Інтелектуальний тест (анкета-жарт). 1 страница
Лекции.Орг

Поиск:


Інтелектуальний тест (анкета-жарт). 1 страница
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

Студента ________________ групи

Спеціальність _________________

_______________ форми навчання

_____________________________

 

Київ - 2008

Зміст

Передмова

Модуль 1

Заняття № 1. Виховний процес як цілісна система

Заняття № 2. Принцип виховання як відображення закономірностей

виховного процесу.

Заняття № 3. Методи виховного впливу.

Заняття № 4. Культура педагогічного спілкування у виховному процесі.

Модуль 2.

Заняття № 5. Особистість і колективі.

Заняття № 6. Розумове виховання.

Заняття № 7. Формування та розвиток світогляду молодшого школяра.

Заняття № 8. Моральне виховання.

Заняття № 9. Етичне виховання.

Заняття № 10. Трудове виховання.

Заняття № 11. Фізичне виховання.

Заняття № 12. Школа і родина.

Заняття № 13. Організаційно-педагогічна робота класного керівника.

 

Заняття № 1.

Тема: Виховний процес як цілісна система.

Заняття 1

Розкрийте зміст:

Виховання – це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виховання у широкому педагогічному значенні

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виховання у широкому соціальному значенні

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виховання у вузькому педагогічному значенні

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У сучасній педагогічній літературі поняття «виховання» вживають у таких значеннях:

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

Існують такі рушійні сили виховного процесу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перерахуйте основні особливості виховного процесу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 2

Користуючись науково-педагогічною літературою знайти максимальну кількість можливих визначень категорії «виховання»

Автор Джерело Визначення категорії
     

Завдання 3

Заповніть таблицю

Етапи процесу виховання їх характеристика
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

Завдання 4

Заповніть таблицю

Об’єктивні чинники процесу виховання Суб’єктивні чинники процесу виховання
   

Завдання 5

Підготувати виступ на тему «Мій ідеал вихованої людини (яких я бачив реальний людей, близьких до цього ідеалу)»

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Заняття 6

Проаналізуйте та поясність недоліки сучасного виховання в умовах деформації суспільства

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заняття 7

 
 

Накресліть схему міжпредметних зв’язків теорії виховання

       
   

Заняття 2

Тема: принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу

Завдання 1

Зробити нотатки за питаннями теоретично частини

Закономірність це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Принципи виховання це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 2

Заповніть таблицю

Принципи виховання їх характеристика
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 

Завдання 3

Прочитати фрагменти педагогічних творів І.Г.Песталоцци і С.Т.Шацького

«Які б не були обставини, у яких живе дитина, життя розвиває людські сили по вічних, неземних законах, однакових по своєму природовідповідному впливі як на дитину, яка плазує в пилу, так і на сина князя, і однаковим чином впливаючим на людську природу. Що ж стосується застосування сил, то тут життя впливає на кожного індивідуума, якого вона формує, у повній відповідності з розходженням в обставинах, положенні, умовах, у яких знаходиться дана дитина, і в повній же відповідності з особливостями сил і задатків індивідуума, який повинен одержати необхідну освіту. Тут вплив життя, отже у відношенні освіти несказанно своєрідний» (Песталоции И.Г. Избр. пед. соч.: В 2 т. – М.: Педагогика, 1981. – с. 235).

«…Дійсне виховання дає саме життя. З цього погляду не можна відноситися так до «вулиці», як це звичайно робиться. У ній, як у середовищі, доступної всім життєвим впливам, де вони схрещуються, і дають величезну розмаїтість комбінацій, є своя закономірність, періодичність і приступність. Вона відбиває діяльність людей, хоча не цілком, але різноманітно і багато. Як у всякому постійному явищі соціального порядку, вулиця має свої норми, що регулюють її життя (звичаї, мода). Вона має свої методи виховання за допомогою середовища. Недарма так названа «вуличні хлопчиськи» мають велику практичність і добре орієнтуються в помилкових умовах навколишнього їхнього життя. Виховання Едісона і Горького зовсім не було поганим» (Шацький С.Т. Избр. пед. соч.: В 2 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1980. – с. 42).

Проаналізуйте приведені висловлення і дайте відповідь на запитання:

— У чому автори бачили значення закону єдності виховання і життя дітей для практичної педагогіки?

— Як ви можете пояснити слова С.Т.Шацького «Виховання Едісона і Горького зовсім не було поганим»? Чи погодиться з цими словами вираження Горького «Не середовище, а опір середовищу – ось, що головним чином формує особистість»?

— Чому саме Песталоцци, Шацькому і Макаренко удалося знайти причинно-наслідковий зв’язок і на цій основі розкрити об’єктивно-закономірну залежність між вихованням і життям дитини?

— ЯК у світлі цієї закономірної залежності можна визначити сутність майстерності педагога-вихователя? Чому її знання необхідне усім, хто займається вихованням дітей?

— Спробуйте привести приклади прояву цієї закономірності з історії, літератури, навколишнього життя, власного досвіду.

 

Завдання 4

Проаналізуйте ситуацію

Ситуація № 1

Чернишов А.С. Практикум за рішенням конфліктних педагогічних ситуацій. – М., 1999.

Прийшовши на урок до 10-го класу, вчитель історії помітив, що карта висить догори ногами. Не звертаючи уваги на клас і знаючи, що це зроблено навмисно, учитель сказав черговому, що, мабуть, той поспіхом повісив карту невірно і що таке може бути, якщо бути неуважним. Аналіз ситуації Спровоковано конфлікт з учителем. Тактовний вихід учитель (у своїй дії він бачить і одну сторону – карту повісили так навмисне, і іншу – повісили карту поспіхом неуважно). З огляду на це, учитель знаходить тактовний вихід, уникає конфлікту, а вимогу його виконано.

