ = (*36*), де А (3) – строк (у місяцях), протягом якого працівник може звернутися безпосередньо до суду про вирішення трудового спору В (12) – строк (у місяцях), протягом якого роботодавець може звернутися до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації з дня виявлення цієї шкоди

№ 869

Знайдіть частку від ділення чисел В/А = (*4*), де А (3) – строк (у місяцях), протягом якого працівник може звернутися безпосередньо до суду про вирішення трудового спору В (12) – строк (у місяцях), протягом якого роботодавець може звернутися до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації з дня виявлення цієї шкоди

№ 870

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 820 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.