 

Рішення

У поведінці вчителя знаходимо прояв принципу___________________

____________________________________________________________.

 

Ситуація № 2

Кондрашова Л.В. Збірник педагогічних задач. – М., 1987.

Сашко А., учень 7 класу, – хлопчик скромний, старанний, чесний. Його обрали головою ради загону. Але Сашко по натурі своїй не був вожаком, організатором. Як він не намагався, не йшли в нього справи, а це його сильно гнітило Аналіз ситуації Індивідуальні особливості хлопчика підтверджують, що він гарний виконавець, але не організатор. Вчитель обирає його організатором.   У хлопчика нічного не виходить. Це його гнітить.

 

Рішення

Учитель порушує принцип______________________________________

Страждає від цього__________________________________________________

 

Завдання 5

Проаналізуйте ситуацію

Класний керівник 5-го класу міської школи через записку, яку передала сусідським хлопчиком, запросила до школи на 9-ту годину ранку маму свого вихованця Дмитра В. Хлопчик погано вчиться, часто прогулює уроки, особливо перші, неохайний в одязі, уникає своїх товаришів.

Мама Дмитра зайшла в учительську, побачила за столом Ніну Павлівну, привіталась і з якоюсь ніяковістю:

— Я прийшла, Ніно Павлівно. Що тут накоїв мій Діма?

— Нарешті прийшли, — підняла голову Н.П. — Ніяк не дочекаємося вас. Ваш Діма щоденно щось коїть: то запізниться на перші уроки, то забуде щоденник або зошити, то прийде замурзаний... Щось треба робити. Та й вчиться погано. Он учителька математики скаржиться, що відстає у навчанні.

— З англійської мови взагалі кепсько у вашого Діми, — включається в розмову С.М. — Що мені робити з цим ледарем?

Із-за сусіднього столу висловлює свою турботу учителька географії Т.Я.:

— У нього немає ні лінійки, ні олівців, ні контурних карт. Як він все вивчить — не знаю.

Мама повертається на всі боки, знітившись, слухає докори вчителів і ніби захищаючись від усіх, каже:

— Ну що я зроблю? У мене їх двоє, чоловік залишив нас. Меншого бабуся відводить у дитячий садок. А Діма усе сам. Я працюю на хімічному комбінаті у три зміни. Коли йду о 7-й годині на першу зміну, він ще спить. З третьої зміни повертаюсь о 8-й або 9-й годині ранку. Діма пішов уже в школу. Бабуся живе окремо від нас. Я не завжди можу подивитися, чи він снідав, чи ні. А інколи і невмитий йде. Та він багато допомагає мені: прибирає дома, топить плиту, носить воду, дивиться за меншим братиком, у магазин ходить купувати хліб, молоко. А допомогти синові у навчанні я не можу: колись закінчила сяк-так 8 класів. А тепер і з математики, і з мови інше. Англійської взагалі не вчила... То що я можу зробити? Хіба я гіршого хочу своїй дитині?

Задзвенів дзвоник на другий урок. Учителі поквапливо збирають зошити, книжки, журнали і прямують з учительської. Класний керівник Н.П. теж поспішає і вже на ходу — з докором кидає:

— Робіть що хочете, але щоб у хлопця було усе в належному порядку. Народили — то й думайте...

Учительська спорожніла. Мама Дмитрика опустилася на стілець (до цього їй так ніхто і не запропонував сісти, бо й вільного місця не було), затулила руками лице і тихо заплакала...

1. Проаналізуйте цю ситуацію з погляду вимог принципів виховання.

2. Яких якостей, як класному керівнику, бракує Н.П.?

3. Що б ви рекомендували молодим класним керівникам щодо спілкування з батьками, зокрема під час відвідання останніми школи?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 6

Проаналізуйте ситуації з погляду реалізації принципів та закономірностей виховного процесу. Опишіть стан дитини та дорослого в цій ситуації. Якими психологічними особливостями нехтують батьки. Які риси характеру розвивають батьки у дитини.

1.

 

2.

 

3.

 

 

Заняття 3

Тема: Методи виховного впливу

Завдання 1

Розкрийте зміст понять та термінів

Методи виховання – це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Засоби виховання – це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Прийми виховання – це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 2

           
 
     
 

Закінчіть схему

               
 
       
 

       
   

Існує така класифікація методів виховання.

               
 
       
 

               
       


Завдання 3

           
     

Закінчіть схему переходу потреби в мотив

       
   


Завдання 4

Вставте пропущенні слова

Мотивом може стати тільки усвідомлена …………… й тільки в тому разі, якщо задоволення цієї конкретної ………………, багаторазово проходить через етап ………………, безпосередньо переходить у ……………….

Довідка: потреба, мотивація, мотиви, звичка, дія.

 

Завдання 5

Проаналізуйте та поясніть особливості використання методів формування свідомості

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 6

Дайте характеристику правил повторення вправ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 7

Заповніть таблицю

Типи вправ З якою метою використовуються Приклад вправ
Вправи в діяльності    
Режимні вправи    
Спеціальні вправи    

 

 

Завдання 8

Доведіть доцільність використання доручень у системі навчально-виховної роботи школи першого ступеня.

Визначте умови застосування доручень

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 9

В практиці роботи початкової школи використовують такі види доручень

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 10

Заохочення буде позитивним за певних умов:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 11

Вимоги до використання покарань

Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 394 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.03 с.